onsdag 10 november 2010

Arbetsmarknadsvärderingar & själens utveckling


Richard Wilhelm (1873-1930)
Ögonöppnare
för en
äldre och visare kultur


Ögnar genom platsannonser och ser ett bemanningsföretags hämningslöst positiva självskattning:

Poolia är ett möjligheternas företag där du kan växa och utvecklas i din yrkesroll i ett rasande tempo. 

Det tog mänskligheten många tusen år att formulera hållbara insikter om livet. Den gamla kinesiska civilisationen - som vi inte har en aning om exakt hur gammal den egentligen är, Kinas arkeologi är ung - ägnade naturens processer precis lika stort intresse som någon annan. 

I den konfucianska klassikern I Ching (Förvandlingarnas bok) - erfordrad läsning för varje kines som aspirerade på en högre samhällsposition - stod följande att läsa i kapitel 32, Hållbarhet:
Att söka hållbarhet (eller konstans) för hastigt, medför ihärdig otur. Inget gynnar.

Tyske Kinakännaren Richard Wilhelm - en kristen missionär som blev så överväldigad av den kineiska andens sofistikation att han väl kom av sig en smula i sin uppgift - kommenterade maximet sålunda:
Vadhelst varar kan bara skapas gradvis genom ett arbete som sträcker sig över lång tid och följs av noggrann reflektion. I samma mening säger Lao-tse att om vi önskar sammanpressa något, måste vi först låta det expandera full fullo. Den som kräver för mycket på en gång, agerar överilat och på grund av överansträngningen lyckas han till sist inte med något.

Den som skrev Poolias text har troligen aldrig tagit ett steg ute i verkligheten och studerat verkliga processer, utan sitter fast i någon slags ungdomsmyt, en äventyrsfilmsinfluerad pang-bom-bang-mentalitet. 

Tillvaron är nu så konstruerad att den som utvecklas i ett "rasande tempo" bränner ut sig på nolltid eller blir en påfallande instabil slutprodukt, uttunnad i strukturen och snart nerblåst av första höststormen.

*****

Richard Wilhelm tog sig en hel del friheter i översättningen från kinesiskan. I citatet ovan fungerar hans fria tolkande, men i andra fall leder hans översättningar fullständigt fel. Wilhelms tyska översättning från 1920-talet översatt till svenska på 1980-talet är den enda för det här landet. Det finns numer bokstavligen tiotals andra att välja mellan. Regeln är att man måste läsa flera stycken parallellt för att se hur olika tolkningarna av antik kinesisk bildskrift kan bli.

Till exempel säger inte texten "söka HÊNG (hållbarhet) alltför hastigt". Det sista ordet beskriver en krattande rörelse, och ger sinnebilden av någon som ivrigt krafsar efter en hett åtrådd "stabil position". (Jag talar inte kinesiska men har ändå försökt en egen översättning och använder ordet "dragga"). 

Nu känner vi genast igen det klassiska grabbiga raggningstipset, att inte läcka signaler om att vara "behövande" på dejten", att inte göra några iakttagbara försök att hala in bytet!

Det i och för sig strategiska tipset har sedan i en korrupt kultur som den västerländska degraderats. Arbetssökande t.o.m. rekommenderas att LJUGA i sina meritförteckningar för att dölja det hålrum som arbetslöshet innebär. Man skulle nämligen förmedla en bild av ett "krafsande" efter fast plats om man sökte jobb utan att redan stå på en plattform av daglig aktivitet: "Jag söker jobbet inte för att jag behöver det, för jag är redan en vinnare". 

Vem skulle vilja ha hycklare som nära vänner? Ändå uppmuntrar kulturen, särskilt företagskulturen, människor till falskhet och att klyva sig i två delar! Är det för att Merkurius, handelsmannen som ilar hit och dit, är en dubbelnatur?

*****

Man kan fokusera problemet ur ett annat perspektiv: Varför är västerlänningen så rädd för hålrummet? Är det i huvudsak de luthersk-kristna länderna som korrumperats av reformatorns uppmaning att jobba och göra rätt för sig under överherren? Ett parti som moderaterna formligen hatar människor som lever i "hålrum" och inte ingår i den "starka" produktiva kedjan, vilket tydligt framgick när konsekvenserna av deras "sjukvårdsreform" avslöjades (och fortsätter att avslöjas).

Går motivet djupare? Är det hatet till moderlivet och nio månader i limbo som dyker upp i kraftigt maskerad form? Redan moderaternas ledare Reinfeldt, avslöjar via sitt astrologiska tecken Kräftan, att det skulle kunna ligga en sanning. 

Den antika tankepremissen här, delad av både de klassiska grekerna, kineserna och alla andra folkslag med inblick i tillvaron bortom "empirin" är att vi alla bara är "tecken" för vissa styrande grundprinciper. En födelse under Kräftan, moderlivets symbol, är bara ett sätt att säga att livsödet som sådant accentuerar något slags förhållande till det svagare könet, till de nio månaderna tillväxt i moderlivet, med flera relaterade tankeförgreningar. 

I tillägg till den människohatiska sjukvårdsreformen (riktad mot svenskarna, "det sovande folket", är det bara att studera Reinfeldts alla aningslösa kvinnliga skandalrekryteringar för att fatta att det verkligen är Kräftans arketyp som driver honom från det undermedvetna! Vi har valt oss en djupt osund statsminister.

En sekulär kultur, utan vare sig religion eller filosofin som ger perspektiv på den ömkliga lilla dagslända ett människoliv är, hopar sig dumheter av det här slaget - psykiskt störda landsfäder och löften i platsannonserna som strider mot själva naturlagarna!


När en civilisation är mogen att gå under, kommer hån och hat mot den som företräder kunskaper som inte baserar sig på nycker och tomma åsikter vilka de skyldiga inte ens själva kan redogöra för. 

Sverige och dess arbetsmarknad, företrädd av dyngspridare som den som skrev ovanstående reklamtext för bemanningsförestaget, vittnar om att det inte går att fjärma sig mycket mer från verklighetens förhållanden, från verkligt tänkande, än vad som skett i det här landet.

*****

Jag har skrivit långa texter om det svenska nationalhoroskopet, men i en extremt kompakt version skulle landets (senaste) födelse i ett luftslottsbyggande Lufttecken med Solen i tät kombination med bubbleblåsaren Jupiter (en expansiv symbol) kunna beskriva en intellektuell stil här i landet som likt mallgrodan blåser upp buken otillständigt. 

Det är därför vi hela tiden missar målet eller låter ett enda perspektiv dominera i svensk debatt. Svenskar gömmer sig i luftslott som tenderar att komma med absolutistiska anspråk. Det är självklart att ett så verklighetsfrämmande folk inte kan fördra t.ex. religiös fundamentalism - den påminner obehagligt mycket om vad de själva är, fast i en sekulär version.

Bara så kan man förstå varför svenskarna verkar vara ett av världens mest ateistiska folk. Här såddes en gång ett frö i Luftelementet och vår praktiskt konstruktiva mentalitet (att betvinga det kärva klimatet på nordliga breddgrader). Runt denna enkla Lego- och Mekano-mentalitet har sedan ett helt lands tänkande fjättrats i den simplistiska vrångbilden att bara för att man kan konstruera rullande fordon (och på senare tid dataproblem enligt samma kombination av matematik och logik), så tar världen slut där. 

Enbart därför har en rörelse som Humanisterna, vars företrädare inte ens är ingenjörer själva, kunnat få utrymme för sin fascistoida antireligiositet. De presenterar nämligen sin extremt förenklade världsbild i ett övergripande klimat som är nära besläktad med deras egen Mussolini-inspirerade fascination för teknikens styrka och överlägesenhet. 

Futurismen är i Sverige inte en mardröm som i Chaplin-filmen "Moderna tider" utan de kalla själarnas våta dröm. Ja, inte våt förstås, utan mer något antiseptiskt och dehumaniserat. Nazismen dog aldrig ut utan levde vidare i nya partiella yttringar. Men adderar man några svenska fenomen av idag, Humanisterna, Sverigedemokraterna t.ex., återuppstår direkt fantombilden av Tredje riket! Scientisten är den nya ariern, den nya övermänniskan. I England kallar sig t.o.m. de militanta ateisterna "the Brights", ljushuvudena. Blonda och blåögda också, kan förmodas.

Det är därför jag säger att Sverige idag är en spelplan där själar som senast var på jorden under Andra världskriget åter har stigit ner i tid och rum, för att fortsätta där de var senast. Vissa själar är så onda att det inte går att tala om deras tillfriskande i andra termer än hundratals år av effektiv speltid på jorden. Platon avslutar sin mäktiga "Staten" med en berättelse "från andra sidan" som röjer att alla människans förbrytelser tiofaldigas. 

Platon avrundar ett människoliv uppåt till ett århundrade och troligen är det detta mått som ligger bakom hans något schematiska åsikt även i andra dialoger att själen bara reinkarnerar vart tusende år. Tydligen tog Platon det som en sådan självklarhet att själen förbryter sig under sitt jordeliv att långa intervaller skiljer våra återkomster.

*****

I frågan reinkarnation har mänskligheten verkligen lärt sig mycket nytt på 2.300 år. Det finns nu mycket mer material att överblicka. Och samtidigt visar det hur oändligt lite vi vet. Platon hade mottagit några "sannolika berättelser" (en del säkerligen från pytagoréerna i Syditalien, vilka han besökte i sin ungdom). 

Vår tid har många gånger fler anekdotiska rapporter av ut ur kroppen-upplevelser, rön från hypnosregressioner, dr Ian Stevensons banbrytande intervjuer med småbarn som mindes sina föregående liv. Vi behöver inte längre stödja oss vid antika luftslott som Platons stelbenta reinkarnationsschematik (eller andra ockultisternas modeller), utan kan bygga våra egna hypoteser på empiriska rön.

Jag har i små fragment sett vad som kan vara tidigare liv under meditation och i nattliga drömmar i trettio år (sedan tjugo) och minns märkliga episoder även i barndomen som förefaller vara flytande hågkomster av tidigare liv. Platons tusen år är naturligtvis vis helt fel. Dr Stevensons förstod snart att barnens minnen av föregående liv berodde på "ond bråd död" och i överslaget av hans flera tusen intervjuer fann han att själar som dött "för tidigt" - de han mött i sina intervjuer - var tillbaka på jorden igen mindre än 20 år senare. 

Mot detta står den synske Edgar Cayces första tranceföreläsningar åt bokförläggaren Arthur Lammers på 1920-talet. (Det skulle sedan bli cirka 2.500 tidigare liv-föreläsningar åt enskilda individer - att jämföra med hans över 14.000 föreläsningar varav de absolut flesta rörde sjukdom och hälsodiagnoser.) 

Bokförläggarens liv i USA på 1900-talet var bara det tredje på jorden totalt, och det allra första besöket här var innan människoarten ens hade tagit form! Hans första "inkarnation" var som en tankeform eller en ren andesjäl. Jag tror inte Cayce i hypnos spårade den här själens historia till något annat system bortom vår värld, men han öppnade ibland så märkliga trancediskussioner att det knappast går att följa dem. Det är som om han sökte beskriva något och kämpade mot den mänskliga logikens gränser. 

För den som tvekar inför sådana här "skrönor" finns dokumenterat att han utöver sina kontroversiella sjukdiagnoser också arbetade med ingenjörer och i trancetillstånd bidrog till flera patenterade uppfinningar, bl.a. i anslutning till transistorn och kraftnätsteknik. Genier som Thomas Edison och Nikola Tesla besökte Cayces hem i början av 1900-talet. Det pågår saker i världen som ligger långt bortom svenska ateisters fattningsförmåga.

_____

PS. Den mest kompletta Cayce-biografin (det finns många!) är "Edgar Cayce - An American Prophet" av Sidney Kirkpatrick från år 2000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar