onsdag 4 november 2009

Mörk materia/energi

Pluto upptäcktes 1930 och astrologer i väst kopplade den genast till börskraschen på Wall Street och år av depression som ledde fram till Andra världskriget där amerikanerna använde plutonium i sin atombomb.

Men jag blev just varse att en schweizisk astronom redan 1933 var den förste att hitta fynd som tydde på den mörka materia som annars sägs ha blivit upptäckt för bara dryga årtiondet sedan. Åsikterna om relationen standardmateria (vår värld) och den mörka har varierat lite genom åren, men det senaste är vårt universum utgör ynka 5 procent (!) av den totala verkligheten.

Symboliskt är detta intressant eftersom man, likt astrologerna låter livets egna uppebarelser berika vår symboliska elelr språkliga representation av vad "det handlar om". Vi kan alltså använda Plutos nästan samtidiga upptäckt för att dra slutsatser om vad det är vi inte ser. Via etymologiska lekar ansågs dödsrikets gud Pluto i antiken också vara rikedomens gud, och talesättet gick att den som besökt Hades och sett dess överlägsna rikedomar aldrig ville återvända hit.

I antik indisk astrologi noteras att vårt universum bara är en fjärdedel av en större värld. Och så vidare...

Dessa till synes så nördigt tråkiga astrofysiker kanske blir de första som slår näven i bordet och deklarerar att religionerna från förr hade fullständigt rätt, och att det bara var en lapsus i västerlandets historia att tokstollar som Descartes och Humanisterna kunde uppstå. Människor som med början i Upplysningen grovt förenklade och underskattade tillvaron!

Vi kanske just nu håller på att upptäcka "himmelriket" och med det inse att det vi trodde stod för "Upplysning" och ljus - denna materiella värld - i själva verket var mörkläggning. På samma sätt som vi "fallna" materiella varelser avslöjar vår ovana att spegelvända saker genom att f.n. tala om de övriga 95 procenten som "mörk" (okänd) materia.

Men det är vi som lever i fullständigt mörker och fattigdom här ute i de koagulerade droppar av aborterat Liv som i "syndafallet" spottats ut ur den verkliga verkligheten. Och om Verkligheten - de andra 95 procenten kan vi aldrig få veta något tills vi övervinner vårt sätt att närma oss verkligheten som materialister. Jo, några få shamaner i historia och nutid sägs ha nedstigit i dödsriket och kommit upp igen med rapporter, men det är inte mycket.

Den här Mörka materien har sin tjuskraft, man kan prova många av mänsklighetens äldre föreställningar på den och börja fråga sig om inte astrofysikerna också är fångar i ett bakomliggande mytiskt synsätt som tvingar dem att återupptäcka samma "skröna" om igen, fast nu i förment "exakta" och "vetenskapliga" termer. En skröna är det likväl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar