måndag 14 mars 2011

Nästa pekoral från Humanisterna

Han ger sig inte den där Sturmark. Och fast han varken kan tänka eller skriva särskilt väl envisas han med att tro sig företräda vetenskapen. Ett axplock från senaste dumheten på Newsmill:

De stora kristna samfunden har insett att det ger ett ganska obegåvat intryck att argumentera emot väl belagda vetenskapliga teorier som evolutionsteorin eller den heliocentriska världsbilden; att jorden kretsar kring solen. 

Författarens luddighet i intentionen är påfallande. Texten (före citatet) har startat med synnerligen hög svansföring och som litterär produkt blir det hela rätt inkonsekvent när texten plötsligt känner sig manad att definiera heliocentrismen. Vet inte författaren för vem han skriver?

Än klantigare blir det när författaren söker drar paralleller till halmdocke-argumentet "Intelligent Design kontra Evolutionism" (de utesluter inte alls med nödvändighet varandra!):
Jämför med några andra liknande påståenden. "Paris är huvudstad i England - Paris är huvudstad i Frankrike, välj själv!" 

Klantigheten består i att förf. här inser hur urbota usel parallellen är, men fattar inte att den inte ens är adekvat eftersom texten redan tidigare hävdat att ID inte ens är vetenskaplig i "vetenskapsfilosofisk mening" - vilket i sig är löjeväckande dumprat. Den här bloggen har redan föreslagit några vetenskap med ypperlig kredd, rymdflygingenjören Wolfgang Smith bland andra, som diskuterat ID tusen gånger bättre än Sturmark någonsin kommer att mäkta i detta liv.

Även om du tillåter detta dumprat från en som uppenbarligen inte vet vad han talar om, kommer skämtet i nästa mening: "Här [i fallet huvudstäder] är det lättare för eleven att få fram rätt svar, om nu inte skolan är fylld med felaktiga kartböcker".

Författaren är överhuvudtaget inte seriös!  Är Humanisterna överlag bottenskrapet av svensk mentalitet? Deras argumentation ligger på en sjuårings nivå. Varför tar Newsmill in deras smörja till att börja med? Är det betald annonsplats?Tillägg.

Jag ser att det inkommit en replik. Läs Per Ewerts artikel, han demaskerar än bättre än jag den travesti till ämneshantering som artikelförfattaren/-arna gör sig skyldig till. Missa inte läsarkommentaren från Sune Svensson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar