torsdag 6 januari 2011

Fågeldöd & lemlästad boskap


Rätt litteratur

Man kan inte anklaga svenska medier och officiella myndighetspersoner för att vara gudabenådade i sin förmåga att göra mentala kopplingar och se samband. De läser helt enkelt fel litteratur eller har gått fel utbildning för att uttala sig om den förbluffande fågeldöden.

Det andra som slår mig (det första igår) - efter att i Expressen ha läst att den svenska fågelhopen dog av inre blödningar trots frånvaro av yttre skador och ornitologens häpna, "ett mysterium..aldrig sett något liknande" - är att det här kan vara ett annat uttryck för boskapsskändningen, känd från flera världsdelar. 

Känner du inte till det här fenomenet, nedtonat (så långt det är möjligt) av myndigheter eftersom det är så obehagligt och spöklikt, sök webben på "cattle mutilation" - Wikipedia ger en bra översikt.

Fenomenet är så gåtfullt att hela kåren panikrädda skeptiker är ute på sina debunkningskampanjer, allt under det att mainstream-forskare hopar dussintals teorier för att "normalisera" det perversa fenomenet.

På besläktat sätt rubriksätter Aftonbladet - "mysteriet löst" (fast uppenbarligen inte enlgt Expressens ornitolog) - och ställer materialismens enkla orsaksfråga, om det "beror" på solförmörkelsen. Inifrån samma sandlåda svarar då givetvis astronomen nej, gravitationsförändringen på jorden är "knappt mätbar". 

Som man frågar får man svar.

Den franske astronomen och matematikern Jacques Vallee, en av hjärnorna bakom ArpaNet - det militära föregångaren till Internet - tog UFO-fenomenet seriöst och såg djurskändningen som en av de mörkare sidorna av planeten Jordens möte med extraterrestial intelligens.

Fast han såg det hellre som intraterrestial intelligens - Vallee misstänkte (som så många andra) att vi har grannar i dolda dimensioner nästgårds. Och han var knappast den första att dra den slutsatsen utifrån observationer gjorda i vår värld - den enda värld vårt medvetande är optimerat för att begrunda:

När solen står vid middagstid börjar den dala.
När månen nått full börjar dess nedan.
Fullhet och tomhet i himmel och på jord
Tilltar och avtar med tidens gång.
Hur mycket sannare är inte detta för
Människor, eller för andeväsen och gudar!

Tuan Chuan - domslutskommentaren till Förvandlingarnas bok, kapitel 55 (en kinesisk text och kommentarsamling som tog form 2a-1a årtusendet fvt).

Märk att jag sade "optimerat för" och inte "begränsat till". Sannerligen, här bor både gudar och demoner! Och nu kanske de mörkare makterna i etern på allvar hittat Sverige att leka med. Så brukar det gå med sekulära, det vill säga gudsföraktande civilisationer - de drar helvetet över sig själva. 

Hela världslitteraturen intygar följderna av humanism eller rättare, sekulär humanism, myten vari människan dyrkar sig själv och sina händers verk. Bortträngd står i dag västerlandets stora portalfigur Platon, inte lite sarkastisk angående sofister (faktadårar utan intelligens) som Protagoras, han med den kända formuleringen, "människan är alltings mått". 

Protagoras hade bara delvis rätt i det, men den kinesiska kulturen hade redan utforskat dessa ting djupare än så. De fann tillvaron utgöras av trenne krafter som samverkade för den värld människan erfar: människan själv men också himmel och jord. 

Den sekulära har inga problem med att i "jorden" läsa in ting som idag studeras av biologi och klassificeras som "miljö", men "himmelen" är som bekant portförbjuden. I den sekulära mytbildningen föreställer sig människan att hon nu vuxit upp genom att låtsas som om Pappa aldrig existerat. Hon bevisar därmed raka motsatsen om sig själv. Ateisten befinner sig i motsvarande barnets trotsålder.

Den typen av människa har stängt sitt psyke mot den stora loopen, vilket är förklaringen till många "monstruösa" fenomen eftersom Naturen eller fenomenvärlden är psykisk förrän den synliggör sig genom den lägsta mantelfållen - den empiriskt utrönbara "materiella" världen.

Dags påminna om Vallees fascinerande summering av sina 30 år som ufolog i en boktrilogi. Vallee var ju förlagan till den franske ufolog som dyker upp vid den gåtfulla kullen eller berget i filmen Närkontakt av tredje graden. 

Ingen av böckerna sysselsätter sig nämnvärt vid just djurskändning, men innehåller nog så många kusliga och väl undersökta fenomen.


Å andra sidan är spökhistorier menade att sätta sprätt på vårt dödkött så att det avstannade psyket forceras att börja röra sig!

*****

Om de svenska fåglarna, även DN och SvD.

Jag skulle också försynt vilja fästa uppmärksamheten på mitt sista blogginlägg från förra året, daterat 28 december och med rubriken - synbarligen spöklikt framåtblickande - "Gudarna äter den sekulära människan inifrån".

Gör bara det lilla antagandet att fågeln, uråldrig symbol för människans egen själ, i linje med mitt förra fågelinlägg representerar den sekulära människan vars tomhet ropar efter martyrer (sanningsvittnen) att visa henne vad hon har kommit att bli. Fåglarna har synbarligen "ätits inifrån"!

Den förvirrade självmordsbombaren i Stockholm är en analogi - också han kände sig kallad att explodera. Likt Richard Dreuffus i "Närkontakt..." tycks också jag ha fångat upp varningssignalen (varifrån?), men avhöll mig från primitivt utagerande med bomber bland folk. (Jag placerar dem på bloggen istället!)

Men redan i förra årets nästsista inlägg hade jag hittat spöket som äter oss inifrån, eller snarare en av ledardemonens smådjävlar! Buh! alla mörkrädda.
:-)

4 kommentarer:

 1. I'm very happy to find your blog, you have come to some conclusions about the timing and the connections to a darker element which hides itself in the pragmatic and "material" science that the illusion of the world now projects.

  I believe this recent eclipse had the potential of anyone willing to for the use of destroying those which would death and destruction for their own gains.. (sacrifices of living creatures as an example) and the structures now built upon the slavery of the human soul.

  It is now at a point where there is no longer a place for "them" to hide. Its the point of confrontation, and they will fight harder to take the energy from the innocent, if we do not open our minds and our spiritual eyes to the fact that this evil does exist.

  SvaraRadera
 2. Intriguing thoughts there. I am not too familiar with ancient lore attached to eclipses, their significance as timers etc, but I do find omens stacking up at the present - as do so many others!

  SvaraRadera
 3. Vad tycker du om denna rapport: http://news.discovery.com/animals/bird-animal-die-offs-110106.html

  MVH

  SvaraRadera
 4. De gamla kineserna observerade myrors rörelser på marken och drog slutsatser om framtiden. Olika kulturer är fyllda av folkvisdom som tycks fungera för dem.

  Västerlandet i vår tid älskar naturalistiska förklaringar eftersom de hjälper oss i vår myt om att ha kontroll över situationen. :-)

  Ytterst kan ju människan bara producera perspektiv, synsätt som uttrycker hennes bästa förståelse. Utgår hon från en verkligt förkrympt verklighet, som den naturalistiska modellen, blir det naturligtvis så mycket lättare att känna att man är herre på täppan.

  Men det föder i sin tur arrogans, och gudarna avskyr när mänskligheten blir arrogant. Varje gång. Det finns förstås en verklighet bortom alla omina som inte ens vetenskapsmän kan uttala sig om.

  Vetenskapliga modeller har f.ö. en tendens att falsifieras allt snabbare i vår tid, som om någon Yttersta Sanningens tid närmar sig. Inte för så många år sedan trodde jag freon i kylskåpen var en verklig fara. Men det stämde inte, det heller. (Lars Bern på Newsmill)

  SvaraRadera