lördag 24 maj 2014

Sverige 2014: Ömsom hycklare, ömsom byfånar

Märkliga strukturer detekterade i borgerliga tidningen Svenska Dagbladet i anslutning till ett prestigepris till svensk film i Cannes.
SvD: Vi ställde fyra frågor till SvD:s kritiker Jan Lumholdt.

Lumholdt: Det här (juryn) är en liten professionell grupp av duktiga människor som har en blick för det där med film.

http://www.svd.se/kultur/cannes-svep_3562010.svd?sidan=9


Sverige är landet med en så sjuk konflikträdsla och repressiv jantelag att alla sticker in ordet "lite" och "ganska" så fort de får en möjlighet. Ingenting kan sägas utan att först förses med ett diminutiv.

Till att börja med örfrämligar sig SvD från sig själva, ungefär som en psykopat som talar om sig själv i tredje person: "Vi (SvD) frågar SvD:s kritiker". 


Vi vet ju sedan 2011 att Svenskt Näringsliv och Stockholms kulturborgarråd ser ner på kulturell verksamhet som sådan och mäter den enbart i hur många kronor den drar för att bära sin egen "kostnad". Men drar kultur och inspiration ner i leran och ser varken verkshöjd eller andra parametrar, utan enbart den monetära lönsamhetsaspekten. SvD som storfinansens organ i Sverige måste tydligen distansera sig från sin egen kulturkännare på detta sätt för att markera tidningens övergripande ideologiska hemvist.

Kulturkännaren å sin sida förfrämligar sig också från den expertis man förmodar var skälet till att han till att börja med fick jobbet på SvD:

"...duktiga människor som har en blick för det där med film."

Med orden "det där" positionerar sig kulturkännaren i den fåvitska pöbelns ringhörna. Förfrämligande nummer två i texten. 


Höger-Sverige har sjunkit ner i sitt materialistiska moras så till den grad att dess ledande näringslivstidning inte ens under avdelningen kultur förmår producera en vettig redogörelse för tilldragelsen i Cannes.

Säkert är den detekterade strukturen inte ett resultat av redaktionella direktiv eller ingrepp i texten i efterhand. Men när Mammon, en av Djävulens underhuggare, driver en verksamhet från dess själva hjärta då kommer allt som produceras att vara besmittat, så att den uppmärksamma läsaren ser att det är något skevt, något sjukt i var och varannan producerad enskildhet. När Huset har syndat smittas alla som tillhör Huset. Klassisk kunskap från en tid när inte ens ämnet socialpsykologi, inbillar vi oss, existerade.

Det är som om nymoderaterna med deras ständigt historieförfalskningar och lögner tagit över varenda nyckelposition i landet och förstör folkmentaliteten. Nymoderata värderingar har sipprat in i svenskens tendens till jante eller självrepression med den följden att vi alla tänker mer eller mindre som lobotomerade fån. 

Ta det sämsta från den gamla grå socialdemokratin och addera moderatens djupa själsliga korruption och fråga dig sedan om Sverige har någon framtid alls som producent av något unikt och eget. Stockholmsbaserade små reklambyrånissar sitter redan och pepprar produktslogans med hälften svenska, hälften amerikansk engelska. Om någon fortfarande undrar varifrån incentivet till korkad konsumism kommer. 

Ju högre anspråk på konsumtionen - guldkanten- dess tydligare att individen förfallit till en korkad konsumist.

Lustigt nog sorterar samma tidning följande helt briljant argumenterade och sakliga text under "opinion" - som om den förödande kritiken mot landets grasserande egoism bara var en åsikt bland andra:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-egoistiska-moderskapet-firar-triumfer_3586190.svd

Egoism - det trångsynta perspektivet som bara går till farstun och sedan vänder åter till sin rot - som är förklaringen till att svenskarna framstår som ett så obildat folk och så lätta att lura på politiskt rävgift som fjäskar för den minsta komponenten i deras psyko-sociala och andliga grundnatur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar