söndag 23 maj 2010

Å nej, de persiska dödstornen!

Inlägg, fritt inspirerat av Obamas efterlysning av en ny världsordning. [~1.600 ord]

Ett tystnadens torn i det gamla Persien


Jag grämer mig över att först under 00-talet börjat anteckna dag (och till och med timma) för nattdrömmarna. Drömmar blir ofta mer intressanta om man känner deras kontext. Inte så att de enbart är "dagrester", men många gånger hittas råmaterialet drömmarna byggts av i händelser nära i tiden.

Att sedan drömmens innebörd är en helt annan tillhör de gåtor som materialister inte ens borde uttala sig om - dessa som inte ens tror de har en inre själ.

Med eller utan datering har en handfull starka drömmar följt mig genom åren, och i just det här fallet för att drömmen så tydligt tycktes förutspå kriget i Kuwait. Jag gjorde kopplingen redan då och har därför bevarat ett löst minne att drömmen föregick ökenkriget med cirka 1 eller högst 2 år. Såvitt jag minns fanns det inget i pressen som antyda ett sådant krig så långt innan, och jag läste i vilket fall inte tidningar och ignorerade fullständigt politik vid den tiden.

Därmed är "dagresterna" i drömmen obefintliga. Istället fylls den av ålderdomligt, arketypiskt material - jag saxar från mina drömanteckningar (ja, även de äldre har en efter en satts på pränt):

Dröm cirka 1988-89. 

Minne av att drömmen föregick Persiska Gulfkriget med 1-2 år, eftersom jag "fattade" eller "kopplade" till drömmen sedan det startade.

Står till höger utanför ett skjul ovan jord med en dörr på vilken det står något som alluderar till hur Noa släppte in djuren parvis i arken. Men här säger skylten att den smala dörren bara släpper in besökarna en och en.

Kommer in i en tyst mörklagd lokal som liknar en biosalong men också en kyrka med dess altargång. Jag går nerför ett långt, rakt nedförslut och på höger sida står långa rader av glasmontrar.

Jag noterar att mänsklighetens evolution tycks vara illustrerad med föremål vartefter jag går neråt, ser t.ex. flintyxor i en monter. ["Dagrest": Vi hade några flintyxor liggande i ett vitrinskåp i barndomshemmets vardagsrum.]

Nere vid rummets kortvägg - där en bioduk brukar finnas - hänger en stor tom vapensköld i stil med riddartidens sköldar. Minns den nu [2008] som helt vit, men från det att jag börjar stirra på den, framträder motiv. Eller också fanns motivet där från början, men "får liv" genom att jag fäster min uppmärksamhet på det.

Jag ser två torn ute i en öken och tornen börjar glida över sanden i elaka och hotfulla s-rörelser, exakt som ormar slingrar sig framåt. Jag utbrister med återhållen ångest, "Å nej, de persiska dödstornen är tillbaka igen".

Jag kan inte längre säga om jag vid den här tiden redan hade mött (via religionsstudierna i Uppsala) det persiska skicket att "luftbegrava" de döda, lämna dem uppe på höga torn, där gamarna fick äta upp kvarlevorna intill benen, men tornens hotfulla rörelser tycks förebåda död.

Där vaknar jag.

***

Tillägg: upptäckt den 7/7 2008 (Ullman/Krippner - Dream Telepathy sidan 5):

"Another classic example of a dream held to come telepathically from a God is one attributed to Alexander the Great while he was besieging the Phoneician city of Tyre (Tyros in Greek).

Alexander dreamed of a satyr dancing on a shield. this was recognized as a pun by the dream interpreter Aristander. He told Alexander. that the Greek word for satyr (satyros) could also mean "Tyre is yours" (sa Tyros). Inevitably (otherwise we would not know the story today), Alexander succeeded in capturing Tyre."

Det framgår inte av den antika uppgiften huruvida satyren dansar ovanpå en liggande sköld, eller om den dansande släktingen till Pan syns dansa - som i min dröm - som sköldens motiv.

Min dröm följer i vilket fall en "arketypisk förlaga" som bara kunde vara av intresse för den politiska härskarklassen. Min dröm kan sägas vara ur perspektivet av en som inte gillar perserna!

Märk också att "tornen" kan ses som schackpjäser och det faktum att de är två stycken, som upptakten till ett krigsspel som innefattar två aktörer. Måhända var det dessa bottnar som fick mig att minnas drömmen 1-2 år senare, när USA:s krig mot Irak efter dess invasion av Kuwait var ett faktum. Irak som granne till Persien/Iran med dess dödstorn...

Med data från 2008 trodde jag drömmen var "färdigtolkad". Men drömmar är inte objektivt material utan aspekter av levande väsen, av oss som själar! Därmed interagerar vårt psykiska innehåll med världen intill evigheten och när Obama den 22 maj 2010 efterfrågar en ny världsordning kom jag att tänka på min astrologiska analys (nytt fönster) av Ericssons förre CEO som maximalt olyckligt (för sin egen del) tog parti med BP och den gamla världsordningen just innan en oljerigg skapade en stor miljökatastrof.

Jag såg inte att jag hade fortsättningen på min dröm om dödstornen framför mig fastän de närmast ropade till mig då jag letade upp den logotyp för British Petroleum jag växte upp med. Nej, inte ens när jag lär mig att bolaget började som The Anglo-Persian Oil Company klämtar klockan!


Se den klassiska formen för en vapensköld som erinrar västerlänningen, inte främst om sin kolonialism, utan än mer om hans heliga krig mot araberna under medeltiden. Se de två bokstäverna motsvarande två persiska dödstorn. Koppla till oljeföretagets ursprungliga namn som pekar rakt mot Persien.

Drömtillfället och detta nu är intimt förenade, som ett maskhål som förbinder skilda segment av en märkligt veckad rumtid. Alla tider är alltid närvarande, men vi är inte alla öppna för alla kopplingar. Platon sade att själen har kapacitet till hågkomst - på sikt kan den vinna full inblick i sin egen historik.


*****

Detta är alltså inte en lamentation över dagens perser. Iran är en nation som med rätta fruktar den stora Satan USA för dess rovkapitalism. Detta är en studie i djup drömsymbolik. Naturligtvis har jag själv levt ett tidigare liv i Persien - eller i en till Persien fientligt stämd nation - och mer än troligt haft ett olyckligt möte med dessa "dödstorn".

Men själen är djup och rik, och när vi nattetid lägger bort den råttintelligens som vår korttänkta egocentrism i dagjaget utgör, då är den fri att komponera med allt sitt material från alla sina liv, och efter ett vist övervägande berätta sitt hjärtas mening!

Därför har djuppsykologen James Hillman rätt: en dröm är aldrig färdigtolkad, den är inte ett "objekt" att klassificera och allra minst angripa som de allra mest låsta psykena gör: genom drömböcker som listar olika föremål och fixerar dem till en eller annan betydelse. Av någon anledning råkade jag drömma en närmast apokalyptisk dröm kort innan Kuwait-kriget men den drömmen innehåller en så tajt inre struktur att den fortsätter att producera mening.

För tro inte Vetenskap och Folkbildning eller Humanisterna och andra enkla sändebud för den sataniska kraften: livet är inte meningslöst, vi människor med vårt medvetande är inte en naturens slump med ödet att uppfinna en fiktiv mening med våra liv - vilket bara föder dubbelmoral och inkonsekvenser. 

(Materialisten börjar finna det väl tungt att axla allt ansvar för universum själv och drömmer nu myten om att hitta bröder och systrar på andra planeter - men naturligtvis bara i den biologiska formen - hans innevarande myt har hämmat hans intelligens kapitalt!)

Livet är tvärtom fullt av mening och materialistens själva definition av liv helt uppåt väggarna. Det t.ex. biologin studerar är bara mekanismer för liv - de vill "maskin" och därför finner de "maskin" som sin "objektifierade" version av livet. Allt detta är ytterst sett drömmar som Världssjälen drömmer. Sade inte redan Shakespeare det?

Ateister vägrar acceptera att det utöver drömmen också finns en övervåning och det är där vi hittar de verkliga aktörerna. Vi är alla nedsänkta avatarer i den här experimentverkstaden, och de flesta av oss är knockade medvetslösa av de simpla kulturer vi hamnat i. Allra mest förblindade är de som hävdar att de är mest upplysta - de sekulära västerlänningarna. 

När därför de "persiska dödstornen åter är i rörelse", då är detta inte ett varsel som stämmer till invandrarfientlighet eller fruktan för Orienten. För vi - de sekulära västerlänningarna - är just de människor som befolkade Persien för några tusen år sedan!

I stora flockar har själar som en gång var "vi, de vackra svartskallarna" [1] reinkarnerat om och om igen. En del själar har lämnat gruppen, andra har tillkommit. Det tillhör själens natur, individuellt och kollektivt att först reagera med förnekelse och bortträngning på de egna erfarenheter som med ökad insikt (ytterligare jordeliv) visar sig ha varit irrvägar.

Bortträngningens andra sida är demonisering av alla som i dagsläget uppvisar beteendemönster som vi själva nu bär som vårt själsliga arv. Givet det svenska folkets spasmer inför främmande folk, tycks den grupp som nu är inkarnerad på jorden som svenskar ha mycket att stå till svars för i sitt kollektiva förflutna.

Jag ska inte gå så långt som att börja spekulera över vilken sällsynt grym och hjärtlös persisk dynasti en del av oss möttes i senast vi sågs, jag har redan ventilerat tanken på ett stort segment av reinkarnerade nazityskar i den svenska populationen, och historien skulle kunna tyckas helt nattsvart om man bara listar de olyckliga milstolparna för dessa subgrupperingar inom Världssjälen. 

Men tänk i de här banorna så är du inte långt från den verkliga Verkligheten - en berättelse om Naturen som inte liknar något den fåvitska naturvetenskapen har att berätta! 

Se, dessa insikter vore en verklig ny världsordning!

Obama efterlyser sin nya världsordning: DN, SvD, AB._____
1. Thorkild Jacobsen - The Treasures of Darkness, Yale University Press, 1976

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar