söndag 27 februari 2011

Bara några benbitar men ändå så spännande...

Tonåringen i mig, som trodde på Atlantis existens, har aldrig dött helt. Nyligen rapporterades om ett fascinerande fynd på Yucatanhalvön, precis den trakt där synske Edgar Cayce (1977-1945) placerade en koloni av migrerande människor från ett sjunkande Atlantis, typ 12.000 år tillbaka i tiden.

Men även om man lämnar ockult historia därhän, har rapporten på National Geographics blogg sin tjusning.


fredag 25 februari 2011

SpråkpolistankarKastar ett getöga på tv-tablån och noterar en av Bond-filmerna med Pierce Brosnan. Det var en bra Bond som förenade det bästa hos Sean Connery och den alltför lättviktige Roger Moore.

(För att inte tala om den obehagligt kladdiga gubbsjukhet Bond plötsligt uppvisade genom Roger Moore, en sida som sköttes mycket bättre av Sean Connery. En mycket märklig regression under Moore-åren.)

Brosnans "The World Is Not Enough" blev på svenska "Världen räcker inte till". Det är en usel översättning - associationen går till ett verktyg mindre lämpat att bearbeta ett annat materiellt objekt. 

"Världen är inte nog", som ger sig automatiskt från engelskan, hade bättre fångat vad som avses. Den formuleringen alluderar till en människans ambitioner - den sedvanliga Bondskurkens försök att kontrollera världen (men här mer än så).

torsdag 17 februari 2011

Kriget i de nya medierna: Harmageddons start


"Vi kommer att få se mer av denna kamp om vems materialet är, enligt Ester Pollack (docent i journalistik)." (DN)

And, as there is the wavering of those that would enter as emissaries, as teachers, from the throne of life, the throne of light, the throne of immortality, and wage war in the air with those of darkness, then know ye the Armageddon is at hand. (Edgar Cayce)


Vid 20 var jag mäkta förundrad över synskhetens fakticitet, men storögdheten har med årtiondenas gång bedarrat. Fenomenet funnit sin plats i en världsbild som med råge passerar samtidens inskränkta materialism. 

Eftersom nu subatomära partiklar visar sig korrelerade i hastigheter över ljusets (kommuniktion via en "femte dimension"), förvånar det att svenskarna fortfarande kraxar och går in i spasmer över religionernas värld, där utsagor kan hittas som i allt väsentligt liknar den nya fysikens fynd.

Att sekter som de ateistiska Humanisterna (innan de fokuserade en generellt religionshatisk attityd) spred desinformation som att parapsykologin inte redovisat några positiva rön (trots många intressanta fynd med början i dr Rhines enkla studier) är bara alltför typiskt det här landets idiosynkrasier.

På en helt annan nivå av trohet mot den faktiska verkligheten är man om man tar den dokumentation av "det paranormala fenomenet" som finns på allvar, och därifrån söker fundera över dess mening och betydelse.

Jag har länge haft uppfattningen att USA:s mest kända synska ("psychic") person, Edgar Cayce, alluderade till det informationssamhälle som ännu inte tagit form då han dog tidigt 1945, men som fortfarande i min barndom beskrevs som etermedierna - att vara i etern, i radio/tv-utsändning. [1]

Jag kommer att tänka på Cayces berömda profetia från 1932 om ett framtida "krig i luften" när jag läser DN-artikeln om hur politikerna söker tysta misshagliga sanningar via journalistiken genom att själva ta kontroll över det som förr kallades "etermediet". Eftersom makten alltid sökt monopolisera informationen är det nya i kråksången just associationen mellan etern och det nyligen uppkomna "nätet".

Nätet, för den med någon känsla för samtida kosmologiska funderingar, tjänar verkligen som en bra sinnebild i vår fenomenvärld för den eter eller akasha som i den gamla indiska världsbilden anses vara ett femte element, ett vilande grundsubstrat vari alla tankar och gärningar i den fyrdimensionella världen (de fyra elementens värld) registreras för senare "återanvändning".

Etern har således en viktig funktion i det som kallas "karma" - hur vi tenderar att möta vårt förflutnas gärningar senare i livet (eller i ett nästföljande). En underhållande modern bok, som jag nämnt tidigare, är femfaldige hedersdoktorn vid Sorbonne, Ervin Laszlo som i "Science and the Akashic Field" (Inner Traditions 2004) söker integrera den antika tanken med nya rön inom vetenskapen.

Minns att vi också har Wikileaks för den globala versionen av Reinfeldts patetiska försök att styra informationen som han själv vill ha den. Är det en slump att Julian Assange faktiskt hade informationen på svenska datorer då våldtäktsmålet dök upp? Är Sverige ett "svart hål" ur den andliga världens perspektiv - är det genom det här landet mörkrets krafter verkar särskilt?

Apropå Regeringen Reinfeldts allt tydligare odemokratiska, näranog antikristliga framtoning, kopplade synske Edgar Cayce just kriget i luften som ett förebud till Harmageddon, vilket skulle innebära att vi kanske har något på gång i vår tid. Ja, det har nog de flesta räknat ut redan, men jag tror inte de här välfärdsslaktarna i Nya Moderaterna riktigt förstår vilken historisk roll de spelar. Historien kommer inte att minnas dem som "the good guys"...

*****

Intet nytt under solen, och jag hittade nyligen närapå samma text i Dödahavsrullarna som kom ur Cayces hypnos 1932, i hans berömda Harmageddon-profetia. Här är nyckelpassagen:
...the earth shall be broken up in divers places - and then shall be proclaimed - through the spiritual interception in the hearts and minds and souls of those that have sought His way - that His star has appeared, and will point [pause] the way for those that enter into the holy of holies in themselves.  (Hela tranceföredraget)

Detta låter sig jämföras med den Dödahavsrulle som bland annat kallas "Kairodokumentet" därför att den hittades i en synagoga i Kairo i slutet av 1800-talet. Dess närmare härkomst kunde identifierades först efter fyndet av gömman med rullar vid Döda havet, där fler fragment av samma text hittades. Men då var Cayce redan död.
"A 'Book of Remembrance' will also be written out for those God-Fearers that reckon His [God's] Name, until God will reveal Salvation [Yesha'] and Justification [Zedakah] to those that feared His Name."

Cayce förmedlar alltså budskapet att "andlighet ska träda emellan i hjärta, intellekt och själ hos de som har sökt Hans väg. De kommer att direkt att få saker utpekade för sig eftersom de nått centrum inom sig själva.

Rullarna säger att icke-judar ("De Gud-fruktiga") också kommer att skrivas in i Minnets bok eller Hågkommelsens Bok. Den boken är förstås en metafor för grundsubstratet "eter" (snarare än luftelementet).

Jag noterar hur Cayce i trance använder exakt samma upprepning två gånger som Dödahavsrullen, avrundningen upprepar en tanke från strax innan:

"Enter the holy...in themselves" blir
"Those that feared His Name [in themselves]."

Bara några år innan sin död uppgav Edgar Cayce i trance att han i ett tidigare liv varit Lukas (Lucius Septimus), läkaren som skrev Lukas evangelium i den kristna Bibeln! [2] Han var alltså i det livet en icke-jude, men tillhörde de "Gud-fruktiga" som anslöt sig till den judiska gruppen. Det är för dessa Dödahavsrullarna har särskilda regler.

Givet själen Cayces egen bakgrund blir det därför särskilt gåtfullt vad det var för "ande" som tog över hans talorgan! Den deklarerade sig högtravande som ängeln Halali-El - och profetian låter väldigt judisk eller esséisk...

Riktigt kusligt blir det när man slår upp det hebreiska halal (I:et är troligen en böjningsform av något slag - jag kan inte hebreiska. EL betyder förstås "Herre"). För halal betyder inte bara "lysa" eller "glänsa" utan också en "skrytmåns".

Var det en ande som "berömde sig av sin Herre" och lämnade en ledtråd genom sitt hebreiska namn? Eller var det en "lögnande" som likt en trickster släppte en ledtråd om detta?

Ingen bok om Edgar Cayce har nämnt att någon undersökte vad ängelns namn betydde, men familjen Cayce bestämde sig efter diskussion för att avböja andens vilja att hjälpa till under seanserna, vilket den godtog. Halali-El hördes aldrig ifrån något mer via Cayces stämband.

Apropå besatthet redogör flera Cayce-biografier om ett tillfälle då en skådespelare identifierade sig via den självhypnotiserade Cayce. Det intressanta här var att ingen ännu visste att skådespelaren nyligen avlidit!

Tydligen såg den avlidnes ande från "andra sidan" ett "öppet språkrör" i Edgar Cayce och tog tillfället i akt att ge sin syn under en frågestund som hade med synskhet att göra men absolut inget alls med skådespelarkonsten!

Med den här minispaningen på gamla semitiska ord vad det omdebatterade tv-programmet HALAL-TV för några år sedan betydde: det handlade om att "stoltsera" med den muslimska särarten! Minsta lilla språkspaning ger spännande ny förståelse.

_____

  1. Jämför engelskans "on the air", "to air a radio show" och så vidare - frågan om luftelementets förhållande till eterelementet är en stötesten i filosofi- och vetenskapshistorien, och inte ens klassicisten Peter Kingsley lyckades trots en historisk-lingvistisk utvikning helt lösa frågan i sin "Ancient Philosophy, Mystery, And Magic" (Oxford 1995).

    Gott hopp om ökad klarhet ges dock genom pågående läsning av "The Shape of Ancient Thought" (Allworth Press 2002), ett mastodontverk där historikern Thomas McEvilley jämför den grekiska tanken genom distinkta jämförelser med det antika Egyptens, Mesopotamiens och Indiens filosofier.

  2. Edgar Cayce lät hustrun Gertrude ställa uppföljningsfrågor efter att denna förvånande uppgift dykt upp sent i livet, efter fyllda 60 om varför ett så viktigt tidigare liv för en som varit kristen sedan barnåren inte alls nämnts av "källan". Svaret inifrån den "sovande Cayce" var att han varit alltför moraliskt instabil för att kunna motta den informationen i yngre år. Han skulle ha blivit egoistiskt uppblåst! Och det, kan förmodas, skulle ha skadat hans planerade ödesväg. Vår inre daimon eller andesjäl vet bättre än vi vad som kan sägas och inte!

onsdag 16 februari 2011

Reinfeldts futtigheter: kriget mot DNÄnnu en tilldragelse som kastar ljus över statsministerns kinesiska årsomen 2011 och de tvivel som fräter på den som mött en den otillräckliga visionens återvändsgränd. Minns hur de mäktiga kineser som forskade i Tid och Psyke förutspådde ett 2011 där Reinfeldt skulle kunna tänkas degenerera till en "lösdrivare, begränsad av sin egen futtighet"? (Se länken ovan.)

Vi talar om symbolen för en korttänkthet som gränsar till blind impuls. Och vem hade egentligen trott att detta omen skulle stanna vid en enstaka, extern "materialisering" - jag tänker på den misslyckade självmordsbombaren i Stockholm city, en incident som tystade Reinfeldt under väldigt många timmar.

Vänsterpartiet KU-anmäler nu Reinfeldt för att egenmäktigt använda Regeringens hemsidor för sitt personliga krig mot DN (Expr).

Som jag påpekade efter borgarnas valseger i september 2010 kvarstod Reinfeldts kinesiska omen som tämligen dystra. Och nu börjar allt fler svenskar se vad det är för verklighet han håller på att dra in landet i. Hans politik är människofientlig och bara djupt egoistiska och materialistiska själar kan blunda för vad borgerligheten lyckats göra med landet på bara några år.

Se även Reinfeldts tvivel och städpatruller för ett kinesiskt talesätt som passar väl in på hans diffusa prat om hyreslägenheter i Stockholms innerstad, där det enda sanna var vad han inte sade: Reinfeldt vill se marknadshyror för att fullborda sin dröm om enbart ariska, lyckade människor i det här attraktiva området. Fattigt patrask, bidragstagare och andra smutsfläckar vill han avveckla från sin nazi-sanitära vision.

Astrologer vet att det är Jungfruns zodiaktecken, renhållningsivern, som levt rullan med Reinfeldt från hans födelseögonblick. Han har ingen kontroll över just detta idékomplex, och Jungfrun är zodiakens kanske mest ogenerösa eftersom den redan upplever sig vara en "tjänare". 

Bakom den självidentifikationen, "bara en enkel arbetstagare", är det lätt att odla en snålhet mot alla som inte liknar en själv - arbetslösa och sjuka t.ex. Genast har vi fallit in i vår hemlagade version av Nazitysklands anklagelser om judar som parasiterade på det goda, breda tyska folket. 

Bland svenskarna har Reinfeldt närmast subliminalt lyckats underblåsa en hycklande präktighet som misstror alla andra för fusk! Vi talar alltså om mygelsvenskarna här, som köper Reinfeldts puritanska rökridåer. Detta är naturligtvis inte moral i någon genuin mening, det är ett smutsigt psykologiskt komplex med många tarvliga tillflöden.

Det är så bestickande paralleller mellan Reinfeldts inre själsliv och hans politiska gärning att jag inte annat kan än misstänka honom för att vara ännu en av de många nazityskar som återfötts till Sverige i vår tid. "Gör om och gör rätt den här gången." Själv var jag italienare senast (ur perspektivet av linjär tid), men dog på 1930-talet och slapp världen under Andra världskriget. Många själar rapporteras från ockult håll ha blivit oerhört skadade av det kriget och Reinfeldt är definitivt en av vem, oavsett vilken roll han spelade då.

Schweiziske analytikern Carl-Gustav Jung, själv infekterad av nazistämningarna under några år, sade senare att de gudar man inte längre bevärdigar sig att dyrka (vara medveten om), kommer åter som människans sjukdomar. Reinfeldt är helt klart inte medveten om varför hans dröm om ett marknadsstyrt samhälle ser ut som den gör. 

Den allt annat överskuggande Penningen representerar något i hans värld, men vad? Problemet är att tekniker som ekonomen Reinfeldt aldrig kunnat se Gestalter och det gör dem oförmögna att ens ställa sig de rätta frågorna.

I det gamla Kina, där jag i förkristen tid tjänade som en rådgivare under en bestialisk länsherre (därav mina starka reaktioner över att se att svenskarna valt snarlikt pack till sina egna politiska representanter), rådde förmodligen samma brutalitet som överallt där makt för en tid kan trampa ner sanning och rätt. (Vad visste en människa före det moderna informationssamhället om livet utanför den egna socknen...)

Men den kinesiska kulturen kände åtminstone till begreppet "nobel människa", idealiseringen av en aristokrati som redan lämnat det monetära tänkandet bakom sig och nått ett helt nytt stadium: mänsklighetens självreflektion och begrundande av vad som gör vissa basala och ringa och andra nobla och inspirerande. Förstå vilken förunderlig mönsternation som skulle resultera om landet styrdes av en grupp chün tzu:s - ädla ledare som korrekt kunde väga mänskliga värden mot råttornas och hamstrarnas gud, Penningen. 

Sverige skulle bli ett land t.o.m. halvgudar kunde överväga att inkarnera (födas) i. Och med goda själar på plats, vilka enorma tankar och idéer landet skulle börja producera, till skillnad från det vi nu gör idag...landminor och våldsamma dataspel.

tisdag 15 februari 2011

Danskt utlänningshat & andra symptom


Den danska sekularismen har ett pris. Det kostar att hela tiden undvika att bottna i livets mening. En OECD-rapport (AB) avslöjar att danskarna är ett utbränt folk, med sina lillebröder, de lika främlingsfientliga och ateistiska svenskarna inte långt efter.

Kallade två av världens mest sekulariserade länder bekräftar den här undersökningen perfekt vad tidigare studier visat, att människor med någon form av religion (eller andlig filosofi) mår bättre än andra.

Så är det hit vi fallit i hälso- och mätvärdehysteriska Sverige? Att vi ska bli religiösa på ren nyttogrund - för att gynna vår hälsa och därmed nationalekonomin? Det verkar inte bättre. Gräv där du står. "Ingen kan uppstå ur inget", som den antika filosofen Parmenides sade, långt senare kopierad av Shakespeare.

Tunisien och Egypten har påbörjat vägen bort från marknadskapitalism och ytlighet fast ingen kanske ser det än. Men i den mån religiösa grundvärderingar tillåts spela in, finns inom människans samvete den perfekta regleringen mot uppkomsten av sådana as vi ser roffa åt sig på t.ex. den svenska elmarknaden och inom bankväsendet.  

Kanske ingen i livet nu kommer att hinna se den nya världen ta form, men vi reinkarnerar ju. Vår nästa kropp kommer att vara byggd bland annat av de värderingar vi odlade i detta liv. För dem som inte minns med det långa minnet kommer de istället att "känna", att hysa attityder till vissa frågor. Det är en gåta, hur Ordet (logos) övergår i det fysiska substratet med DNA och dess andra förunderliga mekanismer!

Någon fiber i den kroppen kanske kommer att spritta till av glädje när den människan läser i historieböckerna om hur världen bytte den övergripande motivationsgrunden från egoism till individualistisk kollektivism.

Platons kosmiska månader är en realitet. Gestalterna eller skepnaderna passerar revy och Vattumannens tidsålder är den vuxna människans tidsålder. Hon som känner sig själv som både en del av helheten och som unik individ.

ADAM KADMON - den kosmiska "blueprint"-människan
enligt pytagoreiskt influerad kabbalistisk tradition.
Vi är individ och kollektiv samtidigt.

lördag 12 februari 2011

Masters of the Airwaves:
Light up the heavens for you
Mer än obskyra amerikanska bandet Masters of the Airwaves har inte ens någon artikel på allmusic.com, men deras enda LP-skiva från 1974 nämns i uppskattande ord på några få ställen på nätet. 

Bland annat här, även om jag inte alls håller med om att det är proggrock, det är ömsom melodisk och ömsom hård rock med udda men fungerande användning av steel guitar.

Musiken har tydligen spelats över från vinyl och är nedladdningsbar någonstans, men bättre bild på omslaget än i länken ovan tycks inte finnas. 

Så här är en restaurerad version i 800x800 av mitt något slitna omslag från den tid alla blickar tillbaka mot när de vill åstadkomma något lyssningsbart.

Och nej, jag säljer inte min vinylkopia! Sällsyntare skiva än så här går knappt att hitta. Men njut av det för 70-talsrocken så typiska omslaget - ett stiliserat emblem. Andra som tillverkat egna logotyper: Hawkwind 1972, Roger McGuinn 1977 och Steve Miller Band samma år (den ståtliga, bevingade Pegaus-hästen).

fredag 11 februari 2011

Reinfeldt i fängelsegropen (ett återbesök)

Den kinesiska visheten upphör aldrig förvåna. Eller ska vi hellre tala om Platons Former - den eviga filosofin bor ju i en tidlös värld bortom vår varifrån den kan nedstiga och anta lokal förklädnad.

Då statsminister Reinfeldt inte kunde regera i egen majoritet utan hamnade i beroendeställning till vågmästarna Sverigedemokraterna, syntes detta som en perfekt uppfyllelse av hans personliga kinesiska årsomen för 2011. I detta beskrevs hans livssituation som extremt kringskuren, som ett år från att 2010 ha varit "nedstörtad i fängelsegropen" (ingen egen majoritet) till ett nytt år av "vandrande i futtigheter".

Symboliken från 2010, fast efter bäst före-datum passar som hand i handske när Reinfeldt nu skandaliseras inför världen av Assanges försvarare. Ännu bättre är 2011-temat om en "vandrare i futtigheter". Den sinnebilden kan också gälla för Assange eftersom han nu dragits in i Reinfeldts sfär.

Jag ber hågade läsare studera de tidigare inläggen här nedan och fascineras av hur rätt Platon hade för 2.300 år sedan. Vi är bara levande sinnebilder av en annan, högre verklighet. Animationer av tillvarons distinkta lagar.

Det är denna högre verklighet Reinfeldt nu dagligen förbrutit sig mot sedan han vann valet 2006. Nu har verkligheten hunnit ifatt honom. För det som här händer i Assange-affären är naturligtvis den gudomliga naturens rättvisa som indikerar att måttet börjar bli rågat för den reinfeldtska demonteringen av det som en gång var ett socialt mönsterland.

Vi lär, ofta smärtsamt, känna oss själva genom de speglingar universum själv sänder tillbaka! Ibland kommer speglingarna underligt vinklade men det beror i så fall på att vi redan från början valde att bosätta oss i Lustiga huset. 

I Reinfeldts fall kan vi kalla svartbygget för Täby-mentaliteten, den ringa människans egoistiska privatism. En obsolet filosofi, givet allt vi idag vet om hur världen är beskaffad, ontologiskt. Utformningen av vår sociala miljö kan inte bryta mot verklighetens egna regler, som moderaternas politik gör. Då kommer sådana här "karmiska" effekter. 

(Fördjupning: den grekiska stoicismens världsbild, harmonia och sympatheia-begreppen.)

Om Reinfeldt, småsaker, dröjsamhet och fängelser:

Statsministerns kräftgång (årsomen 2011)

Dröjsamma ledare (kinesisk protopsykologi) (2010-12-14, apropå självmordsbombaren i Stockholm city)*****
I pressen:

DN, SvD, AB: Assanges advokat till angrepp mot Reinfeldt

torsdag 10 februari 2011

Den vitale dr Pratt

Ännu ett guldkorn hittat på nätet. Från en sida som beskrev den amerikanska matematikern och astronomen John P. Pratts förtjusning i spel och gåtor (inser det är ett friskhetstecken även om jag själv inte roas av logiska "mind games") upptäckte jag att han var kristen av typen mormon. 

Preliminär tumme ner, jag har aldrig tyckt om kristendomens exklusivitetsanspråk, som om inte ORDET hörts många gånger och genom många inspirerade människor i olika kulturer.

Men så såg jag att han kommenterat zodiaken i uppskattande ordalag och genast var allt en öppen fråga igen, även om jag hellre än utropa att zodiaken pekade fram mot Kristus (Logos) skulle säga att kristendomens berättelse om människan Jesus var direkt påverkad av astrologiska föreställningar. 

På hans snåriga webb hittade jag den här översiktssidan av matematisk-kalendarisk natur, bl.a. mycket spännande information för den som (likt mig) funderat över vad asketerna i Döda havet ("esséerna") egentligen hade för slags astrologi och astronomi.

Och så kom den, några artiklar ner på sidan: en länk till en okuvligt spirituell och rolig diskussion om huruvida Djävulen har kapat vetenskapen, en artikel som också tjänstgör dubbelt som en elementär påminnelse om vad vetenskap är, och varför "materialism" är en så förrädisk betydelseglidning pga konsekvenserna.

De här raderna från inledningen ger en perfekt känsla av med vilken friskhet han angriper ämne:
To what degree is Satan into science? Does he avoid it altogether because it is indeed built on truth, which he abhors? Or perhaps he is a dabbler, focusing on just one field, such as the origin of life? Or has he infiltrated the entire infrastructure of science, from foundation to pinnacle?
Dr Pratt är ännu ett snille i det gigantiska amerikanska folkhavet. Kontinenten har ju så många att välja från. Jag betvivlar att Sverige har en enda vetenskapsman med samma vitalitet och breda perspektiv varifrån att närma sig sitt specialämne. Vi verkar för det mesta stämma in på Pratts varning för en vetenskapare som råkat i klorna på Satan och luras att kasta hans reduktiva nät över våra egna tankebanor. 

Svenskarna är snöpta redan från början, men inte av något sossefierande skolsystem - som de verkliga satanisterna påstår för att med detta klassiska grepp vända uppmärksamheten bort från den verkliga knäckfrågan, den om vilken gud man egentligen tjänar. Det egna egot eller det harmoniska sammanhangets Gud? 

Många har aldrig ens provat att "meta-inspektera" sitt eget tänkande jag - de är fångar inuti malströmmen av tänkar istället för att bida i den överblickande stillhet som lämnar rum åt mentaliseringen. Jag talar om distinkta små nivåer inom ramen för medvetandet här. Svenskarna vet så väldigt lite om hur de själva fungerar och med vilken typ av "intelligens" de välja att bearbeta sina liv.

Dr Pratt växer uppenbarligen på samma gren som matematikern och rymdflygingenjören Wolfgang Smith som jag gillade förra året och som också antydde att vetenskapen råkat i klorna på Satan! 


Olika tider sammanflätade

Ännu en fantastisk artikel från brainwaving.com som sätter sinnet i brand - om man gillar science fiction och tidsresor!

"Physicists S. Jay Olson and Timothy C. Ralph from the University of Queensland have shown that it’s possible to create entanglement between regions of spacetime that are separated in time but not in space, and then to convert the timelike entanglement into normal spacelike entanglement."

Egentligen är implikationerna troligen större än "bara" tidsresor. Efter bara några rader tänkte jag, "Japp. Nu börjar västerlandet äntligen förstå sig på karma, och hur den som skriver dessa ord kan ha ett "kvantsammanflätat" förhållande till åtminstone en annan författare som levde för många hundra år sedan."

Komplexiteten är i själva verket så enorm att det är många tidigare inkarnationer som samverkar till det som manifesteras här och nu.


Adjöss, handgripliga biologiska förklaringar

En fascinerande rapport från en Nobelpristagare om DNA:s teleporterbarhet (!), och en kör av skränande skeptiker som åter visar att denna grupp (till vilken jag också räknar Humanisterna) är reaktionära sällar som bara låtsas hylla vetenskapen. 

I själva verket sitter skeptikern fast i en ego-problematik vi andra klarade av på skolgården som små! De rövar bort vetenskapen för en pinsam agenda som bara handlar om att identifiera sig genom något. Men vetenskapen har aldrig varit underordnad vissa människors behov att boosta sig själva. 

Vetenskap kommer ur det gudomliga driv som egentligen drar tillvaron mot dess slutmål då "Gud blir allt i alla" som Nya testamentet säger. Ord som behöver avkodas: slutmålet är att rent medvetande genomlyser varje enskild företeelse - allt eller Alltet upptäcker sin glasklara medvetenhet!

Om nu DNA kan "teleporteras via elektromagnetism" kan det tas som ännu en bekräftelse av Platon: materialism (med dess ideologiska följeslagare ateismen) är bara en idé! Materien har ingen ontologisk status.

Vem kommer, apropå den franske Nobelpristagarens märkliga fynd inte att tänka på "Guds ord" (ljudvibration). Även i indisk filosofi är ljudvibrationen allt.

Eller den grekiska stoicismens logoi spermatikoi - ord som frön (se detta äldre inlägg). Fransmannen kan ha återupptäckt vad mänskligheten förr visste - innan den tappade huvudet och i ateistisk förvändhet vägrade hylla den intelligens som väntar bortom våra råtthjärnor.

Jag noterar prominente vetenskapsmannen Felix Franks uttala sig: "Water has no ‘memory’ ... You can’t make an imprint in it and recover it later."

But of course! Minnet finns inte i själva vattnet - vattnet är bara mediet eller presentationsskiktet! Franks är ännu en literalist som tror livets gåtor är en fråga om handgripliga substanser. (Jfr astrologin där Månen och Vattenelementet också associerats med minnet - men bara som platshållare eller beteckningar. Det är inte så att minnet är lokaliserat till den fysiska månen!)

Dagens materialistiskt orienterade vetenskapsmän vågar synbarligen bara sällan och i litet antal fundera över vad deras projekt egentligen handlar om. För den typen av tankar öppnar genast mot metafysik och filosofi. 

Jag måste erkänna att jag inte följer sajten brainwaving.com speciellt noga pga. sajtens irriterande design. Det blir inte bättre av att den annars mycket intressanta artikeln fått de sista styckena omkastade, med förvirring som följd.

måndag 7 februari 2011

Journalistikens språkliga förfall

Tidningarnas språkhantering är numer så under all kritik att man snart inte längre reagerar. Men inför den här rubriken på AB:s förstasida ringde en klocka. Vad säger den annars så omsorgsfulle Göran Persson?Kunskap eller gnosis är ett märkligt tillstånd. Jag kan inte längre redogöra för svenskans grammatiska regler, och har ingen aning om hur pluskvamperfekt ser ut i praktiken - men själva ordet låter så knasigt att det fastnade. Men kunskapen assimilerades under skolåren och stödnätet har för länge sedan rensats bort som obehövligt.

I rubriken ser man sämsta möjliga språkförståelse. Att självutplåna sig är i normala fall en aktiv gärning men här är den som utför detta självmord passivt offer för sin eget dåd! Ridå.

En blick i artikeln avslöjar att f.d. statsministern naturligtvis inte är den idiot rubriken ger sken av. Istället är det den moderna metoden att andas mellan vart och vartannat ord (och markera med en punkt) som förklarar saken. 

"Så som man presenterade samarbetet var det svårt för socialdemokratin att nå fram. Socialdemokratin blev självutplånad." (AB)

Läser man även föregående tanke stämmer logiken. Men så stort RAM-minne hade inte Aftonbladets rubriksättare. Han såg bara tre ord med snärt i.

För det absolut värsta missbruket av punkter mitt i en flödande tanke, hör Susanne Ljung i radioprogrammet Stil. Hon fragmenterar sin framställning genom att accentuera närapå varje ord i varje mening. 

Det verkar som om mediaträningen helt slagit bakut. Istället för avsedd tydlighet låter det som om Ljung föreläser för en tänkt åhörarskara av gravt förståndshandikappade.
 

lördag 5 februari 2011

Politisk satir av bästa märke!


Klicka för läsbarhet

Den här seriestrippen av en Robert Nyberg hittade jag på en blogg och måste bara kopiera hit. [Tillägg. Det är AB som publicerar Vilgot.]

Lysande plockar den upp scener från allehanda filmer som utspelat sig i en inte alltför avlägsen framtid och där mänsklighetens "lort" drivits ner under jorden medan de själviska lever sin lögn.

Inskränkta människor som statsminister Reinfeldt, om vars födelse den kinesiska visheten inte har mycket gott att säga. Hans begåvning, menar den djupa kinesiska tanken, är ungefär parallell till Monica Lewinskys - för den som inte har förstått det än! Kortsiktig, kortsiktig ser vi redan vilket brutet land han kommer att lämna efter sig 2014 för någon annan att lappa hop igen.

Platon och den grekiska gematrin

Jag hade knappt börjat läsa David Fidelers lilla bok "Jesus Christ - Sun of God" när jag aviserade dess omfång. Inlägget med bilden på det vackra omslaget och ett numerologiskt (gematriskt) exempel gjorde knappast bokens centrala tes någon rättvisa!

Fideler påminner om skylten ovanför Platons akademi. Den sade inte, som i klasskaparen Reinfelds arbetsläger Sverige, "Arbeit Macht Frei", utan varslade om att det krävdes matematiska kunskaper för akademin. 

Nog för att Platons samlade verk tycktes mig begripliga och bara helt flyktigt i Staten uppehöll sig vid talförhållanden (pytagoreisk harmonilära), men med Fidelers bok förstod jag nu att jag kan ha missat en hel del. 

Jag hade svårt för matematik i första klass och lät i livet ämnet bero - förutom en verkligt kuriös period i femte klass då jag tröttnade på att vara svagpresterande. Jag stålsatte mig, fokuserade och var plötsligt klassens bästa elev - långt före de andra och gjorde överkursuppgifterna flera kapitel fram i boken. 

Längre fram under samma termin, som det bara handlat om att bevisa något för sig själv, tappade jag åter intresset och segnade ner till en svagpresterande nivå. Jag är övertygad om att själen "knäpper på och av" färdigheter mellan liven. Jag tror mig veta så mycket om några tidigare liv att jag inte ännu en gång kunde risketera att bli en monetärt lagd sälle, en "räknenisse"! 

Blockeringen mot matematiskt tänkande lades in före födelsen, men i femte klass bröt jag så mot de spelregler som lagts ner för detta liv och märkte att det dolde sig kapacitet öfr matematik i det inre. Men det "var inte meningen" att det här livet skulle vigas åt sifferexercis.

Med risk att avslöja för mycket av kärnan i Fideler resonemang vill jag återge nedanstående sida ur bokens appendix (klicka för läsbarhet). Här är då den matematiska basen för Platons och antiken överhuvud "trevärldsschema", Den Ene, Det gudomliga intellektet (Nous eller Logos) och Världssjälen. 


Fideler visar i olika exempel hur vissa numeriska värden återkommer i gudanamn - Hermes, Apollo - och att dessa harmoniskt relaterar till grundläggande geometriska figurer. I två exempel visar han hur även Nya testamentet innehåller berättelser om Jesus som i själva verket är kodade enligt en dold metafysisk grundplan. 

Fast jag inte ens mindes definitionen på kvadratroten kunde jag inte låta bli att fascineras av boken, där Den Enes progressiva utveckling (i normalspråk: "emanationsläran") till Pluralitet (gnosticismens pleroma eller kristendomens dolda "fisknät" bakom den manifesta Naturen/världen) långt ifrån är den enda fascinerande tankegången! 

Fideler gav min förståelse av Platon en distinkt litet skjuts framåt! Och, apropå tidigare ord om att han verkade lillgammal som skrev en så vittförgrenad bok redan vid 30, noterade jag på webben att han föddes in i den filosofiska förlagsvärlden. Förstår jag rätt drev hans far bokförlaget PHANES. När jag vid nio läste Fantomen studerade han förmodligen redan klassikerna!

Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli.

tisdag 1 februari 2011

Den briljante dr Mezmer


Empiricism: Philosophical doctrine that all we know comes from our senses. Unfortunately, we can make sense of what we sense only by combining our senses with representations from other senses, thus making knowledge into seeming non-sense.

In other words, because we don't think literally but metaphorically, meaning is often confused and communication doubly so. Take consciousness for example. It can be raised, lowered, expanded, out of body, embodied, charged, discharged or zoom out of this world. It's still one thing for all of us, but different things for any of us, due of course to language, not reality.

As for reality, that remains an empirical question, yet it will remain undefinable, as there are no words that can describe it.

Fler obetalbara definitioner på den smartaste blogg jag hittat (inte för att jag brukar jaga sajter, högen med böcker av papper att läsa verkar bara växa.... ) Apropå den svenska adhd-debatten, kolla dr Mezmers fullständiga lustmord på den termen. Från 2008, men så här bra ironi och sarkasm åldras inte.