lördag 14 november 2009

Den antika sublunära sfären bevisad!


Nja, men med lite fantasi kan man nu kanske bättre visualisera den antika idén om jorden inbäddad som gulan i ägget i den sublunära sfären.

Dess synliga markör månen har alltid associerats med Vattenelementet. I en äldre världsbild kunde man betrakta den sublunära sfären som jordens "atmosfär" och det var genom den här själen störtade ner i sitt "syndafall" sedan den separerat sig från den eviga stjärnhimmelen.

Den alltid lika finurlige ingenjören och metafysikern Arthur M. Young placerade vattnet över luften i sitt system och det störde mig en smula, som finner den antika serien Eld - Luft - Vatten - Jord logisk, med de två "positiva" över de två "negativa".

Men "lasagnevarvandet" av positivitet och negativitet är nästan än mer suggestivt och förklarar varför Young i sin "The Reflexive Universe" (1976) tilldelar principen Luft en modest funktion. Se den som vetenskapsmannens logiska tänkande kring plattmarkens (Jord) konkreta realiteter. (Ingenjör Young var själv född i ett Lufttecken.) Vattnet intar snarare en "psykisk" roll och Elden är, som i senantiken, det noblaste elementet. Hos Young motsvarar den fotonen eller ljuset - vårt sanna ursprung.

"Och Gud sade, 'Varde Ljus'."
(1a Mosebok)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar