tisdag 17 maj 2011

Platon: Att kollapsa sin mentalisering och transcenderaDet är, slutligen, Parmenides som är den mest problematiska för synen på Platon som en konstruktivistisk metafysiker. I denna dialog erbjuder Platon en mer massiv demonstration av dialektisk virtuositet än den Gorgias besatt (om än troligen inspirerad av den), i sitt bruk av "dikotomi-och-dilemma"-mönstret [1]  för att vända motpolerna Vara/icke-Vara, singularitet/icke-singularitet, identitet/icke-identitet mot varandra.

Att argumentet lagts i Parmenides mun antyder ett bakomliggande absolutistiskt syfte, och dock negligerar det inte, som Parmenides eget argument, att reducera båda sidorna av dess dilemma. Dess avslutande mening lyder:

Vare sig det Ena är eller är inte, det och de andra, i relation både till sig själva och till varandra, både är och är inte, och båda visar sig och visar sig inte (som) allt på varje upptänkligt sätt. [2]

Plotinus (och en del moderna kommentatorer) betraktade Parmenides som en demonstration av den semantiska kollaps som med nödvändighet måste vidhäfta varje försök att uttrycka det absoluta.

Enligt det här synsättet är Parmenides, som summerad i dess sista mening, en slags storslaget expanderat version av Dionysiodorus, "Båda och varken eller!", vilket i sin tur kan ses som mycket närbesläktat med vad Yajnavalkya menade med sina två "stora utsagor", "Detta är det", och "Inte detta, inte det där". 

I termer av den västerländska traditionen förenar sig Parmenides med Zenons förnimmelse av oändlighetens negativitet och Plotinus negativa teologi, vilket skulle komma att bli en central metod för uttryck hos europeiska tänkare från Thomas av Aquino till Eckhardt till Heidegger.

Ur fenomenala idéhistorien The Shape of Ancient Thought - Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies av Thomas McEvilley (Allworth Press, 2002)


______

1. Klyva ett påstående i två delar och sedan påvisa båda delarnas orimlighet.

2. Jag översatte inläggets innehåll snabbt ("draft") men "...both appear and do not appear, everything in every possible way", är sannerligen inte lätt att fånga in på svenska!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar