måndag 8 november 2010

Vetenskap vs. ockultism

ScienceDaily berättar att nya statistiska beräkningsmetoder har flyttat tillbaka startpunkten för människans tillblivelse från fem till åtta miljoner år.

Då saknas bara två miljoner år till den på sin tid bisarra uppgift amerikanska trancemediet Edgar Cayce avgav i trance under 1930-talet. Han daterade mänskligheten till 10 miljoner år.

Likväl lär det nog dröja innan Cayces hela berättelse får samma trovärdighet den t.ex. åtnjöt i senantiken. För hans trance-information indikerade intelligent design och inte evolution. 

Den första hominiden skapades "en trappa upp" i vår multidimensionella verklighet, och den färdiga kartritningen resulterade i en omedelbar "mutation" över hela jordklotet och en del apor blev något annat, något mer.

Ju äldre mänskligheten visar sig vara, desto mer osannolik blir förstås evolutionsbiologins fantasi om en ofattbart tursam serie slumpmässiga mutationer som resulterat i oss, där vi står idag.

Den "förvetenskapliga" mänskligheten verkar ha förstått livet bättre än nutidsmänniskan. Livet är ändamålsstyrt och den främre gränsen för vad vi skall bli, kan ingen uttala sig om. I det ålderdomliga Thomasevangeliet, summerar Jesus den klassiska metafysiska positionen i den här frågan:

Lärjungarna sade till Jesus: Säg oss hur vårt slut kommer att bli.
Jesus sade: Har ni då upptäckt begynnelsen, så att ni nu söker slutet? Där begynnelsen är, där är också slutet. (logion 18)

Uttalandet är klart mer mystikt än Konfucius lärjungar 500 år tidigare som ställde en snarlik fråga och där den kinesiska vishetsläraren bad dem lära sig att leva här och nu bland folk hellre än drömma sig bort i spekulation om andar. 

Ytterst pekar båda lärarnas uttalanden mot nuets mystik - att detta ögonblick är den enda verkliga platsen eftersom det är Observatörens intention ligger. Jesus antyder att slutet - och begynnelsen - gömmer sig här och nu. Evolutionister dragdrömmer och söker sälja sina fantasier som "vetande". Alla har sitt sätt att dra in en månadslön.

Den kronologiska skalan är bara en av många föreställningar, och är det Kronos intentionen riktar sig mot skördar man resultat - inklusive en hel världsbild - längsmed den dimensionen. 

När matematiker visar att evolutionisternas fantasi helt enkelt inte fungerar - jorden är inte tillräckligt gammal för att livets komplexitet skulle ha hunnit slumpas fram - då är det en kollision mellan olika intentioner. 

I ena fallet identifikation med förändringen, i det andra med matrisen eller den formella förutsättningen för förändring. Evolutionisten har glömt metafysiken medan matematikern kanhända glömt att leva.

2 kommentarer:

 1. Jag må tala i egen sak, men jag har en mindre antagonistisk syn på evolution kontra ID än vad bloggpostförfattaren ger uttryck för här. Hoppas han har tíd att fundera på denna tankegång:

  All manifestation beror av tiden.

  Evolution och intelligent design utesluter inte varandra. De är olika faser på samma tidslinje.

  Tiden som ägnas ernåendet av självmedvetande och konstruerandet av de vehikler genom vilka anden manifesteras kallas involution.

  För från början av manifestationerna saknar andarna självmedvetande, de har, såsom differentierande ur Gud "en trappa upp", enbart gudomligt medvetande.

  Den efterföljande perioden av existens, under vilken den individuella människan utvecklar självmedvetande till gudomligt allvetande är det som kallas evolution.

  Den kraft som verkar för individualiserad evolution kallas geni eller genius och denna kraft garanterar andarna en skapande originalitet, vilken manifesterar sig epigenetiskt: människan görs till medskapare av "vad vi skall bli".

  Vad vi "skall bli" uttrycks i logion 18. Men på vägen kan det finnas en del andra frågor, t ex: "Får man ta hunden med sig in i himlen?"

  Vetenskapen erkänner förstås bara evolutionen, därför att endast den formella sidan av manifestationen intresserar den. Det är deras jobb. Men bara för att evolutionsbiologin klantar till det för sig i de fall då den överskrider sina befogenheter och försöker inringa andens essens med sin vulgära epifenomenalism, betyder det inte att evolutionen är en felaktig teori (den är ju strängt taget inte en teori, utan fakta).

  M v h,

  / Kronos

  SvaraRadera
 2. Tackar för det här tankebidraget. Som framgår av listan med etiketter har jag storligen uppskattat Arthur M. Youngs böcker, vilka innefattar just involution/evolution-tänkandet.

  Just det här inlägget var emellertid inte tänkt som någon djup betraktelse av varats två sidor (Platon var väl först med en någotsånär utförlig tanke om dessa), utan ämnade främst peka på att vad som en gång ansågs befängda påståenden från ockultismen - Cayce: 10 miljoner år på jorden - med den senaste nyheten blivit en rumsren siffra.

  SvaraRadera