lördag 30 oktober 2010

Humanisterna - fångade av Satans glitterEftersom det inte finns något som ens liknar en intelligent filosofisk diskurs i Sverige får var och en på egen hand finna sin väg genom det beckmörker som intensifieras av grupperingar som Humanisterna.

Deras krig tycks vara mot all den samlade mänskliga erfarenhet som föregick den så kallade Upplysningen. De har därmed skaffat sig en i djupet skev och vinklad uppfattning genom att naivt tro på att här pågår någon slags evolution i upplysning och insikt. Vilken jungianskt påverkad djuppsykologi som helst skulle med lite tid och terapi kunna avprogrammera dessa duperade själar. Redan Platon visste att den här typen av människor bara slirar runt, runt, i en evig tillblivelse som aldrig når något avslut. 

Det betyder nu inte att det saknas absoluta svar. Problemet är att det absoluta inte låter sig direkt beses och förstås genom den smala ram av rum och tid som är allt vi har som gränssnitt till livet. Matematiker, som redan lever helt i en abstrakt värld, vet mer men Sverige har en väldokumenterat usel tillväxt på kvalificerat räknekunniga.

De med lite fallenhet sugs blixtsnabbt in i ingenjörs-Sveriges mentalitet där det råder ett outtalat förbud mot att spilla tid på kunskapsfilosofi. "Din matematiska förmåga skall ställas till din arbetsgivares tjänst och tjäna praktiska syften, punkt slut." Sällan har man sett ett så försåtligt tankeförtryck som i Sverige. Det är precis som om Platons Staten har implementerats, men sataniskt bakvänt!

Givet Sveriges status av inbillat upplyst nation, saggar även undertecknad betänkligt. När zoologen Richard Dawkins ännu en gång i historien kastade handsken inför teismen (Satans barn gör som sin Fader, de förnekar bara, de äger inget ljus - upplysning! - i sina egna psyken), tog det mig nästan två år att fatta varför den där databoksförläggaren och före detta it-gurun börjat hojta så mycket om att Gud inte fanns. Han hade helt enkelt hittat en ny produkt att importera och göra sig ett levebröd av!

Nu vet vi alla att det inte gick att tälja guld med verktyget Humanisterna. Och hur de har slingrat sig för att hitta nya ämnen att applicera sin enkla positivistiska världsbild på, den som säger att inget som dina sinnen inte kan registrera kan betraktas som giltiga utsagor.

I grunden är det en så ond grundsyn att den, om folk tog den på allvar, på rekordtid skulle underminera allt vi kallar mänsklig civilisation - inklusive Humanisternas raka stöld av alla mänskliga värderingar vilka homo religiosis - den religiöst sensibla människan - under årtusenden arbetat sig fram till. 

Nu tror sekulära ateister - de har troligen aldrig läst en enda djupstudie i något ämne som rör västerlandets historia före Upplysningen - att de bara kan komma att roffa åt sig frukterna men strunta i den Urgrund från vilken genuin etisk förståelse springer (det eviga varat). Låt oss hoppas att vetenskapen snabbt fortsätter att utradera den ateistiska ståndpunkten. Båda astrofysiker, kvantfysiker och däremellan den NYA grupp som arbetar med Dawkins inpinkade revir, molekylärbiologerna, har rön som gör intelligent design snarare än blind slum (ateism) troligare än någonsin.

På basis av tidigare köpta titlar föreslog mig Amazon boken här ovan. Deras underliggande kategoriseringssystem gav en fullträff, givet hur jag på min astrologiska blogg glatt gödslat med termen Satan! Den är kraftfull för att beskriva den värsta av mänsklighetens tillkortakommanden och som så tydligt märks i ateistens arrogans mot människor av en annan världsbild.

I vår tid beror arrogansen [1] på att ateisten tror han sitter inne på den senaste kunskapen och att den skulle tala mot en intelligens som genomsyrar skapelsen. Men det är således en missuppfattning och ännu ett tecken på just en arrogant själ, en lite lägre stående människa om vi får använda samma attityd som militanta sekulära ateister lägger i dagen.

Jag har knappt hämtat mig från överraskningen av hur skoningslöst och fokuserat brittiska matematikern John C. Lennox slaktade ateisten Richard Dawkins "God Delusion" i sin "God's Undertaker" - två år senare kom i USA boken ovan avbildade bok. Det mest intressanta är att författaren själv är en sekulär jude, men som inte kan tiga still inför all den avgrundslösa dumhet som de Nya ateisterna framför. 

I Sverige har olyckligtvis musikern Björn Ulvaeus (en man med det typiska svenska gillandet av teknik och vetenskap) och några till fallit för frestelsen att tro det bor en världsbild i vetenskapen och en som på något sätt skulle ha ersatt en "äldre" världsbild med religiösa dimensioner. Så är det inte. Hela evolutionstänkandet vilar på en oerhört tunn tråd. Lennox bok berättar mer om den saken.

Amazon presenterar "The Devil's Delusion" (ett direkt svar på Dawkins titel) med dessa ord:
Militant atheism is on the rise. In recent years Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, and Christopher Hitchens have produced a steady stream of best-selling books denigrating religious belief. These authors are merely the leading edge of a larger movement that includes much of the scientific community.

In response, mathematician David Berlinski, himself a secular Jew, delivers a biting defense of religious thought. The Devil’s Delusion is a brilliant, incisive, and funny book that explores the limits of science and the pretensions of those who insist it is the ultimate touchstone for understanding our world.

Amazons högst rankade läsarrecension, av Fritz Ward, förtjänar sin placering. Den ger en djupare inblick i bokens intellektuella skärpa. Jag beställde just ett av de få inbundna exemplaren som bjöds ut i nyskick och till drägligt pris.

_____

  1. Satan som övermodig eller arrogant förefaller ett sent tillägg till den här arketypen. Det verkar vara först Milton som beskriver Satan på detta sätt, i sin "Paradise Lost". Men redan som den bibliska Jobs vedersakare ser vi hur arrogans fungerar: den förbehåller sig rätten att stå lite ovanför och parasitera på den andra partens energi och enbart ge mothugg eller förneka eller söka dekonstruera dess utsagor.

    Är de franska dekonstruktionisterna också Satans verktyg? Är hela "postmodernismen" i själva verket Satans aktiva nedbrytande av en civilisation för att bereda väg för en annan? Satan är naturligtvis en idiot - negativitet är inte bättre än så - och ser inte sin del i en större plan. Såtillvida är också Satans barn ytterst Guds barn eftersom deras funktion är omistlig för helheten.

    Jag har mött åklagare i samband med en vapenvägran i min ungdom och reagerade redan då på hur svärtade i själen dessa människor var, som dagligen frotterade sig med mänsklighetens sämsta sidor. Uppenbarligen vill Humanisterna solka sig själv eftersom de söker depressionen och missmodet i ateismen. Men de har inte förstått ännu frukterna av att kultivera ett liv i förnekelse.

torsdag 28 oktober 2010

Naturens påminnelse (2012?)

Om den senaste vulkanen som vaknat till liv.


Kamchatka, which juts into the Pacific, is studded with active volcanoes.
The Emergency Situations Ministry warned Thursday that another volcano across the peninsula to the south, Gorely, has begun spewing gases and could erupt any moment. Gorely is located about 45 miles (70 kilometers) south of Kamchatka's regional capital, Petropavlovsk-Kamchatsky.

Kamchatka volcanoes are part of the "Ring of Fire" string of volcanoes encircling the Pacific. It wasn't immediately clear whether the volcanic activity on Kamchatka was related to Tuesday's eruption of the Mount Merapi volcano in Indonesia that killed 33.Edgar Cayce såg något om Berings sund (bildens centrum) i sina "framtidssyner" på 1930-talet, men jag minns inte exakt vad för tillfället. "Öppna vattenmassor forsar fram vid Berings sund" eller något liknande. Återkommer med profetian om jag hittar den. Möjligen är hans klassiska ord, "upheavals in the Arctic and Antarctic", det jag hade i åminnelse.

Tills vidare har vi de här remarkabla utsagorna från senare tiders siare:

During the 1980’s, a survey of leading American and British psychics revealed a number of consistencies in the visions they were receiving concerning future earth changes and other events. Some of tomorrow’s headlines may include the following feature stories:

The Aleutian islands off Alaska will begin to disappear one by one.

Land will rise in the Bering Straits, eventually creating an Alaskan-Siberian land bridge.

Vancouver, British Columbia will be threatened by inundations.


http://www.forgottenagesresearch.com/prophecies-and-portents-series/Modern-Forecasts-of-Coming-Earth-Changes.htmOrd och inga visor

Vad sanningen beträffar, skulle vi inte säga att en själ är stympad om den hatar en avsiktlig lögn och inte kan fördra den inom sig, och storligen förargas när den föreligger hos andra, men icke desto mindre är nöjd i acceptansen av en oavsiktlig lögn och inte förargas när ertappad i sin okunskap, och bär sin brist på bildning med lätthet, vältrande sig i den som ett svin?

Platon!

Det var mer krut i tänkarna förr.

(Från "Staten" 535d-e, min snabböversättning från Coopers engelska tegelsten)

måndag 25 oktober 2010

Skarp analys av nätets förståndsdestruktion

Newsmill sammanfattar en statsvetare forskarläget kring nätet och dess psykologiska effekter i den kanske häftigaste sågning av nätet som akut förstörare av de mänskliga förmågorna jag läst. 

Jag känner igen fenomenen hon beskriver. Inte minst skickade min hjärna akuta varningssignaler för tappad diskussionskvalitet när jag en tid frekventerade en chattfunktion där snack med 3-4 personer samtidigt kunde pågå. Man slutade bry sig om vilka man talade med, man bara slängde iväg fraser. Då lade jag av, bara tidspill. 

Jag har hört samma motvilliga medgivanden från folk som torskat på nätdejting så att det blivit någon slags självgående verksamhet.

lördag 23 oktober 2010

Humanisten ateist-Lunas fadäser

Humanisterna släpper nu ut Lena Andersson på banan eftersom ordföranden Sturmark bara retar upp folk med sin haltande tankestil. Men ateister är ateister och det är inte att räkna med samma espri som hos dem som hos normalbegåvat folk. Andersson avslöjar i sin DN-kolumn det bristfälliga kunskapsläget inom Humanisterna. Rörelsens hjältar kommer från en historisk parentes i den västerländska idéhistorien.

Hon försöker raljera med prästen Gerle som nagelfarit Humanisterna, men allt faller så platt.

"Det är bland annat resonemang av det här slaget som är ”farligt förenklade” och ”förlegade”, enligt författaren [Gerle]. Att bryta ner i beståndsdelar och definitioner kallas i vår tid dogmatiskt." 

-Lena Andersson följer uppenbarligen inte diskussionen i den vetenskapsteoretiska framkanten. Det gör egentligen inte jag heller annat än som normalintresserad, så jag förstår inte vad hon har för problem som varken kan grundläggande filosofi (utöver billigt namndroppande av David Hume, en alkoholiserad flumtänkare definitivt på väg ut ur västerlandets kanon, eller den miserabla och illamående ateisten Hedenius vars positivism inte ens engelsmännen vill ta i längre) eller varför hon inte förefaller veta något om  helomvändningen inom modern vetenskap. 

Andersson har inte fel i att kemister med flera löser upp sina studieobjekt i deras beståndsdelar. Men detta är 1800-tal! Idag rör diskussionen i framkant "komplexa system" och om det överhuvudtaget går att förstå molekylärbiologins objekt som annat än teleologiskt perfekta maskiner. Varje försök att bryta ner dem omintetgör möjligheten att förstå vad delarna är till för.

Andersson tycks inte vara medveten om att helheten ("holism") är avgörande för delarnas funktion utom i riktigt simpla sammanhang - som den gamla sortens Lego (innan delarna började skräddarsys för deras slutmål). Kemi var som den gamla sortens Lego och Humanisterna talar som om inget hänt sedan det periodiska systemet upptäcktes!

Den brittiska matematikern John C. Lennox använder den enkla liknelsen med en musfälla vars, säg, 5 delar, sönderbrutna, aldrig skulle kunna avslöja den immateriella meningen bakom den monterade musfällan - dess teleologiska mål.

Förstora nu, säger Lennox, musfällan till något flera tusen gånger så komplext och försök sedan inbilla dig att blind evolution bara "råkar" slänga ihop en så komplex mojäng där precis allting måste komma till samtidigt för att funktionen ska vara där! Sannolikhetsberäkningar visar att det inte finns en chans i helvetet (ursäkta franskan) att slumpen skulle ha lyckats hitta fram till vår biologiska komplexitet, om vi antar att det här gudstroende geniet lyckats beräkna universums ålder korrekt.

Andersson är antingen helt okunnig eller också är hon lika oärlig i sin debatteknik som Sturmark vars halvlögner är ändlösa. (Intressant nog sitter han av alla människor ner med Gerles bok och räknar alla småfel.)

Jag reagerade på i princip varenda gliring i Anderssons artikel - inget funkade som retorik. Andersson citerar Gerle: 

"De [Humanisterna] skapar ”distans till den som inte framstår som självklart svensk”. Fantastiskt. Har dessa osvenska personer så annorlunda hjärnor att de inte kan attraheras av David Humes, Bertrand Russells eller Ingemar Hedenius tänkande? Det vore så märkvärdigt att saken borde undersökas neurologiskt, om inte rasbiologiska institutet hade lagts ner." (min emfas)

-Jag tänker inte analysera och synliggöra detta genanta och osmakliga stycke. Den som kan läsa undertext och dolda grundantaganden ser att det bekräftar ateisternas orena mjöl i påsen vad gäller främmande nationaliteter i landet, nysvenskar. Så här djupt förmår alltså Andersson bottna i verkligt allvarliga frågor: inte alls!

Som en tredje observation på osunt tänkande (men jag kunde ha gjort över halvdussinet), anför jag fortsättningen på ovanstående:

"Det stämmer emellertid att uttalanden, åsikter och handlingar kan skapa distans. Professor Gerle skapar till exempel distans till landets analfabeter när hon skriver en bok för allmänheten som bygger på hermeneutisk teori och svåra akademiska begrepp. Analfabeterna är fler bland dem som inte framstår som självklart svenska, varför kränkningen blir dubbel."

-Som så vanligt i den pajkastning Andersson sysslar med kan det hon säger vändas direkt på henne själv. Om Gerle använder bildat språk, varför sitter hon själv på DN:s debattsida och repeterar alla konstiga ord istället för att återvända till den förort från vilken hon hämtade sin tidiga författarinspiration och hjälper nysvenskarna med språket? Ateister är och förblir hycklare, så är det bara.

Fast jag inte läst Gerles bok är Sturmarks och nu Anderssons lågkvalitativa försök till "skadehantering" så skrattretande att jag tror prästinnan hittat sektens svaga punkter. 

För hur än Andersson försöker låtsas om att ateismen inte är en ideologi är hon uppenbarligen medlem i en organiserad rörelse med ett aktivistiskt program: håna religionen med omoderna argument och se hur länge bluffen håller.

(För kristendomen har verkligen tunt på fötterna i många avseenden - de är sittande ankor, mot vilka Konfucius sade att en ädel människa aldrig skulle rikta sin pil. Varav följer: Humanisterna företer skitstövelns signatur.)

Hör Anderssons egenhändigt rabblade trosbekännelse - hennes treenighet löd: "Hume, Russell och Hedenius".

Vartenda ord de här språkrören yttrar, mer så Anderssons vill synas, präglas dessutom av de svenska ateisternas slaviska imitation av den raljante religionshataren Richard Dawkins. 

Det är det faktum att de bara imiterar några förgrämda brittiska gubbar som gör det svenska fenomenet Humanisterna så löjeväckande och retoriken så bedrövligt halt. Det går inte att översätta brittisk sarkasm till svenska - läs Anderssons inlägg i DN och hör själv. Hon har gjort samma sak som när svenskarna försökte sig på ett amerikansk koncept och resultatet blev "Grillad" - ännu en av svensk tv:s allt frekventare kalkoner.

Inget kan ersätta en gudstro eller åtminstone en metafysisk föreställning om de yttersta tingen. Det är själva attityden som öppnar kanalerna rakt in i kreativitetens hjärta. Humanisterna saknar precis allt det som gör en vetenskapsman kreativ: öppenheten.


söndag 17 oktober 2010

Mannen med 10-dimensionstänket

Du kan ha sett den förr, 11-minutersfilmen som börjar med startpunkten, utvecklas till 2D-linjen, rumsliga 3D och så vidare, upp till den tionde dimensionen eller Singulariteten (ingen törs använda ordet Gud längre, verkar det). Pytagoras blir aldrig omodern!

Men nu hittade jag fram till den extrema kanadensaren som producerat en mängd sinnesexpanderande artiklar om vårt låsta materiella medvetande i 3D och känslan av att vi rör oss genom tiden (4D) (fångar i Platons grotta), fastän vi egentligen orkestrerar våra liv från Femte dimensionen eller högre. Jag noterar att hans bok representerar modellen med det tiogrenade judisk-kabbalistiska trädet på omslaget.

Det är möjligt att man måste börja med att fatta grunderna, men jag hade god behållning att läsa först artikeln om neuroner och minne, och sedan påbyggnaden om på vilken medvetandenivå ut ur kroppen-upplevelser inträffar.Varning. Sånt här kan leda till hjärnblödning för dedikerade sekulära humanister! I deras värld är t.ex. en ut ur kroppen-upplevelse "vetenskapligt" omöjlig. Kanadensaren påpekar att han har börjat få medvind från Oxford-fysiker för sin tio-dimensionella modell. Det är saker på gång i världen! Den Oändlige (Gud) är snart en självklarhet igen efter att ha varit bortföst några hundra år av ringa själar.

Politik - det skeva perspektivet

Plattlandsmänniskan

DN skriver att stora delar av svenskarna inte längre är förankrade i ett politiskt perspektiv, att de faktiskt saknar fast ideologi. Alla prognoser inför valet 2010 kom på skam - här verkar en ny och oförutsägbar anda i landet.

"Det finns inget skäl att klandra profeterna för att förutsägelserna inte slog in, men man måste däremot ställa sig frågan om vad väljarnas ombytlighet egentligen beror på..." (källa).

Sent ska syndaren vakna. Den fråga som inte ställs utifrån en adekvat förförståelse ("begreppshorisont") ger heller inte något dugligt svar. Det värsta metodfel en vetenskapsman kan göra, är att kliva ner i den sörja han ämnar undersöka och därmed kontaminera den med sin närvaro.

Ja, i detta "syndafall" tappar han i de värderelativistiska samhällstyperna helt bort den objektiva plattform eller "okränkbara nivå" [1] som krävs för att uttala sig om studieobjektet. Ett sekulärt samhälle kan naturligtvis inte avkrävas några svar alls från dem som själva står inne i skokartongen.

Det här bekymmersamma kunskapsläget har sedan länge kvantfysiken förstått ("observatörseffekten"), men den "vite mannen" - vårt sekulära västerland - har ännu inte tagit till sig det faktum att 1900-talet gav klartecken för grunddragen i en världsbild majoriteten av svenskar fått för sig är en avskaffad religiös saga. 

Det finns en verklighet utanför tid och rum varifrån den här föreställningen "drivs", och för att förstå väljarkårens instabilitet måste man tillgripa en vetenskap som respekterar verklighetens sanna väsen och bygger sina modeller från ett perspektiv som är undantaget det gungfly Platon kallade "åsikternas värld" - en ständig ström av förändring, helt utan genuin existens. 

I en läsart av Nobelpristagaren i fysik, Werner von Heisenberg, kan man föreställa sig kvantpartiklarnas värld som en metafor för vår egen fullskaliga: vi befinner oss någonstans mellan dröm och verklighet. Vi tänds och släcks på de mest obegripliga sätt och mekanismerna bakom vårt "kommande och gående" - de mekanismer som skulle kunna ge opinionsinstituten svaren, de är för närvarande inte kända.

Detta är nu inte helt sant. Jag har redan i ett tidigare tillägg brukat den indiska filosofins praktiska gren astrologi för att utifrån en "platonisk" ståndpunkt konstatera att landet Sverige för närvarande befinner sig under den maximalt förvridna fasen av mental fallenhet. Platon betecknade jordklotet och den omgivande sublunära sfären som "den erratiska" eller "skevande" domänen i kosmos. 

Bara i det jordiska eller sublunära medvetandet böljar insikten om verkligheten i ebb och flod, och arterna genomgår interna fasförskjutningar i sina kollektiva själar. Det som var sant igår spottar dagens människor på. Det är en rundgång av intighet. Enligt det indiska synsättet tog sig svenskens opålitlighet - i absoluta termer och i perspektiv av de sekulärt relativistiska opinionsinstitutens nu felande instrument -  sin början redan för flera år sedan. Det är fascinerande att se en främmande kulturs verktyg för analys av det temporala med god precision sammankoppla Sveriges rådande mentala förfall med det första bakslaget för IT-industrin!

Det finns alltså anledning att återvända till det här inlägget och förstå att sociologi och demografiska mätningar och överhuvudtaget den imbecillt avsnävade politiska horisonten som utgångspunkt för frågor så mycket större står sig slätt. Det handlar bara om att läsa en Zeitgeist. För att gå iland med det måste man introducera den transcendentala verklighet som materialisterna i sin hybris trodde de förpassat till historiens skräphög runt Franska revolutionen (revolutionshoroskopet är illustrativt). 

Svenskarna beter sig kollektivt som vitt brus eftersom de väntar på att få en världsbild värd namnet åter. Men den uppgiften är svenska politiker övermäktig. Varken vänstern, som springer ur 1800-talets industrialisering och materialistiska värderingar, och än mindre dagens höger, som är demonins bulvan i dess oförblommerade dyrkan av marknadskapitalismen, har någon förankring i mänsklighetens idéhistoria.

Sverige kan vara västvärldens u-land när man ser närmare på saken. Och för att råda bot på detta har vi en skolminister som inte ens förstår vilket hans och opinionsinstitutens verkliga problem är - att föra landet ut ur den politiska världsbild de själva låtit sina sinnen förgiftas av. Borgarna släpper t.o.m. fokus på högskolan och buntar ihop den med allmän utbildning. I Sverige finns inte ett spår kvar av de gamla grekernas vision om hur ett gott samhälle måste se ut. Här tillåts penningen styra vartenda beslut - ren barbari!

När Reinfeldt kallade svenskarna "det sovande folket" var det som vanligt bara en psykologisk projektion. Det var bortträngda element ur sin egen skeva sekularism som han projicerade på gemene man. På samma sätt förstår nu inte opinionsinstituten bättre än att tro kaoset ligger i folkdjupet. Det är världsbilden dummer, inte dess bärare! Positionera dig först i rätt observationstorn innan du yttrar dig.

Redan de gamla kineserna hade löst frågan om att observera med eller utan ego. Det vill säga, skillnaden mellan giltig insikt och åsikter med begränsat bäst före-datum.

*****

Se även: Från samma blogg som illustrationen lånades, är även inlägget om bl.a. Platons grotta och tiden som konstrukt intressant. Allt detta kommer att ingå i morgondagens kollektiva medvetenhet. Vilken politiker är nog karl för sin hatt att börja montera ner vårt nuvarande perversa och simplistiska västerland och bygga mot det som kallats för Vattumannens tidsålder? Jag säger inte att vi kan demontera marknadssamhället redan i morgon, men sekulära politiker av idag har inte ens en suck om vad inlägget hintar om.

_____
  1. "Inviolate level" - se indisk-amerikanske fysikprofessorn Amit Goswamis informativa och alltjämt lika fräscha "The Self-Aware Universe" (1995) om den nya fysikens ytterligt nära sammanhang med klassisk indisk filosofi/religion (och implicit alla religioner).

    I det sekulära samhället har den egentliga observatören, det transcententa andesjälvet degraderats med den följd att vi har tiotusentals skränande apor som alla kräver "r-e-s-p-e-c-t" eller "personlig integritet". Den sekulära världsbilden haussar det tillfälliga och jämförelsevis ointressanta egot istället för grunden till genuint, ontologiskt grundat tänkande om alla människors fundamentala samhörighet.

    Naturligtvis skulle kvantfysikens och religionens insikt leda till dödsstöten för högerns "satsa-på-dig-själv-egoism" - det finns avsevärda krafter som verkar mot mänsklighetens rehabilitering från det rävgift till världsbild som "Upplysningen" introducerade i väst. Egot kan lätt skolas till att bli en duktig konsumist, det kan aldrig den människa som resulterar ur en korrekt och up-to-date bildning i vad mänskligheten - åtminstone dess bättre delar - redan i dag vet om livet.

torsdag 14 oktober 2010

Surreal Estate
Återbekantar mig med brittiska musikern John Foxx 70- och 80-tal och associerar plötsligt vidare till landsmännen Be-Bop Deluxe som tog avstamp från en del av David Bowies signaturer för några bombastiska album i "art-rock"-genren.

Deras sista och kanske aningen trötta album, "Drastic Plastic", kom och försvann 1978 utan att göra värst mycket väsen av sig. Larmet var överbedövande av en redan utlevad punkrock och den dominanta, energiska power-popen.

Den ambitiösa populärmusiken hade just imploderat och maximalt simplistisk pop dominerade nu totalt - precis som dagens ungar bara har Idol eller Idol att välja mellan. De som föddes in i 80-talspopen fattade aldrig att det var som en återgång till neandertalmänniskans nivå och att det låg storhet begravd bara några år tidigare.

Plötsligt inser jag på nytt vad jag hörde redan för 30+ år sedan - det här var inget band av rockande dussinidioter. Åtminstone hade ledaren Bill Nelson uppenbart filosofiska böjelser. En poetiskt lagd kommunikatör av tidlös insikt för unga popkonsumenter, fast hans röst, tyvärr, var alldeles för vek för rockformatet, arty eller rakt-på:

Here beneath our haunted moon,
In a room of green we disappear...
Invisible to all the world,
We practise sleeping,
Keeping time by nothing clear...

Surreal estate

Eller:

Beyond the final portal,
Behind the iron gates,
Our lady of illusion,
The guardian daimon waits...

New Precision

Citat 1: Själens syndafall ner i den sublunära sfären gör oss osynliga för världen - den verkliga världen bortom det vi kallar kosmos! Här på jorden praktiserar vi "sömn" och vår tidräkning baserar sig inte på något vi förstår...

Citat 2: Knepigt! Är det vår illusionens dam (moder Maya) som står som en slutlig portal/järndörr mellan oss själva och vårt bättre jag Översjälen eller vår vakande Daimon?

För han likställer väl inte illusionens dam med skyddsängeln?

(Textbladet säger "demon" men det är naturligtvis den klassiska "daimon" som avses.)


måndag 11 oktober 2010

Mayas 2012-profetia - västerländsk felräkning?En vetenskapsnyhet som omvärderar de tidiga västerlänningar som översatte Mayafolkets tidräkning till vår gregorianska kalender. Misstankar finns om att dateringarna, bland annat det kända stoppdatumet 2012, ligger snett!

Vore man konspirationsbenägen - en överhettad hjärna - skulle man förstås börja spinna på helt andra frågor: "Vem har planterat den här nyheten? Vem vill tona ner källor till oro?" Och så vidare. 

Men artikeln ger ett intressant stycke historia, där speciellt erkännandet att västerländska forskare ofta är underkvalificerade och inte ser "hela bilden" är en välgörande påminnelse om den sekulära individens ständiga tendens till hybris. 

Å andra sidan... Såg de "hela bilden" hade de redan haft kunskaperna och därmed troligen inte varit forskare till att börja med!

Människans tänkande är ett fängelse och en rundgång i galleriet. Det förstod redan de platonska filosoferna. T.o.m. Guds tanke (Nous) söker förgäves greppa sin egen storhet och rör sig mellan enskilda betraktelser. Dessa ögonblicksbilder är de tillfällen till erfarenhet vi - de enskilda människoödena - erbjuder Observatören.

fredag 8 oktober 2010

Reinfeldt & Schlingmann - två led(d)a män

["Tvärvetenskapligt" inlägg enbart för dem med adekvata idéhistoriska kunskaper, övriga kommer bara att se "flum", dvs gränsen för den egna räckvidden.]

Två dunkla naturer

"Och han är verkligen en kul kille, Per Schlingmann. En gång var han med om att skapa Ipren-mannen, den intelligenta värktabletten. Den här gången ska han uppfinna den lyssnande alliansregeringen." (AB)

En statsminister som inte har tillräckligt med sig från högskolan för att i djupet kunna bedöma världsbilder ligger naturligtvis i farozonen för att ansluta sig en modern marknadskapitalistisk modell. Den har dock varit västvärldens spelplan sedan innan han föddes och det finns ingen anledning att ifrågasätta den, med mindre man är född till en Gautama Buddha, en hedervärd själ som förmår sätta sitt eget överflöd (Gautama var född till adeln) i relation till den omgivande världens belägenhet. 

Ringa människor maskar istället av sin horisont för att förenkla, för att kunna se "den enda vägen", som moderaten Carl Bildt en gång missbrukade en djup, metafysisk term och använde för sin själviska högerpolitik.

Har en sådan här statsminister, likt Reinfeldt, en underliggande neuros inför kroppslig ohälsa (se tidigare analys) har vi redan kommit en bra bit på väg för att förstå "arbetslinjen", ett begrepp som kapslar in en världsbild och människosyn. Världsbilden är, som sagt, människovidrig och för att arbetslinjen inte ska vara en ologisk konstruktion måste även människobilden vara det. 

Och de nya moderaternas bud till svenska folket är förvisso bara lutherdomens gamla krav att foga sig under fogden och vara flitig och nyttig - exakt vad Rovkapitalismen vill ha av en nickedocka i statsministerposition. Konsumtionsmaskineriet kräver en galärslav vid varje åra. 

Minns ni Charlie Chaplin fastbojad vid Maskinen, grovt underbemannad för att maximera direktörens (och aktieägarnas) vinst?! Charlie blir allt desperatare där han söker utföra flera personers arbete och hålla kolla på Maskinens alla spakar och rattar. Chaplin beskrev inte bara industrisamhället utan också de nya moderaternas arbetslinje enligt Marknadens människosyn.

Underbemanning = kostnadsbesparingar

*****

Reinfeldt föddes sannerligen inte under Ledarens soltecken, han är tvärtom Kräfta, den solidariska anhängaren. Det är därför nödvändigt att fråga sig vem som är hans herre, vem eller vad han egentligen tjänar. Och det är inte folket, vardagens alla Charlie Chaplins! 

Det faktum att många svenskar röstade på "nya" moderaterna visar bara den lutherska pragmatismen alltjämt påverkar våra själar inifrån fastän troligen samma människor ställer sig kallsinniga till kristendomen som sådan, vare sig den torftigt lutherska eller någon annan variant.

Spinndoktorer behöver historielösa dårar som råkat komma i maktposition. Att Reinfeldts nya pr-chef Per Schlingmann uppfann Ipren-gubben var mig helt obekant, den meriten är signifikativ när han nu ska söka sälja på svenskarna samma inhumana sjukvårdspolitik och arbetslinje en gång till, fast med nya och bättre omskrivningar.  (DN, SvD, om utnämningen, den senare bara en notis.)

Jag tänker inte spinna på Schlingmanns tyska pass, men inget kan dölja det faktum att "arbetslinjen" representerar en tysk-luthersk och närapå naziinfluerad människosyn. Individen undviker gaskammaren - eller att falla utanför arbetslägrets sociala skyddsnät - bara så länge hon motoriskt håller sin kropp igång, arbetar och gör rätt för sig. När tänkandet som utgår från Maskinen tillåts styra människosynen, då är vi alla riktigt illa ute. Nya moderaternas människosyn är skrämmande daterad, den luktar medeltid mitt i all sin IT-fierade glassighet.

Hur kan så många svenskar vara så ohyggligt obegåvade att de inte ser de verkliga sammanhangen? Jo, för att de inte står i kontakt med ideologiernas inre väsen utan likt sjuåringar kivas på skolgården med enkla åsiktsklichéer som de aldrig förankrat i den verkliga verklighet som berättar att ett samhälle enligt ovan skisserade människosyn kommer att kollapsa helt. 

I antiken ledde så här onda makthavare till revolutioner och stor blodspillan. Frågan om de självgoda svenskar som ser att de för egen del har något att vinna på en högerpolitik har kapacitet att tänka ytterligare lite längre och förstå vad de gör sig skyldiga till. Visste de om att reinkarnationsprocessen kommer att föra dem direkt till ett framtida liv i kroppslig klenhet och inga som helst skyddsnät, då skulle de nog tänka både en och två gånger innan de fortsätter sovande genom samma världsbild. 

Ja, Reinfeldt hade rätt i den där skandalösa och människohatande texten han skrev vid 28, svenskarna är ett sovande folk och han har utnyttjat det maximalt - för sin egen karriär. 

Nu har han synliggjort Schlingmann maximalt som den spinndoktor han är. Så vad kan vi utläsa ur Schlingmanns horoskop i den här frågan, vägledda av Ipren-mannen som psykologisk symbol?

Se ondskan! HälsoFascisten Mars i Jungfrun
och Avtrubbat (smärtstillat) Ego

Tre planeter i darwinistiskt yrande Jungfrun där fysisk fitness värdesätts högre än någon annanstans i zodiaken, kanske undantaget motsatta Fiskarna, där krankheten regerar via attribut som "långvård", "fängelser", "materiella förluster", "uppoffringar", etc.

Som synes saknar Schlingmann tonvikt på Fiskarna så han förfaller med lätthet till en ensidig syn på att en frisk och arbetande människa är normaltillståndet, ja kanske t.o.m. den enda människotyp han tar på allvar.

Att det är si och så med hans empati framgår av själen (Månen) som i Väduren är mer egocentrisk än någon annanstans i zodiaken. Att han också tillhör en särdeles okänslig sort, framgår av att pliktens och begränsningarnas planet Saturnus detta år lider sitt "syndafall" i Väduren eftersom egocentricitet eller partsintressen aldrig får ligga till grund för den reella lagstiftning som Saturnus också härskar över. 

I en bättre värld än vår skulle unga människor som visade maktambitioner men var födda med Saturnus i Väduren noga synas efter tecken på självförhärligande eller diktatorisk maktfullkomlighet. De är potentiellt samhällets fiender. 

*****

För ett utmärkt exempel på hur man kan avstyra människor med den här tendensen, se Petra Medes horoskop (nytt fönster). Som artist har hon valt att spjälka av den här onda sidan och ge den en "skyddad verkstad" som den sjukligt narcissistiska figuren "Petra". Många människor trodde dock "Petra" var hennes verkliga person vilket bara spädde på den kluvenhet i folkdjupet som redan fanns angående Petra Mede. Och hon är denna Saturnus, men planeten ger inte hela historien.

*****

Per Schlingmanns psyke kopplat till arbetsgivaren Saturnus omvittnar tyvärr att subjektivism är hans alldeles egna syn på hur policys ska sättas, gränser ska dras, och ord formuleras! Han har nu ett otal nymyntade ord bakom sig (neologismer) som ingen använder. (Så misslyckade att jag i skrivande stund inte kommer på en enda av dem!)

Saturnus på Månen är som med horoskopet för Bastiljens stormning säga: folkets instinktiva (Månen) assimilering av den onda Slavdrivaren Saturnus. Saturnus trubbar av, minskar den psykologiska sensitiviteten, får oss gömma oss bakom formalismer - den har alla psykopatens särdrag. 

Visst är Saturnus också förnuftets planet, den är saklig och rationell, men den påverkar sinnet (Månen) till det sämre och särskilt när den inte längre är rättrådig (jfr Saturnus "upphöjd" i måttfulla Vågen) utan förfallit till egocentrisk subjektivism. "Min vilja är min lag" - det är en placering som luktar diktator i den händelse den aspirerar på, och når, makt.

Månen med begränsaren Saturnus över sig får också människan att känna efter mindre, lyssna mindre på själens alla stressignaler. Så samma hjärtlösa slavdrivare Schlingmanns psyke har internaliserat, samma obönhörliga anspråksfullhet måste nu själen (Månen) värna sig mot för att inte gå under.  Det är som att ha Freuds överjag vrålande Sieg Heil! i innerörat från morgon till kväll.

Så vad göra inför denna konstanta inre smärtupplevelse? Schlingmann skapar Ipren-mannen, reklam för ett bedövande preparat så att vi, koncentrationslägersfångarna i de nya moderaternas värld, i avtrubbat tillstånd kan fortsätta arbeta i Maskinvärlden tills vi stupar. 

Sen blir det massgraven i den Rovkapitalisternas värld som "nya moderaterna" så tjänstvilligt försöker trolla bort genom att tjäna som dess bulvan. Astrologiskt är Reinfeldts rollmask densamma som Tiger Woods: tjänarens Jungfru. Båda synes vara totalt hycklande frontfigurer in i vilka storföretagen pumpar in massor av sponsorpengar. Inte underligt att Reinfeldts nya moderater inte vill prata vem som finansierar dem - den astrologiska analogin med Tiger Woods sponsorer är klockren.

(Anm. Studera noga Jungfruns härskare, handelsmannen Merkurius för en indikation om vilka Jungfruascendenter som falska tjänare och vilka som är ärliga.)

*****

Människosynen bakom "arbetslinjen" har inget med västerlandets idétradition att göra, den är ren Ondska. Men en statsminister som inte har tillräckligt med sig från högskolan för att i djupet kunna bedöma världsbilder ligger naturligtvis i farozonen för att blir agent för en livsinvestering han kommer att brinna i helvetet för.

Och se Schlingmanns horoskop en gång till: se Solen/Mars, en furiöst engagerad aktivist som verkar för den friska och livsdugliga arbetaren (Jungfrun är trälens tecken förutom kroppsligt underhåll) och som, om så krävs, kastar det onda ögat (210°) mot Mån-Saturnus. Ge dem ord som distanserar dem från hur de verkligen känner, ge dem en smärtstillande Ipren!

Den som minns Karl Marx ord om att "religionen är ett folkens opium" förstår nu den sataniska Schlingmanns metodik. Hans pr är precis samma sak som Marx pekade på: smärtlindring eller försköning av ett i grunden ohållbart tillstånd. Men Schlingmann har - exakt som Satan - vänt på Marx och använder citatet i slavdrivarnas tjänst.

Arbetslinjen är det dummaste svenskarna någonsin låter sig luras av. De har köpt en människosyn som gör dem alla till bränsle för Maskinen och Brännugnen. De har degraderat sig till en självbild som stavas "mekanism". För detta sorgliga faktum bär även den nattståndna biologin från igår skuld.

Den Nya Biologin, däremot, har återintroducerat värdighet i människornas liv. Vetenskapens framkant, som inte nått Sverige pga landets ekonomiska investeringar i gårdagens biokemi, falsifierar det vi gjort till vår världsbild. De biokemiska livsformerna är produkter av intelligent design. Detta innebär att det mirakel till värld vi är omgivna av är signerat "övervåningen" - och den övervåningen är inte Maskinens giriga direktörer!

Så sluta konsumera så hysteriskt! Ni gör precis vad Ipren-mannen handlar om: bedövar er från djupare och intelligentare tankar! Våga börja fundera över vilken världsbild ni vill ge era barnbarns barn. För de kommer i sin tur att föda ungar som är du och jag, i vårt nästa jordeliv!

Vilken öken ondskans lakejer som Reinfeldt och Schlingmann kommer att anvisas, det vågar man inte ens spekulera i. Vad som är säkert är att den som vet mer än han söker implementera eller faktorera in i sin verklighet hopar synd, och den kristna synden är detsamma som den indiska filosofins så kallade "negativa karma" som sakta väver den kropp vi kommer att få i ett framtida liv (vår nästa "uppståndelse").

Kommer något smärtstillande i världen att kunna bota de krämpor Schlingmann sakta bygger åt sig själv i en framtida kropp så länge han tjänar som ordvrängare åt den ontologiska Ondskan?

*****


Mer i Expressen om Reinfeldts "varböld", den omänskliga människosyn som genomsyrare moderaternas sjukförsäkring.

_____

Anm. Jag kursiverade "motorisk". En på miljonen kan förstå sånt. Så här är nyckeln: en ultrasubtil hint om den fysiska fitnessens Jungfrun igen! Människosynen som säger att vi är mekanismer. Termen "social ingenjörskonst" avslöjar också vår alarmerande avvikelse från den korrekta och människovärdiga livssyn som länge satts på undantag i det allt mer sekulariserade Europa och där botten gick ur vår civilisation från det att vi alla fattade att det här var "marknadsskrafternas" tummelplats.

Att väst kommer att gå under i sin nuvarande form är bara alltför uppenbart, och muslimhat är bara ett typiskt tecken att vi inte vet var att söka fienden. Vi har den inom oss själva via det civilisationsval vi gjort, och Schlingmanns IPREN söker få oss att blunda för vad värken söker berätta! Naturen själv ropar ut hur lite de nya moderaterna är önskade i en bra värld.


torsdag 7 oktober 2010

Jönsen har uttalat sig igen

Jag noterar nästan medlidande Humanisternas ordförande i nästa krig mot kyrkan på Newsmill. Ibland har jag sett välargumenterade artiklar från den här rörelsen och i varje sådant fall har Sturmark haft en medförfattare - ofta biologen Patrik Lindenfors. På egen hand låter han som en studentikos nybörjare som gapar över mer än han kan svälja, styltig formalism söker dölja den ofullgångna analysen:
[Prästen] Kjellström tycks tro att religiösa har monopol på godheten. Han skriver om de många troende och deras engagemang för mänskliga rättigheter att deras "engagemang vilar helt på tron på en kärleksfull och upprättande Gud som visat sitt ansikte för oss i Jesus från Nasaret."

Lyckligtvis är ju detta påstående inte sant.

Sturmark anklagar prästen Kjellström för att komma med obelagda påståenden, men när Sturmark har något att säga så blir det etter värre. Till att börja med går det inte ens att avgöra vilket av de två påståendena han förnekar, det att religiösa skulle ha monopol på godheten, eller trosutsagan att Gud visat sig genom Jesus.

Men självbesinning är nu inte styrkan hos landets mest underhållande ateist, så han forsar på. Det som sedan följer kan knappast kallas för ett belägg för vad det än är Sturmark just har förnekat, utan ett hypotetiskt resonemang om vad Sturmark själv borde våga eller inte våga i mötet med kristna! Är det så han belägger vilketdera han just förnekat? Hans tänkande är så barockt och ologiskt att man baxnar. 

Men så har den här och komplementbloggen Sideriska siktet också noterat den extrema intelligenshämning denna förgrämda religionshatare lider av. Han är helt enkelt inte kapabel att tänka utanför lådan, inte ens för att testa hållbarheten i sin egen text och än mindre att bedöma någon annan. 

Han kallar religionen en relation uppåt medan hans "godhet" kommer inifrån. Hade han varit god och inte ond hade han förstått att vilken spatial symbol man väljer är egalt, godhet är av Gud och den som förnekar källan till sin godhet är en bluff.

Vad kan landet Sverige lära sig av denna stirriga gycklare? Förstår han inte att han i själva verket bidrar till att vända opinionen, om aldrig så lite, tillbaka mot religionens och filosofins värld? Hans tjattrande stimulerar ju ämnet och de enorma krafter som verkar i den psykiska världen (en värld Sturmark givetvis också förnekar, varav denna akuta brist på logik). Och det djupa psykiska stratat är som bekant (utom för Sturmark) förgården till det andliga, medvetna livet!

*****

För en astrologisk (teknisk) diskussion av ordförandens störning mellan det omedvetna och förnuftet, se detta inlägg. För ett helt annat inlägg där ämnet genuin humanism kom på tal, se denna jämförelse av artisterna Irma och Joni Mitchell inklusive fotnot.


tisdag 5 oktober 2010

Mästare ser både smått och stort

Jag läser en fascinerande artikel i SvD om detaljrikedomen i konsten hos t.ex. Leonardo da Vinci. Målaren som inbillade sig ha blivit antastad av en fågel i barndomen. 

I sin "Art and the Creative Unconscious" (1959) diskuterade den jungianske djuppsykologen Erich Neumann Leonardos underliga föreställning i termer av modersarketypen. Jag ser istället fågeln som uttryck för en annan idé som senare möter i hans ivriga skissande på ett flygplan. 

Leonardos blick för mikrodetaljer på en 4 millimeter stor yta mår väl av att kontrasteras mot det "tidsfönster" eller den tavelram inom vilken han var satt att verka. Genialitet kan aldrig förstås utanför den kontext som är den Stora Bilden, vår gåva från idévärlden. Leonardo som motiv i egen rätt var enligt kinesisk människosyn visserligen inte fågeln men väl en flygande drake! Det är uppenbart att vi har med samma arketyp att göra, bara i två olika förklädnader.

Läs mer i denna djupdykning i arketyper och konstens upprinnelse i vad Platon kallade den eviga idévärlden. Scientismen, konstens baneman, och svensk politik kommer också att få sitt. För allt hänger intimt samman, som antikens lärde så klart förstod. De gamla kineserna uttryckte det så här: 

"I en mästares händer är inget otjänligt."

måndag 4 oktober 2010

Manuellt arbete
Tittade klentroget på ICA-butikens senaste sändning gröna äpplen. Vem är det som sitter och klistrar på de här små reklamlapparna? Och i två olika led i fruktens långa färd genom världen dessutom!

Jag ska inte förvandla den här bloggen till någon soptunna modell Sverker Olofsson, då blir det alltför gnälligt. Det blev faktiskt så gnälligt att bara analysera hans horoskop att jag raderade inlägget från den andra bloggen! Det har bara hänt 2-3 gånger.

Men när jag ändå är inne i ICA-butiken måste jag berätta om första gången de hade slut på sina röda minitomater - fullständigt smaklösa och odlade i växthus i Holland.

På outgrundliga vägar fanns istället ett parti med ursprungslandet Senegal. Det var den mest ofattbara scenväxling jag varit med om! Det smakade om grönsaken, och det smakade otroligt mycket. Rikt och aromatiskt.

Nästa vecka var den sedvanliga ICA-versionen tillbaka i hyllan igen, och numera hatar jag varenda förpackning jag köper. Men jag är för lat för att jaga land och rike runt efter vad som ändå bara är smakupplevelser... Bloggen handlar nu inte om epikuréer - även om mina första stereohögtalare värda namnet hette så! - utan om högre typer av filosofi.

Glömd klassiker från 1976-77

Men det där udda tillfället då Afrikas jord sände en hälsning genom de små röda smakbomberna var det nästan som om ett eller några tidigare liv kom tillbaka upp ur glömskan...

Många européer pendlar mellan Nordafrika och Europa mellan liven. Gissa var invandrarfientliga européer kommer att finna sig återfödda nästa gång? Livets lagar är geniala. Till sist har själarna sett båda sidorna av varje sak så grundligt att de går till nästa nivå i det är spelet.


söndag 3 oktober 2010

Mer motgift mot scientismen

Med den outhärdligt stingsliga och bjäbbande Sturmark allt oftare i mediedebatten, bör noteras att han bara är en B-kopia av den otrevliga zoologen Richard Dawkins, vars okunnighet om allt utöver sin hemmaarena naturalismen, fastslogs ganska snart efter "The God Delusion".

Inte minst genom en ohyggligt mycket vassare bok från brittiska matematikern John C. Lennox (året därpå). "God's Undertaker" gjorde slarvsylta av en försvarlig mängd dumma, självmotsägande eller bara inkoherenta påståenden från sådana namn som Humanisterna troligen skulle citera om de kände till några andra än gamle Bertrand Russell, Daniel Dennett och sagde Dawkins.

Jag har bara läst en liten del av 200 sidor långa reviderade andra utgåvan från 2009, men Lennox "God's Undertaker" är verkligen ett aktstycke av logisk precision. Likväl har jag fått invända mig med marginalanteckningar två gånger på de första 45 sidorna. Att Lennox är kristen har sina problem, för kristendomen är i själ och hjärta en exklusivistisk religion. 

Uppenbarelsen de kristna fått motta upplever de gå utöver alla andra världsreligioner. (Den här bloggen ser kristendomen som en gren av den eviga visheten, sophia perennis, men kanske inte den starkaste...). Därför fallerar Lennox så fort han för en annan kulturkrets på tal. På sidan 22 berättar han lustfyllt om de vetenskapliga upptäckter väst gjorda av vetenskapsmän som alla trodde på Gud, men hur jesuitmissionärer skulle ha mötts av kinesisk klentro då de på 1700-talet förklarade universum styrt av lagar som människan utrönt.

Detta är fullständigt dumprat och trots att jag läst vidare och beundrat Lennox skärpa ett kraftfullt minus. Han har inte skärskådat sin egen kristna tro och är därför ett naivt offer för den gamla vanliga europeiska chauvinismen: "Se här kommer vi med överlägsen kultur till infödingarna och de arma krakarna tvivlar på oss."

Sanningen är ju att det kosmologiska verket I Ching hade ingått i den kinesiska kanon i runt 1500 år innan de kristna kom med sin mission och sina vetenskapliga upptäckter. Kineserna var själva naturvetare, astronomer och matematiker, och deras centrala tanke var just den om TAO, att det finns lagbundna skeenden i naturen vilka kunde sammanfattas i en Rörelse, som de kallade Tao. Vilken groda av Lennox! Förorsakad av samma självgodhet som han kritiserar scientister och "vetenskapliga humanister" för.

Mitt nästa problem kom med de här orden på sidan 44:
Science has been spectacularly successful in probing the nature of the physical universe...It has served to relieve a lot of people from superstitious fears. For instance, people need no longer think that an eclipse of the moon is caused by some frightful demon, which they have to placate.
Ännu en gång hör vi den självgoda västerlänningen som kommer med förnuftets ljus till de primitiva människorna som lever i inbillning och mörker. Lennox har uppenbarligen inte sett den sene Wittgensteins tankar, fastän de studeras flitigt inom kristendomen. Hans idéer om att alla språkspel är lika goda, att varje värld är sann inifrån sina egna villkor. Nu blir plötsligt Lennox själv absolutistisk - precis som de ateister kan så effektivt vingklipper - och är den som sitter inne med den korrekta beskrivningen av verkligheten.

För egen del är hans referens till måndemonen extra pikant eftersom jag efter 25 års hobbypulande med astrologi men utan hänvisningen till den eklipsskapande "draken" började studera om den hade en astrologisk effekt eller inte. Resultatet av det kanske dussin horoskop på min andra blogg som ställts för svåra jordbävningar, flygkrascher eller extrema massmördare säger något helt annat än Lennox. De primitiva hade med all rätt lärt sig frukta eklipserna - de har med mörka tilldragelser på jorden att göra. 

För att bara ta det kanske mest uppslitande enskilda ödet i modern tid i Europa. Jag minns inte längre detaljerna - som kan läsas i den bildade Geoffrey Cornelius "The Moment of Astrology" (Wessex 2003) - men om inte minnet sviker mig helt dog Lady Diana under en grasserade eklips mot hennes födelsehoroskop. 

Den här långa och av idéer sprudlande artikeln om terrorhot illustrerar via 11 september-horoskopet och det för Madridbomberna hur måndemonen var högst integrerade i totalbilden vid båda dessa katastrofer.
Bortsett från dessa små gnisslanden (cirka var tjugonde sida?) är det här en förnämligt bra bok som illustrerar tankefelen som ateister som Humanisterna har för vana att göra.

Och om den boken ger mersmak, här är en hel sajt ammunition för att att synliggöra de lama pajaskonster Sturmark & Humanisterna sysslar med,  en sämre sortens kopia på de proffsateister som inte allttid är överdrivet smarta de, heller! Här är horoskop för löskokt evolutionsbiolog respektive berömd kemist. Uppenbara mentala eller attitydproblem hos båda två för den som förstår något av det här ålderdomliga symbolspråket.


lördag 2 oktober 2010

Platons förbiströmmande tid: pseudolivReinfeldts "vision" beskrevs så dråpligt av
AlliansfrittSverige att de flesta inte ville förstå.


En läsare efterfrågade på min andra blogg horoskopet för "Nya Moderaternas födelse". Förvisso. Samtidigt har bloggen redan påvisat att astrologin fungerar, dels via statistiskt intressanta trender och dels genom mer analytiska diskussioner av olika teman. Inte minst att man kan utläsa organisationers huvuddrag - t.ex. omvittnade både Google och SAP ambitionen att likt klassiska imperialister lägga den materiella verkligheten under sig.

Dessutom är moderaternas ideologin en parentes. Vi kommer att vakna upp om några år och inse hur vi blev lurade att rasera en bra grundstruktur. Den här typen av florstunn frontend för rovkapitalismen är inte värd att spilla tankemöda på.

Vad som återstår nu är att fler och fler människor kommer att få KÄNNA i sina liv att all denna privatism skapar sämre kvalitet på varor och tjänster - konkurrensen driver fram besparingar och materialförsämring i högre grad än sant nytänkande. Det är ofattbart att ingen tänkt igenom villkoren för högkvalitativ produktion. Då skulle marknadsliberalismen framstå som ren idioti.

Den hiss som efter 25 år nyligen ersatt den ursprungliga där jag bor är ett rent skämt. En kitschig illusion av "Hi-tech" komplett med parodisk tågröst som ropar ut våningsplanen och ett så slött styrsystem att jag hinner gå en hel trappa innan fanskapet ens hunnit "autostänga" dörrarna och sätta sig i rörelse. Minns en äldre generations robusta hissar med jalusidörrar. De fungerade fortfarande perfekt med minimalt underhåll 40-50 år senare!

Den breda majoriteten av människor får det hela tiden aningen sämre fast de är så duperade att det inte märker det. När en civilisations intelligens sjunker tillräckligt lågt tror man att förändring i sig har ett värde. Platon. Så korkade är de Nya Moderaterna om än inte de bakomliggande krafter som profiterar på en maximalt simpel befolkning. Det är ingen slump att klassisk filosofi saknas i skolundervisningen och att religion smutskastas rätt rejält i Sverige. Tydlig insikt om livets mening skulle innebära slutet på den billiga livsstil vi alla tror att vi värnar.

Men egot, egot… Så många anser sig tillräckligt smarta för att vinna något för egen del på slit-och-slängsamhället som högerregimen förespråkar pga Mammon, dess ordergivare. Några är t.o.m. så korkade att de tänker enbart negativt och gör val utifrån en avsky inför t.ex. en laddad term som "centralstyrning". De är inte ens i kontakt med verkligheten utan sitter fast i sina egna attityder och åsikter. (Hur många kan föreställa sig att vara fri till och med i förhållande till sina egna tankar? Nej, tänkte väl det…)

Moderaterna drivs i stora delar av just en sådan hallucination: spöket socialdemokratin som de nu försöker exorcera ur det svenska samhället. Kom det inte ut en bok vid namn Chockdoktrinen häromåret? Hoppade svensken över den boken? Var svenskarna inte intresserade av att förstå sin del i den globala helheten eller villkoren för deras vällevnad? Det verkar inte så, de valde Nya Moderaterna.

 

fredag 1 oktober 2010

Idol - girighetsmaskineriet bakom mask


Marxistisk analys som skivbolagslogo från 70-talet

Jag läser Harry Amster i SvD och nickar instämmande. Inte för att jag tittar på Idol, men för det uppenbarligen bara handlar om ett drivhus för artister som bakomliggande intressenter hoppas ska sälja STORA upplagor av en låt tack vare programformatets massiva exponering (till vilken journalister som Amster bidrar).

Skillnaden på dagens "music for kidz" och utbudet då jag växte upp är enorm. Jag kan bara se att det beror på att det fanns så många oberoende små skivbolag under 1970-talet, så många idéer som, fastän oprövade, testades friskt i musiken. Det är rätt uppenbart när man kollar igenom kompletta serier med singelsläpp från många kommersiella artister från förr. Briljanta låter - de som senare samlades "Greatest hits"-albumen - avlöstes av rätt löskokta historier. 

Men det viktiga är att folk i branschen testade saker förr, var mer vågade. Allt gick inte ännu efter mall, och det fastän även då kanske majoriteten av låtskrivare och A&R-folk som Laila Bagge var fega kräk som stal idéer från branschkonkurrenterna och mjölkade dem till sista droppen.

Det är ingen slump att alla idag ser på 60- och 70-talets popmusik som den mest innovativa, och senare generationer egentligen bara gräver i historien och stuvar om den. Musiken är så rik att den kan varieras i nästan det oändliga. 

Men det vill inte marknadskrafterna! Där är imitation av beprövade koncept och mainstreaming explicita lagar. Det här handlar inte om musik utan om att tjäna pengar, den kanske fulaste olat som existerar i människans psykologi och som sammanhänger med att de flesta av oss ännu bara är apor med en mänsklig fernissa. Se Goldings klassiska "Flugornas herre" för hur nära ytan det själviska djuret egentligen ligger. 

Eller ett aktuellt exempel: BP-ordföranden Svanberg som under pågående oljeinferno i Mexikanska golfen diskret passade på att köpa BP-aktier medan de var billiga, helt klart i syfte att själv profitera på naturkatastrofen hans nya arbetsgivare ställt till med.

Den generande uppgiften nämndes i förbigående i någon svensk tidning, men ingen vågade göra något av den. Svenskarna saknar moralisk kompass och vi har alla en liten girig sate inom oss, en svartjobbare, en piratnerladdare och främlingsfientlig psykstörning. I det här landet föredrar vi att härja över livets miljöaspekter som de ytliga hycklare vi är. Vi ser inte ett dugg av vår egen inre miljöförstörning.

Marx uppfyllelse: Vilken fisk har ätit vilken? RCA - BUDDHA - BMG?

Centraliseringen i musikbranschen, där man plötsligt kunde se både två och tre bolagslogos på samma skivomslag (de stora fiskarna började äta upp de små) var ett faktum redan innan den digitala tekniken fick så oförutsedda konsekvenser för tio år sedan, när filkomprimering och internet tillsammans sjösatte mänskliga egoism i sällan skådad skala och särskilt underhållningsbranschens mediaformat drabbades svårt.

Gemene bolagsdirektör såväl som slutkonsumenten har en tjuv inom sig och finns det möjligheter på båda sidorna att bara kopiera visar mänskligheten att de per definition är mer självtjänande egoister än hedervärda och humana (glöm Humanisternas förfalskning av begreppet human - de förankrar inte sin definition av människa i en trovärdig helhetsbild). 

Ständigt hungrande efter mer pengar - begär är bottenlösa! - sökte musikindustrin efter kreativitetens gyllene 60- och 70-tal nya inkomstkällor. Min ungdoms häftiga, progressiva skivetikett Island kastade t.ex. in handduken i början av 80-talet och började spekulera i filmindustrin. Här ses i företagsvärldens jakt på pengar förlagan till dagens förvirrade multimediala värld där alla artister prompt ska syssla med allt. 

Men det handlar bara om ekonomiska synergieffekter mellan olika exponeringsytor och inte en sekund om artisterna skulle vara multibegåvade - vilket sångerskan Madonna förbittrat tvingades inse när hennes skådespelarkarriär inte alls artade sig - hon var fast i sin barnpop och saknade kapacitet till djupare karaktärsroller. Inte undra på att hon söker fabricera evig ungdom - det skulle just se ut om hon började förgummas med tanke på den skäligen enkla produkt hennes framgångshunger, nästan som ett syndastraff, bojade henne vid.

När jag ögnar genom Wikipedia-artikeln om den ena av Idol-juryns tre medlemmar, Andreas Carlsson, upptäcker jag att han är en av landets internationellt framgångsrika låtskrivare. (Det säger kanske mer om hur lite jag ägnat mig åt barnpop sedan Britney Spears genombrott. Vissa typer av melodier, attityder och arrangemang växer man ur efter 10-12 års ålder och redan efter 5 om man är musikaliskt geni.)

Den svenska fattigmansversionen av encyklopedin har två meningar om Carlsson/Idol som röjer den kallt ekonomiska bakslughet jag pekat på, branschens fullständigt mekaniska produktion av strömlinjeformade produktioner för sin egen vinstmaximerings skull, Marx hoppfulla "mardröm" om hur monopoliseringen i industrivärlden skulle nå en smärtgräns varefter hela civilisationssystemet brakade ihop:

2007 startade han två nya företag med Anders Bagge och Laila Bagge Wahlgren: Meriola Media Group AB och Meriola Songs AB.

I 2008 skrev han också vinnarlåten "Insomnia" for den finska Idol-tävlingen. Låten var skriven tillsammans med Patric Sarin och vinnaren Koop Arponen sjöng den.

Det är bara att lägga ihop två plus två. Musikindustrin, eller rättare hela underhållningsbranschen, styrs nu av några globala företag, och om du som låtskrivaren Andreas Carlsson kan sitta och styra tävlingen i ett land och samtidigt skriva låtarna till vinnaren i den lokaliserade klonen i Finland, och marknadsföringen av dessa groomade plastidoler är internationell - då är det bara en tidsfråga innan de lokaliserade subsystemen kuggar i varandra och Carlsson får sin jackpot - i Sverige, i Finland eller någon annanstans, och miljonerna rullar in som royalties.

Hur kan den här raffinerade ruffel- och bågverksamheten tillåtas fortsätta? Är det här bättre än när USA:s vicepresident drev egna företag som profiterade på USA:s invasion av Irak?

De som söker sig till de här systemen, konstruerade för att mjölka människor med rätt outvecklad smak på deras tid och pengar, är de lägsta av människor. Betydligt lägre än den enkla publiken. Den talang de nu har som låtskrivare (eller talangscouter) överflyglas många gånger om av osmaken det ger att inse exakt hur de tar sina steg utifrån en vilja till position i ett vinstmaximerarsystem som inte bryr sig om det är cancerframkallande tobak eller slagdängor den kränger. 

Vi talar Satans ansikte: det marknadskapitalistiska systemet, ett helt omoraliskt civilisationssystem som upphöjer egenintresset till norm. Det hade inte varit möjligt om väst fattat fynden i den nya kvantfysiken som snarast sjunger samma melodi som religionerna, men det säger sig själv att ett rovkapitalistiskt västerland inte kunde släppa fram implikationerna av den nya fysiken. Den måste var och en hitta fram till själv. 

Det går liksom inte att bara lägga ner ett helt civilisationssystem över en natt... En omformning tar lång, lång tid - ibland genom ett totalt sammanbrott och en lång nattsvart period lite liknande den svenskarna redan omvittnar genom sin brutalt insiktslösa världsbild. 

Ett inre mörker föregår alltid ett yttre. För andra gången valde svenskarna en marknadsliberal högerregering som till sin själva natur drar just mot det sammanbrott Marx såg komma och som medieindustrin är ett lackmuspapper på. Tänk mayaindianernas 2012-profetia men ta inte året så bokstavligt - vidga blicken och se hela tidsandan!

Att Harry Amster ondgör sig över Bagge, Bagge-Wahlgren och Carlssons ruttna attityd är inte ens början på det mänskliga och moraliska förfall de här rökridåerna till programformat står för. Men så skriver han ju för en tidning som tror det nuvarande civilisationssystemet är här för att stanna och att det i grund och botten gör människan gott.

Det är inte sant, sekularism skapar egoistiska och fega grisar, för all del lätta att slaktas när Dagen kommer. Folk dör i skräck inte av pengabrist utan redan i föreställningen om ett liv utanför konsumtionsslingan. Detta är då offren som smörjer Idol och de andra synkroniserade subsystemen.

Grabba medan tid är!

Se även AB-artikel om Idol!