onsdag 31 december 2008

Världshoroskopet 2009

Skakig världsekonomi? Timeout! Låt oss backa ut från jorden några ljusår och titta på saken en gång till.

Låt oss göra ett experiment utan stöd i tidigare praxis, helt sprunget ur det geni som bebor ögonblicket: Se gamla moder jord just som ett feminint väsen, och ställ för henne ett kinesiskt ödes- och karaktärshoroskop. För, som någon gammal grek sade, "din karaktär är ditt öde".

Basera beräkningen på den godtyckliga punkt i tidsflödet de som följer den västerländska tideräkningen kallar nyår. Vad får vi då? En utsaga att var till mans mäta oss mot?


Aj, aj! Världen kommer 2009 att ta sina vägar på ett sätt de gamla visa kineserna inte kunde bejaka. Därtill knyter ominat ledigt an till hur jordnära bedömare sammanfattat 2008.

Året rubriceras enligt den medeltida kinesiska metoden "Floderna Ho och Lo:s rationella talsystem" som året då en mycket långsam tillväxt, eller ett långsamt fortskridande mot ett permanent äktenskap, planade ut och förlorade sig på den stora slättmarken.


Året då
En man tågar ut i krig men kommer ej att återvända,
En gravid kvinna kommer att föda dödfött.

Ett år då
Olyckan kommer att exemplifieras (den olycka som alltid följer då en värld tappat kontakten med TAO, tingens verkliga ordning).

Det enda som med hopp om gynnsamhet kan göras, är att
Motstå tjuven!

Den franske indologen Alain Daniélou fäller i sin bok While the Gods Still Play det signifikativa yttrandet: "Progress rests on the accentuation of diversity; in any domain a leveling is the prelude to death." Kan det vara så att det kinesiska ominats tal om en utveckling som planar ut bär samma implikationer?

Prova kalkylatorn på www.hall-of-man.com och verifiera själv den digra prognosen!

*****

Är den globala ekonomiska recessionen 2009 av evigheten, inskriven som en station i ett stort roterande skådespel, en evig cyklisk grundstruktur, som vi - de som fallit till jorden - kolorerar med varjehanda accidenser för att inte omedelbart börja ledas?

"Det kan vara så att världshistorien är berättelsen om en handfull metaforer."

(Jorge Luis Borges - The Fearful Sphere of Pascal)

Aldrig har världen behövt människor med större ande än de som assimilerat sig till politikernas och ekonomernas skostorlekar. Människor redo att, än en gång, söka realisera mänsklighetens mest högtflygande visioner om dess egenart och mål.

För visst är ekonomi bara ännu en externalisering - objektifiering - av människans inre självbild. Människan som alltings mått.

Men om måttet människan mäter med och bygger sin civilisation utifrån utgår från hennes egoistiska sämre böjelse (yetser ha-ra som judendomen skulle säga) - människan som ett av djuren i Darwins artkatalog (hur eftervärlden kommer att banna sig för att biologin tilläts skena vilt!) - då sitter civilisationsfernissan löst.

Hur gulnat flagnade ter sig inte många av människans "vetenskapliga" sanningar redan nu. Efterklokheten tycks vara det enda människan riktigt behärskar. "Säkerheten brast si och så, därför hände ditt och datt."

Ord som "vision" och "nyårsprofetia" finner ingen klangbotten i begreppsvärlden hos garvade rävar som krönikören Ulf Nilson. Deras styrande gestalt (dominanta arketypiska motiv) hade det inte inom sig att brygga diametralt skilda tidsåldrar, att se bortom de tankens paradigm inom vilka de fötts och destinerats att utföra sin livsgärning.
Världssjälen finns, skriv upp det! Och den kan analyseras med andra redskap än ekonomiska, historiska eller politiska. Amerikanske filosofiprofessorn och idéhistorikern Richard Tarnas är just en sådan apart röst som visar var nästa generation tänkare är redo att ta vid.

Så vitt jag kan se nalkar sig post-konsumismens tid, och recession tjänar det goda syftet att ge människan en andpaus. Möjligen får hon här perspektiv på sitt mentaliserande.
Den dag politikern välkomnar metafysikern tillbaka till sin stab av experter är dagen för människans nästa gryning.


Anm. Erfarna teckentydare som hellre föredrar vintersolståndet (21/12 2008, 12:05 UT) kan med fördel pröva det kinesiska oraklets omdöme även här: "Sun", reduktionens och inskränkningarnas år! Året för upplösta grupperingar. (Även detta omina erinrar starkt om det avstannade "partnerskapet" i ovanstående världshoroskop).


_____


Tillägg, 1 januari 2009.

Jag hade av någon anledning missat SvD:s koncisa prognos då jag applicerade den kinesiska omenmetoden på årskiftet. Man behöver inte bedriva någon särskilt djupsinnig symboltolkning för att se hur olustigt väl "manfall i krig och dödfödda barn" rimmar med svenskans scenario för 2009.


Tillägg, 24 mars 2009.

Prognosen (Aftonbladet) för den globala recessionen i år (9% !) skänker ökad seriositet åt ovanstående globala horoskop, i den händelse någon inte riktgit var på samma våglängd som bilder av död och förlufst i (handels-)krig och aborter på hemmaplan, och ett generellt tema om "Framåtskridande" som backar till recession...


Tillägg, 26 april 2009.

"VÄRNA MOT TJUVEN!" Världshoroskopets bleka handlingsråd för året. Är det möjligt att i "tjuven" se det "muterade virus" som just börjat skörda liv i Mexico och som skulle kunna urarta till en pandemi med hela världen som ett slagfält? Tänk digerdöden - eller nej förresten, gör inte det! Kinesiske filosofen Chu Hsi (1100-talet) sade: "Det som återstår då människan gjort allt som står i hennes makt, det är det vi kallar ming - ödet."

(Aftonbladet, Expressen, SvD om fall av svininfluensan på Nya Zeeland, DN)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar