söndag 22 november 2009

2012 och reningsbadet från jordsmutsen

Today a devastating materialism is creeping like a blight over large portions of the globe. Concentrating as it does on only the sensory aspects of human existence with a complete negation of all spiritual values, this system of thought will, if not counteracted, end by destroying what is best in human life.  ...

Never at any time in history have we had more urgent need of an answer to the question 'What is man's place in the cosmos?' ...is he an immaterial being who, when he puts of 'this muddy vesture of decay' continues to live and feel and share in a freer and finer consciousness?
Djuppsykologen James Hillman citerar i Loose Ends (1975) den brittiske matematikern Samuel Soal ur förordet till ett föredrag av den välrenommerade parapsykologen J.B. Rhine (Telepathy and the Human Personality, Tenth Fredric W.H. Myers Memorial Lecture, London: Society for Psychical Research, 1950).

Soals eftermäle har befläckats av anklagelser (efter hans död) om datamanipulation i syfte att uppvisa statistisk signifikans vid enkla parapsykologiska experiment, men om detta får någon att ta ett steg tillbaka även från hans övriga tankar, citerar Hillman även den metodologiska pedanten Rhine själv.

Rhine insåg på sin ålders höst att parapsykologin kanske inte var betjänt av fullt så själsdödande repetitiva övningar som de kortgissningsförsök hans sysslat så mycket med. PSI-förmågan finns, men det bästa sättet att trubba av den är just genom materialisternas bisarra fixering vid att upprepa samma sak in i absurdum!

Här är då Rhine (åter från Loose Ends), och det är exakt samma sentiment som hörs här:
The devastating influence of the physicalistic view of man has affected more of our social institutions than religion... I will call attention to the fact that materialism seems to be the most fundamental principle of the philosophy of Russian Communism today. The Soviet system is attempting to build a society on a theory of man as matter. It is especially significant, I think, that Western society, with all its various attacks upon the communist system, has not seriously assailed this basic premise. Is it not a fact that until it utilizes the findings of parapsychology, it has little with which to attack the materialistic state philosophy of the U.S.S.R.? 

If we have - and of course we concluded long ago that we do have - scientific refutation of materialism that stands the severest critical analysis, on what justification should we hold aloof from the needs of our times with these vital and relevant findings? ... The world is today facing what may be its greatest crisis, largely because we have not socially and civically faced up to the menace of our value system growing our of the overtowering domination of modern life by the philosophy of matter.

Och det var alltså 1950. Titta idag vad slags konsumtions- och junk-kultur designad med hjälp av it-tekniker och kognitionspsykologer som sålt sig till Djävulen som dominerar, från det att man öppnar ögon på morgonen! Jag hinner knappt bära en säck papperstryckt reklam till soprummet förrän påsen fylls upp med grällt färgsatta broschyrer. Den aktuella biosagan "2012" upplevs nästan som uttrycket för en flagellants medvetenhet om sin arts ofattbara degradation under de yttre sinnenas girighet.

Vi föddes in i en värld med plastleksaker och engångsförpackningar och hur svårt är det inte att senare kliva ur sitt mentala universum helt och hållet och inse att drömmen civilisationen drömde var ond? Inte ens de finaste orden om människovärde eller jämlikhet var annat än garnityr, fromma förhoppningar, eftersom luftbubblan som helhet var på drift. Livsinvestering kallas det, att så identifiera sig med sina omgivningar att man går under tillsammans med dem.

Kanske är ibland reningsbadet det enda kvarvarande arketypiska motivet för Väst. Se en serie analyser av musikartister under vattnet summerade i en enkel hyllning till avlidna hovsångerskan Elisabeth Söderströms föredömligt dedikerade horoskop.

*****

Indisk astrologi förknippar just vatten med begreppet mosksha, befrielse, precis som den allra första kristendomen använde (för sin tid) kopiösa mängder vatten för att rena sig från sanden som skapade obehaglig friktion och gav den här Främreorientaliska regionen en särskilt negativ syn på det "fallna" jordelementet i sig torr och död och likt en energitjuv ständigt hungrande efter mer vatten. Materialismen stinker.

Banala tankar skrivna under månpassagen genom Stenbockens tecken, den i system satta materialistiska principen! Vad annat än banalitet kan bli när människan söker literalisera psyket och göra prylar av föreställningarna!?

Mänskligheten version 2.0 står på tur att födas. Men Vattumannens tidsålder är alltså inte beräknad än på cirka 200 år, om man går efter den indiska statens val av ayanamsa. Många kommer att hinna reinkarnera både två och tre gånger i en alltmer sammanfallande värld, innan genom kriser och påtvingade policyförändringar Vattumannens tidsålder är här. I det gamla Babylon hette stjärnbilden inte Vattumannen utan "Den Stora".

På min astroblogg har jag föreslagit att detta ska läsas som stor i bemärkelsen viktig, signifikant, eftersom opposita Lejonet visserligen är energisk men också yvig och energislösande. Vår Vattumannen har kopplats till snålhetens Saturnus och det skulle därför ligga i "Den Storas" uppdrag att tygla Lejonets (Solens) enorma energiutflöde. Så det är inte frihet vi har att räkna med i Vattumannens tidsålder, utan tvärtom begränsningar. Alla världens stora författare har redan drömt om den här framtida förtryckarstaten - ta bara Orwells "1984".

Sverige, vars nationalhoroskop är just Vattumannen, har därmed redan en tid varit stöpta i den orwellska uniformiteten och vi är därför som individer redan tillräckligt färglösa för att kanske undgå Domedagen, som är ett ord för att beskriva den trånga och knöliga passage vi egentligen talar om, den som leder över i ett jordklot fullständigt i händerna på en elit och ett konceptuellt program för alla och envar. Japp. Världskommunismen i någon form är på väg - en värld där den enskilde bugar inför "det som är viktigt eller signifikant" i var fråga. En rationalitetens tidsålder. Det är därför svensken redan har börjat hata artister och konstnärer - dessa symboliseras ju av Lejonet, det kreativa utflödet. Genom den eon eller det välde då folkmassans uniformitet kommer att vara det styrande paradigmet, är naturligtvis inte Lejonet en välanpassad varelse.

Det är under Vattumannens cirka 2.000 år som mänskligheten kommer att genmanipulera sig till den lilla ynkliga - men energieffektiva! - varelse som en del redan sett i visioner i formen av små ufo-varelser med gigantiska ögon. Dessa är våra barnbarns barnbarn och de har bemästrat konceptet TID till den grad att de kan resa bakåt och manipulera sina förfäder. Händelser vi lägger ut längsmed en förment objektiv tidslinje är alltså bara en godtycklig verklighet. Det finns andra existenser som inte alls slavar under sådana åskådningsformer!

Om detta visste religionernas utövare genom tiderna kanske inte så mycket eller i utarbetad detalj, men de förvaltade åtminstone tanken och gjorde den tillgänglig för de många som ett löfte. Hur är det idag? Några få spetsfysiker har förståelsen, medan massorna knappast har blivit mer upplysta än på Jesus tid. Vår livsstil i väst talar snarare om motsatsen. Materialismen måste gå. Vattumannen och Orwells samhälle måste komma. Så är manuskriptet skrivet, och vem tror sig om att göra det bättre?

Apropå att antikens folk hade det bättre ställt än den genomfysikaliserade samtidsmänniskan sökte jag efter det exakta textstället för Jesus förvånade fråga till åhörarna, "Har ni inte hört det skrivet, att ni är gudar i vardande?" Jag hittade inte stycket, men väl en sajt som i sitt högtravande bibelspråk uppenbarligen baserar innehållet på det extraordinära trancemediet Edgar Cayce (1877-1945).

Som vaken var Cayce kristen, men i trance levererade han information, bl.a. om reinkarnation, som gav honom många mörka och bekymrat sökande stunder innan han slutligen accepterade att det inte var "djävulen som talade" utan faktiskt information från "Ljuset". Än idag håller många enkla amerikaner honom i "bibelbältet" för att ha varit en "falsk profet", utsänd av djävulen. Översätter man det mytiska språket till djuppsykologi så handlar nog djävulen om Skuggan i en människa med svårt belastat psyke - ja i extrema fall kan djävulen vara en helt avspjälkad sidopersonlighet (jfr boken/filmen Exorcisten, baserat på ett sant fall).

Det finns en region där det intrapsykiska (det egna psykiska innehållet) övergår i det transpersonella. Om dessa världar är materialisten "lyckligt" ovetande. Materialisten är en grund människotyp som enbart riktar sig utåt, aldrig inåt.

http://www.swordtongue.com/neworder.html

Den biblicistiskt klingande sidan kan ha visst intresse pga Edgar Cayce-citat som inte är fullt så flitigt citerade som hans välkända "undergångsprofetior". Bara en snabb granskning visar att den uppenbarligen bottnar i en stark tilltro till Cayce-materialet. "Way cool" och liknelser mellan tidsströmmen och DVD-brännare får mig att anta att det är en ganska ung människa (men ett ljushuvud!) som fått kännedom om Cayce.

Men en andlig dimension kan bara upplevas om man själv övervunnit den banala åsiktsmaskin som sitter i oss alla via vårt nationalhoroskop i Vattumannens tecken - utvärderaren, bedömare. Före Newsmill.se och de driljarder av små myndiga svenska åsikter i kommentarfälten, hade det inte slagit mig hur många magistrar och duktiga lärare det här folket består av.

Intressant nog verkar hela folket stöpt i just den typ av besserwisser som stavas Vattumannen - en distinkt fiende till Livet (Lejonet) själv, en som sitter vid sidan och inte vill visa sig själv men ändå vet så väl precis hur allt hänger samman. Det intressanta är att Vattumannen kan låna sig till systematisering och rationalisering av vad som helst, och just nu är det utlänningshat och ateism som väller upp ur det här fattiga folkets kollektiva Själ. En beklagligt mörklagd fläck på jordens yta...

Faktum är att mycket av 2012-myten är baserat på Cayces profetior (av vilka flera redan är långt över decenniets försenade - dvs de slog aldrig in!). En av dem var den om jordaxelns rubbning, om ett "knyck" så att nord- och sydpolerna (inte de magnetiska!), ja hela klotet ändrar vinkel mot solen en smula. Detta skulle få förödande konsekvenser för livet på jorden och kustlinjerna skrivas om rejält.

Hur ska man se på hans förutsägelser, merparten från tidigt 1930-tal? Att mänskligheten har visat så god vilja att den värsta sortens apokalyps nu "nedgraderats" till bara issmältning vid nord- och sydpol och ett mer gradvist scenario?

Faktum var att inte heller Cayce var entydig. Visserligen talade han om att Kalifornien går i havet och en framtid (säg 2100) utan New York. Men han var tydlig på att det var en gradvis process mänskligheten skulle gå in i under det sena 1900-talet. Skalar man bort allt det spektakulära, prickade Cayce in det bävande västerlandet runt millennieskiftet ganska väl. Men han noterade också ett närmare problem, just runt hörnet: Andra världskriget. Men det är en annan berättelsecykel i Cayces minst sagt udda livsgärning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar