lördag 31 juli 2010

Årets Pride-parad enligt kineserna

De gamla kineserna skrädde inte orden när de menade sig ha detekterat avvikelser från den gudomliga Normen (Tao). När jag provar klockslaget 13.00 (paradens start) den 31 juli 2010 enligt gammal kinesisk metod ur "yang-perspektiv" (utagerande), replikerar Ho Lo Li Shu-systemet:
Bottom six:
Wandering frivolously and in pettiness.
If such is one's position [in regard to traveling],
one is selected for catastrophe! 
Parallellen med gayparaden (och särskilt kritiken mot gångna års parader) är spöklikt tydlig! Märk hur kritiken riktas mot "vandrarens" sätt att bete sig utagerande och frivolt i relation till den värdkultur där han befinner sig!

Gayfolket i den heteronormativa verkligheten, någon? Ja, så här skrämmande träffsäker är den kinesiska visheten. Det folket hade förstått, till skillnad från detta taskspel som är västerlandet.

Samma tidpunkt men nu ur "yin-perspektiv" (mottagligt, "att sova på saken/reflektera lite till"), ges ett bättre omen:
Six at third:
Three persons walking by rule decrease by one person.
One person walking [alone], by rule finds his/her companion.
Det senare ominat handlar för övrigt om att få kontroll över en obalans i driftlivet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar