fredag 1 juli 2011

Indicier om Jesus...igen

Sverige kanske har världens tydligaste överpopulation av Jesusförnekare - packet kommer med jämna mellanrum ut på debattforumet Newsmill för att utföra sina besvärjelser. 

Och jag menar nu inte bara förnekare av trons Jesus utan någon förvirrad smet där också hans historiska existens förnekas.

Värst i genren är alltjämt Lena Einhorns "rekonstruktion" där hon helt sonika flyttar om årtionden bäst hon behagar för att kunna slå ihop två helt olika historiska personer till en. Det var så svagsint att man kunde falla i gråt. Bara i Sverige kan sådan smörja nå trycket...

Medan dessa i någon mening mentalt störda människor utför sin krigsdanser mot ett "token object", en platshållare för religionen, ägnar sig resten av världen åt verklig forskning. 

Det här färska fyndet i Jerusalem, ett äkta relikskrin med benen till översteprästen Kaiafas broders (?) barnbarn, talar ett helt annat språk. Namnet Kaiafas spelar ju en viktig roll i turerna kring Jesus avrättning i Nya testamentet. 

Så vem behöver spilla tid på korkad svensk pseudoforskning? Varje människa med minsta vett lägger sin tid på att lägga mer trovärdiga pussel. Negativa människor, eller individer med hangups, kan aldrig förstå historien. De ägnar sig bara åt att besvärja sina egna demoner, många gånger - tror jag - ekon av tidigare liv då de råkat illa ut pga. religion.

Religionen rymmer förvisso lika mycket av dåligt omdöme och dåliga beslut som vilken annan mänsklig aktivitet som helst.

******

Jag tar här tillfället i akt och klistrar in en lång fotnot från min astrologiska blogg som hamnade lite i kläm i sitt sammanhang. Lite lösa tankar från den verkliga forskningens framkant, då Dödahavsrullarna och frågan om kristendomens uppkomst oupplösligt hänger samman.


Mladen Popovic: Reading the Human body -
Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls
and Hellenistic-Early Roman Period Judaism

(doktorsavhandling publicerad 2007)Jämför den judiska esséersektens "intellektuella kapital" med hur den här bloggen bara vräker ur hemliga nycklar till mänsklighetens skilda dispositioner i linje med Jesus befallning till sina anhängare - tvärt emot Dödahavsrörelsens sekretess sa han att man skulle "ropa ut hans viskningar (esoteriska hemligheter) från hustaken" (Matt 10:27). Jesus som sin tids Wikileak? En som avslöjade hemliga läror till var och en som ville låna dem ett öra?

Av ekona av den här mannen i Nya testamentet tycks han enligt vissa passager ha haft ett horn i sidan till rörelsen. På ett ställe i Johannesevangeliet (3:34) som jag ofta nämnt tycks han förneka värdet av esséernas astrologiska system: "Gud delar inte ut anden efter mått". 

Detta ska jämföras med horoskopresterna från Qumran, där människor tycktes bli indelade i olika grupper beroende på sin del i "ljuset" respektive mörkret "mörker". Nio poäng delades ut och de kunde placera sig i "ljusets hus" resp. "mörkrets hus". 

Doktorsavhandlingen har inte lyckats övertyga mig om att det skulle handla om en niodelning av zodiaktecknen och att "tre poäng i ljuset" helt enkelt är att 3/9 av ascendenttecknet hunnit stiga i öster. Tyvärr är texterna för trasiga för att det någonsin ska gå att begripa vilket system som användes. Så lite läsbar text återstår att det inte går att begripa systemet alls.

Det är därför meningslöst att framlägga den alternativa idén att judarna använde ett system liknande det indiska, med nio planeter (de sju plus månnoderna) och att ljusets och mörkrets hus inte alls har med en ascendent i en av nio möjliga lägen att göra, utan bara är en enkelt redovisning av hur många av de nio planeterna som är synliga på himmelen och hur många som ligger dolda i "underjorden" vid födelsetiden i fråga. 

(Rahu och Ketu är inte synliga men man har hittat månkalendrar bland Dödahavsrullarna och gruppen kan mycket väl ha haft kunskapen att beräkna Rahus och Ketus position i zodiaken.)

Inte ens idag är det särskilt lätt att få fram födelseklockslag, och tror dessa religionshistoriker verkligen att ens en födelse på hundra kom med en så precis tidsangivelse att det ska vara någon idé att niodela ascendenttecknet. Jag ångrar att jag slängde ut 1.400:- (!) på denna doktorsavhandling. Den sade i princip ingenting som man inte kunde läsa sig till på annat håll...

Var Jesus en medlemsaspirant som blev förkastad för att han hade för många poäng i mörkrets hus? Ett märkligt ställe i Nya testamentet kan tyda på det. Någon minns svagt, att "han kom till det som var hans (den inväntade höga messiassjälen), men hans eget folk accepterade honom inte (Joh 1:10-12).

Detta har brukat förklaras som en antisemitisk passage, en förbittrad hänvisning till att det judiska folket som helhet inte skulle ha accepterat Jesus och hans budskap eller anspråk på att vara den inväntade konungen. Men givet esséernas granskning av aspiranternas horoskop och kroppsformer ("fysiognomi"  = att utläsa karaktär av huvud och kropp) kan det lika gärna ligga en helt annan förklaring till att Jesus drog ut på ett eget tåg i byarna med en särskild kärlek till de vanskapta och "lågpresterande" - samhällets olycksbarn. Han hade sökt sig till rörelsen men fått underkänt på astrologiska grunder.

Nu tror jag inte det var så det gick till - han var en av esséerna eller "Ljusets barn", vilka han lovordar och uppmanar åhörarna att liera sig med i ett annat bibelställe. Ljusets barn, eller en senare version av gruppen skulle så småntingom inleda det judiska upproret mot ockupationsmakten Rom, och detta är en huvudanledning till att så mycket om Jesus liv är svårt att få ett grepp om. En viktig sida hos huvudpersonen har helt enkelt skrivits bort ur historien vilket gör det till ett lände att försöka förstå de texter som berättar hans historia. Det saknas enormt mycket detaljer, inte minst är den politiska kontexten totalt frånvarande! Skönmålandet har redan börjat då evangelierna tar form.

Den synske Edgar Cayce (1877-1945) dog ett år innan Dödahavsrullarna hittades och många år innan någon lyckades knäcka de kodade horoskopen. Antingen gissade han perfekt under hypnos eller också såg han in i det förflutna. Han deklarerade nästan i förbigående att esséerna valt ut människor med perfekta kroppar och också med hjälp av astrologiska metoder!

En äldre kvinna vid namn Judit skulle ha undervisat Jesus i Dödahavsklostret (som han beskrev som en skola) under dennes barndom. Denna kvinna, visade amerikanska reportern Jess Stearn på 80-talet (sedan alla i Cayces generation dött ut) hade i början av 1900-talet varit en av USA:s mest kända tidningskolumnister. Hennes tankar trycktes i en mängd tidningar över hela USA. Stor och mäktiga människor hade sökt sig till Cayce för att ta råd av hans märkliga "berättarröst". 

I Judits undervisning till lilla pojken Jesus ingick  astrologi! Möjligen tog den vuxne Jesus avstånd från de metoder genom vilka han själv kommit till. "Gud delar inte ut anden efter måttangivelser". 

Enligt Cayce hade gruppen valt ut 12 perfekta unga flickor som potentiella "mottagare" till den inväntande själ som skulle bli deras konung (messias). Det var Maria som "kallades" till uppgiften och Cayce under hypnos insisterade på en jungfrufödelse!

Edgar Cayces omfattande berättelser om tilldragelserna i Palestina hör till de mest fascinerande av hans 14.000 tranceföreläsningar, men som helhet broderar de bara ut de kända bibelhistorierna, lägger till en del detaljer och förnekar ett och annat. De kryddar med "bekräftelsen" om att Jesus reste i världen, ändå bort till Persien och Indien (och lärde sig yoga), under de "förlorade åren" Nya testamentet tiger om. 

Ur ett skeptikerperspektiv skulle man därför kunna hävda att det var rena lyckträffen att han både korrekt placerade esséernas huvudkvarter vid Döda havet (kända historiska källor antydde redan detta) och tillskrev rörelsen fysignomiska och astrologiska läror. Båda var välkända företeelser i den hellenistiska omvärlden fastän det på 1930-talet inte var känt att även judarna praktiserat dem. 

Horoskopfragmenten från Qumran har på olika grunder, kol14-test av pergament och handstilar, daterats till cirka 50 fvt eller något senare. Det gör dem till det absolut äldsta tecken på judisk astrologi som hittats och placerar dem - lustigt nog - nästan exakt i det tidsfönster där en Judit skulle ha kunnat levt och undervisat en liten pojke...

4 kommentarer:

 1. ja, vill du smörja in dig med skit ska du absolut besöka newsmills bruna sajt. underligt att vissa potentater (bortsett alltså från de riktigt feta idioterna) fortfarande vill publicera sig i den stinkande miljön.

  SvaraRadera
 2. Din kommentar är inte helt okej - det här kallar jag copycat-beteende. Det är givetvis inte mig personligen du ber krypa ner i Newsmills smörja (där både bra och dåligt material publiceras för övrigt, även om jag såg detsamma som du och lade ner efter tre publicerade men halvdåliga inlägg). Att bara vinkla och förgrova något av det som redan sagts, tillför inget. Den här kommentaren till din kommentar är något helt annat. Den är dialog.

  I din första bloggkommentar tyckte du att jag skulle "känna mig hedrad" att _du_ bokmärkt mina bloggar. Kanske har du spegelvänt det verkliga förhållandet. Kanske är det du som fått en chans att vinna ärbarhet i mötet med en del texter.

  Låt oss se sakligt på inläggets version (före det långa tillägget). Här fanns två uppenbara vägar till respons - kommentera det arkeologiska fyndet från Jerusalem eller den svenska fattigversionen av religionsvetenskap. I det senare fallet var inte Newsmill huvudpoängen. I centrum för min kritik stod det faktum att bokförlag på papper ger ut så löskokta teorier som t.ex. Lena Einhorns.

  Det är alltid roligt med kommentarer, under förutsättning att de när något så när balanserade och ungefär hittar inläggets röda tråd. Här är ett gränsfall i båda avseendena.

  Jag tar åt mig av den här "episoden" och drar slutsatser. Det är olyckligt om mina skriverier bara göder det negativa vi alla har inom oss. Hela min astroblogg - den du upptäckte först - handlar om att belysa det inre sinnet för att bättre förstå människans skuggsidor.

  Visst är det kul att gotta sig åt statsministerns alla brister, givet hans maktposition. Men redbarhet börjar på marknivån, bland oss gräsrötter. Visar inte vi bättre disciplin själva är det inte så meningsfullt att peka finger åt andra.

  SvaraRadera
 3. aha!
  du behöver inte vara orolig för att du göder "det negativa", det tycker jag inte alls att du gör. läsaren har ju sin egen själ och historia som du vet - jag är inte precis nån dununge.

  jag ska tänka på att hålla en trivsammare ton, men just Newsmill är en sajt som får mig att slå bakut, eftersom den förment gammelfolkpartistiske PM Nilsson av kommersiella skäl upplåtit en enorm plattform åt samhällets bruna klientel (därav ordet skit).
  Inte vad samhället precis behöver enligt min mycket ödmjuka uppfattning.

  Att nämna Newsmill är alltså som att hålla upp ett rött skynke (eller snarare brunt)...

  SvaraRadera
 4. Allt lugnt - jobbar själv på att hitta skärpan i bloggandet utan att vara plump. :-)

  Som sagt, jag ångrade strax att sänt bidrag till forat Newsmill. Ibland finns bra och tänkvärt material men mest är det sånt som inte skulle accepteras i det mer förpliktande pappersformat - se paradoxalt nog invändningen här ovan om att Einhorns sk jesusforskning accepterades av stort svenskt bokförlag).

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.