måndag 4 juli 2011

Consume me, consume you!


Consume me, consume you!

Den västerländska ungdomens hejdlösa livsstil med promiskuös sex utan skydd, sprider sjukdomar som ringar på vattnet (DN). Ur ett socialdarwinistiskt perspektiv tjänar västerlandets "upplysta" beteende det goda syftet att stora delar av befolkningen därmed blir infertil och inte kan fortplanta sig och sina värderingar vidare.

Paradoxen är att mer traditionalistiska röster, t.ex. dem ur den islamska kulturens värderingar, visade sig ha rätt om västerlänningens degeneration!

Västerlandet utan religion skapade sig som bekant en ny gud, konsumtionsmarknaden där sex sålde sig självt och allt annat. Denne gud belönade västerlänningarna med deras egen undergång. 

Också ett sätt för en civilisation att begå självmord, lovprisande sin egen överlägsenhet in i det sista...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.