lördag 31 januari 2009

Schizofreni - bara ingrodd egoism?

ScienceDaily (Jan. 23, 2009)

Schizophrenia may blur the boundary between internal and external realities by overactivating a brain system that is involved in self-reflection, and thus causing an exaggerated focus on self, a new MIT and Harvard brain imaging study has found.

...

People normally suppress this default system [som alstrar självmedvetenhet] when they perform challenging tasks, but we found that patients with schizophrenia don’t do this...

Eller ska man vända på steken? Så att det är de abnormt egocentrerade individerna som triggar osund kemi så att den materialistiska psykiatrin i slutändan kan studera den kliniskt definierade symptombilden "schizofreni"?

Schizot är alltså akut medveten om sig själv i vartenda ögonblick, sjukt självcentrerad! Troligen relaterar det sjuka egot precis allting till sig själv, och smetar ner allt objektivt material med sin subjektivitet.

Följden? En extrem oförmåga att följa en annan människas framställning i ord eller bild, ständigt "inskrivande sig själv i historien" på ett sätt som gör sakdiskussion närmast omöjligt.

Ja, vad kom först, hönan eller ägget?

Givet att biologin inte alls verkar äga förklaringen till att vi har ett medvetande, blir frågan delikat1. För den återknyter till uråldriga - religiösa - föreställningar om att egocentricitet är roten till allt ont. "Syndafallet" från det paradisiska tillstånd av "flow" då man spontant och direkt förstod sitt liv och sin omvärld till en avsmalnad upplevelse baserad på ego-positionen.

Och givet att det kommer allt fler rapporter i framlidne dr Ian Stevensons efterföljd som visar på att man övertar skador från sin föregående fysiska kropp när man reinkarnerar2, är det föga förvånande att inbilskhet, egocentrism och andra själsliga snedvridningar också sätter sitt OMEDELBARA avtryck på den nya värdkroppens biokemiska funktionalitet.

Det biokemiska korrelatet till mentala störningar är alltså just bara ett korrelat, inte orsaken. Orsaken ligger hos den ENTITET som befolkar den fysiska kroppen.

Det är fullt möjligt att det låg en djupare intuition bakom mänsklighetens tidiga tankar om syndafallet än simplismer som att "själviskhet missgynnar stammens bästa". Såna förklaringar tillhör dem som torskat på miljömyten, smalspåriga "nyttotänkare" och "utilitarister" som bara kan räkna i termer av "kostnad" - troligen helt fel sätt att närma sig Naturen.

Kineserna kallade Henne både slösaktig och ekonomisk samtidigt, och det är uppenbart att västerlandet även i "kostnadskalkyler" är helt ute och cyklar. Sådana tankar är inte tillämpbara på Naturen. Hon arbetar inte som nationalekonomer tänker, tack och lov!

Det verkar nästan som om västerlandet fått precis allt fel. Kan det ha att göra med att man för några hundra år sedan helt klippte kontakten med det transcendentala (Gud/Anden)?

Nu, i avsaknad av genuin intelligens (för Anden är 100% rent medvetande/intelligens), ser man nästan direkt hur felaktiga eller åtminstone otillräckliga vetenskapens modeller inom en del områden är...


_____

1. Kelly and Kelly et al (M.D.s & Ph.D.s): Irreducible Mind (Rowman & Littlefield 2007)
2. Walter Semkiw M.D.: Return of the Revolutionaries (Hampton Roads 2003)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar