lördag 12 mars 2011

"Merparten av Japan måste sjunka"


Ungdomslitteratur håller än?

Jag vet inte varför seismologer, enligt DN, "väntat i 30 år" på att en stor jordbävning just ska drabba Tokyo. Det låter mer som människans föga rationella benägenhet att knyta händelser till den mest imponerande personen eller platsen. Historien blir bättre så.

I värsta fall är de här vetenskapsmännen inte ens vetenskapliga, utan har låtit sig påverkas av ryktbara amerikanska mediet Edgar Cayce (1877-1945) som särskilt under några år under 1930-talet levererade en serie mer än ominösa geologiska förutsägelser.

Amerikanska journalisten Jess Stearn diskuterade i sin bästsäljande "Edgar Cayce - The Sleeping Prophet" (1967) profetian amerikanerna mest fixerat sig vid, den om att Kalifornien kommer att sjunka i havet - delstaten ligger på "fel" sida av en tektonisk platta. 

En geolog som för sin karriär föredrog att vara anonym berättade den sedvanliga historien om kapitalistens och profitörens vidrighet. Markexploateringen gjorde att enorma mängder billiga hus har byggts längs med San Andreas-förkastningen, där ingen människa med lite vett skulle bosätta sig!

Men efter gårdagens utdragna skalv och tsunami i Japan riktas blicken mot annan sida av de kataklysmiska förändringar Edgar Cayce i hypnos såg som skiljelinjen mellan Satans domän (vårt nuvarande marknadskapitalistiska samhällssystem) och den "Nya Ordningen", en fredligare och humanare epok för jordmänskligheten. (Det är frestande att föreslå "Vattumannens tidsålder" som synonym till den kommande nya ordningen.)

Så här lät USA:s mest kända "profet" i domsorden över den nuvarande mänskligheten och Jorden (i Cayces visioner framtonar klassisk antik kosmologi - en besjälad, intelligent värld, där Jorden och solsystemets övriga planeter är medvetandesäten i Världssjälen och där mänsklighetens tankar och handlingar sprider sig som ringar på vattnet ut i kosmos och påverkar tillvaron på sätt som dagens vetenskap inte ens överväger pga dess gudlösa och genant snäva materialism):

"...Åter till de fysiska förändringarna: Jorden kommer att brytas upp i Amerikas västra del. Merparten av Japan måste sjunka ner i havet. Den övre delen av Europa kommer att förändras som när ögat blinkar till. Land kommer att framträda utanför Amerikas östkust. 

...Uppbrott kommer att ske i Arktis och Antarktis, vilka kommer att utlösa vulkanutbrott i de torrida områdena, och då kommer polarna att skifta så att där kyligt eller halvtropiska klimat har rått mer tropiska förhållanden inträder och mossa och ormbunkar kommer att växa.

...Och dessa (geologiska förändringar) kommer att begynna i de perioderna i 58 till 98 när dessa kommer att hållas för att vara perioderna då Hans ljus åter syns i molnen."

(Tranceföredrag 3976-15, den 19 jan 1934)

Cacyeianer har väl misströstat i årtionden nu eftersom alla läst det här och andra kryptiska omen lite som man ville. Men Cayce sade inte att alla dessa ting skulle inträffa i tidsfönstret 1958-1998, han sade bara att geologisk aktivitet som ingår i hans "tidsåldersskifte" skulle påbörjas.

Den åldrige geologen på Hutton Commentaries har pekat ut att en spektakulär serie jordbävningar under vatten faktiskt inträffade under Arktis just som Cayces "tidsfönster" stängdes i slutet av 1900-talet. 

Och "the big one" som seismologer perverst söker knyta till just Tokyo (pga. förödelsen och symbolvärdet), kan mycket väl ligga nära i tiden, med den förhöjda friktionen längsmed de involverade tektoniska plattorna. Det låter onekligen oroande att havsplattan kilat in sig under plattan som Japan vilar på. En noggrann läsaning av Cayce skulle kunna antyda att Japan så att säga kommer att kantra och i stor utsträckning hamna under havsnivån. Kan detta ske genom att jordplattan fortsätter att kila in sig under Japans västkust?

Cayces undermedvetna talade nu inte rena fantasterier, jordplattor var en het teori under de år Cayce producerade dessa digra förutsägelser för mänskligheten. Vad den här översikten på PhysicalGeography.net inte förmäler är hur detaljerad kunskapen var i början av 1900-talet, exakt var gränserna mellan de olika jordplattorna gick. 

Tidsaspekten är således problematisk med Cayces utsagor. I den här förutsägelsen - som jag gärna knyter till vår tid eftersom nätet verkligen kan liknas vid ett "krig i luften" - talar han om ett Harmageddon, tiden då den ontologiska Ondskan - en aktiv kraft som verkar genom människors psyken - skulle göra sitt sista försök att tvinga in mänskligheten i en livsstil som bryter mot Naturens morallagar. 

Olika länder tampas med Ondskans psykiska smittoangrepp på olika sätt, vi ser just hur det sjuder i arabländerna för att eliminera ett förtryckets toppskikt. I Sverige har vi det oreglerade Marknadskapitalismens lakejer regeringen Reinfeldt, vars omänsklighet alla tänkande människor nu ser med egna ögon efter deras försök att trycka in sjuka och fattiga i en typ av system som redan antikens bästa tänkare höll för att vara ett uttryck för djupaste orättfärdighet. 

Ateismens myt om "den bäst lämpade" flyttades över på samhället och Sverige fick en civilekonom - av alla yrken! - till Statens ledare. Jämför med de mystiker och filosofer Platon ville se som det goda samhällets övervakare, människor som för länge sedan sett igenom det glimrande mynt som Den Onde använder för att ta kontroll över individens tankemönster.

Ledsen landsmän, men vi kan tillhöra den döende världen pga. gigantiska kosmiska cykler där felprioriteringarns tid nu är vid vägs ände. Vad som kommer att hända med norra Europa "snabbt som när ett öga blinkar" vill jag inte ens tänka på. Ska vi frysa inne över en natt - precis som man hittat mammutar i Sibirien infrusna mitt i steget, tuggade gräs? Ett noggrant studium av Cayces beskrivningar tyder på det motsatta, kyliga områden kommer att bli mer tropiska.

Alla dessa händelser kan summeras som Harmageddon, och även om Cayce tycks visualisera en kanhända 50-100 år lång process (när de geologiska katastroferna är som mest aktiva), kommer historien i backspegeln att kunna nicka instämmande och säga, ja det var Jordens undergång - Harmageddon - men också början på en ny och värdigare värld. Inte ett Reinfeldt-Sverige där egoism och egennytta upphöjts till livets mening om man säger så.

*****

Illustrationen visar relaterade böcker som länge stod i min litterära skamvrå (varefter mer "pk" eller vetenskaplig litteratur kom i fokus), men som jag aldrig helt släppt. Synskhet existerar och bortom senare tiders hajp av Edgar Cayce fanns ett extraordinärt mänskligt fenomen.

 • Harmon Bro - Edgar Cayce on Religion and Psychic Experience (1968, Warner Books)
 • Jess Stearn: Edgar Cayce - The Sleeping Prophet (januari 1967, Bantam)
 • Edgar Evans Cayce: Edgar Cayce on Atlantis (1968, Warner Books).

Doktor Bro var en präst som efter att ha under en längre tid ha studerat Cayce i trancetillstånd omskolade sig till psykolog och ägnade sitt liv åt medvetandets mysterier. En utmärkt bok men troligen inte längre i tryck.

Den tredje boken citerar flera förutsägelser inom ramen för Cayces, det medges, svårtsmälta vision om att mänskligheten har nått högteknologi och bränt ut sig en gång tidigare - legenden om det sjunkna Atlantis! 

Missa härvidlag inte Japans symbolvärde i den nya sataniska teknokrati som är ett av de vägande skälen till att västvärldens livskvalitet blivit så oerhört mycket sämre de senaste åren. Marknaden i kombination med intill förbannelse kvantitativa och effektivitetskalkylerande datasystem är de facto sinnebilden för Den Store Satans välde. Tro mig, jag var dataprogrammerare i fem år. 

Teknik utan filosofi är livsfarlig, och svenskarna - teknokratiska ateister - är något av det ruggigare världen skådat. I det här landet kan rekryterare t.ex. inte tänka längre, med datasystemens hjälp behöver de bara filtrera arbetssökanden som matchar prefigurerade mallar. Senast noterade jag en ny valmöjlighet i datasystemet hos något stort rekryteringsföretag: "Vill inte uppge min ålder". Gissa om det förvalet är kopplat till ett dolt minus för dålig meddelsamhet! Bortsorterad direkt.

Själlösheten och ointelligensen löper amok. Och det är ingen förmildrande omständighet är att svenskarna är så karaktärslöst folk att de inte själva längre startar krig. Det är snarare värre att de insidiöst via exportprodukter bidrar till världens försämring. 

Så låt nu "svenska seismologer", vilka DN-artikeln hyllar som i framkant, bistå japanerna humanitärt. Då är inte hela den svenska särprägeln så tokgalen som vår tillverkning av Boforskanoner, landminor och stridsflygplan indikerar. Då kanske Sverige kan vinna några pluspoäng inför den ofantliga Intelligens som andra kulturer, bland annat den kinesiska, kallat "Himmelen". Då kanske vi kommer att få en funktion även efter övergången till "Den Nya Ordningen".


Se även:

SvD: Sårbarheten blir uppenbar (reflektioner över tsunamin och industrisamhället). Även föregående dags Skalvet skakar Japans ekonomi.

AB: Explosion på kärnkraftverk

Stör ekonomi klärvoajans? - några fler tankar om Edgar Cayce.4 kommentarer:

 1. En annan orsak till att förutse en katastrofal jordbävning under just Tokyo är att där möts tre tektoniska plattor. Jordbävningen som just ha varit var mellan 1 av dessa och en fjärde platta.

  Jag googlade på "tektoniska plattor japan" och hittade den här bilden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Tectonic_plates_under_Japan.png

  SvaraRadera
 2. Tack för info! Avpsykologiserar frågan om "varför Tokyo". Det där vågar jag nästan gissa är ganska modern geologisk kunskap, inte tillgänglig i början av förra seklet när man bara misstänkte jordplattor pga. liknande fossilfynd i olika världsdelar. Vilket gör Edgar Cayces val av just Japan som en av "väckarklockorna" vid "tidsåldersskiftet" dess mer intressant.

  SvaraRadera
 3. Spännande läsning! En liten kommentar när det kommer till tekniska lösningar som får människor att sluta tänka själva så kommer jag omedelbart att tänka på de GPS-mottagare som vissa har valt att installera i sina bilar. Jag har märkt att folk kör helt blint efter pilarna på displayen, utan att ens försöka tänka själva! Det leder ofta till att man blir sittandes i bilköer på hårt trafikerade leder. Detta kan gälla folk som bott ett helt liv i en stad, och således borde kunna hitta själva. Känns det inte som en farlig trend, att folk är berädda att släppa så mycket kontroll till maskiner?

  SvaraRadera
 4. Människans bekvämlighet! :-)

  Många är uppenbarligen inte bekväma med att ha fått ett intellekt med i paketet. De använder det bara för att finna lösningar som obehövliggör eller t.o.m. dödförklarar det.

  (Jfr ateismens förnekande av ett oberoende själselement i människan.)

  SvaraRadera