måndag 16 november 2009

Shamanen om det vittrande väst

http://www.grahamhancock.com/forum/PinchbeckD1.php

Bra artikel som väver samman flera ämnen i tiden, 2012 bland dem.

Om det vidgade medvetandeperspektivet - ja, t.o.m. upplevelsen av 360-gradig, sfärisk medvetenhet - har jag själv ett trettio år gammalt men ännu lika kärt minne i samband med en av mina två, tre upplevelser med anstrykning av "ut ur kroppen".

Artikelns tal om Mayafolkets betoning av INTENTIONALITET (utöver tid och rum) är, så vitt jag kan förstå, detsamma som viljeyttring. Eller, i astrologiska termer, Solen i människans centrum.

Sök din Sol i horoskopet (via
siderisk zodiak, givetvis) för att förstå vart din vilja vill föra dig. Då kanske du upptäcker att du redan är "där"! Att du alltid varit i ditt livsprojekt. Som Leibniz sade, vi lever verkligen i den bästa av världar, vi kunde inte ha varit någon annanstans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar