tisdag 3 maj 2011

Kinesisk ödeslära om Obamas kampanj

[Några dagar efter inläggets publicerande använder Obama samma ord som figurerar i texten, vilket påminner om hur långlivade mänsklighetens bildspråk och föreställningar är.]

Den ålderdomliga metoden "Floderna Ho och Lo:s rationella tal" (Ho Lo Li Shu) med dess deterministiska 60-årskalender innehåller bland sina 384 ögonblicksbilder (indikationer om tidens generella karaktär) ett stort antal bilder hämtade från krigets verklighet. 

Just därför hade allt annat än en metafor hämtad från det militära för Barack Obamas vårkvartal 2011 ha känts lite märkligt, i den händelse något nu talar för kinesiska modellen av Tiden som en kvalitativ storhet (till skillnad från det materialistiska västs problematiska världsbild).

Och fascinerande nog förhåller det sig så. Dessutom visar sig vårkvartalet vara samma symbol som den skäligen misslyckade militärmannen George W Bush (minns hans "wild goose chase" till Irakkrig) föddes under, bara under ett mer lyckat "perspektiv"!

Jag vet snart inte vad att säga om den kinesiska kulturen. Deras syn på livet som besjälat verkar stämma. Har verkligen västerlandet fått hela tillvaron om bakfoten?

Alla gamla kulturfolk utvecklade system av ett eller annat slag som håller reda på "vad tiden är liden". Bara i det sekulära väst betraktas miljön som stendöd och tiden som enbart en praktisk mätenhet. Alla andra folk hade upptäckt något mer. Men vi visste också och det bara för några hundra år sedan. Före den så kallade "Upplysningen", före 1800-talets materialism.

*****

Här är Bush födelsesymbol och Obamas vårprognos. "Millitärkampanjen mot Söderlandet" (oregerliga barbarregioner enligt det antika kinesiska förmenandet) var inskrivet som Bush livskamp men med allvarliga frågetecken vilka tidigare diskuterats (se etiketten om kinesisk astrologi). Obamas "perspektiv" den här våren indikeras av den femte linjen räknat nedifrån.

SHÊNG (46):


Overall judgement:

Ascending.
Commencing brings success.
Employed [after] meeting a Great Man.

Do not panic [or: fret].
The military campaign to the South brings good fortune.

Precis som SvD-artikeln "Dödsräden är Obamas triumf" beskriver, har vi en motvillig överbefälhavare i Obama. Linje fem beskriver en närmast omständligt långsam steg-för-steg-aspekt av kärnan i Obamas vårkvartal (som vi nu vet vilken den var):

Six at fifth:
Steadiness brings good fortune.
Ascending the stairs [or: step by step].

Den femte linjen i en hexagram-struktur är i allmänhet nyckeln till hela situationen och här beskrivs således den perfekta militära attacken. Den utförs metodiskt. Navy Seals hade t.o.m. tränat i förväg i en kopia av bin Ladins hus.

Det finns egentligen bara en annan arketypisk situation som man med samma djupa gensvar kunnat korrelera med Obamas attack. Det temat om att hålla samhällsväven intakt genom krig mot en yttre fiende (LI, tema 30).

I detta omen nämns dessutom att det aldrig är fråga om att tillfångata en ondskans ringledare (eller som sådan utpekad), han ska utplånas.

Top nine:
The King dispatches the army to chastise and correct.
There is a reward for decapitating the head [of the chief].
Seize not his followers!
No disaster. 

Men för att förstå de finare nyanser som skiljer dessa två situationer och för en förklaring till varför Obama inte löd under det senare temat får vi troligen kalla upp en kejserlig kinesisk historiker och siare från dödsriket. 

Hela det "metodiska fälttågets" hexagram med generella kommentarer här.

*****

Alla kulturfolk har som sagt hittat modeller för att beskriva en meningsfull värld och en Tid mättad av något väst bestämt förnekar finns där. De gamla sumererna lade grunden till astrologin, men man kan fråga sig om inte kineserna ägde en än mer komplex världsbild. 

Ho Lo Li Shu bygger på en sammanvägning av två typer av faktorer sammanfattade som "himmelen" och "jorden", det som blev Babylons astrologi var enbart ett studium av himmelen. Men även den metoden är knivskarp. 

Det horära horoskopet för attacken mot bin Ladin (01.00 lokal tid) är så pregnant med mening som möjligt är. Rättsskiparen Saturnus spänner blicken i  "Fiendens hus" och har krigsattackens Mars med sig.

Bara de få initierade kan förstå vad antikens visa människor faktiskt förstod om livet. Dagens sekularister får fortsätta hålla händerna för öronen och intala sig att historien började med dem själva och att allt dessförinnan var fantasi.

*****

Se även: 

"Så dödades bin Ladin" (Expr)
"Hade USA laglig rätt döda bin Ladin?" (DN)
"Bilen blev hans fall" (AB)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar