torsdag 20 maj 2010

Öppet brev till en sekulär kulturkonsument

In all of the traditional literature beginning just off the Ark and at the Towers of Babylon, Satan is the "father"of musical worship.

Why is that so important to him?

It is because if he can get the natural man involved in listening to music and being lied to that this is the "spirit of god" making people sing, clap and play instruments, it is physically and mentally impossible to discern spiritual truth.

http://www.piney.com/RSLogos.html
Jag ger i allmänhet inte mycket för kristna sajter eftersom de tror de har den enda rätta förståelsen. Kristendomen är en exklusivistisk religion. Men den här sajten i dess hysteriska överflöd av citat och faktabitar om antiken är faktiskt både underhållande och bildande.

För den mängd information om "hedendomen" som åberopas för att visa att kristendomen är något helt annat, lämnar i själva verket läsaren med det motsatta intrycket: att det bakom alla manifestationer finns en evig filosofi ("the perennial philosophy") som genom historien visat sig genom olika lokala kulturer...

Däremot håller jag med författaren i sakfrågan. Det mycket tvivelaktigt att din musik är "andlig spis". Till att börja med finns inte andlighet (pneuma) om man bekänner sig till en sekulär världsbild. Du har därmed förnekat att människan skulle äga en "essens", för dig är hon bara en tillfällig materiell aggregation. Därmed blir varje ord du säger om musik som en andlig upplevelse en självmotsägelse.

Som bäst kan man tillskriva musiken en kvalitet som fluffigt buller vilket dissocierar psyket från dess egen brusiga mentalisering. Den som inte klarar att sitta ner i yoga en timma pga en hormoniellt felstämd kropp (västerländsk stressmänniska: enbart cerebral) kan istället låta bruset från musiken överrösta den egna inre oron.

Detta gör nu inte musiken till en andlig upplevelse i sig, men den fungerar som ett verktyg för att nå den egolösa inre essens som, tyvärr, du redan har förnekat existensen av. 

Det lämnar dig mer oförmögen att förklara vad du upplever via musiken än t.o.m. en förståndshandikappad, för du har lagt till till med den urbota fattigdomens kognitiva karta. 

Så mycket för ateismens bidrag till mänsklighetens långsiktiga utveckling...

*****

Naturligtvis pågår en orwellsk omstöpning av själva språket, så att också ateister ska kunna använda ordet andlig. Det noterade jag häromdagen på Wikipedia och artikeln om "spirituality". En del förnekar sig inte.

Vad saken ytterst handlar om är således att exklusivistiska människor är redo att gå så långt att till sist hela världen skrattar ut dem för deras fullständigt verklighetsfrämmande synsätt där bottensatsen luktar ego.

En ideologisk livsinvestering är det dummaste en människa kan köpa upp sig på, detta framgår klart av den gamla kinesiska filosofin. Taoisten finner istället glädje av att bli tommare och tommare för var dag. Hans fattigdom liknar överhuvudtaget inte ateistens brandväggar mot den verkliga intigheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar