lördag 8 maj 2010

Fel vulkan men ändå rätt

Inget är så uppfriskande som när världen går under eller fågel Fenix bränns - för att renad från sina gamla synder strax stå upp igen, pånyttfödd!

För studenter av ockultism är naturligtvis västerlandets undergång genom vulkanisk aktivitet ingen nyhet. Men när nu Italiens katastrofchef Guido Bertolaso varslar om turistvulkanen Vesuvius som ett lokalt hot (SvD), kan det vara läge att påminna om att den synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) faktiskt pekade ut Etna på Sicilien - Etnas uppvaknande var tecknet på att världen går in i en ny fas.Förutsägelsen är flitigt citerad på nätet och här är den igen:

When there is the first breaking up of some conditions in the South Seas (that's South Pacific, to be sure) and those conditions as apparent in the sinking or rising of that which is almost opposite to it, or in the Mediterranean, and the Aetna area. Then we may know it has begun.

April 9, 1932, client 311, reading #8

Jag klippte citatet från en sajt som gör några modesta försök att korrelera Cayces utsagor med historiska tilldragelser. Det finns många - särskilt i USA - som försöker lägga historiepussel med landsmannen Cayces digna profetior. (För dateringsförågan se kommentar i anslutning till "1934-profetian".)

Det är värt att noteras att redan sicilienaren Empedokles, "de fyra elementens fader", kopplade samman Eldelementet till de underjordiska eldarna alla var så väl medvetna om. Och här är säkerligen ursprunget till våra helvetesföreställningar.

Guds vredes eld som skall komma från ovan är inte en motsägelse, för Centrum är identiskt med "ovanifrån". Den upphöjde Gudens vrede kommer att drabba ateisterna inifrån dem själva. De kommer inte att ha någonstans att gömma sig för de ÄR själva helvetet på jorden i sitt avvisande av den komplexa verklighet religioner och filosofier alltid talat om.

Du kan vara ohyra på randen till utrotning, så fundera på vad du tror livet handlar om! Det enskilda och kollektiva psykets rörelser är nämligen en viktig del av hur ruljansen här i universum sköts.

Men som sagt, inget friskar upp som en liten (eller större) världsundergång då och då! Medan din konsumtionshunger lider, gläds din inre andevarelse. För den är fullt medveten om den dolda kosmiska ordningen och att livet har fler våningar än de som sinnena registrerar.

Israeliske ingenjören och raketforskaren Itzhak Bentov
ritade och berättade om vad han funnit ut om universum
under djup meditation (ut-ur-kroppen) i boken "Stalking
the Wild Pendulum - On the Mechanics of Consciousness" (1977).


Tillägg 100509

Knappt hinner jag citera Edgar Cayces två hållpunkter, "South Pacific" och "Etna", förrän ett notabelt skalv inträffar nära Indonesien - som ligger mellan Indiska oceanen och södra Stilla havet. (DN, SvD)

Det är som fjärilens minsta vingslag eller en viskning kan utlösa händelser i denna tid!


I ett alternativt scenario kunde man betrakta tsunami-katastrofen 2004 som startpunkten för Cayces domedagsvision, om inte för det att det uppbrottet (jordbävningen) inträffade i Indiska oceanen. Ska det vara någon mening med förutsägelser ska man troligen inte flytta runt dem alltför mycket!

Notera hur i trance försänkte Edgar Cayce på de närvarandes outtalade fråga preciserade det han just sagt - "det är förvisso södra Stilla havet (jag talar om här)". Cayces undermedvetna hämtade inte bara information från okända källor, i en annan del av sitt medvetande var "han" (den nexuspunkt som bara för oss är en människa) fullständigt medveten om vad som rörde sig i tankarna hos personerna i rummet där han låt utsläckt och besvarade frågor på givet ämne.

I den bemärkelsen är den senaste lilla skakningen utanför Indonesien knappast heller "startskottet" på Moder Jords födslovärkar, då en del kustlinjer kommer att ritas om och det kapitalistiska samhället tvingas djupna och skaffa sig verkliga värderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.