onsdag 4 maj 2011

Tredimensionell materia & träskallarIbland är artiklar så stupida att de blir roliga! Klickade av misstag på vad jag trodde var en artikel i Aftonbladet men som var mer textreklam.

Skribenten hade en riktigt dålig dag som lindade in sitt "Nu peppar vi oss för en ny produkt"-budskap i en kort text som havererar på hela tre ställen.

Ingressen innehåller något av det dummaste icke-argument jag sett på år och dag:
Trött på att batteriet i din telefon tar slut på några timmar?
Snart kan du ladda din mobil – på 30 sekunder.
Som om snabbare laddningstid hos batterier har något att göra med användarens irritation över deras korta livslängd!

Och apropå den tekniska lösningen till den snabbare laddningstiden, tredimensionellt skum av litiumbehandlad manganoxid - finns det några material som inte breder ut sig i rummet, det vill säga i tre dimensioner?

Här önskar skribenten gå ner för landning, bortkollrad av ämneshöjden, men riktar inte en rannsakande blick mot sig själv utan ställer läsaren en anklagande fråga: "Hänger du inte med?"

Wow! Vilken tredimensionell träskalle.

Under tiden sitter andra (hrmm) och söker jobb på jobb medan Fas III drar allt närmare. Jag har en längre tid misstänkt att de som sköter personalrekrytering ligger ytterligare några snäpp under den här skribentens förståndsnivå. Och sedan klagar Arbetsgivarna på en mismatch (AB)! 

Hur vore det att identifiera propparna på arbetsmarknaden lite bättre? Att inse hur dataindustrin skapat svenskens intelligensbrist genom att så mycket av vårt mänskligt tänkande numera imiterar datorernas simplistiska sätt att filtrera för t.ex. arbetssökande inom ett åldersspann som motsvarar den marknadsskapade ungdomsfixeringen. 

Det går att identifiera så många negtiva loopar, så många systemfel i det marknadsstyrda samhället att man blir alldeles matt! Marknadskapitalism är verkligen konstruerad som Fan läser Darwins lära om den bäst lämpades överlevnad. Marknaden går längre, den skapar aktivt utstötningsmekanismer. Varför ungdomskulten (dra in den ännu påverkbara medborgaren i en livscykel av konsumtion), varför utFASandet av äldre, inte längre lika köplystna medborgare? 

Det är en djävulskt ond grundplan för den som ger sig tid att studera systemets alla återkopplingar och utstötningsmekanismer.

*****

Nej, arbetsgivarna är ansvariga för mycket av det svenska samhällets allt värre apartheidmentalitet där den atomisering av olika grupper som alla står isolerade från varandra kan fortskrida mycket längre än, tack vare datorns snabba kalkylförmåga. Det mänskliga intellektet har gått på semester och algoritmer sorterar numera människor i olika "faser"! Kan man sedan sätta ett enhetspris vid fattigdomsgränsen för fas III-gruppen och skyffla ut dem i reguljära arbeten, då har arbetsgivarna lyckats helt i sitt uppsåt.

Matematikern och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith kalkylerade under sitt yrkesverksamma liv bl.a. på upphettningen vid amerikanskt rymdflygs återinträde i jordatmosfären. På äldre dagar begrundade han en mängd tankefel i den teknokratiska västkulturen. Hans slutsats, att Djävulen troligen ligger bakom dator- och teknikindustrin, blir mer begriplig om man avmytologiserar begreppet.

Djävulen har avkomma, bland annat Mammon, en låg demon som förvillar människors sinnen med glittrande penningar. Tillväxtfilosofin, profittänkandet (där en tillfartsled är kostnadssänkande åtgärder som t.ex. att klassa ner arbetare i fas III) och maskiner som datorer eller civilekonomen Fredrik Reinfeldt, som bara förstår rent kvantitativ data, ingår alla i ett oupplösligt meningssammanhang som mycket väl kan sammanfattas som "Djävulen".

*****

Så var det sagt. Svenskarna sålde frivilligt sina själar. Men Satan är listig. Han gjorde överföringen lättare genom att först ha infiltrerat vetenskapen så att den på sina håll degenererade till "scientism".

Efter det var det lätt att ta geisten (!) ur svenska folket, vilket i bästa fall födde sina hjärnor med scientistiska språkrör som Richard Dawkins hellre än de tyngsta och bästa namnen i frågor om vetenskap och världsbild.

Svenskarna var under många år skrämmande biologiska i sin orientering och sjukt svaga på den mer grundläggande diskussionen om varför en biologisk modell till att börja med. Vi vet ju efter Immanuel Kant att vi bara orienterar oss efter psykets inbyggda, närmast mytiska grundmönster.

Varför slirade svensken av bana och återvände till naiv materialism? Var vi tankesvaga här uppe i Norden? Var det därför vi var så snabba att lobotomera de mest uppenbara fallen av vår egen nationella vekhet?

Men märk att "omvända världen" gäller här. Den sundaste och bäst jordade människan är den tankesvagaste, mest förfallen in i naiv realism - denna numera patenterat falska föreställning om världens beskaffenhet. Den som totalt identifierar sig med negativ jord är i princip helt kortsluten, en icke-entitet.

1900-talets Nobelprisbelönta kvantfysiker öppnade dörren till nästa steg, bortom den naiva 1800-talsmaterialismen, men väst drog räddhågset igen den!

Så mycket i det rådande systemet tjänade på att vi fortsatte att tänka och bete oss som simpla materialister, trots att fysiken nu kunde visa att härligt gripbar materia inte fanns. New Age-rörelsen har under några korta årtionden kämpat i motvind med att förvalta den här insikten på gräsrotsnivå i sitt mantra om att "allt är energi", "vi är alla vibrationer" (själen som en identifierbar frekvens).

Med hjälp av populistiska organ som Vetenskap och Folkbildning (innan de helt nyligen tappade all trovärdighet inför svenska folket) och Humanisterna (en extremt simpel form av självtjänande materialism) har Marknaden - alltså Djävulen i en av sina många aspekter - lyckats ytterligare reducera svensken till en platt varelse som så betvivlar eller t.o.m. föraktar de gamla religionerna, att han inte ens kommer på tanken att pröva möjligheten att han har eller är en levande själ.

Och det man inte längre förstår eller tillerkänner, det säljer man lätt bort för några judaspengar.

*****

Vilken negativ spiral NYA SOCIALDEMOKRATERNA i samråd med MILJÖPARTIET (och V?) har att reda ut på det allra mest grundläggande tankeplanet!

Det är tur att Håkan Juholt aviserat att kulturen måste vitaliseras i landet (befrias från Regeringen Reinfeldts inskränkta lönsamhetstänkande som i princip innebär att artister påläggs åsiktscensur - man hittar Djävulen i detaljerna, när man tittar riktigt noga). Håkan Juholt är inne på rätt spår för landets rehabilitering till en nation av mentalt friska och fritt tänkande (kreativa!) individer.

Svensken måste bottna och se de elementära sammanhangen. Sen förstår de bättre vilken demonisk kraft den stackars Reinfeldt - och de själva - hamnat i klorna på. Det är möjligt att frigöra sig, men det kommer att kräva en total förändring av alla tankar kring den konsumistiska livsstilen som ersätter egen medvetenhet med dekorativa prylar.

Marknadskrafterna kan inte längre få radiostyra massan mot blind Ullared- eller Fina Butiken-mentalitet ("tillväxt" är en myt som förutsätter medvetslösa människor). Det är här MP ligger före S genom att ha tagit sikte på miljövariabeln Jorden, en inte obetydligt faktor om mänskligheten vill nå den verkliga FAS III.

Den verkliga FAS III: Om tesen var ANDLIGHET och antitesen under 1800-talet blev MATERIALSIM, då kommer syntesen att bli... ja vad?

Svensken lever kvar i 1800-talsmaterialism (med Marknaden som villig tillskyndare) och om inte ens medvetenhet om den initiala tesen föreligger, då har ett land, dess folk och tankenivå kört fast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar