tisdag 17 maj 2011

Aftonbladet:: "Man ser ingenting - 550 kvadratmeter eldhärjade"Man ska inte kasta sten i glashus. Men det är viss skillnad på att blogga och uppbära månadslön för att producera begripliga nyheter. Till skillnad från de många tecken som vittnar om att unga journalister inte längre kan korrekt svenska var den här missen åtminstone rolig!

Och apropå glashus... Det dubbla kolonet är inte mitt, det är Googles bloggverktyg som åstadkom det.

Platon: Att kollapsa sin mentalisering och transcenderaDet är, slutligen, Parmenides som är den mest problematiska för synen på Platon som en konstruktivistisk metafysiker. I denna dialog erbjuder Platon en mer massiv demonstration av dialektisk virtuositet än den Gorgias besatt (om än troligen inspirerad av den), i sitt bruk av "dikotomi-och-dilemma"-mönstret [1]  för att vända motpolerna Vara/icke-Vara, singularitet/icke-singularitet, identitet/icke-identitet mot varandra.

Att argumentet lagts i Parmenides mun antyder ett bakomliggande absolutistiskt syfte, och dock negligerar det inte, som Parmenides eget argument, att reducera båda sidorna av dess dilemma. Dess avslutande mening lyder:

Vare sig det Ena är eller är inte, det och de andra, i relation både till sig själva och till varandra, både är och är inte, och båda visar sig och visar sig inte (som) allt på varje upptänkligt sätt. [2]

Plotinus (och en del moderna kommentatorer) betraktade Parmenides som en demonstration av den semantiska kollaps som med nödvändighet måste vidhäfta varje försök att uttrycka det absoluta.

Enligt det här synsättet är Parmenides, som summerad i dess sista mening, en slags storslaget expanderat version av Dionysiodorus, "Båda och varken eller!", vilket i sin tur kan ses som mycket närbesläktat med vad Yajnavalkya menade med sina två "stora utsagor", "Detta är det", och "Inte detta, inte det där". 

I termer av den västerländska traditionen förenar sig Parmenides med Zenons förnimmelse av oändlighetens negativitet och Plotinus negativa teologi, vilket skulle komma att bli en central metod för uttryck hos europeiska tänkare från Thomas av Aquino till Eckhardt till Heidegger.

Ur fenomenala idéhistorien The Shape of Ancient Thought - Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies av Thomas McEvilley (Allworth Press, 2002)


______

1. Klyva ett påstående i två delar och sedan påvisa båda delarnas orimlighet.

2. Jag översatte inläggets innehåll snabbt ("draft") men "...both appear and do not appear, everything in every possible way", är sannerligen inte lätt att fånga in på svenska!


söndag 15 maj 2011

Med slaktkniv i turistparadiset


"Mycket mer än massturism" lovar bildtexten


Vad skådar mitt norra öga då jag slår upp söndagens Svenska på bildskärmen? På säkert betald plats en blixtsnabb skadekontroll från resebyråbranschen.

Den vill naturligtvis inte att galningar som halshugger charterturister ska avskräcka dig från att boka din resa: "Teneriffa bortom klichéerna"! På min ära.


tisdag 10 maj 2011

Humanisterna behärskar inte ens logik, klagar ändå på andra


Sammanfattning av Christer Sturmarks tankerum -
från "svenska" böcker om matematiskt precisa datorer
till Humanisternas främlingsfientliga budskap.
En konsekvens i färg och ton som varat i årtionden.

Humanisterna har allvarliga problem med sin trovärdighet, inte minst genom de debattartiklar som formulerats av deras ordförande Christer Sturmark - ett dåligt föredöme för den som aspirerar på en karriär som inbegriper ett uns av intellektuell faktabearbetning. 

Han fröjdar sig nu på Newsmill över att ha avvisat ett påstående från Helle Klein genom att påminna henne om att man inte kan argumentera från Carin Jämtins (s) förslag om att bereda plats för muslimska heldagar i Sverige sedan Jämtin själv ångrat tanken.

I Sturmarks värld har man inte längre rätt att argumentera från en tanke eller idé - som nu flyter runt i fria tankerummet - om dess upphovsman har ångrat sig. Sturmark ser inte skillnaden mellan en tanke och dess tillfälliga språkrör. Han tror inbilskt att att människan kan råda över tanken och avslöjar återigen sin beklämmande tendens till att vilja censurera andra!

Sturmark är den typen av människa som letar småfel - en sjuka han kanske ådrog sig som ung förläggare av databöcker på förlaget Docendo, vilka han själv med orätt tog äran av att ha skrivit om någon nu minns hans skakiga början som egenmäktig besittare av människornas tankerum.

Det är lätt att se Sturmarks imbecilla strategi. Efter att ha samlat småfel på hög adderar han dem till varandra för att skapa en halmdocka att sedan avfärda. Varför riggar han falska argument istället för att gå i direkt svaromål?

Därför att han inte förefaller kunna avgöra om något talar för frågan som ren tanke, ren gestalt. Han kan bara titta på de enskilda orden som byggt argumentet och kritiserar dem så gott han kan. 

Hans förhoppning är naturligtvis att dra med sig andra som heller inte kan ta stora beslut utan på samma sätt bygger sin världsbild av den brasved som blev kvar efter mordet på den Stora Gestalten - den som alla andligt mogna människor fäster avseende vid, det Platon kallade Det Ena, Det Sköna och Det Goda.

På min astrologiska blogg har jag frågat om ateisten är en mer ointelligent människa eftersom empirin dennes enda kunskapsväg så att säga skapar en förtvinad tankeförmåga, där det enda som krävs är fungerande yttre sinnen att observera med och sedan föga utöver förmågan att dra linjer mellan siffrorna och uttala sig om någon begriplig figur resulterat.

(Och sker så, är det naturligtvis mot en fond av en nattsvart och blind Natur. Den hårdnackade empirikern i David Humes anda, kan inte föreställa sig att Någon först visualiserat figuren och därefter placerat ut siffrorna för de mest försigkomna av människorna att linjer mellan, uppleva mening och till sist deklarera en ny mänsklig upptäckt.)

*****

När Sturmark lämnar sin skolfrökensmentalitet och själv bygger argument, ser man exakt hur illa det står till. Först tar han triumfatoriskt ännu en småskolepäng på Helle Kleins bildliga, möjligen emotiva, uttryck "nyateism" genom att literalisera det och hävda anakronism (ännu en halmdocka och således bara en pyrrusseger). Sturmark tror säkerligen han argumenterar efter konstens alla regler...

Efter detta ytterligare självmål kommer det som gör att jag som förälder aldrig skulle låta Humanisterna fostra mina barn i något ämne överhuvudtaget. Sturmark visar att han inte ens behärskar mängdlära så som man lärde sig den i skolan:

"...mer väsentligt är att Humanisternas medlemmar sannerligen inte bara är ateister, utan också agnostiker och sekularister. "

Fem myror, någon? Vad ska bort? Var har Sturmarks logik svikit honom här - igen?

Sturmark blandar äpplen och päron hejvilt. Först föreställer han sig en glidande skala som går från gudsförnekelse till agnostikerns neutrala "jag vet inte" till... ja, det logiska tänkande hade föreskrivit teism som det andra ytterlighetsläget, men Sturmark misshandlar tänkandets regler och väljer "sekularist" som ateistens motpol. Det är bara mediokert. 

Och dessutom: Att vara för världen eller samhället står i sig inte i något motsatsförhållande till att vara religiös. Se hela kristendomens och särskilt då lutherdomens upplägg med två riken!

Sturmarks "ateistiska" tänkande som han försöker utföra för alla de schatteringar han hävdar för sin rörelse lyckas med det oerhörda att logiskt bryta samman två gånger inom en enda mening! Och detta är alltså mannen som mästrar andra för deras småfel! 

Humanisterna, som de framtonar genom Sturmark, sysslar inte ens med acceptabel information. De förgiftar bara de ungas sinnen och försvårar för dem att skapa sig ett gott handlag i konsten att tänka stort och rätt.

I rest my case. Sturmark ska glädjas åt sin enteprenörsanda som avundsvärd. Men att han är Sveriges meste producent av kalkoner i debattsammanhang, det verkar hans inte ens vara medveten om.

Det Klein säger om Humanisterna fångar korrekt dess geist och Humanisternas ordförande får nog börja leja spökskrivare igen, som på de gamla gul-blå Docendo-böckernas dagar om han effektivt önskar dementera det

*****

Verkligt intresserade kan studera hans djupt egenartade horoskop på min andra blogg. Så fyllt av tendenser till mentalt kaos och den lögnaktighet som följer hos den som förlorat sina koncepter är födelsehimmelen, att det är en av de tacksammaste man kan använda sig för att, i linje med Platons rekommendation, begagna stjärnhimmelen för att rena sitt eget sinne (lära sig tänka hederligt och rakt).

Sturmark har gjort sig till ett skådebröd genom sin otyglade narcissism.

Enligt legenden var [Kronos] son till Uranos (Himmelen) vars namn...är väl givet. Ty åsynen av det som är därovan är väl myntat i namnet ourania ("himmelskt") - horosa ha ano ("att betrakta tingen därovan") - och astronomerna säger ju...att detta resulterar i ett rent intellekt.

Platon -
Kratylos, 396b

lördag 7 maj 2011

Penrose inte först ute...
Före Internet var det ett mysterium för mig vem Itzhak Bentov varit, författare till den bok som kanske fick det att svindla till mest när jag läste den något år efter publiceringen 1977. 

En välrenommerad kärnfysiker hade skrivit förordet vilket tycktes garantera att det inte var något nonsens. I tonåren sväljer man ofta lite vad som helst och i vår tid förgiftar nätet en del så till den grad att individerna kommer att behöva många år för att bryta ner den idioti de fordrat insidan av sina huvuden med...

Men nätet kan vara bra, om man vet vad man söker och har objektiva hållpunkter som garanterar kvaliteten. Bentov, som dog i en flygolycka inte så många år efter att han färdigställt boken "Stalking the Wild Pendulum", visade sig ha varit matematiker och raketforskare i Israel. Flaggat för intelligens med andra ord. 

I förordet förklarade han innehållet i sin bok med ett genombrott i medvetandet efter många års meditation enligt TM-metoden. Den var populär för några årtionden sedan men som vanligt kastas numera skit på allt sånt här i Sverige. Landet håller på att straffa ut sig själv genom en bisarr mental slutenhet där redan vissa triggerord får förståndet att sluta fungera. 

Fenomenet är särskilt tydligt hos unga naturvetenskapligt eller datatekniskt orienterad ungdom. De verkar tro att de befinner sig i något slags heligt krig om förnuftstron, och ser inte hur de snuvar sig själva på alla chanser att blir genuina intellektuella. De beter sig faktiskt som fanatiska fanstyg. 

Svenska grupperingar som VoF exemplifierar verkligt låg intellektuell disciplin. Med intelligens avsågs i antiken naturligtvis något vidare än idag, och en människa utan moral kunde inte åberopa intelligens.

Det diskvalificerar i så fall VoF som rörelse med deras mobbningsceremonier. Jag har ofta tänkt att de rör sig i ett tankerum man brukar hitta hos förslagna förbrytare. Men detta är "smartass-nivån" och definitivt inte genuin intelligens.

Hur raketforskaren Bentovs rena "ut ur kroppen"-visioner av universums dolda strukturer anknyter till matematikern Roger Penrose "nya" idé om en oändlig serie av universa, kan bäst illustreras av två teckningar från den framlidne vetenskapsmannens egen hand (bokens illustrationer är ibland rent humoristiska):


Så mycket för SvD:s braskande rubrik att "(vårt) universum inte var det första".

Jag förmodar att Penrose själv inte förtiger idéns långa historia bakåt, ändå tillbaka till hinduismen faktiskt, där föreställningen om ett cykliskt självförnyande universum är en hörnsten. Reinkarnationen är nyckelprocessen och den upprepas på alla magnituder.

När Penrose tänker sig "fotoner och gravitationsstrålning som fortplantar sig ungefär som när regndroppar bildar ringar på vattnet, genom ett mönster av överlappande vågor" och att detta är "mönstret som överlever i övergången till ett nytt universum" fanns det ett namn för det förr också: KARMA.

De misstänkt snarlika ringar på vattnet Bentov ritar ut på nedre bilden har en nära koppling till det Penrose verkar föreställa sig, men jag föreslår en jakt efter överlevande, gulnade pocketar på nätet (förstaupplagan på bilden en lite elegantare pocket i större format och betydligt bättre papperskvalitet).

Boken är enkel men charmant läsning. Pedagogiskt börjar den med elementär fysik som en grund för de nya insikter Bentov levererar lite längre fram om hur vi samtidigt kan vara "här" och samtidigt uppfylla hela universum - likt en panteistiskt uppfattad värld där medvetet informationsutbyte mellan alla noder är nyckel. Minns att det här var 1977 och jag tror ännu inte ordet "information" var fullt så mycket modeord som det är idag.

*****

Tillägg. Jag ser på Amazon att "Stalking" finns i tryck på nytt bokförlag. Hänförda recensioner!

53 of 55 people found the following review helpful:

5.0 out of 5 stars
Astonishingly brilliant, simple, logical and powerful., October 18, 1996

By A Customer

This review is from:
Stalking the Wild Pendulum: On the Mechanics of Consciousness (Paperback)
One of only a handful of books I have ever read that carry its case in such a powerful manner. I am a retired academic and have read several hundred books of quality on philosophy, metaphysical propositions, quantum mechanics, etc. Few of them offered anything approaching a really new or viable approach to the dynamics of consciousness.

This book is as unique in its approach to the subject matter as George Gamow's seminal work "One, Two, Three, Infinity". It is simply astonishing, to me, to read such a erudite presentation of such a challenging topic, produced by an, essentially, academically untrained intellect. Bentov was a priceless mind. I am saddened I will never have the opportunity to engage him in direct conversation 

fredag 6 maj 2011

Aha, ufo i förklädnad!

AB om möjligen siktad u-båt på svenska vatten, med foto och allt.

Jacques Vallee, astronom, matematiker och en av skaparna av den militära föregångaren till internet (arpanet), vet allt om hur UFO:s kan förkläda sig och likt Fantomen "gå på stadens gator som en vanlig man". 

Leta rätt på hans böcker. Efter trettio år med Ufo-frågan insåg han till sist vad alla begåvade människor sedan urminnes tider vetat: NÅGOT leker med den kodumma människan.  NÅGOT kittlar hennes fantasi för att se om hon är kapabel till något mer.

Ibland kallas DET gudar, ibland demoner. Djuppsykologen Carl-Gustav Jung krönte en remarkabel karriär med att mynta begreppet "psykoid" och syftade med detta på halvt till helt materialiserade tankeformer vilka han höll Ufos för att vara. 

Frågan är då bara: vems tankar? Och i vilket syfte?

De gamla kineserna sade: "Den visa människan med går sin väg i konstans och världen (externaliteter) fullbordas med hans steg."

Och vad betyder då det? 

Svaret ryms inte i den materialistiska (empiriska) världsbilden.

Jag tror bara u-båten säger, "Hej Sverige, är ni med i leken eller inte?"

För annars är ett annat gammalt kinesiskt sanningsord tillämpbart: "När en nation ska till att gå under, visar sig järtecknen."


onsdag 4 maj 2011

Tredimensionell materia & träskallarIbland är artiklar så stupida att de blir roliga! Klickade av misstag på vad jag trodde var en artikel i Aftonbladet men som var mer textreklam.

Skribenten hade en riktigt dålig dag som lindade in sitt "Nu peppar vi oss för en ny produkt"-budskap i en kort text som havererar på hela tre ställen.

Ingressen innehåller något av det dummaste icke-argument jag sett på år och dag:
Trött på att batteriet i din telefon tar slut på några timmar?
Snart kan du ladda din mobil – på 30 sekunder.
Som om snabbare laddningstid hos batterier har något att göra med användarens irritation över deras korta livslängd!

Och apropå den tekniska lösningen till den snabbare laddningstiden, tredimensionellt skum av litiumbehandlad manganoxid - finns det några material som inte breder ut sig i rummet, det vill säga i tre dimensioner?

Här önskar skribenten gå ner för landning, bortkollrad av ämneshöjden, men riktar inte en rannsakande blick mot sig själv utan ställer läsaren en anklagande fråga: "Hänger du inte med?"

Wow! Vilken tredimensionell träskalle.

Under tiden sitter andra (hrmm) och söker jobb på jobb medan Fas III drar allt närmare. Jag har en längre tid misstänkt att de som sköter personalrekrytering ligger ytterligare några snäpp under den här skribentens förståndsnivå. Och sedan klagar Arbetsgivarna på en mismatch (AB)! 

Hur vore det att identifiera propparna på arbetsmarknaden lite bättre? Att inse hur dataindustrin skapat svenskens intelligensbrist genom att så mycket av vårt mänskligt tänkande numera imiterar datorernas simplistiska sätt att filtrera för t.ex. arbetssökande inom ett åldersspann som motsvarar den marknadsskapade ungdomsfixeringen. 

Det går att identifiera så många negtiva loopar, så många systemfel i det marknadsstyrda samhället att man blir alldeles matt! Marknadskapitalism är verkligen konstruerad som Fan läser Darwins lära om den bäst lämpades överlevnad. Marknaden går längre, den skapar aktivt utstötningsmekanismer. Varför ungdomskulten (dra in den ännu påverkbara medborgaren i en livscykel av konsumtion), varför utFASandet av äldre, inte längre lika köplystna medborgare? 

Det är en djävulskt ond grundplan för den som ger sig tid att studera systemets alla återkopplingar och utstötningsmekanismer.

*****

Nej, arbetsgivarna är ansvariga för mycket av det svenska samhällets allt värre apartheidmentalitet där den atomisering av olika grupper som alla står isolerade från varandra kan fortskrida mycket längre än, tack vare datorns snabba kalkylförmåga. Det mänskliga intellektet har gått på semester och algoritmer sorterar numera människor i olika "faser"! Kan man sedan sätta ett enhetspris vid fattigdomsgränsen för fas III-gruppen och skyffla ut dem i reguljära arbeten, då har arbetsgivarna lyckats helt i sitt uppsåt.

Matematikern och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith kalkylerade under sitt yrkesverksamma liv bl.a. på upphettningen vid amerikanskt rymdflygs återinträde i jordatmosfären. På äldre dagar begrundade han en mängd tankefel i den teknokratiska västkulturen. Hans slutsats, att Djävulen troligen ligger bakom dator- och teknikindustrin, blir mer begriplig om man avmytologiserar begreppet.

Djävulen har avkomma, bland annat Mammon, en låg demon som förvillar människors sinnen med glittrande penningar. Tillväxtfilosofin, profittänkandet (där en tillfartsled är kostnadssänkande åtgärder som t.ex. att klassa ner arbetare i fas III) och maskiner som datorer eller civilekonomen Fredrik Reinfeldt, som bara förstår rent kvantitativ data, ingår alla i ett oupplösligt meningssammanhang som mycket väl kan sammanfattas som "Djävulen".

*****

Så var det sagt. Svenskarna sålde frivilligt sina själar. Men Satan är listig. Han gjorde överföringen lättare genom att först ha infiltrerat vetenskapen så att den på sina håll degenererade till "scientism".

Efter det var det lätt att ta geisten (!) ur svenska folket, vilket i bästa fall födde sina hjärnor med scientistiska språkrör som Richard Dawkins hellre än de tyngsta och bästa namnen i frågor om vetenskap och världsbild.

Svenskarna var under många år skrämmande biologiska i sin orientering och sjukt svaga på den mer grundläggande diskussionen om varför en biologisk modell till att börja med. Vi vet ju efter Immanuel Kant att vi bara orienterar oss efter psykets inbyggda, närmast mytiska grundmönster.

Varför slirade svensken av bana och återvände till naiv materialism? Var vi tankesvaga här uppe i Norden? Var det därför vi var så snabba att lobotomera de mest uppenbara fallen av vår egen nationella vekhet?

Men märk att "omvända världen" gäller här. Den sundaste och bäst jordade människan är den tankesvagaste, mest förfallen in i naiv realism - denna numera patenterat falska föreställning om världens beskaffenhet. Den som totalt identifierar sig med negativ jord är i princip helt kortsluten, en icke-entitet.

1900-talets Nobelprisbelönta kvantfysiker öppnade dörren till nästa steg, bortom den naiva 1800-talsmaterialismen, men väst drog räddhågset igen den!

Så mycket i det rådande systemet tjänade på att vi fortsatte att tänka och bete oss som simpla materialister, trots att fysiken nu kunde visa att härligt gripbar materia inte fanns. New Age-rörelsen har under några korta årtionden kämpat i motvind med att förvalta den här insikten på gräsrotsnivå i sitt mantra om att "allt är energi", "vi är alla vibrationer" (själen som en identifierbar frekvens).

Med hjälp av populistiska organ som Vetenskap och Folkbildning (innan de helt nyligen tappade all trovärdighet inför svenska folket) och Humanisterna (en extremt simpel form av självtjänande materialism) har Marknaden - alltså Djävulen i en av sina många aspekter - lyckats ytterligare reducera svensken till en platt varelse som så betvivlar eller t.o.m. föraktar de gamla religionerna, att han inte ens kommer på tanken att pröva möjligheten att han har eller är en levande själ.

Och det man inte längre förstår eller tillerkänner, det säljer man lätt bort för några judaspengar.

*****

Vilken negativ spiral NYA SOCIALDEMOKRATERNA i samråd med MILJÖPARTIET (och V?) har att reda ut på det allra mest grundläggande tankeplanet!

Det är tur att Håkan Juholt aviserat att kulturen måste vitaliseras i landet (befrias från Regeringen Reinfeldts inskränkta lönsamhetstänkande som i princip innebär att artister påläggs åsiktscensur - man hittar Djävulen i detaljerna, när man tittar riktigt noga). Håkan Juholt är inne på rätt spår för landets rehabilitering till en nation av mentalt friska och fritt tänkande (kreativa!) individer.

Svensken måste bottna och se de elementära sammanhangen. Sen förstår de bättre vilken demonisk kraft den stackars Reinfeldt - och de själva - hamnat i klorna på. Det är möjligt att frigöra sig, men det kommer att kräva en total förändring av alla tankar kring den konsumistiska livsstilen som ersätter egen medvetenhet med dekorativa prylar.

Marknadskrafterna kan inte längre få radiostyra massan mot blind Ullared- eller Fina Butiken-mentalitet ("tillväxt" är en myt som förutsätter medvetslösa människor). Det är här MP ligger före S genom att ha tagit sikte på miljövariabeln Jorden, en inte obetydligt faktor om mänskligheten vill nå den verkliga FAS III.

Den verkliga FAS III: Om tesen var ANDLIGHET och antitesen under 1800-talet blev MATERIALSIM, då kommer syntesen att bli... ja vad?

Svensken lever kvar i 1800-talsmaterialism (med Marknaden som villig tillskyndare) och om inte ens medvetenhet om den initiala tesen föreligger, då har ett land, dess folk och tankenivå kört fast.

tisdag 3 maj 2011

Kinesisk ödeslära om Obamas kampanj

[Några dagar efter inläggets publicerande använder Obama samma ord som figurerar i texten, vilket påminner om hur långlivade mänsklighetens bildspråk och föreställningar är.]

Den ålderdomliga metoden "Floderna Ho och Lo:s rationella tal" (Ho Lo Li Shu) med dess deterministiska 60-årskalender innehåller bland sina 384 ögonblicksbilder (indikationer om tidens generella karaktär) ett stort antal bilder hämtade från krigets verklighet. 

Just därför hade allt annat än en metafor hämtad från det militära för Barack Obamas vårkvartal 2011 ha känts lite märkligt, i den händelse något nu talar för kinesiska modellen av Tiden som en kvalitativ storhet (till skillnad från det materialistiska västs problematiska världsbild).

Och fascinerande nog förhåller det sig så. Dessutom visar sig vårkvartalet vara samma symbol som den skäligen misslyckade militärmannen George W Bush (minns hans "wild goose chase" till Irakkrig) föddes under, bara under ett mer lyckat "perspektiv"!

Jag vet snart inte vad att säga om den kinesiska kulturen. Deras syn på livet som besjälat verkar stämma. Har verkligen västerlandet fått hela tillvaron om bakfoten?

Alla gamla kulturfolk utvecklade system av ett eller annat slag som håller reda på "vad tiden är liden". Bara i det sekulära väst betraktas miljön som stendöd och tiden som enbart en praktisk mätenhet. Alla andra folk hade upptäckt något mer. Men vi visste också och det bara för några hundra år sedan. Före den så kallade "Upplysningen", före 1800-talets materialism.

*****

Här är Bush födelsesymbol och Obamas vårprognos. "Millitärkampanjen mot Söderlandet" (oregerliga barbarregioner enligt det antika kinesiska förmenandet) var inskrivet som Bush livskamp men med allvarliga frågetecken vilka tidigare diskuterats (se etiketten om kinesisk astrologi). Obamas "perspektiv" den här våren indikeras av den femte linjen räknat nedifrån.

SHÊNG (46):


Overall judgement:

Ascending.
Commencing brings success.
Employed [after] meeting a Great Man.

Do not panic [or: fret].
The military campaign to the South brings good fortune.

Precis som SvD-artikeln "Dödsräden är Obamas triumf" beskriver, har vi en motvillig överbefälhavare i Obama. Linje fem beskriver en närmast omständligt långsam steg-för-steg-aspekt av kärnan i Obamas vårkvartal (som vi nu vet vilken den var):

Six at fifth:
Steadiness brings good fortune.
Ascending the stairs [or: step by step].

Den femte linjen i en hexagram-struktur är i allmänhet nyckeln till hela situationen och här beskrivs således den perfekta militära attacken. Den utförs metodiskt. Navy Seals hade t.o.m. tränat i förväg i en kopia av bin Ladins hus.

Det finns egentligen bara en annan arketypisk situation som man med samma djupa gensvar kunnat korrelera med Obamas attack. Det temat om att hålla samhällsväven intakt genom krig mot en yttre fiende (LI, tema 30).

I detta omen nämns dessutom att det aldrig är fråga om att tillfångata en ondskans ringledare (eller som sådan utpekad), han ska utplånas.

Top nine:
The King dispatches the army to chastise and correct.
There is a reward for decapitating the head [of the chief].
Seize not his followers!
No disaster. 

Men för att förstå de finare nyanser som skiljer dessa två situationer och för en förklaring till varför Obama inte löd under det senare temat får vi troligen kalla upp en kejserlig kinesisk historiker och siare från dödsriket. 

Hela det "metodiska fälttågets" hexagram med generella kommentarer här.

*****

Alla kulturfolk har som sagt hittat modeller för att beskriva en meningsfull värld och en Tid mättad av något väst bestämt förnekar finns där. De gamla sumererna lade grunden till astrologin, men man kan fråga sig om inte kineserna ägde en än mer komplex världsbild. 

Ho Lo Li Shu bygger på en sammanvägning av två typer av faktorer sammanfattade som "himmelen" och "jorden", det som blev Babylons astrologi var enbart ett studium av himmelen. Men även den metoden är knivskarp. 

Det horära horoskopet för attacken mot bin Ladin (01.00 lokal tid) är så pregnant med mening som möjligt är. Rättsskiparen Saturnus spänner blicken i  "Fiendens hus" och har krigsattackens Mars med sig.

Bara de få initierade kan förstå vad antikens visa människor faktiskt förstod om livet. Dagens sekularister får fortsätta hålla händerna för öronen och intala sig att historien började med dem själva och att allt dessförinnan var fantasi.

*****

Se även: 

"Så dödades bin Ladin" (Expr)
"Hade USA laglig rätt döda bin Ladin?" (DN)
"Bilen blev hans fall" (AB)