tisdag 28 december 2010

Gudarna äter den sekulära människan inifrån...

En av djuppsykologen Carl Gustav Jungs mest kända passager:

Vi tror vi kan gratulera oss själva till att redan ha nått en klarhetens höjdpunkt, i föreställningen att vi lämnat alla dessa fantasmiska gudar långt bakom oss.

Men det vi lämnat bakom oss är bara verbala vålnader, inte de psykiska fakta som bar ansvaret för gudarnas födelse. Vi är alltjämt lika besatta av autonomt psykiskt innehåll som om det handlade om Olympierna.

Idag kallas de fobier, fixeringar och så vidare - med ett ord: neurotiska symptom. Gudarna har blivit sjukdomar...

C.G. Jung - Collected Works 13 §54

I natt jag drömde...
I natt såg jag den ande som genomsyrar det vilsna svenska folket till 72%. (AB, DN)

Det var isande kallt i rummet så länge synen varade. 

Det dödmansgrepp landet reducerats till är också känt som Stockholmssyndromet. När den kidnappade inte längre är levande och inte längre kan tänka fritt om sin egen större världsbild, ansluter hon sig förövarens definitioner av sjukdom och hälsa, av fördelningen mellan slaveri för marknadsvinsterna och friheten (kvalitetstid).

Det är möjligt att den kidnappade har turen att kunna kryssa bortom de kvarter som påminner om den samhällstruktur hon valt. Men tro mig, en snar dag kommer hon själv att ha förvandlats till vederstyggelsen jag såg i natt.

Och planeten jorden kommer inte att välkomna en sådan själ tillbaka. 

En sådan människa har inte förstått ens grundbudet: att alla själar är beroende av alla andra och att skutan seglar eller sjunker som en enad varelse. Den politik som önskar fattigstugan och ättestupan åter kan bara komma från underjorden. Och dit går dess anhängare efter detta jordeliv.

Kanske kung Bore snarast bör frysa Reinfeldts samhällsdestruktion i en vinter som varar tusen år...


torsdag 23 december 2010

Upptrappning!

Undertecknat i DN om dataspelsvåld den 18 december:
Predrag Petrovic
Andreas Olsson
Henrik Larsson
Martin Ingvar
Samtliga forskare inom hjärna/beteende vid Karolinska Institutet

Replik i DN den 21 december:
Jonas Linderoth
docent och spelforskare vid Göteborgs universitet
Staffan Björk
docent och spelforskare vid Göteborgs universitet/Chalmers
Jonas Ivarsson
docent och forskare i lärande och IT vid Göteborgs universitet
Annika Wearn
docent i data- och systemvetenskap och spelforskningssamordnare vid Stockholms universitet
Orvar Säfström
kulturskribent

Replik (glasklar) i DN den 22 december:
Predrag Petrovic, MD, PhD
Andreas Olsson, PhD
Henrik Larsson, PhD
Martin Ingvar, Prof, MD, PhD

Och där föll väl opponenterna på eget grepp som tog fram titelvapnet.

*****

Min åsikt i sakfrågan.


Svensk nyfattigdom

En sista observation före julen och ett nytt år i det svenska nedförslutet. Nu har proppen gått ur och Aftonbladet eller Expressen tycks längre kunna hitta anställda som kan skriva svenska. 

Den här lilla saken visar hur illa ställt det är. Knappast ett litet stavfel (som nättidningarna numera drunknar i - till och med i rubrikerna) utan ett rent syftningsfel, eller vad man nu ska kalla det:


"Bråket kan kosta stjärnan sin frihet" -
ingen som helst innebörd, grammatiskt talat.

Som undertextare som ramlade ur den lilla branschen sedan en huvudkund fått finansiella problem gjorde jag några fruktlösa försök att haka på branschledande sdimedia. 

Nyligen noterade jag vilken språklig dövhet deras senaste kull rekryterade översättare är kapabla till, då rollfiguren i en film talade om sin "poetic license" (konstnärliga frihet). Översättaren översatte "min upphovsrätt"!

Troligen en förhastad association till "licens" och svenskarnas senaste neuros över sin inbillade rätt att stjäla gratis musik och film över nätet. Likväl uselt bortom beskrivning för en som uppbär lön för sitt översättningsarbete.

God jul och gott nytt år, Sverige! 

Det här kanske är sista gången du klarar att läsa en hel one-liner! Twitter och emotikoner tar över alltmer och Newsmill kan krympa sina fyra färgkluttar varmed svensken kommunicerar till enbart ett val mellan grön och röd. 

För något av framtidshoppet pyser onekligen ur kropp och själ då man hör landets statsminister producera fullständigt inskränkta tankar om att alla kvinnor bör jobba heltid! 

Ser ingen att kejsaren inte har några kläder på sig?

tisdag 21 december 2010

Stadsministerns kräftgång (Omen 2011)

101228: DN söker besvärja den mörknande framtid genom att citera ännu en av dessa helt ointressanta opinionsundersökningar där en overklig entitet benämnd "folket" förklarar sitt förtroende för statsministern. Jag säger bara: Stockholmssyndromet. Den verkliga bilden presenterade jag nyligen i detta inlägg. Som folkets huvud är det statsministerns personliga omen för 2011 som indikerar vart Sverige är på väg.

*****

Till och med i högerorganet SvD anas en kritisk ton till statsministerns jultal. Kanske i tanken om att fylla en landsfaders kostym höll han det från ursvenska Skansen, men var enligt retorikexperten tydlig bara när det handlade om pengar - ett ämne min astrologiska parallellblogg noterat är så ytterligt engagerande för Reinfeldts astrologiska soltecken Kräftan, en symbol som ur spår indikerar lidelsefullt begärsdrivna naturer som inte ser längre än till de närmast sörjande.

Jag har sagt det tidigare: Reinfeldts vilja att krossa varje spår efter ett tidigare idédrivet socialdemokratiskt gemenskapstänkande - att jämföra med Kräftans i jämförelsen simpla biologisk-primitiva klaninstinkt - är inte så mycket resultatet av hans ideologiska övertygelse som en neurotisk tvångsföreställning.

Problemet är att Sverige inte på mycket länge haft någon kontakt med den så kallade visheten eftersom dess världsbild är materialistisk-sekulär och därmed per definition måste sjunga värdesubjektivismens lov och vägra tala i termer av en objektiv morallag. Så har emellertid alltid gjorts i vishetskulturer, den gamla kinesiska t.ex., vilken förmådde se det mänskliga samhället som enbart ett speciellt uttryck av Naturen i vid bemärkelse. 

Apropå den misslyckade självmordsbombaren återkom Reinfeldt just till sin urvattnade värdesubjektivism, dold bakom patenterat falska ord om att Sverige skulle utgöra ett "öppet" samhälle. Det säger den mest slutna landsledare jag någonsin sett i samtid eller via journalfilm! 

(Den bepansrade Kräftans tecken representerar instinkten att sluta sig och verka enbart genom attityd, och går inte att föra ett intellektuellt samtal med en attityd! Därför är Reinfeldts Nya Moderaterna det "enda" arbetarpartiet.)

*****

Det är lite av en chock se resultatet när jag nu följer upp en trend bloggen påbörjat, att då och då ta stickprov på ledare via det deterministiska kalendersystem från Kinas Mingdynasti som verkligen ger ansikte åt tanken om "inget nytt under solen".

Enligt den här modellen återkommer allt redan efter sextio år, då den kinesiska kalenderns tolv jordiska "grenar" ympats på de tio himmelska "stammarna". Alltför esoteriskt språkbruk för att gå in på och raskt över över till statsministerns 2011 som börjar vid vintersolståndet 2010.

Det kinesiska kalendersystemet tycks veta exakt var Reinfeldt befinner sig i livet, veta vilket motiv han brottas med vid ingången till 2011. Och man kan argumentera för att Reinfeldts omen i högre grad än Konungens är det öde - på gott eller ont - som svenska folket deltar i. De har ju valt sagde statsminister som förlängningen av, representationen för, sin egen mognad, intellektualitet, et cetera.

Är vi, som den samtliga antika vishetskulturer hävdade, språkrör för Världssjälen, var och en efter vår egen förmåga, bör statsministerns jultal betraktas som ett uttryck för de formativa krafter som följer honom som hans ödesskugga - vart han än går, omöjlig att skaka av sig.
För en kommentar till den övergripande situationen av "Eld (alert observation) vandrar över bergssluttningen" och hur Reinfeldt vid ingången till 2011 liknas vid en fattig vandrare (retorikexperten: skulle ha behövt manus för sitt jultal till folket!), se min engelska kommentar här

(Några försmädliga grammatiska fel rättade inför publiceringen, därav dagens datum som "senast ändrad".)

För som inte vill fördjupa sig i symbolens sex linjer och hur dessa perspektiv bygger upp en "3D-förståelse" av den fattiga vandrarens problematiska sits, kan här kort noteras några punkter.

Vandraren/främlingen som sprängde sig själv i luften har uppenbarligen berört Reinfeldt så att han ägnade inträffandet en del utrymme. Hexagram LÜ (Vandraren) handlar redan på bokstavsnivån om hur människor i främmande land måste bete sig.

I allmänhet måste man betrakta vishetstexter som metaforer, men här är således redan den literala betydelse relevant. Och något mer arketypiskt talande än Främlingen är svårt att föreställa sig! Det är därför invandrare blir syndabockar om och om igen genom historien.

Att frånkänna Reinfeldt själv varje del i baslinjens bristfälligheter och enbart se ominat som del av den omvärld han pekar mot, vore att missa vishetskulturernas djupa förståelse av individen som en projektor av just en så rik eller fattig omvärld som hon har det inom sig att visualisera (på själens nivå).

I den mån Reinfeldt verkligen representerar det svenska folket, dess fokus eller rättare sagt patologiska fokus på invandrare inom landets gränser, och hans årsomen illustrerar denna externa aspekt av statsministern, är betyget på svenskarna inte vackert! 

För svenskarna är också gäster eller vandrare i den stora värld som den eviga visheten håller i blickfånget, och som kläddes i ord av några nu glömda men remarkabla kinesiska filosofer och naturforskare. 

Och, säger då domslutet, har svenskarna sjunkit till den beklagansvärda nivå där de småaktigt hänger upp sig på ringa ting och, än värre, beter sig frivolt - t.ex. ritar bilder som upplevs som ett hån av 1½ miljard av världens människor - då har Ödet valt ut dem att bli mottagare till Katastrofen.

Grattis svenskar, ni gjorde det. Den sekulära demonen i era själar födde Terroristen på er egen hemmaplan. Detta står klart i Reinfeldts omen för 2011 vilket även - i den mån ni delar hans ringhet - är ert årsomen.

Det här är inte Reinfeldt ledare nog att förstå, en produkt av en ringa konsumtionskultur som han är, men vi talar om att livet styrs efter helt andra lagar än de heliga Marknadskrafter han högaktar över allt annat.

Bäva måtte den ringa människa som vandrar i sådan intellektuell fattigdom och med så lite vishet att hon inte ens förstår när hon gjort sig till Guds fiende.

*****

Mer om jultalet i DN som nämner delen om Reinfeldts typiska Kräft-ämne, skydd mot överfall - att jämföra med hur det kinesiska ominat ser på den saken: ingen drabbas av Katastrofen om man inte dessförinnan förbrutit sig mot universums givna spelregler. 

I indisk filosofi drivs reinkarnationsprocessen just av karma - gärningar som ligger till grund för den framtid som pö om pö tar form i den takt vi tänker och handlar. Den sekulära civilisationen är så lågt sjunken att vi nu tvingas lära oss denna grundläggande läxa från början igen, genom att miljön spårar ur!

*****

Se även de astrologiska studierna:

samt det äldsta inlägget i ämnet

Se även Reinfeldts oförmåga att tala till unga öron i Aftonbladet.
 
Expressen citerar Reinfeldt, "Han [LÜ, Främlingen] hatar vår frihet." Värt att analysera en stund på ett djupare plan än det Reinfeldt avsåg.


lördag 18 december 2010

Människan som hjärnans randfenomen


De antika vishetskulturernas bild av människans flera kroppar


I DN en artikel där en mängd forskarrön samkörts och nu visar att kiddsens dataspel gör dem just sådana as man genom de interaktiva nätmediernas kommentarfunktioner kan uppleva att svenskarna blivit på senare år. Vi har nu förhållandevis vuxna människor som vuxit upp slaktande varandra i de våldsamma dataspelens fantasivärld. Datanördar har skrattat mig i ansiktet åt teorin. Visst kan hjärnan hålla isär spel och verklighet. Verkligen?

De här människorna är undan undantag extremt ofilosofiska teknokrater - de vet allt om prylarna de fingrar på men inget mer. Och varför skull de? Den övergripande världsbild det materialistiska västerlandet är så deprimerande att vem som helst skulle ta sin tillflykt i en virtuell verklighet där man kan döda och slakta och ändå leva vidare i nästa spelomgång.

DN-artikeln, skriven av vad jag förmodar är representativa forskare för den materialistiska svenska världsbilden, släpper igenom signalerna om och om i sin text:

 • Impulser för aggression och våld kommer från det limbiska systemet i hjärnan.
 • Hjärnforskning har visat att det finns ett empatisystem i hjärnbarken vilket kan hindra oss från att göra andra illa eftersom hjärnan gör en modell av den smärta som vår handling kommer att orsaka dem. 

Det kom en tid för västerlandet då det drevs av närmast pinsamma utvecklingspsykologiska nivåer - jag syftar på barnets trotsiga vilja att bryta sig fri från en patriarkal åsiktsdiktatur som den kristna läran om en Gud, och med Laplace triumfatoriskt påpeka att de självhändigt ritade kartorna minsann stod på egna ben, utan "den hypotesen" (Gud).

Men långt dessförinnan hade mänskligheten redan kartlagt och utforskat en större, flerskiktad människa som de barbariska européerna på tröskeln till vår materialistiska mytbildning antingen var helt omedvetna om, eller som, när väl de österländska texterna på allvar började bli kända under 1800-talet, inte längre kunde tas på allvar. Den européiska vetenskapen nådde uppenbart resultat inom den förkrympta sandlåda den stipulerat världen för att utgöra.

Det fanns nu ingen anledning att ta en indisk yogi eller shaman som rapporterade medvetet inducerade ut ur kroppen-resor på allvar. Västerlänningen visste i sin oändliga dryghet att alla fenomen som kunde rubriceras som religion bara var fantasier och inbillning. Materia kan inte tänka, materia är död - det var Europas nya paradigm.

Det är från denna dödens världsbild forskarna resonerar när de trollar bort människan själv ur ovanstående beskrivningar. Att vi tänker och läser detta är en helt oavsiktlig slump av naturens evolution och medvetandet kan därmed avskrivas som "epifenomenalism" - ett oavsiktligt (men för vår del rätt angenämt) kringfenomen.

Verklighetens yttersta grund är för en del oerhört eftersläpande discipliner (såsom neurologin tycks vara) alltjämt en fråga om atomer och biokemi. Och visst är det frestande att trycka på knappar och se responser. Ingen kan väl förebrå dessa forskare för vad de gör och vad de upptäcker. Inom ramen för sin exempellöst förkrympta sandlåda som kallas den materialistisk-reduktiva världsbilden.

De här forskarna kommer aldrig att sitta ner tio år av sina liv och meditera för att den vägen söka validera extremt utförliga rapporter från äldre kulturer vilka ger vid handen att dagens materialister fått hela grundbilden om bakfoten. Att de kemiska reaktioner i hjärnan de studerar uppstår för att det finns en levande - men för dem osynlig - varelse bakom ridåerna. En kännande och levande andesjäl! Det är den varelsen som degraderas av våldsspelen, inte hjärnans kemi.

När forskare, som i DN-artikeln, kallar emotionell avtrubbning för en "verksam mekanism", då måste man ifrågasätta det västerländska materialistiska projektet i dess själva grundantaganden! Det är ju helt ute och cyklar! Men begripligen: materialismen har ryckt mattan undan sig själv genom att exkludera från ekvationen det enda som skulle kunnat ha givit intelligenta svar: medvetandet!

Men nätet är fullt av publicerat material från andra och visare kulturer än vår. Det gäller bara att kunna åtminstone ett nyckelord, som "reinkarnation" eller "subtila kroppar" för att börja hitta alla pärlor så det teknokratiska västerlandet som grisar ignorerade eftersom de vi är av någon anledning utgör en annan underart människor än de folkslag som en gång nådde enorma insikter med sina hypersensitiva kroppar och öppna sinnen.

Vishetskulturerna nådde sina kunskaper helt utan mätinstrument och ett uppsvullet egos hat mot blotta tanken att människans egen intelligens gör det troligt att det finns fler och ännu intelligentare arter över oss i någon slags evolutionstrappa, arter som inte ens är materiella i vår mening.

Det är här Humanisterna kommer in med sina patetiska korståg mot "new age" som bl.a. inkluderar föreställningen om änglar - vare sig betraktade som ett annat led av levande varelser eller helt enkelt som människans egen "högre" väsensled, den Levande Varelsen. Hon, han - den! - bara leker människa i sin inkarnation här på jorden! Enbart väldigt syndiga andevarelser, med mycket förseelser i säcken, blir vredgade när deras sanna identitet hotar att yppas! Demoner trivs bäst i mörkret och det är demoner som drivit fram den västerländska empirin och förnekandet av att medvetande föregick fiktionen om "medvetande först efter hjärnan".

Visst är resultat via "empirisk metod" otvivelaktiga. Bara en dåre skulle förneka att varje uppsättning grundpostulat med nödvändighet skördar sina på förhand givna resultat. Om siffror och "statistiskt säkerställda samband" inte övertygar beror det antingen på låg intelligens hos mottagaren eller på att den scientistiska vaccinering mainstreammedierna ständigt bedriver inte tagit ordentligt.

Men inte för inte talar den kristna traditionen om Djävulens bländverk, bara en lätt omstöpning i negativ riktning av den Platons tanke om att världen är en blek och mörk avbild av en annan verklighet, men att vi - åtminstone materialisterna bland oss - sitter som fångar i vår grottliknande, begränsade sandlåda. "Empirins" studieobjekt är en slags testverkstad för dem som är rädda för den radikala innebörden i ordet frihet.

Exakt samma idé om världen som bländverk, som ett ytterst sett ointressant fenomen, återfinns också i den äldre indiska filosofin där världen kallas "maya", illusion eller bländverk.

Världen kan upplevas nog så verklig nu, men då kroppen drar sitt sista andetaget kommer den Levande Varelsen direkt att se skillnaden, som om ett dis eller en slöja eliminerats från medvetandet (den slöjan, neurologer, är ert levebröd den fysiska hjärnan).

Själen ser dessutom nu - kan jag rapportera från en egen ut ur kroppen-upplevelse i ungdomen - med 360° panoramavision! Det är egentligen en inkorrekt beskrivning, men har jag ingen bättre liknelse. Själen är ren intentionalitet och medvetande, och den har, så att säga, just så stort eller brett medvetande som dess nuvarande intention är.

Med detta blir påminnelsen nästan skrämmande hur vissa till människor förklädda andevarelser kommit att bli snävt kringskurna i sin intention genom många återfödelser. En del kan inte ens tänka rent längre, fastän födda i väst - den mest logiska av kulturer - utan kallar tillståndet av oförstånd för en "verksam mekanism". Det, om vi översätter det till gamla religiösa termer, är inget annat än att bekänna tron på en ONTOLOGISK ONDSKA!

Lustigt nog existerar ingen motsvarande ontologisk godhet hos de här människorna. Och det är därför vi kallar dem nihilister. En annan sort som bara på ytan ser ut att tillhöra homo sapiens. I senantiken gillade man tillspetsningar, och på min andra, astrologiska, blogg, tar jag ibland upp den terminologin. Den empiriska forskningens mest fanatiska anhängare är utom tvivel Satans barn, den Mörka Kraftens aktiva agenter och här för att pröva (likt Satan ges tillstånd av Gud att pröva Job i Gamla testamentet) dem som tillhör Ljuset.

Notera dock att inte heller detta är den absoluta sanningen. Dödahavsrullarna, med deras påfallande inflytande från zoroastrianismens lära om de två aktiva kosmiska krafterna (astrologins positiva resp. negativa polaritet?), noterar insiktsfullt att Ljus och Mörker är knutna till kosmos temporala aspekt, det Platon kallade en "ständig tillblivelse men helt utan genuint vara".

Äldre kulturer föredrog att utforska det som verkligen är - det bisarra med västerlandet är dess dödsfixering, dess enahanda studium av allt som förgås. Det är inom den sataniska, svarta ringhörnan vi hittar utvecklare av våldsamma dataspel, de myriader av andesjälar de hjälper till att korrumpera och den så kallade forskning som låtsas spjärna emot världens totala sönderfall men i själva verket bara är ett pseudoförsvar som ytterst också det bottnar i nihilismen!

Det finns verkligen inte mycket som talar för att västerlandet är morgondagens modell för planeten jorden. Inte så länge majoriteten av vetenskapsmännen i väst isolerar sina bästa - Nobelprisbelönade! - tänkare och låtsas som de aldrig uttalat sig i de stora och mer övergripande frågorna om vad slags värld vi egentligen lever i.

Se Nobelprisblönta fysiker som Werner von Heisenberg, Niels Bohr eller Wolfgang Pauli, för att bara nämna några. Det är fascinerande hur dessa inte ens verkar ha existerat i den nidbild av vetenskapen som t.ex. Humanisterna eller Vetenskap och Folkbildning presenterar. Skälet är solklart. De såg vad fysikens framkant indikerade - och den visionen skrämmer skiten ur materialisterna. Det är nämligen de gamla kulturernas insikter som är på väg tillbaka igen, paradoxalt nog förmedlade genom materien själv den här gången!


I ett kan man dock ge materialismen rätt: fast den själv inte förstår sin uppgift i en vidare kontext berättar den, låt vara på ett distorderat sätt, om att människan är ett imaginärt ting, en produkt av hjärnan som det heter i den neurologiska berättartraditionen.

*****


Illustrationen hittades på bhagavadgitausa vid en sökning på "subtle bodies". Vidhörande webbsida är höggradigt kapabel, trots simplistisk layout (och saknade bilder). Faktiskt, det finns all anledning att misstro alltför snyggt designade informationssidor! Där teknokrater (dataprogrammerare) och esteter tagit över ruljansen hittar man ofta rätt slätstruken information.

Den här sidan tycks väl diskutera den indiska filosofin kring de många kroppar som bygger ett hölje för den själavandrande Levande Varelsen. Den ger några intressanta kontraster med hur kristendomen historiskt sett på själen (dvs, det materialisterna nu reducerat till en hjärnan som fysiskt organ).

Men seriöst, hur många i dagens pockande och lockande värld skulle sitta ner med en komplex text och ur den rekonstruera den shaivitiska traditionen? För den som, likt mig, fastnar redan vid sidans inledande liknelse vid själen som en saltkristall som antingen kan uppta SHIVAs KRAFT eller MALA i sig, kan dock sägas att termerna förefaller motsvara det arketypiska Ljuset resp. Mörkret från den iranska traditionen.

Ordroten "mal", till olycka för alla kvinnor döpta Malin, betyder ju illasinnad, ond etc, vilket den här listningen av "mala" i klassisk indisk litteratur tydligt påminner om. Notera också dess koppling till vitlök, en association vi väl känner igen från vampyrismens värld! Vampyren är ännu en gestaltning av den nihilistiska mentaliteten som suger blodet (livet) ur de sina under föregivandet att de måste räddas till tänka i linje med "förnuftet"!"Anava", ännu ett ord ur den tekniska texten för att komma förbi tröskelvärdet. Utan att kunna sanskrit ser jag här spontant "a" - negation - negerandet av ett "nav" - dvs. att sakna centralitet.

Du är hjulets nav och allt du slungar ut (dia ballein = diabolos = djävulen) är bara ett bländverk, en myt. Ansvaret ligger sedan hos den själv fallna och ocentrerade själen (den inkarnerade människan) att duperas eller inte av idén att den är en hjärna.

Detta är också, löst fattat, Platons filosofiska idealism.


torsdag 16 december 2010

Mer oavsiktlig humor i AB

På Aftonbladets Etta basuneras det:

5 685 985 unika webbläsare förra veckan – MSN på andra plats Chefredaktör Jan Helin: Det visar att Aftonbladet.se har en världsunik ställning som nyhetssajt på vår marknad.”

Men naturligtvis! Det är bara att definiera en lokal areal och den blir per automatik världsunik.

Sjyssta ungdomsröster!

Newsmill: en frisk adress till det huttrande Sverige från en grupp i Tensta som kallar sig Hoppförmedlingen. Kunde inte sagt det bättre ens med ytterligare femhundra detaljanalyser av Sveriges nationalhoroskop - ungdomarna har bra fokus.


onsdag 15 december 2010

Fem tecken på radikal sekularisering


Fem tecken – det kan tyda på radikalisering

Enligt en rapport från Mögl Rapstorp och Loffe Två Tomtar finns det fem tydliga tecken som kan tyda på radikalisering i sekulär riktning.
 •   Tvära förändringar i beteende. Ökad frekvens av besök i köpgallerian, ökat fyndande på Blocket.
 •   Tvära förändringar i de fysiska attributen, plastikoperationer, etc.
 •   Utlandsresor till exempelvis Thailand över längre perioder, julledigheten till exempel, och med diffusa syften.
 •   Förändrad konsumtion av media, t ex porrkanaler, och sexdejtingsajter för gifta på internet.
 •   Fysiskt krävande idrottsaktivitet, särskilt gymbesök i kombination med ovanstående punkter. 

Tack Aftonbladet för påminnelsen om hur folkbildningsivern alltjämt låter som 40-talets beredskapsfilmer på pedagogisk nivå lämpad för sjuåringar.

Men vem riktar sig sådana här punktinsatser egentligen mot? Söker Överheten skola in den nysvenska befolkningen att bli en grupp av angivare?

Förste kejsaren av Kina försökte samma metod för medborgarkontroll innan hans perversa regim störtade efter ett årtionde.

Hade Regeringen och medierna någon reell intelligens skulle de möta hotet om en landets inre splittring på ett helt annat sätt än den febrila mobilisering och styrning av det trycka ordet vi ser dessa dagar.

Men det innebär samtidigt ett medgivande av en långt gången värdekorruption i det sekulära systemet och skulle kunna upplevas som en prestigeförlust, som att man ger terrorelementen rätt i något av deras kritik. 

Givet det osannolika av ett scenario där en sekulär kultur plötsligt börjar hörsamma sanningen - som representerad t.ex. av författaren Aldous Huxley och den eviga filosofins bildningstradition - är det därför Ödet som styr historiska processer som den vi är inne i, och inte de agerande parterna.

I realiteten pågår därför nu en arketypisk strid mellan Ljuset och Mörkret. Det sekulära samhället spelar med i precis det spel de varnar medborgaren för att anamma såsom "överförenklingar"!

Den som har öron, må han höra.

*****

Se även 1934-profetian om hur Harmageddon till del kommer att utspela sig "i luften" eller, lätt tolkat, via "etermedierna". Den hypnotiserade mannens rapport är chockerande tydlig om man ser till hur världen nu begåvats med Internet och medierna mer än någonsin upplever sig vara en tredje makt i västdemokratierna.

Innan demokratin bryter samman: Yttrandefrihet till varje pris!

Själv fyllda femtio innan jag tog mig igenom Platons samlade - minus den mastiga Lagarna jag inte kunde förmå mig till efter att ha avslutat med moderat tröglästa Staten - ringer ännu den store tänkarens svidande kritik över det demokratiska styresskicket i öronen. Platon hade så rätt och det han säger stämmer så väl även för vår tid. Ge folk lite yttrandefrihet och de vill ha mer, mer, mer!

Demokratins (folkväldets) ensidiga fixering vid sina friheter leder till den enskilda individens fullständiga degradering eftersom det omgivande grupptrycket där "Min Frihet!" är det enda mantra som hörs och som till sist skapar helt sinnessjuka medborgare. Demokrati FÖDER anarki. Platon tycks se demokratin som den naturliga gnistan som leder till diktaturer. Rent logiskt spelar naturligtvis mångfald och enhet mot varandra, de är naturliga motpoler.

När uppgifter finns i tryck om att självmordsbombaren i själva verket var på väg mot en svensk tidningsredaktion, får Expressens chefredaktör Mattsson något förhärdat och desperat i tonläget. Yttrandefrihet, kungör han, gäller framför allt annat.

Här börjar jag nu höra den grekisk-romerska kommunikationsguden Hermes/Merkurius i dess patologiska tillstånd, överbetoningen av bara ett arketypiskt motiv på andras bekostnad. Här uppstår då samma vanvett Lars Vilks uppenbarligen skruvat sig själv in i genom att framhärda i vad hans målgrupp uppfattar som blasfemi [1]. Jag hör samma kvalitet i Mattssons kungörelse på sin ledarblogg.

Medievärlden ÄR ju Hermes/Merkurius inkarnerad, och den mytologiska figuren är känd för att vara den som överskrider gränser: som transportör och handelsman eller spridare av information eller kanhända vandringssägner...

Merkurius är ostoppbar till sitt väsen, och därför tycks traditionen också ha sett tjuven, den ohederliga människan, som en skuggsida hos Hermes. 

Etablissemang eller makthavare måste därför alltid frukta merkuriska transportörer med okända manicker i bagaget, och Mattssons skruvade tonläge i sin krönika stärker min teori om hans födelsehoroskop: hans egen "demoniskt makthungriga själ" (Månen, krigets Mars och terrorns Drakhuvud) i "principtecknet" Stenbocken är perfekt för att bli indragen i den maktkamp på liv och död över opposita principer, opposita uttryck för Merkurius. Och det är han som är den ohörsamma fundamentalisten. Redan talar han med despotens maktspråk.

Horoskopet är av lägsta kvalitet (fastän det typiska chefsämnet) och ungefär det sista ett land behöver om Verkligheten själv - via högröstad terror - börjar ifrågasätta en omodererad yttrandefrihet i ett fallerande civilisationssystem. 

Självmordsbombarens avskedsord har tydligen träffat Mattsson djupt fastän han inte vågar lyssna. Jag upplevde något i allra högsta grad mänskligt och förtvivlat i självmordsbombarens lamentation över svenska medier som inte gör något alls för att stoppa det sekulära samhällets trakasserier av en minoritet. Det kan t.o.m. jag, utan några arabiska bekanta, se med egna ögon varje dag. Se bara föregående inlägg/kommentar till en DN-artikel som är rena skämtet.

Mattsson är så förblindad över sin merkuriska bransch i dess mest fundamentalistiska och ointellektuella tappning, att han inte längre svarar redligt på världens tilltal. Byt ut honom, han innebär en fara för gemene man på gatan, och han vet någonstans om det. 

I tidningsbranschen bör vi ha dominant LUFT och inte JORD om kommunikationen ska gå smärtfritt och dialog underlättas. Det bevisade nyligen Carl Bildt genom att timligt twittra om bombdådet, tolv timmar innan den letargiska statsministern samlat ihop sig. Bildt är den paradigmatiska kommunikatören (vi minns honom som en internetpionjär) och han föddes med båda Ljusen i Luftelementet. (Stadsministern har en bristande synergi mellan Sol och Måne eftersom den förra står i Vatten och den senare i Luft.)


_____

1. Vilks föddes som en typisk kommunikatör, båda Ljusen i Luft, men där psyket/Månen baserar sig på en snäv partiskhet gränsande till mental störning: psykets disponent tappar Luftens klara tanke, formalisten Saturnus står i sin verksamhet sjunken i det protektionistiska gränsande till invandrarfientliga Vattnettecknet Kräftan. Min andra blogg har funnit tydliga indikationer på hur vissa astrologiska kombinationer disponerar för oklokhet och irrationell protektionism. 

Att svenskar i gemen beter sig illa i vår tid beror på att det sekulära samhället inte haft högre ambitioner för dem än just göra dem till sekluära produktionsenheter och konsumenter. Det är ett ödets ironi att Mattsson nu får se effekten av ett samhällssystem där filosofi och religion motats bort och teknokrati hyllats. 

Vårt samhälle har helt missat att göra de rätta prioriteringarna för en bred och allsidig fostran av folket. Svensken blir en B-medborgare i det globala spelet, alltunder det att hon är så indoktrinerad om sin sekulära överlägsenhet att jag personligen tror på betydligt fler sammandrabbningar än vi sett hittills. 

Se eventuellt svenskarna som ett helt förlorat folk i det historiska spelet. I ambitionen att stärka våra exportmöjligheter i det marknadskapitalistiska systemet drevs de in en snäv särutveckling, de specialiserade sig för långt. Världen i gemen har t.ex. ett större hjärta än det här folket, vilket vi nu på många sätt själva börjar erfara i totalt inhumana sjukvårdsreformer och omänskliga avhysningar av flyktingar. Bakom alla skinande ytor i futuristiska material börjar det här likna en barbarstat, helt renons på moralisk halt. 

Mattssons fria press gör t.ex. ingenting för att modera den hämningslösa sex- och kroppsfixering som framför allt unga människor matas med. Vi håller på att förvandla svenskarna till internt monster med alltmer förvridna värderingar. Yttrandefriheten kan bara begära mer, mer mer. Så inviterar man slutet. 

Vanligt folk må vara förlåtna för att de inte förstår hur i grunden lurade de är som utifrån bristfällig orientering misstror invandrare. De bär på ett monster inom sig sälva de inte vet hur det hamnade där, en slags oljig hinna i psyket som bara verkar förklara precis hur det kom att bli som det blev. 

Men den sekulära anden är i själva verket en intelligensblockering. Det här är nu inget som går att kommunicera eller förklara i en handvändning. Och en handvändning - av historiens blad - är just vad Mattsson och andra yttrandefrihetsfundamentalister nu fruktar. Nu måste svenskarna börja kvalitetssäkra sina egna tankar på samma sätt som vi är så duktiga på att ISO-standardisera precis allt runtomkring oss. 

Av de många liv jag levt på jorden och av vilka bara lösa vykort seglar runt i det medvetna, har jag aldrig mött ett folk med så lite intresse av att reflektera kring sin egen mentala status och sina kulissväggar. Jag kan ha varit favoriserad, jag kan ha åkt gräddfil genom årtusendena. Men jag minns för närvarande inte de ingångsvärden som satte den här själen på bana...

Det är verkligen en ironi att Reinfeldt kallade svenskarna "det sovande folket" och själv sover djupast av dem alla. Visst, det här skulle kunna kallas ett civilisationernas krig, om man är så kriminellt illa informerad att man inte känner till att det existerar en större och djupare spelplan. Men den förståelsen bygger på att man har klart för sig och bejakar "the interiority of the color red" - det är av någon anledning vid färgen röd filosoferna brukar börja nysta. Kanske för att de vill ge den dödliga människan en ingång i andens värld de kan förstå.

Truismer befäster fördomar
Jag fascineras av den profil Svenska Säkerhetspolisen arbetat fram för människor i riskzonen att bli terrorister eller självmordsbombare (DN). Profilen rymmer nämligen i princip hela det svenska folket!

Låt oss se hur väl punkterna i profilen låter sig mappas mot den typiska svenska mentaliteten [1]:

 • Upplever orättvisor mot och kränkningar av den egna personen eller andra som man identifierar sig med. 
Går inte ens att kommentera! Gäller alla utom patologiskt avtrubbade varelser.
 • Attraheras av en förenklad världsbild som delas in i gott och ont.
Mordet på statsministern Olof Palme ruskade om det svenska samhället en smula, men det var 11 september-dramat som verkligen drev in svensken i en förenklad världsbild där effekten av åratal av Hollywood-filmer med araber som lömska gangsters nu briserade i en fullständigt okvalificerad polarisering i det svenska folkkynnet. Svensken, alltid långt norr om Europas allfarvägar, hörde nu sitt rasbiologiska blod svalla i ådrorna som aldrig förr.
 • Känner tillhörighet i en liten sammansvetsad grupp med stark gemenskap och lojalitet som anser sig ha skyldighet att kämpa på ”det godas” sida, med våld om så krävs.
Se ovan om den svenska isolationismen och självgodheten. I gemene mans ögon är våra enstaka förmågor, konsten att skicka habila popdängor eller lemlästande landminor och raketer på export, tillräckliga skäl för att vi ska anse oss lite förmer som folk, lite mer rationella eller "upplysta". Den svenska vapenindustrin bekräftar faktiskt att vi accepterar våld i långt större utsträckning än myten om den fredliga svensken låter antyda.

*****

Sedan vet jag inte om det är DN eller Säpo som inte håller isär begreppen kognition och drivkraft, för till "drivkrafter" som kan leda till en radikal grupp sorteras:
 • Upplevelser av starka orättvisor i omvärlden.
Hur som helst tror jag nästan hela svenska folket dagligen genom nyhetsrapporteringen förnimmer att världen inte är en rättvis plats. 

Nästa "drivkraft" är mer av en drivande kraft, Säpos profil beskriver här gammalt hederligt grupptryck:
  
 • Kontakter med radikala miljöer genom vänner eller släktingar som redan befinner sig där.
Återigen är hela svenska folket, förutom de helt ensamma, dem utan något socialt nät, dagligen utsatta för den kraft som utgår från en social gruppering och som så att säga håller individen på plats som en nod i nätet.  

Till sist ringar Säpos profil in dem som är:
 • Sökande efter mening i livet.
Ja herre gud! Den svenska shoppingkulturen - konsumismen - ett symptom på den extrema tomhet hela det svenska folket upplever i sina själar! Punkten är en formidabel plattityd, särskilt i en så kallad sekulär kultur som inte ens lyssnar på rapporterna från sina främsta tänkare och vetenskapsmän om att livet skulle kunna vara något helt annat än en transportsträcka utan någon inherent mening annat än att den biologiska kroppen måste arbeta för att konsumera för att hålla sig vid liv (och döva sin existentiella ångest).

Sveriges traditionella antiintellektualitet och ensidiga fokusering på pragmatiska "anordningar" för vardagen (landminor och raketer) lämnar det här landet som ett extremt svart hål på den världskarta som det andliga ögat förnimmer och gör i princip varje svenskt hem till en potentiell terrorcell enligt Säpos lindrigt talat diffusa profil. 

Vad värre är, landet som ett enormt svart hål på den andliga världskartan formligen skriker ut "lovligt mål!" för dem som t.o.m. fallit under radarn.

Jämför Säpos vaga profil med det i jämförelsen betydligt mer finmaskiga system jag presenterat på min astrologiska blogg under snart två år. Det står verkligen "skrivet i stjärnorna" åtminstone vilka grundläggande dispositioner en människa kommer att uppvisa i sitt liv, och bloggen har kartlagt vissa statistiskt intressanta "signaturer" för ett antal oskick, ett antal mänskliga beteenden, som med lätthet driver bort från normen. 

Problemet är att outtalade uppmaningar till angiveri som DN-artikeln kan sägas representera, inte kan vara särskilt komplexa. Folk förstår inte kartritningar i multipla dimensioner.

Det enda som därför återstår av DN-artikeln sedan man konstaterat att profilen gäller alla och ingen, är att falla tillbaka på sin förförståelse - de attityder man hade redan innan man läste den. Och de attityderna är i hög grad formad av åratal av Hollywood-filmer med onda araber i.

Svenska folket bör kräva bättre skribenter, bättre tidningar. Ser ni inte att ni inte blir ett dugg mer upplysta av att vara "samtidsorienterade" på dessa villkor? 

Och Säpo borde inte nedlåta sig att publicera material som bara förstärker främlingsfientliga grundattityder.

Kultur speglar kultur speglar kultur...

Nu säger kanske någon, "Ja men vi vet ju att det handlar om muslimer på deken." Mot sådant i djupet kriminellt tänkande hade en vishetskultur som den gamla kinesiska svarat:

"Sannerligen, det är genom att betvivla din granne DU gör henne till en lögnare!" 

Varje enskild svensks skuld i sitt eget lilla ankdammsdrama är total.

Och...apropå Säpos och mediernas utbildningsdrajv, vad sägs om den här  femettan, hittad i AB:

"En fördjupad kunskap av islam brukar vara en motverkan mot att folk inte radikaliseras."

Ska man upplysa i sakfrågor hjälper det om man kan tala rakt! AB innehåller annars en helt annan profil än den som DN publicerade.

_____

1. Den typiska svenska mentaliteten har jag åtskilliga gånger återkommit till i termer av nationalhoroskopets indikationer. Se etiketten "Sverige" eller "svenskhet" på Sideriska siktet.
tisdag 14 december 2010

Den ömklige reinkarnationsförnekaren

Bortsett från tjabbel om huruvida den närmast tragiska förnekaren av det meningsfulla livet, nihilisten och Humanisten Christer Sturmark var inbjuden till en rekreationsträff i Täby kommun eller inte, bevisar han i en slutreplik i Aftonbladet ännu en gång att han varken kan argumentera logiskt eller har kunskap nog för den roll han påtagit sig.

Han lämnar vidöppna hål när han, en oerhört svag man, fortsätter sitt fleråriga korståg mot kvinnor som anammat föreställningsvärldar han själv inte vågar undersöka enär de öppnar skrämmande perspektiv bortom hans skyddade, gubevars på empiri grundade, lilla experimentverkstad med bara möss och människor. 

Vad den här parodin på en ateistisk debattör gör när han hävdar att reinkarnationsteorin "strider mot all kunskap om världen och dessutom predikar en djupt oetisk människosyn", är att gå emot sin egen ledstjärna, den mäktige biologen Thomas Henry Huxley.

Huxley var mannen som stred hårt mot kristendomen i England i slutet av 1800-talet och som myntade termen agnosticism. Den ickeförpliktade hållningen i frågan om Guds existens har många ateister sedan sökt gömma sig bakom, fastän deras hela agenda är nihilistisk. (Minns Humanisternas kampanj "Gud finns nog inte" - en skenhelig flört med den agnostiska hållningen.)

I själva verket finns det för Sturmark ingen Gud eller någon annan objektiv garant som gör vår moral till annat än godtyckliga, mänskliga påfund. Därmed reducerar Sturmark sig själv till byfånen när han i samma text kallar reinkarnation en "irrlära" och en "djupt omoralisk ideologi". För nihilisten kan inte, utan att bekänna sin egen totala irrationalitet, evaluera andra livsåskådningar. Hans egen position har nu redan underkänt varje objektiv, i tillvaron rotad, grund för moral eller "rätt lära".

Studerar man den stora biologen Huxley, som väl är det närmaste en Mästare man kan komma om man heter Sturmark och är övertygad om evolutionsläran, finner man en avfälling i Sveriges meste demoniserare av allt som antingen övergår hans egen intelligens eller som han helt enkelt inte läst in sig på. 

Huxley själv var nämligen varm reinkarnationsanhängare och yttrade sig flera gånger i frågan: 

"Jag är viss om att jag har varit här - precis som jag är här nu - tusen gånger tidigare. Och jag hoppas återvända tusen gånger till."

(Den här lilla citatsamlingen ger en aning om hur många eminenta tänkare som finner reinkarnationen rimlig där Sturmark bara får något mörkt och anfäktat i blicken.) 

Enligt Sturmarks lilla världsbild har reinkarnationsidén "orsakat ofattbart lidande för hundratals miljoner människor i världen". En betydligt större intelligens än den här lilla sektpampen måste man nog ändå säga att den legendariske Huxley var, och tänk så olika uppfattningen kan vara, beroende på tillgången av rå tankekraft. Den berömde biologen sade också: 

"Bara reinkarnationsteorin kan ge en bild av ett liv som är rättvist." 

(Citerat i Gina Cerminaras "Many Mansions", 1950, den första studien av mediala Edgar Cayce gjord av en utbildad psykolog.)

*****

Jag medger att Thomas Huxley är en paradoxal tänkare och mycket riktigt finner vi två söner där "den onde" Julian bildar en negativ ateistisk humanism medan "den goda sonen" var den världsberömde författaren Aldous Huxley, hängiven samma filosofiska sentiment - inklusive reinkarnationen - som sin far.

Sturmark hade, just före sin födelse till detta liv, inte bättre karma än att tvingas spela Satan - den mörke nej-sägaren, nihilisten - i detta liv. Man ser under vilken ångest hans trotsiga själ nu får konfronteras med förnekelsens mörker. Det formligen väller upp ur hans inre!

Men det är som änglakvinnan säger, han gör sitt helvete här och nu på jorden, i sitt eget psyke. Hur mycket "skit" bränner han inte just nu i sin vettlösa psykopatologi! Han är en av de själar vars öde är att svettas ur sig kanske flera liv av ackumulerat förtryck. Vi normalvuxna får låta krymplingarna hållas. För får han inte härja runt återföds han bara med precis samma tendenser intakta. Överlåt inte till morgondagen det du kan göra idag.

Sturmark fann att kvinnan som trodde på reinkarnation påstod saker som stred mot "all kunskap om världen". Oj vad mycket Sturmark måste ha läst i sin dag för att kunna säga detta!

Men tydligen har han missat den här bloggen, fastän t.o.m. svenskspråkig. Flera gånger har den för övrigt pekat ut hans ständiga fifflande med sanningen. Och här finns inlägg om psykiatern Ian Stevensons 40 år långa forskning på barn med spontana hågkomster av tidigare liv.

Hade Sturmark haft ett uns av intellektuell heder i sin kropp kunde han lätt ha lokaliserat mängder av intressant material i reinkarnationsforskningen på nätet. Men han vill helt enkelt inte, för vad jag förstår är Humanisterna en av hans födkrokar. Och i den intressekonflikten kan han helt enkelt inte ägna sig åt sanningssökande eller den verkliga vetenskapen. Han uppbär ersättning för att producera lögner om de rön som genuint kunskapssökande människor har att uppvisa. 

Christer Sturmark är en tragedi till människa, men det är bara vad man kan vänta sig från en nihilist som inte hedrar sanningsbegreppet eller tror ordet moral har ett innehåll.


*****

För tänkare på betydligt högre intellektuell nivå än taskspelaren Sturmark, se t.ex. medlemmar i den traditionalistiska skolan, bland annat den högt aktade vetenskapsmannen Seyyed Hossein Nasr. Traditionalisten Martin Lings analyser av Shakespeare-dramernas inre andliga symbolik, var en hisnande läsupplevelse. Jag hörde en mästare.

Martin Lings 1909-2005
Keeper of the Oriental Manuscripts,
British Museum. Sufist.

Jag rekommenderar varmt "The Sacred Art of Shakespeare", vid hans död för några år sedan återutgiven under titeln "Shakespeare's Window of the Soul". Försök hitta en äldre utgåva för den sista innehåller fasta bindestreck som hamnat på fel ställen i den nysatta texten - missprydsamt och slarvigt med ett så vägande ämne.

Se även: Shakespeares hån av humanisterna

Dröjsamma ledare (kinesisk protopsykologi)

[Långt inlägg, cirka 8 A4]På allt godare grunder förefaller det födelseklockslag för statsministern som under en tid tillhandahölls av en svensk webbplats som också stoltserade med kungafamiljens av hovet verifierade födelsedata, stämma.

Ett tecken på detta var att den deterministiska Ho Lo Li Shu-metoden från Kinas Mingdynasti likställde Reinfeldts höstkvartal - med start ungefär samtidigt som valet den 19 september - som ett handlöst fall ner i en fängelsegrop ("hämmad handlingsfrihet"). SD:s vågmästarroll var knappast vad den borgerliga regeringen önskat sig.

När nu Reinfeldt behöver 19 timmar för att inta landsfadersrollen i samband med bombdådet (eller 12 efter Bildts preliminära kommentar), går tankarna direkt till det tidsfönster som låg till grund för prognosen om ett fängslat (och handlingsförlamat) fjärde kvartal 2010. 

Senfärdighet är en underförstått viktig del i detta tidsfönster, som i dess bästa "tagning" handlar om en krigsherre kapabel att entusiasmera folket till strid genom att timligt spinna på folksentimentet enligt "minsta motståndets lag".

Delar av detta känner vi igen i statsministerns till egoismen vädjande skattepolitiken för dem som redan har, och den fula, ideologiskt motiverade önskan att helt rasera det välfärdssamhälle socialdemokratin byggt upp. Reinfeldt kan här liknas vid en förlorande herre i slutet av ett krig, nu besluten att bara bränna så många broar mot det förflutna som möjligt, men inte med någon egentlig vision om vad meningen med vad hans krig för total privatism skulle tjäna till.

Kinesiska politiker studerade under nästan 2.000 år den konfucianska klassikern I Ching för den perfekta statsmannakonstens subtiliteter, och det är denna text som under Mingdynastin korrelerades med den kinesiska kalendern.

Det ligger f.n. bortom västerlandets horisont att begripa hur en sådan syntes faktiskt skulle kunna fungera; västs materialism erkänner nämligen inte medvetandet som tillvarons konstitutiva faktor. 

En kinesisk taoist hade i stället sagt, "Jag ser sanningen i den andre och skördar därför sanning." Eller, lite slarvigt: "anything goes" - eftersom allt faktiskt är möjligt för den som hör upp med att leva i det västerländska grundtillståndet som är ett dikotomt "antingen-eller"-tänkande. Det senare skulle kineserna ha kallat att leva i lögn. Varför välja ett perspektiv när du kan få dem alla och därtill se hur Tao, den objektiva morallagen, driver världens skuggspel framåt.

Den så kallade naturvetenskapen följer inte alls med här, men inifrån religionsdebatten (likaledes marginaliserad i det materialistiska väst) kan kanske förståelse glimra till om man kopplar den kinesiska tanken till frågan om exklusivistiska kontra inklusivistiska religionsformer.

Låt oss därför lämna det systemteoretiska åt sidan och bara höra vad den kinesiska 60-årskalendern såg för slags rot-tematik, måhända rot-problematik, timman då Sveriges nuvarande statsminister föddes. 


Tidens "kvalitet" eller manifesta natur kallades Yi, ett av systemets mest mångfacetterade piktogram. Fastän själv ingen sinolog har jag med årens gång (närmare bestämt runt 30 stycken) insett att ordets flera betydelser alla spinner på ett gemensamt tema och så att säga uttrycker olika facetter. Grundidén är den som redan antyds, timlighet eller förmågan att tajma en aktivitet (t.ex. militärkampanj) för att vinna maximal anslutning från folket.

Lärda matematiker säger sig ha funnit likheter med dna-molekylens struktur i det system av grafisk representation via åtta byggblock kombinerade två om två, men helt klart är att det existerar ett bakomliggande regelverk som styr varför vissa av de ses "perspektiven" som utgör tidsfönstrets schematiska representation åtföljs av goda, neutrala, olycksbådande eller rent katastrofvarslande omdömen.

Här är den övergripande tanken och de sex perspektiven (egen översättning 2001 baserad på studier av ett tiotal engelska översättningar och en kinesisk ordbok). 

Notera hur påfallande flera av dem anknyter till frågor om statsministerns tajming, känd som en eftertänksam gränsande till senfärdig natur som han är:

Overall judgement:
Enjoyment/Contentment/Repose/Weariness.
Favorable to appoint a feudal lord and set the army marching.

Individual line judgements:
Bottom six:
Cries out [about] contentment.
Misfortune [strikes]!

Six at second:
Armored [and immobile like hewn] in rock.
Before [lit: not] the end of the day, steadiness brings good fortune.

Six at third:
Taken in by enjoyment [lit: astonished staring at...] is regretful.
Tardiness has repentance, too.

Nine at fourth:
Following preparedness: great is the acquisition!
Do not doubt!
Friends relate [like hair gathering around a] hairpin.

Six at fifth:
A chronic [lit: steady] sickness.
[Use] the Hêng ritual - no death [will thus be incurred].

Top six:
A weariness/apathy dark and deep as the night.
[For that which is] finished, there is a change.

Jag har levt 30 år med det här systemet och känner mig ganska säker när jag säger att tema Yi beskriver en dagslända. Tematikens tidsrymd är förhållandevis kort och kan liknas vid att den första klunken öl är den som smakar bäst. Intrycket falnar snabbt. För en mindre tvångsmässig och mer långsiktigt syftande mentalitet använder kineserna ett flertal andra natursymboler. 

De sex linjerna här ovan tecknar ett initialt driv som ebbar ut sedan "åska" (yang-yin-yin) över "jordytan/kollektivet" (yin-yin-yin) urladdat sig. Faktum är att bilden beskriver ett långt ifrån önskvärt tillstånd ur nationellt perspektiv. Den enda entusiasmören (Yi) är yang på fjärde linjen och bara så länge den bullrar och hittar på trick resonerar jordytan (dovt) med åskan. Talar vi en "one trick pony" här?

Systemet bekräftar att Reinfeldt såg på svenskarna som "det sovande folket". Hexagrammet omvittnar folk som något passivt, något lägre, något man måste skaka liv i via opportunistiska åtgärder. Tyvärr är åskan själv ett snart övergående fenomen, och vi kan redan nu säga att Reinfeldt inte går till historien som någon som tillfört landet något bestående. Den kinesiska determinismen är just så kuslig, och för hur rätt vi nu kan säga att det kinesiska kalendersystemet hade om Obama, se äldre inlägg under etiketten "astrologi (kinesisk)".

Det har sin poäng att prova tidsfönstrets alla synvinklar på statsministern, även om den explicita tagningen ger hans ödestyp som den femte linjen räknat nedifrån. Detta är den centrala positionen i den hierarkiskt överordnade strukturen (åskan = härföraren, entusiasmören), men som saker står är det inte den nominella ledaren som äger kraften! 

Jag kan förstå att Reinfeldt är olycklig över att Carl Bildt - den klassiska ministern just under härskarlinjen -  indikerar mer av yang-energi, har mer kuk i sig, än ledaren själv! Jag har anonyma fall av denna femtelinje som så lätt förlorar initiativet till andra underordnade vars liv varit just rena katastrofer av struntviktighet och formalism men utan några genuina härskarförmågor.

Låt oss, mest på kul, bocka av de sex perspektiven och se huruvida statsministern bemästrar de här alternativa personligheterna.
Baslinjen, en gräsrot, uppmanas att inte börja hojta och stimma för minsta lilla kontakt med makt och ära. Självskryt vinner inga anhängare. Den här kan han! En mer tillsluten natur är svår att föreställa sig!

Andra linjen, "bepansrad och orörlig som vore han huggen i sten", är egentligen samma medalj men en mer välpolerad sida. "Beredskap till trupprörelse" är vad den här texten antyder, och återigen har vi Reinfeldts åtbörd av stoisk återhållsamhet eller självkontroll tydligt på näthinnan. 

Perspektivet är underifrån, den lägre symbolhalvan, men centralt. Det relaterar typiskt till en förbindelseofficer ute i fält, eller mitt bland folk, en lokal ledare som uppmärksamhet lyssnar till överheten. I Reinfeldts fall Storkapitalet och USA, och kanske några till. Här är Reinfeldt som en lydig och trofast hund, den rollen kan han.

Tredje linjen blir överväldigad av trupprörelsen, entusiasmen eller hur vi nu önskar översätta ordet Yi i denna kontext. Notera närheten till den genuina entusiasmören (yang-linjen ovanför). Inför uppseendeväckande händelser finns risken att bara bli stående vid sidan av och tappa helt kontakten med det tidsbundna förloppet. Det finns tecken på att statsministern regredierar till en åskådare när det gäller!

Fjärde linjen, situationens enda naturliga ledare och tillika "energin" i åskan som drar framåt/uppåt i den extremt stiliserade figuren. Den antika kommentatorn tycks ana att den enda yang-kraften bland så många yin kan bäva en smula inför uppgiften att entusiasmera eller sätta fart på "de sovande", som Reinfeldt skulle säga. 

Men i temat Yi är uppgiften liten och ytterst sett obetydlig - det här handlar bara om ett slag i ett större krig - och det räcker med lite personlig karisma/energi för att sätta saker i rörelse. Jag har genom åren ofta tänkt att det här är bilden för en popstjärna, en "overnight sensation", den där första klunken öl som smakar så rikt. Efter Reinfeldts seger 2006 kallades han "karismatisk" av pressen, även utländsk, men det var just den första klunken av en nyöppnad flaska.

Femte linjen. De spelregler jag tänkte bespara läsaren måste ändå nämnas. Den tredje linjens problematik med att ta sig upp från rollen som undersåte till den högre halvan av dominanter brukar ofta följas av en besläktad kommentar på härskarens femte position. Processen har här lett till en trygg etablering i den övre, ledande symbolhalvan. På grund av tiden Yi:s särskilda konfiguration återkommer emellertid ett snarlikt problem hos den som bekläder härskartronen som hos linje tre. 

Men på linje fem vilar ett större ansvar för striden, och den kroniska seghet som piktogrammet Yi nu bäst kan översättas som, måste åtgärdas. Vi har minsann fått en mentala debil härskare på tronen och i en tid när ännu inte psykologhjälp var uppfunnen fyllde djävulsutdrivande exorcister samma funktion.  Nog sagt om den här linjens naturliga kompetens för heta strider, punktinsatser. 

Topplinjen är här, som så ofta, ett antiklimax. För tidsfönstret Yi var varningarna redan utfärdade tidigare under dess "interna evolution" och att den ointresserade regenten här har bränt ut sig som ett förverkat tomtebloss, förvånar föga. Jag har ett skrämmande, anonymt fall av en födelse till detta perspektiv: en högintelligent men mentalt instabil, autistiskt fixerad människa som nästan knivhögg en annan människa till döds. Enligt uppgift har personen aldrig någonsin i hela sitt liv upplevt känslan av tillfredsställelse - vilket är en av Yi:s innebörder. 

Vi anade detta redan i statsministerns föregående "kroniskt sjuka" linje och även genom hans tydliga minspel/ansiktsspråk. För topplinjen formligen skriker texten ut vilken leda vid livet eller sin uppgift den här människan upplever. Notera hur tecknet Yi nu gått från förmaningen att hålla inne en entusiasm som gör att man knappt kan bärga sig till en fullständigt andligt död varelse, en apatisk varelse helt utan empati med andra. Var glad att inte Reinfeldt var en topplinje-typ när han skissade på sin "sjukvårds"-reform med Husmark-Pehrson. Då hade vi fått dödsläger istället för jobbsök för de cancersjuka.

Jag har sagt det i andra inlägg: västerlandet anser sig mer upplyst än ålderdomliga och traditionalistiska kulturer. Hur kommer det sig då att folk verkar ännu dummare i dag än förr? Den 3.000 år gamla kinesiska furstespegeln som kom att kopplas till kalendern långt senare i tiden, hade redan nått en fulländat insikt i skillnaden på folk och fä. 

Ändå väljer folk representanter i denna demokratiska tid som om de helt saknade vett och inblick i hur ett samhälle måste hänga samman från botten och upp för att kunna kallas ett gott samhälle. Nuvarande statsministern representerar, som en tidlös arketyp och återspegling av svenskarnas egen mentalitet vilken låg självbild och kultur vi har i landet. 

Vi är alla lystna vinstjägare som tajmat rusar fram för att göra "klippet", vi försöker vinna enstaka strider men har inte ens blick för vilket det verkliga kriget är. Det kriget är så stort att man måste gå till religionens värld för att hitta symboler för det. Obama såg den stora bilden, men han kom för tidigt i historien. Ett öde. 

Reinfeldt är mer av en tvångsneurotiker, vissa fixa idéer som han bara måste genomföra, men baserad på noll koll om den stora bilden, det stora kriget för det Ena, det Goda, det Sköna. Entusiasmörerna, till syvende och sist, skiljer sig inte mycket från sol-och-vårare. Jag undrar hur djupt den berömde bluffmakaren i hans familjehistoria påverkar självbilden och gör den grundare just för att han inte vill ta tag i familjerötterna.

*****
Hur landet Sverige gått ner sig rejält i leran inser man kanske inte förrän man tittar på Mona Sahlins kinesiska ödestecken. Det var som att välja mellan pest och kolera vid senaste valet.

Morgondagens svenska ledare måste kvalitetssäkras på ett helt annat sätt än idag. Och de kan inte fortsätta sitta fast i den sekulära smörjan. Det är i himlen framtiden skapas här och nu. Portförbjud den svenska socialrealismen, den kan vi bara alltför väl och den hämmar oss från att ta hand om de nya människor som kommer från utlandet. 

Vi är för provinsiella och okunniga om Livet och de stora Penseldragen. Hur krigsdrabbade andra länder än är, har de oftast en större och rikare kultur än den svenska nubben och midsommarstången. 

Det här landet duger bara till något om det går i bräschen för en total globalisering i sitt tänkande. Sverige skulle kunna bli en tankesmedja och en smältdegel som ett USA i miniatyr. 

Men då måste den svenska fegheten, introvertismen och obildningen utmönstras, den som skapar låga livsformer som Sverigedemokraterna och deras anhängare.

Säg som James Bond, "The world is not enough"! Där är rätt nivå på ribban, sånt motverkar främlingsfientlighet och trångsynta perspektiv. Lägg politiken i händerna på filosoferna - om det finns några i landet. Annars får vi väl importera våra framtida ledare från utlandet, som en gång Bernadottarna togs hit.

*****
AB/Lena Mellin: Gruffande politiker, snabba och långsamma
Expressen: Haltande hantering
DN: Regeringen åter fälld av oppositionen
AB: Anders Lindberg ger på ledarsidan sin syn på 19 timmar av tystnad.

måndag 13 december 2010

Dopping dippar huvudet under vatten

Det kan hända den bäste, och här lyckas själve kommunikationskonsulten Staffan Dopping slira så rejält att han från en mening till nästa helt byter subjekt:

Men den här rollförväxlingen - att politiker vill ha "på fötterna" i en konkret utredning - är vida spridd i vårt land. Det är mer regel än undantag att statsråd och andra politiker får svara på frågor om operativa beslut och taktiska val hos en myndighets medarbetare. Som i Agenda igår, där justitieministern ombads uttrycka bedömningar av bevisläge och dithängande utredningsfrågor. 

Det som börjat med en kritik mot Regeringen Reinfeldts bedrövliga ansvarsfördelning blir utan förvarning plötsligt en fråga om obildade journalister! Nå, hans säger A några rader efter att han redan sagt B, men om jag skulle leja honom som kommunikationsstrateg är jag inte helt hundra på...
:-)

The Blame Game

Några rubriker från en svensk nättidning. Det spelar ingen roll vilken, för det här är den svenska tankehöjden i ett nötskal:

Professionell åsiktsmaskin:
För dem som styr med rädsla är varje skräckslagen människa en seger.

Proffs 2:
Antidemokrati den största terrorfaran.

Gunilla Rask, 392, mitt i julhandeln:
Är man rädd låter man terroristerna vinna.

Det bästa sättet att kanalisera ett folks ambitioner är att rigga en snitslad bana för dem. Vi har t.ex. Newsmills färgknappar att trycka på, en morot för vissa att stanna kvar i känslodimensionen ("Är du glad eller arg lilla spädbarn?"). Här bjuds också enkla enkäter som tillåter val mellan lättbegripliga alternativ. 

Politik har sedan Franska revolutionen, minst, byggt på simplistiska tvådelningar - det gamla och underförstått dåliga och det nya och naturligtvis goda - enligt de unga. De gamla noterar å sin sida att historielösheten hos de unga bara kommer att leda till ett nytt varv i det historiska ekorrhjulet. Alla misstag kommer att upprepas en gång till och hjulet självt uppfinnas på nytt.

Så här illa är det för människor som fastnat i den dikotomiserande mentaliteten och inte förmår bearbeta sina intryck från den viktiga position vi känner som den där man "tänker utanför lådan".

Intressant är att i dessa terrortider alla sluter samman för att värna det rådande, fastän det uppenbarligen inte kan vara helt friskt om det finns människor som ger sig på det! 

Den instinktiva reaktionen leder alltså till att man försitter den chans till självreflektion och fördjupad självförståelse som borde följa på det misslyckade bombförsöker i Stockholms shoppingtätaste distrikt.

Ur den antika vishetens perspektiv kommer allt från den gode Guden, skaparen och förutsättningen för att vi alls existerar. Även det onda eftersom det kontrasterar mot vad som vid närmare betraktat bara kan betecknas som relativt gott. Ljus och Mörker är ett nollsummespel och den alltigenom gode Gudens verktyg för att föra människan från klarhet till klarhet.

Men vad händer i en sekulär kultur, som den svenska, där man redan föst "empiriskt obevisbar" och därför meningslös och onyttig metafysik på dörren? Sekularisten har byggt sig ett mentalt fängelse som inte möjliggör någon som helst självreflektion eftersom hela utgångspunkten är att han själv är det absoluta måttet på vad som nu gäller. 

Att total värdesubjektivism råder i den här människans föreställningsvärld står i genant kontrast med att han samtidigt hävdar att terrordådet är enbart ont och inte kan medföra något gott. Sekularisten har här upphört fungera på Naturens betydligt djupare och rikare och mer intelligenta nivå och kan inte undvika att framstå som i djupet exakt så irrationell och godtycklig som han söker framställa terrorismen. Terrorismen är hans egen onda Skugga!

Vi kan också säga att sekularisten själv har blivit om möjligt än mer platt och enfaldig än de religiösa fundamentalister som i hög grad är resultatet av hans egen otillständigt degradering som levande varelse.

I ett astrologiskt inlägg förde jag ordet "vishetskultur" på tal, dvs. de äldre kulturer som föregick den västerländska materialismen. De här kulturerna utgick från att kosmos är besjälat och intelligent och att den som lyssnar förstår varför saker sker som de sker. 

Det här är nu väl mycket att hoppas på av förfrusna nordbor som kämpat mot vinter och kyla i årtusenden och strävat efter att övervinna naturens ogästvänliga uttryck. [1] Men i varmare klimat, där inte kollektivpsyket antog fullt så fyrkantiga former, framskapades astrologin som ett medlande gränssnitt med vars hjälp man kunde förstå vad tiden - och gudarna - ville människan. 

Och naturligtvis beskriver astrologin exakt vad slags vakna upp-signal som träffade Sverige häromdagen. Ämnet är emellertid alltför komplext för nyhetstidningar och människor vars RAM-minne nu knappt sträcker sig längre än ett twittermeddelande. Så jag antar att Sverige kommer att skruva sig fast än hårdare i förskolementalitetens "vi mot terrorismen" och helt misslyckas dra de slutsatser som Livet försöker förmedla till oss angående vår livsstil och våra attityder till omvärlden. 

Om inte terrorbombare förslår lär Naturen ta till storsläggan nästa gång. Och då talar vi naturkrafter! Bara en oerhört korkad civilisation tror att människan (i hennes klok- och dårskap) är ett separat fenomen från det kontinuum av Intelligens vi är inbäddade i. 

Men just detta försöker sataniska grupper som Humanisterna slå i folk. Och det är precis som det ska vara. Satan är utsedd av den alltigenom gode Guden och sparrad mot ärkeängeln Mikael. Det är dessa två, Mörkret och Ljuset som får showen att fortsätta genom den här världens utmätta tid. 

Jag menar, hur trovärdig är naturvetenskapen som över en natt kommer på att världsrymden var tre gånger rymligare än de trott tidigare? Vi talar inte om verifierbara storheter här, och därför är klassisk metafysik bättre ämnat att besvara människans behov av ett psykiskt universum. 

Återinför snarast såväl religion som astrologi som centrala ämnen i skolundervisningen, med samma dignitet som t.ex. astronomin, en så kallad "exakt" vetenskap - ja, tills revisionen om universums storlek häromveckan då...

Det måste bli ett slut på teknokratin som faktiskt skapar terrorismen i sitt försök att lägga världen under sig. Inte för att jag tror att mer än tio goda människor i det här landet förstår den verkliga dynamiken i dessa skeenden... För att kunna härleda teknokratin tillbaka till dess källa krävs en större kartritning än vad de sekulära själva håller sig med. Det var det jag sade inledningsvis. De har på något sätt låsa in sig i en garderob och är i värsta fall redan bortkopplade från historiens fortsatta gång.

*****

Exempel på den svenska sandlådan/dikotomi-träsket:

DN: Carl Bildt svarar på kritik från sosse.
SvD: Vi mot dom-tänkandet illustreras i den här artikeln medan sanningen ju ligger på individnivån: "Vilken världsbild och vilka attityder har jag investerat i?" Samhällsandan är inget annat än resultatet av många individuella val.

_____

 1. Detta var nu inte riktigt sant. Den från Tyskland importerade Bondepraktikan blev på 1600-talet och för några hundra år framöver mäkta populär i Sverige. Troligen för dess folkliga omen som relaterade till väder och vind, men möjligen passerade dess något urvattnade astrologiska läror inte svensken helt spårlöst förbi.

  I förordet frammanas en mäktig kunskapsbro med ena fästet i senantike Ptolemaios. Bron välver sig via några korrumperade arabiska namn och slår rot på europeisk mark i det andra brofästet, Albrecht, en tysk förmedlare av antikens vishet. Hans identitet är lika lite känd för litteraturhistorikerna som astrologins arabiska studenter.