söndag 11 december 2011

Sveriges oroliga öde 2012

Med en artikellängd på 12.000 tecken och ett resonemang långt över förståndet hos en genomsnittlig Reinfeldt-anhängare, är jag medveten om att du kanske lämnar sidan i detta nu.

*****


Så! Då kan vi tala allvar.
Här följer, i god tid före nyårsfirandet, Sveriges öde 2012 som det filtreras genom statsminister Fredrik Reinfeldts födelsetid och därmed subjektiva utblick. (DN har också tjuvstartat.) Det som händer i huvudet på den ämbetsbäraren är också Sveriges öde, ty folket har genom sin avlagda avhändat sig sin makt under fyra år. Med mindre, förstås, att ämbetsbäraren förlorar förståndet och riksdagen misstroendeförklarar regeringen.

Människan skiljer sig från det gudomliga medvetandet på så sätt att var och en bara förfogar över varsin tårtbit medvetande, mer eller mindre tunt skuren och därtill ett mer eller mindre grumligt perspektiv på livets spelregler (man kan vara så hyperklar i detaljfrågor att man blir fullständigt utskrattad av dem med större helhetsbild - tänk Nya Moderaterna försöka sig på sin historieförfalskning hösten 2011).

Det gudomliga medvetandet, däremot, är summan av alla perspektiv samt den regeluppsättning ("naturlagar") som enligt vissa inte ens Gud själv kan rubba efter deras implementering i ett givet kosmiskt system. Dessa regler gäller intill slutet och för den som bryter dem, eller förnekar deras existens, vet vilken halvdan dataprogrammerare som helst att det finns en inbyggd felhantering. Indisk filosofi kallar detta karma : gärningar skördar sina konsekvenser.

I den mänskliga erfarenheten återspeglas den gudomliga ordningen i morallagarna, vilka entydigt fastslår t.ex. att två människor i samarbete är mer rätt än en människa som slåss för att öka på sin del av kakan.

Antikens stora tänkare lämnade dessa grundläggande insikter i tillvarons sätt att fungera till mänskligheten i former av olika koder och t.o.m. kosmologiska system som sökte klarlägga sambanden mellan olika grundperspektiv och deras logiska utgång. 

Det kanske mest svårpenetrerade för en västerlänning är den kinesiska kosmologin som hittade ett sätt att knyta morallagarna till sitt löpande, sextioåriga kalendersystem i syfte att fastslå "vad tiden var liden", eller tidens deterministiska natur. Med detta lyckades de synliggöra vad slags moralisk utmaning varje given tid ställde människan inför.

Metoden har ett lika märkligt namn för oss västerlänningar som när kineserna kallar en rymdraket "Den långa färden". Ho Lo Li Shu - Floderna Ho och Los rationella (logiska) talvärden. Det handlar alltså i botten om numerologi, en manipulation av tal, vilka i slutändan synliggör livet genom allegoriska motiv.
Problemen att förstå systemet beror inte bara på att asiater har mätbart högre intelligens än kaukasiern (vi har ju slutat säga "ras" men menar ändå samma sak fast med "lovliga" uttryck).

Framför allt beror språkförbistringen på att så många tusen år skiljer dagens sekulära västerland - i våldet på aggressiva marknadskapitalistiska ideal - och den på naturobservationer baserade hederskod som de antika kineserna tog fram. Den kultur som bara tänker i pengar tappar ganska snabbt sin intelligens, det vet varje kreativitetsforskare.

I den antika kinesiska världen skulle t.ex. dagens Moderater inte ens skulle ha räknats som fullvärdiga människor eftersom de i samhällssyn och ideologi knappt uttrycker några av de allra mest grundläggande spelregler Livet självt anger. Ingen civilisation förrän våra döende sista årtionden av den västerländska har kommit på tanken att PROFITERA PÅ SJUKA OCH SVAGA.

I den meningen är Fredrik Reinfeldt & Moderaterna historiskt smått unika. Du svensk, avgör om du tänker åka ens en station ytterligare med detta tåg, vars ändhållplats inte går att beskriva med ord.

*****

Så här, i principiella termer, kommer Fredrik Reinfeldt att uppleva 2012 års fyra kvartal:Det går att söka på termen I Ching (Book of Changes) på nätet och hitta kommentarmaterial till dessa fyra "hexagram". Mitt anspråkslösa bidrag till förståelsen av "rytmiken" i de 64 grundmotiven (hexagram-figurerna) finns här (den engelska kommentaren fullbordades aldrig).

I korta drag är de hyperaktiverade yanglinjerna (röd cirkel) och yinlinjerna (rött kryss) den exakta position Reinfeldt har att förhålla sig till inom den övergripande typologiska situationen.

För vinterkvartalet 2012 ser vi av tema nummer 50 (av 64) en Reinfeldt är i allt mer passiv harmoni med känslan att han har sitt på det torra. Grytan puttrar på och läget känns konsoliderat.

Reinfeldt kommenterar sin resa till Bryssel och pratar om att sitta med på sitt livs viktigaste möte. Men vad bryr sig Reinfeldt om hur Europa löser sitt? Han är i hjärtat mest intresserad av sina egna opinionssiffror eftersom hans liv nu bara kretsar kring om att behålla makten.

Han har ingen mer politik att kränga utöver den pågående bortslumpandet av statens (folkets) tillgångar till vänner och bekanta. En liten aning om vad som egentligen pågår i det moderata Stockholm har vi just fått genom den märkliga process där erfarna Röda Korset efter 26 års psykologiskt arbete med tortyrdrabbade i Filippa Reinfeldts klassegregerade stockholmssjukvård plötsligt förlorade kontraktet till någon privat uppstickare som vid juridisk granskning visar sig sakna tillräckliga meriter.

Detta var inte ens ett övertramp på typisk Reinfeldtsk ideologisk grund, detta luktar enbart korruption - en inre krets som gynnar varandra, precis som i sovjetstaten.

Vad ingen lär gräva i, givet högerns massiva mediedominans, är det faktum att "vinnaren" av vårdkontraktet har Aftonbladets vd Anna Settman i sin styrelse. Detta är händelsevis samma tidning vars chefredaktör Jan Helin överhördes uttrycka förhoppningen om Håkan Juholts förestående avgång i något som bara kan beskrivas som ett politiskt kuppförsök. Regissör: Aftonbladet, Sveriges största och till 91% borgerligt ägda tidning.

Att Filippa Reinfeldt och Anna Settman känner varandra från Stockholms privata sjukvårdssväng, det utgår jag från. Vi ser ett Stockholm där cancer spridit sig genom hela stadskroppen. Vad som pågår i Sverige sedan några år är värre än siciliansk maffia! Det är ren vänskapskorruption, en moderat grupp som tjänar grovt på den arma dumma medelklass som tror de står på "vinnarnas" sida.

Vem känner sig kallad att avslöja den moraliska härdsmältan i Stockholms huvudstad, staden där egoistiska fastighetsägare sågar ner och förgiftar träd för att höja värdet på sina egna bostäder? Staden har med råge fyllt sin kvot av rena as.

*****

Varför Fredrik Reinfeldts och därmed Sveriges nya år öppnar i ett tecken som handlar om att konsolidera den egna makten, det förstår vi observatörer så väl. Det stöd han fått genom den borgerliga pressens försök att först avsätta Håkan Juholt och när det misslyckades oavbrutet diskreditera honom i precis varenda fråga, kan inte prissättas!

Reinfeldt känner sig för närvarande trygg! Detta återspeglas i hans öde för den närmaste tiden.

Se hur Reinfeldts omen faktisk myser av belåtenhet över att han är oberörbar i förhållande till den solidariska politik (social demokrati) som f.n. inte får något fäste alls i en märkligt bedövad svensk folksjäl:

Talvärde nio (yang) vid andra position:

Kitteln är solid [dvs. rymmer kött under kokning].
Min motpart är sjuk och kan inte komma nära.
Lyckosamt (för mig)!

Ordet "motpart" kan översättas både som "fiende" eller "kontrahent" och som "hustru" eller "partner", det kinesiska tecknet kan uttalas på två sätt, CHOU/fiende eller QUU/nära relaterad men vilket som avses avgörs av kontexten! Här tycks belåtenheten bygga på att Reinfeldts ideologiska motpart Juholt "är sjuk" och lider av drevets opinionssänkankande åkomma.

Ur detta konsoliderade läge kan vi titta tillbaka på Reinfeldts "hemska höstkvartal" som handlade om piskande stormvindar i "Upplösningens" tecken. Naivt hoppades jag under 2011 på att Regeringen skulle röja sin vidriga människosyn på ett sätt som förorsakade en regeringskris under hösten. 

Det närmaste "upplösning" vi kom var avhoppade moderaten Anne-Marie Pålssons skrämmande vidräkning med den moderata partikulturen som kännetecknades av Reinfeldts diktatoriska maktmissbruk in mot de egna leden, alltmedan att medierna presenterades med bilden av en "inlyssnande chef". 

Sällan har lögnpropaganda exponerats så tydligt! Men den här "upplösningen" (hotbilden) eliminerade de dominanta högermedierna i Sverige PÅ BARA TVÅ DAGAR genom att direkt släppa nyheten om Pålssons viktiga bok Knapptryckarkompaniet och istället höja personförföljelsen av Håkan Juholt till en ny nivå. 

Reinfeldts höstkvartal 2011, tycks således bäst beskriva hur man "skingrar" (HUAN) en hotbild genom att rikta uppmärksamheten på något annat istället. Reinfeldt har i själva verket under hela hösten varit helt absorberad av sina och hans underhuggares försök att eliminera den livsfarliga fienden Håkan Juholt genom "skingringsåtgärder", motsvarande en statskupp om nu Juholt och inte Reinfeldt suttit vid makten. Inte undra på att Reinfeldt vid nyår tycker han konsoliderat sin position!

Men säg den lycka som varar...

Våren 2012 för Reinfeldt tecknad genom symbol nummer 49, ett nummer längre än temat om "Den konsoliderade". Och tecknet KO, Revolutionen, är något att frukta och bäva inför! Den "rätta tågordningen" är ju rimligen att en värdig ledare först gör revolution och sedan konsoliderar (TING) sin position. Ordningen är inte att börja historien med en liknöjd och avmätt ledare som förefaller sitt tryggt, bara för att en månad senare skita på sig av skräck inför en Sann Ledare som plötsligt visar sitt sanna värde! Reinfeldt har förmodligen en mycket otrevlig opinionsundersökning framför sig...

Logiken förbjuder således Revolutionens tema att handla om Reinfeldt själv, med mindre han själv smider planer på att likt Adolf Hitler sätta den demokratiska principen ur spel och i en kupp bli landets Diktator! Temat kan rimligen inte handla om honom själv då han redan sitter redan vid makten. Ett studie av omentexterna knutna till KO, Revolutionen, visar att typsituationen helt och hållet handlar om att undanröja en oduglig, korrupt regim. Texten är skriven som en manual för tänkbara efterträdare till Reinfeldt!

Detta våromen kan rimligen bara handla om att han återigen exponeras som den opålitliga ledare han är, så att folkets blickar riktas mot en mer löftesrik ledare, "revolutionären".

Genom att trycka hårt på en extremt metaforisk läsning av ominat, kunde man visserligen hävda att Regeringen ämnar storstäda i vår och som vid en revolutionär statskupp eliminera mängder av oönskade element ur sina led eller häva en serie odugliga politiska beslut, sådana som t.ex. utan att skapa en bättre arbetsmarknad enbart skärpt klyftorna i samhället. 

(Det tydligaste skälet till att en stundande revolution nu märks i Reinfeldts öde - även om vi ska minnas att vi lever i valiumsövda Sverige och att den 3.000 år gamla symboliken är väl dramatisk för våra breddgrader. Byt ut ordet revolution mot "i folkdjupet väl grundad och massiv missnöjesstorm")

*****

På grund av den oåterkalleliga ödestyngd som ligger i det revolutionära blodbadets själva väsen, är det oerhört svårt att gå vidare och tolka sommar- och höstkvartalens omen (nr 3 och 4 respektive). Det är fascinerande att se den förödelse som åter hotar Reinfeldt under sommaren, men där han sin natur trogen återigen vägrar förstå att den goda människan arbetar utifrån samarbetets princip. 

Reinfeldt är så i djupet förgiftad av sin privategoism att han inte svarar på de våglängder nästan alla människor har fattat är basen för en human värld. I en extremt bokstavstrogen läsning skulle sommarkvartalet beskriva en Reinfeldt som välts ur tronen av en stor man, en genuin ledare, och nu befinner sig i kaos, i ett läge där han måste börja om från början och bygga sig en ny värld. 

Men han är nu så groggy att han inte ens kan acceptera välvilliga inviter från "friaren" (någon som ser problemen och kan bidra till lösningen). Reinfeldt är spådd symboliska "tio år" av idel negativitet och vägran att inlemma sig i majoritetens världsbild.

I en än mer skruvad läsning av ett bokstavligt revolutionärt maktövertagande under våren av någon annan, skiftar nu Reinfeldts psyke om under sommaren och är fullständigt besatt av "den andre" och dennes begripliga "kaos" i början av en ombildad regering. 

Men bokstavliga läsningar av symboliken leder nästan alltid fel och det kommande årets faktiska skeenden får ge kött på benen så att vi kan se om det kinesiska ödessystemet faktiskt åtminstone hade rätt angående benstrukturen, den principiella basen för det partikulära.

*****

För dem som sett igenom det pr-understödda falsarium som är aktören Fredrik Reinfeldt, vill jag avsluta den här granskningen med det mäktiga ominat till Revolutionen och dess uppenbarade femte stadium, som är det centrala under Reinfeldts kommande vår:
Talvärde nio (yang) vid femte position:

Den Stora Människan [revolterar likt] en tiger som ruggar.
Utan att först [ha konsulterat] spådom[sprästerna har han allaredan säkrat folkets] förtroende. 
Kineserna var så extremt fåordiga att man på ovanstående sätt måste fylla ut texten lite för att förklara vad detta intelligenta folk ändå förstod. Genom naturstudier hade kineserna lärt sig att se till Helheten först och delarna i andra hand. Inte, som Reinfeldt, maska av det stora perspektivet genom att muta folk till ärthjärnans ego-tjänande perspektiv. Ett samhälle byggt på så skeva perspektiv kan aldrig hålla i längden.

Att revolten sker som när en tiger ruggar, kräver att man vet hur pälsdjurs ruggning går till. Kanske är det mitt urbana liv och dess brist på naturstudier som givit mig sådana problem med det här systemet. jag kan bara gissa att en verklig tiger (till skillnad från Reinfeldt) ruggar snabbt och kraftfullt.


Se vidare inlägget Råttor vet mer än Reinfeldt.


Efterord.

Var medvetna om att Moderaternas propagandaministerium strax kommer att vara medvetna om denna text och inkorporera vissa nycklar i sin förfalskade version, precis som de sökte stjäla socialdemokratins historiska progressivitet och påskina att de själva varit framstegsvänner! 

Även nazidiktatorn Adolf Hitler hade satt den rena lögnens strategi i system. Han "våldtog" t.ex. den franske siaren Nostradamus spådomar som 400 år senare spått att en tysk galning vid namn "Hister" (!) skulle tillvälla sig makten men till sist misslyckas katastrofalt. Hitler lät sprida flygblad över Tyskland med en förfalskad version där Nostradamus istället förutsett en segerrik Hitler.Svenskarna såg och läste detta, men förstod ingenting. 

Detta är INTE "den stora människan" som kinesisk statsfilosofi förordade. En CHÛN TZU i härskarposition är en ädel människa som i första hand söker hela folkets väl och aldrig accepterar att privata feodalherrar skor sig på folkets bekostnad. Den nöten kan inte en man som Reinfeldt knäcka ety han är tillsatt med dolda partibidrag just från profiterande feodalherrar!Se även:

Har regeringen Reinfeldt riggat Juholt-skandalen? (10/10 2011)
-Jag visste då inte att Anna Settman, mycket möjligt nära bekant med Filippa Reinfeldt genom deras intressen i privatiseringen av Stockholms sjukvård, var Aftonbladets vd. Något brände tydligen till för AB svartlistade bloggen några veckor, men kom sedan på bättre tankar. Men korruptionens härvor är svåra att nysta i. Man anar sammanhanget, men alla dessa inre samband kräver mer forskning och kontakter än jag kan uppbåda.


8 kommentarer:

 1. Vår: den nya ledaren. Skulle kunna innebära en omskrivning för Jonas Sjöstedt (v). En mycket god debattör som även har hjärtat på rätta stället (Han har om jag ej minns fel storkorset i tamas), som skulle mycket pedagogiskt kunna visa svenska folket på alternativ till Reinfeldts politik. Samtidigt - Håkan Juholt har hjärtat på rätta stället han också, men kanske lite för mycket rajas i månen och inte så mycket stabilitet (?)... Nå som du skriver, låtom oss se hur utfallet blir. Spännande.

  Mvh/R.C

  SvaraRadera
 2. Tack för påminnelsen om att (v) förbereder nytt ledarskap!

  Du har rätt i att kvaliteten Tamas tycks ge den stabilitet folk i gemen sätter sin lit till, dvs de som inte vill tänka själva utan vill ha något schablonmässigt rakt och enkelt, någon som försäkrar dem om att allt är så bra som det är i status quo...

  Juholts Måne är Rajas som du säger, men ännu viktigare är att disponenten Mars verkar genom Sattva. Passion och Intelligens - det leder till lyhörda kursändringar och precis vad den rädda och anti-intellektuella svenskan är rädd för! Tänk att svenskar kan hålla det för negativt att en ledare visar förmåga att arbeta flexibelt med intellektet och inte fruktar att ompröva ståndpunkter!

  Vi är verkligen omyndiga nollor som vill att vår statsminister ska vara Gud Fader själv! Vi vill ha en tom skyltdocka eller ett klippblock hellre än en vaken mentalitet.

  SvaraRadera
 3. Apropå högerns massiva mediedominans och WeMind: På deras hemsida man man läsa något som rubriceras som "debattartikel" införd i Aftonbladet 7/12, men det är inte mycket debatt i den artikeln! Det är en ren reklamtext för WeMind. (www.wemind/media). Ett annat anmärkningsvärt namn i deras styrelse är förresten Anders Milton - som var styrelseordförande i Röda Korset 2002-05! Han är mest känd för att på förra regeringens uppdrag ha utrett svensk psykvård, och är enligt Wikipedia fortfarande regeringens psykiatrisamordnare! Dessutom har han varit inblandad i någon konstig bolagshärva (http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/21/20100421110814_Realtid861/20100421110814_Realtid861.dbp.asp)

  (Apropå merkurius retrograd, så skrev jag första delen av inlägget för någon timme sen och när jag skulle skicka den bröts plötsligt internetanslutning. Det krävdes ett par samtal till internetsupporten innan det uppagades att modemet plötsligt och oförklarligt kopplats ifrån! Efter att ha stängts av ett tag funkar det igen. Men under tiden slog det mig att jag skulle kolla upp Anders Milton lite, och jag fann alltså ovanstånde...)
  S

  SvaraRadera
 4. Du menar Milton, samordnare för sittande (m)-regering väl? Så har jag antecknat honom i min horoskopsamling. En riktigt ful kombination av onda Mars och Saturnus i vårdtecknet Kräftan och så en Vatten/Luft-attack mot Vågens mentala balans. "Psykiatri-samordnare", ja, och så tydligen lite mer vid sidan av... (Vatten/Luft som desinformation/fiffel).

  DN:s fantastiska (men tyvärr för långa) brevväxling Juholt/författare har också låst sig tekniskt. Jag fick in en femte länk via twingly men nu har det varit stopp flera timmar...

  SvaraRadera
 5. Ja, det är den Milton. Tycker det verkar vara en enda soppa - gratisreklam för företaget i s k debattartikel i styrelsemedlemmens tidning, och en annan styrelseledamot arbetar för regeringen, vars chef är gift med högsta ansvarig i landstinget, som ger företaget i fråga uppdraget, i strid mot kraven i upphandlingen. Verkar skumt att han tidigare varit högsta hönset för konkurrenten också. Och det är bara två av styrelsemedlemmarna... kanske bara toppen på isberget.
  Kanske läge för att tipsa Uppdrag granskning...? Liksom Reinfeldt och Caremaskandelen, som du skrivit om...
  S
  S

  SvaraRadera
 6. Jag tror många har ögonen på det som händer just nu, sedan vårdskandalen öppnat svenskarnas ögon. Säkerligen några grävande reportrar som redan håller på och synar den moderata svågerpolitiken.

  DN visar plötsligt gott gry, Carema-scoopet och nu dagens fantastiska brevväxling mellan Juholt och en författare (tyvärr lite för lång) är en remarkabel kursändring för en borgerlig tidning och går inte att jämföra med t.ex. AB:s smörja...

  SvaraRadera
 7. Ja, vi får väl se... det kanske är jag som är otålig, men jag tycker det är lite konstigt att det inte stått mer om det här med RK vs Wemind och Miltons kopplingar än vad det gjort. På något ställe uttrycker han förvåning över att inte RK blev en av "leverantörerna" - det skulle tydligen vara två stycken! Men nu har ju RK överklagat, så vi får se vad som händer.

  Nu försöker ju Carema skademinimera i alla fall, genom genom skattelöftet... man får en känsla av omvändelse under galgen :-)

  SvaraRadera
 8. Allt är regisserat skådespel - man undrar om det är möjligt för Carema att återvinna allmänhetens förtroende efter en så graverande skandal...

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.