lördag 17 april 2010

Debunking i dagljuset
Apropå vulkanen på Island och 2012 med mera... Vid första påseendet är den här långa listan (nytt fönster) med fallerade profetior om världens undergång anslående! Årtal och källangivelser - det ser väldigt vederhäftigt ut!

Särskilt graverande är upptakten där Jesus själv pekas ut som den första i en rad floppade alarmister. Jag lämnar till religionsforskare att pö om pö inse att de själva, för att inte tala om den skadeglada pöbeln, helt missförstått tanken om "hänryckningen" och "domen".

Det urkristna budskapet, innan det distorderades, kan ha varit mer i linje med den egyptiska domstolsscenen när den uppryckta själen (efter kroppens död) står inför domaren som väger den dödes hjärta på våg. Motvikten är en fjäder. Tyngda hjärtan når inte de högsta himmelska boningarna, utan kommer tids nog att återvända till jorden - så lärde Pytagoras och efter honom Platon.

Vetenskapen kan idag inte säga hur dessa specifika motiv vandrat mellan länderna. De kanske är är universella "arketyper", medfödda insikter om livets konstitution och tillgängliga för alla utan extern förmedling ("kulturdiffusion").

I den antika kulturen kring Medelhavet och österut tycks många folk ägt snarlika föreställningar, och givet att själavandring antyds i de kristna urkunderna är det något i vår förståelse som gått snett - och det här missförståndet kom snabbt.

Kristendomen har levt med sin doktrinära korruption i snart 2000 år och jag har valt att helt ignorera allt kristendomen har att säga om Kristi andra återkomst, Uppståndelsen, med mera. Jag betraktar allt som en inkorrekt rekonstruktion som gjordes flera hundra år efter att den ursprungliga doktrinen redan tappats bort i alla tidiga kyrkostrider och schismer mellan riktningar som påstod sig tradera Jesus lära.

Går man till de i huvudsak förkristna Dödahavsrullarna (säg, första århundradet f.v.t.) finns ingen undergång alls, däremot förhoppningar om en restaurerad andlighet i ett land med ett köpt och "grekvänligt" prästerskap.

Vad beträffar den litterära genren judisk (och annan) apokalyptik verkar många ha missat att detta är en metod att bedriva samtidskritik i förtäckt form. Exakt samma fenomen kunde ses under den kommunistiska och ateistiska epoken i Sovjetunionen då science fiction-romaner nödtorftigt maskerade en underliggande religiös grundstämning. Det som tillhör en fungerande själ kan aldrig undertryckas, det hittar nya sätt att uttrycka sig!

*****

Den skadeglädje som debunker-listan andas, vilken söker förringa profetian, dvs någon form av intuitiv eller synsk förmåga, ekar allt tommare och desperat vart efter man börjar titta lite närmare på de olika inslagen. Vad i hela världen har t.ex. vår egen klärvoajante Swedenborg att göra med fallerade profetior om världens undergång?

AD 1700 Immanuel Swedenborg, though never claiming the desire to found a sect, said that dreams, visions, and direct communications from God had led him to believe he had been given a new, divine, interpretation of Scripture. Swedenborg claimed to have witnessed the Second Advent, which was manifested in the inauguration of his "New Church." --HOD pg 236-238, Brit 1957, vol 21 

Så här ligger det till: den nya nätsurfande människan, så duktig på att samla faktafragment från alla håll och kanter, håller på att bli jordklotets hitintills dummaste humanoid. (Det är inte längre fråga om arten homo sapiens, den visa människan, en beteckning som förpliktar!)

Trots denna gigantiska mängd information skapas bara idioti sedan den valsat runt i huvudena på folk. Skälet? Den underliggande attityden hos en debunker tillhör en djävul, inte en ärligt sökande människa.

Debunkern utmärks av att han/hon redan slutat ställa förutsättningslösa frågor och fundamentalistiskt bedriver krig med sitt lövtunna täcke av nätcitat. En strikt egobaserad mission av de egna negativa känslorna!

Många är troligen fullständigt omedvetna om den negativa underströmmen och tror på dagjagets nivå att man är ett ljusets för förnuftets sändebud! Se hur den här privatforskaren av typen "Jesus har aldrig existerat" avslöjas av sitt eget horoskop - här flödar två parellella medvetandeströmmar men med helt olika grundföresatser!

Och det horoskopet indikerar ändå en grundlig föresats att krossa en förhatlig ideologi med alla till buds stående medel. Den genomsnittliga debunkern å andra sidan, har reducerat sig till föga mer än en svängdörr varigenom faktabitar och ansenliga mängder faktoider strömmar, och vilka läggs i ett pussel som motsvarar den negativa grundkänslan i själens djup.

Dessa är ogentliga människor, pseudoindivider som bakom sin dator står så nära desperationens avgrund att de, om nätet stängdes ner, skulle störta in i psykotisk identitetslöshet.

Och det är helt korrekt. Det ska kosta att dyrka falska avgudar! Att bygga sin identitet på och med Satan - han som bara säger emot - bäddar för en mindre än lyckosam domsscen när hjärtat vägs mot fjädern.


*****


Nyupptäckt egyptisk grav med den obligatoriska domsscenen på en vägg.


1 kommentar:

  1. Härlig rationalisering där, Siwert. Först påstår man en sak och sedan när folk protesterar så ändrar man sig snabbt. Och så säger man att de andra totalt har missuppfattat och är lägre stående varelser som en sista slutkläm.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.