måndag 23 november 2009

(I)esou(s) Nnazarennos

Jesus huvudduk - tidigare daterad till medeltiden - är möjligen äkta! Bak-och-framvänd text upptäckt på duken.


Upptäckten av textens ordalydelse aktiverar den gamla frågan om huruvida staden Nasaret existerade på Jesus tid eller om ordet nasaré istället ska fattas som nasirit - en sekt av judarna som vägrade befattad sig med Satans glitter - pengar, och i synnerhet då ockupationsmakten Roms valuta!

Den judiska religionsforskaren Hugh Schonfield har för årtionden sedan dragit slutsatsen att nasaréerna = nasiriterna är samma grupp som också är kända från latinska eller grekiska skrifter som esséerna, ett av de största partierna på Jesus tid men som Nya testamentet underligt nog inte nämner. Men det gör de, fast inte vid det namnet! Jesus alluderar till "Ljusets barn", och den beteckningen dyker också upp i Dödahavsrullarna, en grupp som också hatade Djävulen och penningen (underställd Mammon, en demon i Djävulens tjänst).

Och så sluts cirkeln. Nasiriter, vilka avlagt nasir-löftet (att leva rent inför Gud), hittas i sin mest extrema form i Dödahavsgruppen - men också som ägodelslösa "strövare". Visualisera en Jesus som drar runt med en grupp och tas emot i olika byar och städer av andra som också delar samma lära, och inför vilka han talar visdomsord. Världens första egendomskommunism, men inte på ateistisk utan på andlig grund.


(Härvan av transkriberingar från NZR - netser eller natser - rakt ur huvudet utan efterkoll. Reservation för viss oprecision, men idén framgår.)

1 kommentar:

  1. Den långa kommentaren, Anders, kom fram bara som e-postkopia. Blogger.com tycks ha skapat en bugg i systemet på sistone. Eftersom du för en monolog som knappt ens adresserar inlägget, spelar det kanske inte så stor roll.

    Läser du övriga blogginlägg om Jesus och esséerna ser du att jag säger nästan samma sak som du. Den insikten kommer så fort du använder fler källor än den sajt du upprepade gånger hänvisar till.

    Studera mer, så kommer du att känna in hur den senantika världens klimat. Och missa för all del inte den här helt epokgörande boken: "The Shape of Ancient Thought" av Thomas McEvilley som klargör kopplingarna mellan klassisk grekisk filosofi och indisk. Har inte med judarna att göra, säger du kanske. Du kommer att se att det gör det.

    Palestina låg i spänningsfältet mellan stora kulturer och det går inte att förneka att kulturdiffusion existerar. Då är man inte längre intresserad av kunskap utan mer inne på sekterism eller en politisk agenda.

    SvaraRadera