lördag 16 februari 2013

En slags Centerhistorik

Varför censurerar nätpressens dörrvakt Interaktiv säkerhet detta inlägg? Jag läser i SvD:s kommentarfält att företaget denna lördag röjer som dårar i kommentarfältet och avlägsnar okej inlägg. 

Detsamma tycks gälla deras utmönstring av vissa inlägg i bloggsfären. Det är uppenbarligen så att där sitter anställda som uttrycker sin egen politiska åsikt genom att sudda och blockera. Dessa missköter sitt arbete. 

Döm själva, detta är ett koncentrationskrävande inlägg som diskuterar ett partis långsiktiga nedgång och fall via symbolik.

*****

Vad gäller Centerpartiet kan man väl säkert säga följande: Att Annie Lööf och Stureplanscentern kapat partiet för personlig karriär och vinning, är bara alltför uppenbart. Partiet har inte längre något att göra med sina landsbygdsrötter.

Men själen gick tydligen förlorad redan under 1900-talet, nere i Bryssel (EU). Här dog den goda tanke inom Centern som benämns social liberalism - frihet men inte på din medmänniskas bekostnad. Istället fylldes partiet av den styggelse som en ensidig dyrkan av friheten som sådan är. 

Tänk astrologiskt, att en människa bara hade ett enda zodiaktecken, soltecknet. En så simplistisk individ skulle vara maniskt driven tokstolle som bara ser en enda väg i varje situation, nämligen den väg hans eller hennes soltecken basunerar ut. Människor så ensidigt drivna av ett enda motiv eller en enda idé brukar man kalla patologiska eller mentalt störda. Sverigedemokraterna är t.ex. ett parti med invandringen på hjärnan och som därför uttrycker kollektiv mental sjukdom.

Men hur var det egentligen med Centern, på den tid partiet grundades som Bondepartiet och sökte ta tillvara landsbygdsmänniskans intressen? Måste inte något sjukt ha funnits i lantisen redan då, för att rötan långt senare skulle bli synlig? Först i formen av liberalism utan social medvetenhet - ren och skär privategoism med andra ord. Och så till sist total kollaps med Annie Lööf som en illa påläst frihetsanarkist. Se henne som ett offer för allt det sämsta i partiets omvandling från socialliberaler till kriminella EU-kramare som upphöjer Rovkapitalismens fria rörlighet över alla gränser som sin enda heliga ko.

Vi kan ignorera att Centern själva vill tillbakadatera sin födelsedag, den här bloggen har nog av efterhandsrationaliseringar och skönmålningar från högern. Partiets grundande enligt dokumenten var den 2 mars 1913 och här väljer jag dygnets öppnande eftersom Sverige är ett legatlistiskt land med mycket pappersexercis. 

I nyckfulla bananrepubliker meddelas folket plötsligt om förändringar via en radio- och tv-utsändning och sådana här proklamationer accepteras tydligen som födelsetidpunkter i nationell astrologi. 

Men Sverige rör sig sakta, genom ett byråkratiskt toppskikt där papper stämplas och livet fortgår från en arbetsdag till nästa. För både nationalhoroskopet och Centerns karta väljer jag midnattstimmans ascendenttecken. Skälet är att dygnets öppning så att säga håller fröet till allt som ska hända den dagen och i astrologin (som dock är en omen-lära) bär på en extra signifikans.


Sverigehoroskopet från 1974 och Centerns råkar då båda få Vågen som stigande tecken, vilket åtminstone 1913 väl illustrerar Bondepartiets sociala liberalism. Notera Vågen = Libra och liberalismen. Men inte tokliberalism utan en frihet som begränsas av skyldigheten mot ens nästa - därför Vågen som kräver social balans mellan alla inblandade parter!


I följande intressanta karta beskriver de färgade husen hur planeterna förfogar över varandra. En planet inom ett tecken lånar så att säga ut sin karaktär till tecknets område: Mars i Vågen = krig för den sociala harmonins sak eller i ett allmänt stört horoskop en äktenskapsförstörare! 

På samma sätt är planeten gäst i det mer övergripande (och diffusa) elementet. Mars i Vågen är mer en krigare på den intellektuella nivån (Luftelementet) än t.ex. Mars i jordiga Stenbocken, där krigaren troligen älskar att hugga i med spett och bända stenbumlingar ur sin åker för att göra den till en mer lönsam plats. Alla tre Jordtecken ägnar sig åt materiella resurser och "bändandet" skulle i och för sig kunna gälla även Mars i Oxen och Mars i Jungfrun... 

Den som kan sina 12 zodiaktecken får en känsla av att det är Stenbocken som bänder bort de största stenbumlingarna och introducerar de mest övergripande hackordningarna som graderar tillvaron i "värdefullt" och "onyttigt". Jungfrun är sedan urminnes tid tjänarens eller slavens tecken och krattar bara manegen åt de stora makthavarna. Men även Jungfrun är fullt upptagen med att diskriminera eftersom vishet ute på bondvischan är att "ett enda ruttet äpple i korgen förstör allt". 

Detta är materialistiskt tänkande och problem uppstår bara när Jungfrun, som den enligt bloggens fynd visat sig benägen till främlingsfientlighet, applicerar sitt "ruttna äpplet"-resonemang på levande människor! Människan sorterar under Luftelementet (Luft = pneuma, levande andevarelser som andas och tänker), och intellektualitet bryr sig materialisten inte ett dyft om! 

Svenskt Näringsliv, ledd av Urban Bäckström med Solen i den mest ogenerat råa och primitiva typen av materialism: äganderättsbölande Oxen, tyckte t.o.m. att elever som på högskolan valde det intellektuella ämnet filosofi borde straffas genom att inte få samma studielånsvillkor som dem studerade för att direkt bli näringslivets slavar.

Tittar man nu på de färglagda ledtrådarna som visar hur planeternas disponenter antyder närvaron att sitt "elementära hölje", ser man strax att för Centern leder alla vägar till Rom. Efter att ha Solens disponentkedja hela vägen till dess grundbult, hittar man Djävulen själv, "denna världens herre" som den ultimata Markägaren.

Solen i Vattumannen är samma soltecken som det socialt demokratiska Sverigehoroskopet från 1974. Social liberalism och social demokrati är kanske inte så vitt skilda ändå. Blå Luft är fri och obunden men Vattumannens tecken har bindaren Saturnus som sätter gränserna för ett folk, ett samhälle, en ideologi. Man måste först dra en gräns för att känslan av frihet ska betyda något.

Vattumannen är det tredje och "äldsta" av Lufttecknen och ringar in alla de andra. Saturnus är i indisk astrologi en i grunden luftartad planet och har kallats Själens form - både Världssjälen (som kan liknas vid vårt solsystem) och de enskilda människornas dolda planriktning eller själsstruktur. Mot Saturnus i hemmaläge i Vattumannen står Solen i hemmaläge i Lejonet där själen öppnar upp mot dagens ljus och lever Livet som en levande, inkarnerad andesjäl! 

Om Saturnus/Vattumannen är ägget är Solen/Lejonet äggulan i mitten. Själar inkarnerade i detta system befinner sig på utsidan av Solen men på insidan av Luftäggets yttre skal. Det var Saturnus - sjunde himmelen - som i antiken sågs som detta skal. Den åttonde himmelens gnistrande stjärnor var en påminnelse i vår värld om att det finns en annan värld bortom denna....

*****


Studerar man nu Centerns Sol i Vattumannen är detta därför en naturligt "socialliberal" placering, Vattumannen är både ett kollektiv och en mängd individer samtidigt - till skillnad från t.ex. Jungfrun som enbart trycker på den fysiska individualiteten. Likväl kännetecknades Centern under sina glansdagar just av Jordelementets handfasta och pragmatiska läggning. Ömsom låg Centern i säng med högern och ömsom med vänstern. Pragmatikern har ju också ett intresse att värna, ibland av usel och självisk sort men ibland är pragmatikern en idealist med båda fötterna på jorden. 


Den ursprungliga Centern var en mix! Solen i Vattumannen är nu inte vilken sociologiskt definierad grupp som helst - Solen disponeras av materieprincipens herre Saturnus som helt logiskt för Bondeförbundet står i det mest primitiva av alla Jordtecken: Oxen, som handlar om att ÄGA mark (och förfoga över alla de pengar som kommer ur jordens fruktsamhet).

Jordelementets förbannelse drabbade mänskligheten vid övergången från jägar- och samlarsamhället (Eld respektive Vatten) till jordbrukarsamhället. Indianerna i Amerika lyckades leva kvar i Eldens och Vattnets högre medvetandenivå och förstod inte ett dyft när den vite europeiska mannen plötsligt kom och började göra anspråk på...mark !!! 

Det var så lågt att indianerna inte hade några redskap att bemöta den vita rasens avgrundsprimitivsm. De vita djävlarna förstörde Amerika och idag sitter den röde mannen som en alkoholiserad folkspillra i reservaten. (Bloggaren tror sig ha varit rödskinn för 5.000 år sedan och detta "gamla" tidigare liv-minne från ett folk som redan då kallade sig Omaha poppade in i hans dagmedvetande en gång då han kom i djup kontakt med rytmisk trummusik. Själarna byggde styrka på den tiden!)

Jordbrukarsamhället anses ha börjat ungefär samtidigt som vårdagjämningens precession förde planeten och in i privategoismens eller Jungfruns tidsålder (cirka 10,000 år sedan). Till skillnad från den röde mannen, en relik från en tidigare period av Världssjälens evolution i den här filialen som kallas Jorden, var Centerpartiet från första början Djävulens språkrör. År 1913 är långt efter att jordbruket uppstått och äganderättsfantasin och åkerlotter blivit en dagsordning ingen längre ens ifrågasatte. Mark och gods hade gått i arv i vissa släkter i århundraden, kanske årtusenden. Hela idén om att BESITTA JORDEN är Djävulens lögn, för ingen människa undgår döden. 

Att med stolthet se på ägandet som en hedervärd uppgift för barnen att föra vidare, det är ren och skär konservatism som duckar för det sociala ansvar som t.ex. Centern och alla andra insett nödvändig i en sjuk historisk period där vissa faktiskt tillåts ta kontroll över mark och jordens andra resurser. (En ofrånkomlig fas av mänsklighetens utveckling bort från det materialistiska, en utveckling som når en kulmen i förestående Vattumannens tidsålder där livets sociala dimension kommer att bli viktigare än den materiella.)

Jag tror nog Högerpartiet huserade Sveriges verkligt stora godsägare - den verkliga makten (Stenbocken). Bondeförbundet kanske mer ska liknas vid småfolket bundna till samma jord - Jungfrun. Likväl är detta inte ett Jungfruhoroskop utan ett mycket aktivt och positivt horoskop, om man ser till Luft-Solens förvisso materialistiska bindningar (Oxen) men också vilja till socialt ansvarstagande. 


Centerns sinnelag med Lagens, fromhetens och generositetens Jupiter i härskarläge i Skytten - detta nobla sinnelag ser paradoxalt nog ut att representera det frihetliga (Eld och Jupiter är också frihetssymboler). Men i själva verket är detta den ansvarstagande och rent av andliga (kristna) sidan av lantisen från igår. På den dagaktiva solsidan är den ansvarstagande Saturnus fullt upptagen med att identifiera sig själv med Jordelementets materiella värden, så denna Luft-Sol disponerad av en symbol för materiella fixeringar (Saturnus-i-Oxen), kan rimligen bara beskriva lantbrukarens främsta prioritet: att se efter sitt eget hus och dess lönsamhet. 

Men Vattumannen är kollektiv och individualistisk så det är dock en idealistisk och ansvarstagande grupp i meningen att alla deras tankar (och idéer) kretsar kring Oxen eller landinnehavet och de pengar och den säkerhet som jordbruket ger. En vanlig arbetare på bondvischan gick väl med i Bondeförbundet för att det var mindre markägare de närmast identifierade sig med, upp till brukspatronens nivå (här tonar Center/höger över i den rena blåblodiga adeln/Högern - en karta med ett fåtal symboler räcker bara så långt...)

Bondeförbundet är således "Vattumannen" - symbol för en ideologisk gruppering (nationell identitet eller liknande). Att det är en gruppering av nationalistiskt slag röjs av disponenten Saturnus i Oxen. Lantisarna fattade inte ett dyft av socialismens INTERNATIONALISTISKA väsen. De satt på plattmarken och hade kanske aldrig sett en smutsig fabrik som den Globala Rovkapitalismen redan årtionden innan börjat uppföra i närheten av världens alla större städer där billig arbetskraft flockades. 

Se hur i dagsläget Stockholm överbefolkas av inströmmande underklass som är redo att slava för skitlöner eftersom de inte kan tänka annat än i materialistiska kategorier. Även om de var friska på alla de fyra elementens nivåer, bjuder dagens döende västerland bara på Jordelementets typ av tänkande.

Vattumannens klara blå tänkarluft är således "missfärgad" av brun färg, av pragmatism. Den bruna jorden kommer från Vattumanhärskaren Saturnus i Oxen. Oxen själv står i korruptionens och dödens åttonde hus, vilket kan sägas besvara vår fråga från tidigare: det måste ha funnits någon röta i Centern redan från början för att i partiets sista dagar en Annie Lööf och en hord unga egoister kunde kapa hela partiet för Rovkapitalets räkning.

EU är bara en aktör i Rovkapitalets, Jordelementets eller Djävulens plan - kärt barn har många namn. Men man får inte glömma att wallfraffande nobla själar kan förkläda sig i Jordelementets bruna kulör och därigenom omärkligt göra gott eller söka spränga maktkoncentrationen och mörkret inifrån. 

Det enda säkra sättet att avgöra vilken "Jord" man har att göra med, tycks vara att se till frukten av individernas ansträngningar - vad de söker göra. Nya Moderaterrnas horoskop är ett skräckexempel på den onda jorden bakom vi känner igen Djävulens falska viskningar och löften. Djävulen håller makten genom att fresta var och en med världens alla rikedomar men Nya Moderaternas facit börjar med Vattenfall-skandalen bli alltför uppenbart. 

Att rösta fram Den Ondes medlöpare till regeringsmakt är det bästa sättet att se folkets skatter gå upp i rök. Med soltecknets disponent i rötans åttonde hus i Centerns horoskop passar det bra att Annie Lööfs företrädare, Centerpartisten Maud Olofsson var partiets högsta huvud under åren "socialt ansvar" slutgiltigt försvann och enbart liberalism återstod - friheten att följa sitt värsta vanvetts ingivelser. 

Det är allvarligt när Solens - Intelligensens - dolda herre fallit i mörk Jord och dessutom in i åttonde dödshuset. Då saknas uppenbarligen ett och annat å huvudets vägnar.

Åttonde dödshuset står dock inte som ett kompakt mörker eller en helt genomkorrumperad zon. Eld eller ljus söker bryta in i denna komposthög och bringa medvetenhet eller en starkare livsupplevelse. Märk väl att åttonde huset SKA vittra eller tyna bort - det är därför saker (planeter) placerats här. Det är något gammalt uttjänt som måste brytas ner förrän något nytt kan komma i dess ställe. Att läkaryrket, med mission att rädda liv till varje pris, är en åttondehussyssla är väl det noblaste man kan göra av den här svarta sektorn ("ond" enligt indisk astrologi). Läkaren så att säga trotsar det åttonde husets naturliga tendens mot borttynande och det är väl rätt typiskt Skorpionen (åttonde husets naturliga korrelat) att detta tecken är känt som en avog och "anti" typ.

*****

Åttondhusbudet antyder således att Bondepartiet placeras på historiens skräphög i samma ögonblick det ser dagens ljus! Saturnus/Kronos antyder dock en långsam och kanske plågsam död. Ett sant omen, visar det sig, för Sveriges urbanisering och utdragna avfolkning av landsbygden! 

Partiets TOTALA KORRUPTION ägde rum vid dess TREDJE SATURNUS-CYKEL, löst talat under 1990-talet när det tappade det sociala ansvaret och bara blev ett EU-kramande frihetsparti. Detta öppnade vägen för kriminella karriärister som Stureplanscentern, människor som hade varit onda Moderater om inte redan de platserna var upptagna!

Sannerligen, ur det här perspektivet är det moderna Sverige som en ond saga som steg för steg går i uppfyllelse. Mest tragisk är underklassen i Stockholm som nu bara repeterar det senare 1800-talets fabriksträlar. Levnadsförhållandena de hoppas på - "livsstil" kallar de det för - är bara en dröm som baserar sig på västerlandets goda år 1950- och 1960-talet (se hur hemdesign från dessa årtionden odödliggjorts och alltid är "klassiskt" och fungerande). I själva verket har tåget gått och Sveriges medelklass kommer att fortsätta rösta själviskt (höger) alltmedan de glider längre och längre ner i den dynga de vigde sina liv och förhoppningar åt.

Vad jag säger är egentligen: titta på Bondepartiets horoskop och förstå att detta är den nya urbana underklassens födelsehoroskop - inflyttingarna till storstaden från landet, effekten av Saturnus fixering vid "det materiella goda" som förbannats av det åttonde korruptionshuset.

För ingen kan väl missa Satan själv, i närheten av Saturnus? Här har vi ju det svenska nationalhoroskopets placering ännu en gång och det är de jordbundna materialisterna som Djävulen så framgångsrikt fångat in. Folk som så gärna vill höra berättelser om den egna plånboken!

Men vilken Eld är det då som söker förändra Centerns ursprungliga men långsamma förfall till följd av den materiella fixeringen (Saturnus-Oxen)?

Ja, Sveriges nationalhoroskop från 1974 fortsätter upprepa sig, för Saturnus disponent hos Centern är Venus, harmoni och välmående. Och Venus står i dess mest själviska position, i egoprincipens Vädur. "Välgång åt mig!" Det här är naturligtvis ett "värdigt" fundament till Saturnus i Oxen - fatta ironin!

Fixeringen vid jordens håvor i åttonde korruptionshuset är som en sjukdom patienten inte ens är medveten om. Åttondehusbudskap brukar skapa sjukt förstockade beteendemönster, helt fixerade naturer. I åttonde huset tänker man inte progressivt utan söker som bäst, likt läkaren, förhindra dödens inträde.

Vad ljus och medvetenhet som nu Venus i Eld kastar över denna blinda fixering vid åkermark, pengar och det lokala perspektivet är strikt uppbundet till Vädurens subjektiva egoperspektiv. Vi har här värsta bilden av en byfånar, obildade och ointresserade eogcentriker som bara har pengar i tankarna, eller förfasar sig över att pengarna börjar tryta (åttonde huset är inte produktivt, som sagt).

Även Centerpartiets horoskop har likt nationalhoroskopet ett eko kvar av det gamla Fattigsverige och nödåren då jorden inte gav något, då pengar saknades. Nu börjar början på vårt nystande - Solen i Vattumannen - tappa sin intellektuella strålglans. Den aktiva Solen i Luft-tecknet bands till att börja med till rent resurstänkande, och nu, i nästa nivå, visar sig resurserna betraktas med Vädurens egoistiska öga! Kan det bli värre?

Ja! Och här kommer disponentkedjan till sitt naturliga slut. För Vädurens klarsyn (Eld är dock väldigt klar) grumlas som synes av brun Jord. Det är Venus disponent Mars, Vädurens härskare, som står i Jordtecknet Stenbocken, det mest ambitiösa (Rajas guna, passionens kvalitet) när det gäller att samla sina skatter på jorden.

Krigaren Mars kallas "upphöjd" i Stenbocken och det är därför jag inledningsvis sade att detta är storbonden som spettar de stora stenarna ur sin jord. Detta är inte en liten främlingsfientlig Jungfru - den lilla jordägaren - utan tvärtom de Gansters som tar in arbetskraft från utlandet till rena slavlöner. Viskade någon att Centern blev EU-fierat under 1990-talet, under Maud Olofssons år?

Här är vi början på Stureplanscentern - rötan och viljan till absolut makt och absolut egoism ligger inbakad redan i Bondepartiets horoskop - på dess solära sida !

Det är väl värt att notera att Mars i makthungriga Stenbocken äger det andra huset - "Oxens hus" för landägande. Och det andra huset kallade antikens astrologer i väst för dörren till Dödsriket. Studerar man bl.a. Platon ser man att det är den materiella världen som metaforiskt kallas för Underjorden. 

Exkurs. "Pengar och ägande" (2a huset) som "död" kan inte en materialist sätta sig in i eftersom han redan valt Dödens väg. Fredrik Reinfeldt har t.ex. en så viktig planet som sinnets Måne i 2a huset och hans världsbild tar troligen slut rätt snart bortom räknandet på pengar och restaurangbesök - föda är en annan fundamental andrahussignifikation.

Bara en idealist eller en andligt orienterad människa "svävar ovanför jorden" och ser och förstår att det högre medvetandet slocknar i samma ögonblick man "går ner genom vattenytan" och blir ett med fostret som växer i livmodern.

Gamla själar tillbringar så lite tid i fosterlivet som möjligt. De har varit här förr och behöver inte "växa" med det biofysiska värdsystemet. De har redan provat många sortens kynnen och kroppar. Synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) påstod t.o.m. att det finns själar som inte tar plats förrän en god stund efter att den fysiska babyn förlossats.

Ungens första skrik är därför bara värddjurets mönster som finns inpräglade i en lägre livsform, kalla den Naturen, men har inget med det vi kallar Människa att göra. Människan eller den levande varelsen kan omärkligt ta plats flera timmar senare! Människan är det som gör oss till mer än värdkroppen som enbart tillhör fenomenet Djur.
 
Hur Centern kunde upprätthålla en socialliberal linje under så många årtionden med den så här sjuklig berättelse på horoskopets solära (syftande) sida, är svårt att säga. Kanske håller den humana Månen/Jupiter i Skytten emot, men ytterst sett är ju också detta en signal om att "ohämmad framgång" bara kan komma genom att expandera bortom det lokala och jordbundna territoriet.

Den svenska (Stor-)Bonden hade det från början i sitt sinne att följa de lätta pengarna. Jag säger bara: EU:s jordbruksstöd. Rika svenskar som håller sig med bondgård bara för att få EU-bidrag! Dessa framgångsrika människor kommer alla att återfödas till jorden som fattiga dagverkare i något extremt efterblivet land. Genom att så radikalt skilja sig från folksjälens ambitioner har deras själar genom sina handlingar avspjälkat sig och valt en lägre väg! 

*****


Men hur går Jupiters "lätta pengar" ihop med att jag tidigare beskrev den sociala ansvarskänslan som troligen hemmahörig i detta positiva och välvilliga sinnelag? Får jag korrigera mig? Sinnet med Jupiter som Lagen och Samvetet (ur varje människa med ett friskt samvete springer en social ansvarskänsla) är det enda budskapet i horoskopet som rör de stora frågorna. Det nionde huset för religion och samvete ägs av Tvillingarna. Tecknet är i sig amoraliskt men viktigare är placeringen för 9e husets tillfälliga ägare, Merkurius.

Merkurius hittas i Fiskarna, empatin som universell eller global företeelse. Det är inte ett intellektuellt tecken men det kan fortfarande KÄNNA med en annan varelse. Det är därför motsatta Jungfrun anses hård och empatilös när t.ex. Fredrik Reinfeldt uttrycket den (som hans ascendent- eller rollspelstecken). Mot mänskligt medlidande ställer Reinfeldt siffror och kallsinniga ord om att de utsatta i Hans Sverige får vända sig till anhöriga med pengar.

Om därför Centern har en Måne med Jupiter som tyder på en näsa för lätta och stora pengar, en hoppfullt expansiv utblick, men horoskopet som helhet tyngs ner av solsidans egoistiska materialism och vilja till makt, då hittar åtminstone jag någon annan förklaring till gamla Bondepartiets socialliberalism än i den kristna medmänsklighet som så väl uttrycks av Merkurius fallen i Fiskarnas tecken! Merkurius är förslagen och självisk, den är "om och kring sig" i Jungfruns profitinriktade tecken.

I härskarläget i Tvillingarna är Merkurius möjligen inte fullt så självisk eftersom Luftelementet i sig har en annan kunskap om andevärlden där allt är relaterat till allt annat än Jungfrun som via Jordelementet inte kan se dessa sammanhang eftersom fysiska kroppar framstår som enskilda "individer". Merkurius roll som "ängel" eller gudarnas skrivare (och budbärare) är heller inte smutsad av egenintressets solkiga jord utan är en ren "luftföreteelse".

Luftelementet startar förstås frågan om det som kommer ur det andliga Luftelementet kan vara privat "intellektuell egendom". Ytterst sett nej eftersom vi bara lånar våra tankar från en högre Intelligens som återvinner och recyclar idéerna. Först i kontakt med det solkiga Jordelementet börjar folk bråka om upphovsrätt. 

Men med tanken på hur andevarelser dels är sig själva men dels delmängder av andra andevarelser - det som kallas reinkarnation ("åter till det fysiska köttet") har vi fullständigt lämnat byfånarnas horoskop, Centerhoroskopet. Från detta horoskop kan man ta med insikten om partiets långsamma död och allt tydligare framtoning som ett enbart maktorienterat parti för egoister (Mars och Venus, Väduren och Stenbocken). När man spårat sig genom den solära disponentkedjan och fångat upp valörerna, kan man ju notera att vi inte kommer lägre än så här: kriget för makt och herravälde i Stenbocken "ägs" i sin tur av Saturnus i äganderättsfixeringen som borde dö och tyna bort i åttonde huset. Nu vände spåret tillbaka och börjar upprepa sig på nytt! 

Under den dagaktiva intressegrupp som Solen i Vattumannen representerar finns således ett "evigt kretslopp" som förvisso skulle kunna liknas vid åkerbruksmänniskans fångenskap i naturens kretslopp och sådd och skörd. men serien "Saturnus / Venus / Mars" som blir "Jord / Eld / Jord" om man ser till värdtecknens element, ger oss också en annan djup sanning, om än den här typen av astrologisk reduktionism troligen är rätt extrem. 

Eld och Jord representerar ju ytterligheterna bland de fyra elementen, i den meningen att Eld (ljuset) försvinner ut från denna värld och återgår till den gudomliga övervåningen (bortom det fysiska universum). Jord, å andra sidan, representerar den lägsta medvetenhet som går att uppbringa innan den ONDA MATERIEN totalt tar över och inte ens den mest rudimentära form eller idé når in bakom pannbenet! 

För naturfilosofen Aristoteles var denna bas rent hypotetisk, men för t.ex. de gamla perserna och för judarna var den ontologiska Ondskan en verklighet i sig. Mörker är inte enbart en avsaknad av ljus som skiner in och förnimmelsen av Platons former eller idéer. Mörkret är en verksam kraft i sig och den jobbar genom Negation eller Förvrängning.

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt ger båda prov på sina medfödda STORKORS I MÖRKRET i dessa dagar med den uppseglande Nuon-skandalen (att kalla det "affär" är en förskönande omskrivning - SvD, DN). Jag är osäker på om alla med ett storkors i Tamas guna har samma dragning åt Lögnens ande, men fick ett exempel häromdagen på att vissa signaturer kanske har en viss giltighet i alla lägen. 

Från mitt oavlönade slavarbete i Fas 3 (Borgs och Reinfeldts älsklingsreform, fast det vågar de inte knysta om längre), invände jag mig mot anordnaren som sålde varor under falska förespeglingar. Affärsmannen har ett storkors i Mörkrets kvalitet. Hans försvar för att fortsätta falskskylta var följande: "Många kunder känner ändå inte till skillnaden mellan ... och ...." 

Hör! Vilket goddag yxskaft-svar! Han förklarar att Lögn är okej så länge kunderna inte ser skillnad på Lögn och Sanning. Krämaren har således själv tagit AKTIV del för Ondskan. Mörkret eller ren Materia är en aktiv kraft för det onda. (Krämaren har för övrigt både Sol och Måne i Jord, men jag skulle inte rekommendera massavrättningar enbart på denna grund.)

Den här bloggen nästan började med Eld och Jord i drabbning, och kallade det en förfulande kombination. Krigisk och ärelysten, absolut. Men Jorden anlägger alltför många partiska eller provinsiella aspekter för att Eld ska kunna lysa helt transparent. Jag kallade sega kombinationer av dessa element för "egenmäktighet" med en tonvikt just på bristande råttrådighet.

Som bäst bildas "egen makt", starka individer fast besluta att klara av uppgifter på egen hand. Titta på storbedragaren och cyklisten Lance Armstrongs horoskop för en härva mellan Eld och Jord (Lejonet och Jungfrun) som inte är av denna världen! (Eller tvärtom: härvan är sorgligt mycket AV denna världen!)Se även Lööfs man Ankersjö, en satans politiker. Notera hur Ankersjös Saturnus sammanfaller med Bondepartiets. Jag utvecklade inte tanken om Saturnus tre varv, men uppenbarligen är han språkrör för det detta inlägg sökt gräva fram och synliggöra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.