söndag 23 maj 2010

Omen om Obama och Oljan

President Barack Obama blir nu allt mer irriterad över BP:s oförmåga att stoppa oljan.
– Täpp till det jädra hålet! ska han ha sagt i närvaro av ledande regeringstjänstemän enligt presidentens egna medarbetare... (AB)

Hur stor är oljeolyckan, jämförelsevis, i Obamas liv? Tillräckligt stor för att det gåtfulla kinesiska prognossystemet HO LO LI SHU (Floderna Ho & Lo:s rationella talvärden) tycks fånga upp den under just vårkvartalet då BP:s fuskbygge sjönk!

År 2010 öppnade med ett vinterkvartal i tecknet Utmattningen - dåliga opinionssiffror? Alternativa läsarter är Torrläggningen, eller Kringrändheten. Men under nästföljande kvartal förutspås en lysande möjlighet att plocka nya politiska rättfärdighetspoäng.

Under våren spegelvänds vintertemats grafiska representation för en hämmad situation och rubriceras Brunnen - en kanal för fritt flöde som tydligt kontrasterar med den vattenbrist som föregående tema indikerade. Det är inte svårt att i den arketypiska bilden se en oljebrunn!

Det jag antyder är att det kinesiska systemet ser "brunnen" som en tillgång ur Obamas perspektiv. Den är i grund och botten en resurs och ska "inte täckas över", dvs, tas ur bruk, "mörkläggas", eller tystas ner. Applicerat på en viss nivå ser inte ominat något problem med oljeborrning i sig,

Men detta är en felläsning, en literalism. Brunnen är på en djupare nivå symbol för människor med åtkomst till sina inre själsliga vatten. De är paradigm för ärlighet och nytta för sina medmänniskor.

Som en moralisk president (se också hans kritik över den allt mer korkade mobil, och teknikanvändaren under samma kvartal), vinner han poäng på en öppen insyn i de verkliga förhållandena kring BP-olyckan. "Täck inte över." 

Att BP:s ingenjörer misslyckades täcka oljehålet med en kupol får skrivas på slumpmässiga koincidenser, men i den arketypiska verkligheten har naturligtvis även det fiaskot en djup symbolik - övertäckandet hade varit att alltför snabbt släta över de djupare frågor om människan och hennes natur som katastrofen var ämnad att presentera den konsumerande människan med.

Om dessa sanna, icke-censurerade förhållanden som en fritt flödande brunn med kristallklart utflöde bäst kan berätta, står att läsa i Brunnens understa skede där det talas om brun lort som inte är till nytta för vilddjur alls! 

Även här är den smutsiga lorten (lera eller olja) en literalism - den kinesiska filosofin talar här om helt ärelösa skitstövlar med ont i sinnet. Samma orena soppa underst i brunnen var för övrigt för handen då en viss Adolf Hitler föddes till världen. Ibland är det här systemet chockartat grafiskt. 

En stor fråga för mig var länge hur ett system med bevarad trovärdighet kunde ranka Adolf Hitler och dirigenten och popularisatorn av klassisk musik Leo Bernstein under samma "lort-tema". Men så väl hade dirigentens officiella bild snyggats upp att få vet om hans homosexuella och degraderade sexliv på New Yorks hemliga klubbar, samtidigt som han i dagsljuset gjorde prydlig amerikansk tv där unga skulle lära sig älska klassisk musik. 

Det här systemet ställer minst lika höga krav på ett rent sinne som Jesus i Bergspredikan och det är vår kulturs allmänna dekadens som gör att vi inte längre ser vilka fenomen som naturligt grupperar sig. Kineserna såg vad som på basis av underliggande principer låter sig grupperas, och det märks via deras befriande enkla modeller för naturens gång som t.ex. i "Ho Lo".

Just en snygg omdömesförmåga eller t.o.m. natur den förre Ericsson-chefen omvittnat genom att ha sällat sig till jordklotets agenter för ondska - de smutsspridande brunnarna!

*****

Se vidare om tema 47, Utmattningen och 48, Brunnen här (engelska). 
Se även specifikt om parandet Hitler/Bernstein (dito).


Obama kritiserar BP i AB, DN
Obama förordar ny världsordning i SvD


Tillägg 100528.

Men vad sägs om denna nya pusselbit till Obamas våromen, "Brunnen ska inte täckas över":
Hur kunde han exempelvis bara 18 dagar före katastrofen godkänna djuphavsborrning i nya känsliga områden med motiveringen att "dagens oljeriggar generellt inte orsakar några oljeläckor. De är teknologiskt mycket avancerade".
Sure thing!

AB

"Verkligheten" och dess relation till symboliska representationer är ett huvudbry! Och det mest irriterande är den gnagande känslan att den kinesiska vishetens skapare hamnar så nära det konkreta utfallet att man undrar om de kanske ändå knäckt "tillvarons kod".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar