lördag 31 juli 2010

Årets Pride-parad enligt kineserna

De gamla kineserna skrädde inte orden när de menade sig ha detekterat avvikelser från den gudomliga Normen (Tao). När jag provar klockslaget 13.00 (paradens start) den 31 juli 2010 enligt gammal kinesisk metod ur "yang-perspektiv" (utagerande), replikerar Ho Lo Li Shu-systemet:
Bottom six:
Wandering frivolously and in pettiness.
If such is one's position [in regard to traveling],
one is selected for catastrophe! 
Parallellen med gayparaden (och särskilt kritiken mot gångna års parader) är spöklikt tydlig! Märk hur kritiken riktas mot "vandrarens" sätt att bete sig utagerande och frivolt i relation till den värdkultur där han befinner sig!

Gayfolket i den heteronormativa verkligheten, någon? Ja, så här skrämmande träffsäker är den kinesiska visheten. Det folket hade förstått, till skillnad från detta taskspel som är västerlandet.

Samma tidpunkt men nu ur "yin-perspektiv" (mottagligt, "att sova på saken/reflektera lite till"), ges ett bättre omen:
Six at third:
Three persons walking by rule decrease by one person.
One person walking [alone], by rule finds his/her companion.
Det senare ominat handlar för övrigt om att få kontroll över en obalans i driftlivet!

fredag 30 juli 2010

Scientistiska svenska skrikhalsar & den verkliga diskursen

Jag upptäckte en analys av vetenskapsfilosofen Wolfgang Smiths tankar, som de presenterades i "The Quantum Enigma", av Seyyed Hussein Nasr, en av världens främsta islamologer och allmänt intellektuella och tillika professor vid George Washington-universitetet. Kritiken ger bättre kött på benen än mina två korta inlägg (här och här) om den mästerliga boken.

Bara i dumdryghetens nästen upplevs västerlandets mest sublima tankar och islam som oförenliga! Professor Nasrs uppskattning av den kristna vetenskapsmannen Smith utgör en generande kontrast med andan bland Sveriges scientistiska skränollar. 

Läs, sekulära Humanister, och gör bot. Nasrs korta kritik demonstrerar den internationella nivån på en diskussion som i Sverige låter som den simpla populism den är: "Gud finns nog inte". Så menlöst. Så skapat av de svagsinta för en tänkt pöbel.

Att hylla vetenskapen (dvs narcissistiskt brösta sig över sin egen tankekapacitet) är utmärkande för en mänsklighet som inte längre vågar tänka stort. Stort tänkande kommer nämligen av förmågan att brösta sig mindre och lyssna mer. 

Den djupare förklaringen till lockelsen i scientismens pseudoförklaringar ligger i att vi alla är rädda att dö. Religionen (till skillnad från den positivistiska vetenskapen) adresserar exakt den djupare frågan om vad en människa är bortom småpratet om de många mätbara subsystem vetenskapen reducerat henne till. 

Religionen ger den typ av övergripande kognitiv karta en människa inte klarar att närma sig förrän hon vuxit upp och insett att hon, också, kommer att dö. Först då ser hon igenom den intighet och det skenbygge vetenskaperna tillhandahåller som mjukstart för unga själar.

Att ateistklubben Humanisterna, som under sina år i Sverige inte ens vågat närma sig vetenskapsfilosofin, nu helt givit upp ambitionerna att "allmänbilda" svenskarna, är uppenbart. Att istället slira över i annan fil och vädra åsikter om allt från konfessionella friskolor till religiösa attribut i det sociala rummet (och ständigt med samma rädsla och religionsfientlighet som underström), gör det angeläget att peka på det fina samförståndet mellan verkliga intellektuella, sådana som männen Nasr och Smith.

Det är sådana tankeutbyten vi måste inspireras av och ha som våra rollmodeller, inte onda uppviglare och demagoger som de namn Humanisterna hittills sökt importera från utlandet och plantera i den svenska folksjälen.


*****

torsdag 29 juli 2010

De scientistiska myterna krackelerar

I en lustig synkronicitet meddelar TT att det beror på hur man mäter, huruvida man lider av vitaminbrist eller inte, bara dagen efter att jag läst rymdflygsingenjören Wolfgang Smith påpeka att geocentrismen faktiskt inte kan falsifieras av naturvetenskapen! I Einsteins relativistiska världsbild finns inte mer trängande skäl att lägga solen i centrum än att behålla jorden där.

Varje grandios spekulation från astrofysikerna ("big bang") bygger på antaganden som inte går att bevisa. Bland exemplen anför Smith den stellära parallaxen som, fast den själv är ett rent antagande, används som om den vore ett bevisat faktum för att avgöra distansen till andra objekt i universum. (Frågan om universums ålder kommer också in här.)

Smiths dekonstruktion av den världsbild vi alla tror på utan att veta att den, faktiskt, bara är rena fabler, är så häpnadsväckande att jag fick påminna mig om den här äldre herren faktiskt är en av hjärnorna som skapade förutsättningarna för NASA:s rymdfärder genom att matematiskt lösa det praktiska problemet med farkostens återinträde i atmosfären utan att brinna upp. Här är med andra ord en snillrik man som haft tid i sitt långa liv att fundera på relativitetsteorin ur en mängd synvinklar.

Det finns alltså anledning att som svensk fråga sig om vi är helt ute och cyklar i de flesta frågor i livet. Vi är väl en av de mest filosofi- och religionsbefriade länderna i Västeuropa och de mest slaviska anhängarna av "mätvärden" och "relativisering" ("nivellering", "jämlikisering") och de fabler som scientister spinner runt sin värderelativism som en fallen tidsålders överstepräster. Vi kan ha bytt ut en myt som i själva verket har mer att talar för sig mot en myt som garanterat är skapad av människans skenande föreställningsförmåga.

*****

Uppvaknandets tid närmar sig, om än inte just 2012 (människan behöver kvantifiera sitt liv, det tillhör den skadade själens disposition). Försök komma på en enda människa i Sverige som inte resonerar inuti den fabel som scientismen som helhet är! Rävaktiga politiker och retoriker, hierarkihatande feminister och sjukdomsförnekande hbt-are: det kommer att bli helt tyst i landet om folket plötsligt skulle se igenom sin godtyckliga världsbild, spunnen av spinndoktorer för att värna särintressen.

I den meditativa tystnaden skulle samtidigt en större, icke-relativistisk verklighet återigen göra sig hörd. Men det är samtidigt det sekulära samhällets död, och vi vet att av alla ting är detta det sista den luciferiskt fallna själen önskar sig. Den vill inte vakna upp till individuellt ansvar.

Så det blir nog något i stil med 2012-apokalypsen för det här landet. När tidsåldersskiftet kommer, kommer inga mätbara aspekter att kunna anföras som förklaring till förändringen. Det är helt enkelt en högre ontologisk ordning som "fått nog" av människans missbruk av ord som "frihet" och "yttrandefrihet". Den kommer att bryta sig in. Som en tjuv om natten.

Två böcker av Wolfgang Smith som med fördel läses i kronologisk ordning:

The Quantum Enigma (1995)
The Wisdom of Ancient Cosmoloy (2004)

Den förra klargör varför kvantfysiken inte sysslar med den verkliga verkligheten (som är kroppslig) utan bara med ett tunt subset som Smith kallar den "fysiska världen" och som helt består av mätvärden sammanlänkade av teorier. 

Det är denna pseudoverklighet som den materialistiska vetenskapsmannen har lyckats smuggla in i folkmedvetandet så att vi som de jubelidioter vi är börjat mumla - i trans - att vi är moderna och upplysta och att religion och filosofi kan placeras på historiens sophög. Smith är själv kristen, ja, men hans argument är inte baserade på tro utan intellektuell analys av kategorisammanblandningen i det sekulära västmedvetandet.

Den senare boken är ännu en ögonöppnare - det är här han visar mer av godtyckligheten i den västerländska, sekulära världsbilden som många tror är etablerad sanning.

Jag har just beställt "Cosmos and Transcendence: Breaking Through the Barrier of Scientistic Belief", men jag ser en amazon-recension redan från 2000, så det är möjligt att den boken redan täcks in av senare arbeten. I vilket fall har Smith helt nyligen givit ut ännu en bok i denna fascinerande västerlandets självuppgörelse i dessa yttersta tider.

Vitaminbrist eller inte - det är det mindre problemet! Men så stort för svenskarna eftersom de lät sin värld bli ack så liten.

*****


Se även: Ytligheten i Sveriges horoskop - en annan vinkling på det här inläggets grundtanke, samt Wolfgang Smiths horoskop.

Om vitaminbristens vara eller inte vara beroende på mätmetod, se DN.

Inte helt obesläktat: Expressen om amerikanska psykiatriska förbundets makt över hela västvärlden i frågan om vad som är psykiskt friskt eller sjukt och pseudoproblemet (?) "mångas oro över att inte hålla sig inom normaliteten".

Ämnet anknyter till en brittisk psykiaters upptäckt efter 40 år i yrket. Givet vår godtyckliga västerländska världsbild kunde britten själv vara i farozonen att bli sjukstämplad! Så illa är det med västerlandets "mätmetoder" - en följd av den sekulära, postmodernistiska och relativistiska förvirringen.

fredag 23 juli 2010

Sverige - helvetet på jorden?

[Litania om 3 A4-sidor]

Det parodiska om än inte tragiska med de flesta åsiktsstinna svenskar är att de inte ens kan skilja religionen som historiskt fenomen från religionens tidlösa kärnvärden!

Därav menlöst dravel i varenda kommentarspalt om t.ex. "religionens övergrepp genom historien". Detta ska felbara individer lastas för eller t.o.m. en institutionaliserad intolerans eller politiska ambitioner som maskerar sig som religion.

Men rörelser i det externa sociala rummet är det enda svenskarna tycks kunna uppfatta. Svenskarna är ett folk som otillbörligt reducerar svåra frågor till enbart deras sociala dimension. Svensken är grundligt duperad av en naturvetenskap som utan att kunna bevisa det påstår att människan enbart är en biologisk produkt. Naturvetenskapen söker låtsas som om inga av djuppsykologins märkliga tecken på att vi är något mer överhuvudtaget existerar.

Därför har västerlandet lyckats tränga bort storslagna pionjärer som F.W.H. Myers eller Carl-Gustav Jung till periferin för att inte myten om den materialistiska monismen ska börja anses för problematisk. Och detta pågår dagligen fastän alla de stora kvantfysikerna under 1900-talets första hälft, då oerhörda landvinningar skedde, vänt sig mot denna myt. Materialismen är falsifierad.

Så många har något att vinna på att vi fortsätter med en mekanisk världsbild som är stendöd. Särskilt den enkla ingenjörssvensken vill inte fundera för djupt över materia/energi och kvantvärlden med dess påminnelse om att verkligheten mer påminner om det religionerna alltid har talat om än den enkla och robusta 1800-talsmaterialismen - maskiner, ånglok, prylar…

Och när således det som svenskarna kallar sitt toppskikt - vetenskapsmän - inte har någon som helst koll på vad klockan ringde in en ny gåtfull världsbild (och vändpunkten är snart ett sekel gammalt!), förstå då hur det låter nere i folkdjupet. I det här landet tror folk uppriktigt att religionen förpassats till historiens soptipp. De har som sagt inte ens besinnat vad ämnet är, utan väljer ut dess "historiska linje" och "dess sociala organisationsformer" att "tycka" och ha åsikter om. Detta är att göra det väldigt enkelt för sig! Faktiskt, det är ett av den katolska kristendomens dödssynder: lättjan - intellektuell lättja.

Religion - riktig religion - å andra sidan, kretsar kring det svenskarna verkar sakna i sina kroppar: en själ! Latinets "religare" innebär att åter länka sin själ mot dess källa (det gudomliga), ungefär som man omkalibrerar ett mätinstrument som tappat bäringen. Religion är faktiskt en "privatsak" när allt kommer omkring, den kan inte förmedlas via sociala spektakel med mindre deltagarna är "där", medvetna och öppna som individer.

Eftersom alla religioner i världen har som grundantagande att det gudomliga är en obruten enhet och paradoxalt nog ändå förekommande i centrum av varje varelse, blir ett kriterium på om sann religion är för handen huruvida människor stödjer varandra eller skadar varandra. Per definition kan det en terrorist gör mot sin omgivning rubriceras som religion. Men hur dumma är inte svenskarna, låsta i någon fixering, eftersom samma falska argument som säger det motsatta valsar runt i folksjälen som ett förgiftningstillstånd!

Religionsfientliga svenskar indikerar således (som om någon behövde ställa sig frågan) en grupp som saknar religion - som inte hittar "hem" till andra människor och företeelser eftersom de saknar kontakt med sitt eget psykiska centrum.

Svenskarna - dessa produkter av samhället - sekularister - är en hoper felkalibrerade mätinstrument och därför desorienterade i hela sitt tankeliv. De avskyr den gamla gråsossigheten men är själva totalt de-humaniserade. De har satt fokus just på samhällsordningen istället för på sitt eget centrum. Svensken anses snäll och tråkig just för att han tappat kontakten med sitt centrum. Svensken saknar individualitet.

Och i avsaknad av ett individuellt centrum finns inget som förenar svensken med någonting i omvärlden. Detta följer naturligt av nämnda postulat, det om alltings essentiella enhet. Svensken kan varken identifiera sig med den kristne, med juden, med muslimen, eller med någon annan. 

Tvärtom, i det här sakernas tillstånd drar sig den svenske utilitaristen (i bemärkelsen någon som utnyttjar och instrumentaliserar sin värld) ner mot Sydostasien för att köpa unga villa människors kroppar i själlöst sex. 

Så lever människor som förlorat kalibreringen mot centrum. De ser inte längre sig själv i sin nästa. De är länge än svin, långt lägre. Svinen har åtminstone djurets naturliga värdighet. De varelser jag talar om nu är demoner, aktiva agenter för det onda, för separatistiska läror.

Sverige är för närvarande "landet som Gud glömde" vid världens ände, vid Ultima Thule. Är det här en straffkoloni för själar som sorterats bort från den del av mänskligheten som utvecklas tillsamman och lär sig av historien? (Samma historia som svensken "fryser" och gör till en åskådningsform för att slippa delta själv.)

Är isen i Dantes helvetesregioner Skandinavien, numera "världsberömda" för sin oginhet mot utsatta, främlingar och flyktingar?

Vilket "straff" väntar dem som inte blir medvetna om den tankemiljö de gjort till sin egen och använder som ursäkt för att vakna som centrerade individer?

Hur vända den här sorgliga utvecklingen?

Till att börja med borde den opinionsbildande gruppen Humanisterna kriminaliseras. Den skada deras sådd av misstro mot alla världsbilder utom den distinkt inhumana scientism de prånglar ut under falsk beteckning åsamkar det svenska samhället borde kvantifieras. Kvantifieras i termer av dess bidrag till våld i förorten mellan invandrarungdom och svenskar och på andra punkter i samhället där väven nu är hotande nära att brista och vi inte behöver en enda grå människa med miniräknare i handen ytterligare.

Inte heller de sekulära lärosätena är utan sin skuld till svenskens andliga och intellektuella förfall. För det är härifrån styrningen av politikerna - marionetterna - borde ha utgått, fast så ej skett.

Sekularismen - importen av enbart externa sinnesdata på kollektiv och individuell nivå - har sakta förlamat det svenska samhället inifrån. Kvar ses nu bara en mängd fullständigt orörliga intellekt, avstannade mitt i steget och roterande (patologiserande) runt en handfull klichéer. Hela svenska folket repeterar mantrat "jämlikhet" i djup hypnos och ingen lever upp till det för ett ögonblick. Det kallar jag ett helt folk i djup självlögn.

Älska din nästa som dig själv, var budet. Så enkelt. Men så obegripligt för den som fått lära sig att den sekulära människan inte äger ett eget centrum att utgå från. 

"Miljön gjorde mig så här ömklig." Skitsnack. Vakna upp! Du svensk håller låg internationell klass som människa, och lapa inte inbilskt åt dig av Kirsten Dunst på filminspelning i Trollhättan när hon säger att alla svenskar verkar så snälla. Det är bara bristen på individualitet hon ser, bristen på genuin godhet! 

Det Kirsten Dunst ser är ett folk i hypnos - omedvetet utför de sina sociala rollspel från dag till dag. Det där svenska vemodet, det är just känslan av att något inte står helt rätt till, känslan av att man kanske inte är helt vaken, inte riktigt fått med det viktiga i sin ekvation. Inte riktigt räknar med sitt Själv.

*****

Se även DN som idag "ompublicerar" brevet Är vi beredda att älska juden och muslimen?


Se även den astrologiska studien Ateism gör människan allt fulare.


onsdag 21 juli 2010

Doktorn har ordet"There is no need to tell the world how you are made [having psychic abilities] because the more you tell the truth the more you are thought a liar. This is inevitable because the truth involves our accepting that there are no human selves but only walking shadows. People hate to be deprived of the weight of their own substance and hate you for discarding your own."

Arthur Guirdham, M.D. - A Foot in Both Worlds - A Doctor's Autobiography of Psychic Experience

måndag 19 juli 2010

Bortom den världsliga visheten...Läser psykiatern och läkaren Arthur Guirdhams memoarer. Boken, "A Foot In Both Worlds" (1973/1992), är skriven helt ur perspektivet av episoder som ledde till hans insikt om inte bara tidigare liv på jorden utan om sin djupt mediala eller "psykiska" natur. De första sidorna tyckte jag var fladdriga och svårbegripliga men jag läste inte vaket nog! 

Han skriver med en sarkasm och klarsyn som är förödande. Hans bedömningar av människor i omgivningen både väldigt brittiska och samtidigt så "to the point" att det är skrämmande att inse att vi är omgivna av människor som direkt ser vilka vi är. Ja, kanske inte i Sverige, där vi underdånligt dyrkar gästarbetande britter som vore de överlag ett Herrefolk - det är det germanska stråket i vårt blod som slår mot "simpla" invandrare och lismar för de med högre status...

Och nog har Guirdham i alla fall satt några spår efter sig - här hittar jag en för länge sedan genomförd bokauktion där en av hans märkliga titlar såldes (i förstaupplagan).

Arthur Guirdham, Obsession. Psychic Forces and Evil in the Causation of Disease. London: Neville Spearman, 1972. First Edition. Hardcover. 8vo. 186 pp. Black cloth with large gilt titling to spine. Very light rubbing to boards, top edge of pages slightly foxed and dusty, book seller's sticker on front paste down.

An unorthodox examination of the psychology of obsessional states and neurotic disorders, which the author attributes - in some cases - to the supression or misunderstanding of psychic gifts.

ISBN: 0854352716. Booksellers' label on front endpaper, hint of spotting to edges, otherwise, a tight and bright Near Fine copy in Near Fine dust jacket. (Dustjacket lightly rubbed with a few creases along bottom edge, not price clipped.) (37734) SOLD

(Den arkiverade auktionen innehåller helt fascinerande boktitlar som kanske kan sammanfattas som "ockultism".)

En intressant kortbiografi om Arthur Guirdham hittade jag på www.answers.com (möjligen en inlånad Wikipedia-text, har inte kollat).

Allt jag kan säga är att jag har ryst flera gånger under läsningen av självbiografin. Inte minst när han blickar tillbaka på sin barndom och dess upplevelser av andevärlden. Förnimmelser av ljusfenomen och högfrekventa toner - det kände jag igen. 

När jag såg och hörde de här sakerna runt sex års ålder, döpte jag dem till "det elektriska spindelnätet" i brist på bättre. Under en period (mindre än ett år) manifesterade sig spensliga vagt lysande linjer i sammansatta mönster i rummet (eller i en projektion inifrån psyket på den projektion av värld som den rumsliga världen ytterst också är). Jag kunde få dem att dyka upp i mitt pojkrum närhelst jag satt helt stilla och andäktig på stolen. Föga anade jag väl då att det var yoga jag höll på med! 

Barn är, som Jesus sade, oerhört nära himmelriket. Innan föräldrarna lyckats uppfostra dem till denna världens tjocka.

lördag 10 juli 2010

Det finns läkare...och så finns det läkare

Jag tog mig för att beställa hem några böcker av fascinerande läkaren Arthur Guirdham som jag läste i min ungdom i samband med ett fall av gruppreinkarnation. 

När jag tittade på alla utgångna (och därför ofta hutlöst dyra) böcker på Amazon, föll mina ögon på ett tidigt verk, från 1942, av den synske (mediale) läkaren: "Disease and Social System".Titta bara här på första (reproducerade) sidan: vilken massivt klarsynt människa, vilken förödande kritik mot den nya "vetenskapen" som inte - till skillnad från de antika astrologerna - förstod att varje människa har ett individuellt mönster för sjukdom (och hälsa)! Klicka på bilden för förstoring.

Den här har tydligen tryckts upp på nytt i faksimilutgåva, vilket tyder på att Guirdham alltjämt har något att säga oss (han har varit död i många år).

fredag 9 juli 2010

Platon, Pytagoras & en synkronicitet

"Platon använde regelbundna symbolmönster, övertagna från de gamla anhängarna till Pytagoras, för att ge sina böcker en musikalisk struktur. Ett århundrade tidigare hade Pytagoras förklarat att planeterna och stjärnorna skapade en ohörbar musik."

Science Today (100629)

Den här nyheten höll jag helt på att missa, men fick syn på den idag. Bara några meningar in i texten stannade jag upp då en tanke slog mig.

"Stopp och belägg! Jag fick ju nyss hem en bok med pytagoreiska källdokument, nu sedan jag tagit mig genom Platons dialoger. När var nu det?"

Den 29 juni, samma dag som den sensationella nyheten kablades ut att en forskare knäckt "Platons kod"! Var det Världssjälen som involverat mig i ett av sina skeenden?


Synkroniciteter har följt mig i många många år, mer än sanndrömmar eller varsel. Jag förstår inte varför, men det är fascinerande.

Och mystiken fick en extra dimension när jag påminde mig att jag från början satt ett bokmärke på den här boken på Amazon.com åtskilliga veckor om inte rent av månader tillbaka. Bokmärket låg väl synligt i webbläsaren invid andra flitigt använda och jag måste ha tittat på det många gånger "utan att se".

Men så fick jag syn på bokmärket och impulsen att slå till (på svenska Bokus eftersom det inte lönade sig att importera den).

Det här tarvar nästan en astrologisk analys av de pytagoreiska sfärernas musik för just den 29 juni, då boken anlände med posten.

Vad fanns på himlavalvet den dagen som matchade mitt födelsehoroskop --- och med all säkerhet också Platons om hans födelsedata funnits att tillgå?


Inte alls en ointressant passage den här perioden av såväl Solen som Hermes/Merkurius över min egen Ascendent/Måne!

Både Solen och Merkurius i Tvillingarnas 14e grad denna dag! (Och Merkurius i sitt härskarläge.) Undertecknad föddes med Månen (psyket) i Tvillingarnas 12e grad och Ascendenten i 10e graden.

Filosofins Jupiter är kanhända av intresse i sammanhanget. Dagen i fråga i Fiskarnas 9e grad där den aktiverade, lustigt nog, min månnodsaxel bara halvgraden längre fram.

***** 

Bokus bekräftelse på beställningsögonblicket ("konceptionsögonblicket") har också sin synkronistiska tjusning: den 23 juni 16.43 med Vågens 14e grad stigande över Stockholms östra horisont. Merkurius och Solen i Tvillingarnas 3e respektive 9e grad.

Här fascinerar förstås Luft-Vågen i 14e graden vid beställningsögonblicket (undertecknads soltecken) till medfödd Luft (ascendenten) i 14e graden vid "födelseögonblicket" (bokens ankomst).


Men vad alla dessa data kan tänkas betyda är material för ett inlägg på min astrologiska blogg, Sideriska siktet.
torsdag 8 juli 2010

Reinfeldt & fängelsehålan

Ödeshjulen rullar långsamt på. I föregående inlägg påminde jag om hur väl Mona Sahlins väg för närvarande överensstämmer med det medeltida kinesiska prognossysstem som gör anspråk på att ha kartlagt ödets principiella natur - en sextio (eller om man så vill 180) år lång cykel som upprepas om och om. 

I indisk astrologi känner man en 120 år lång cykel där planeterna turas om att regera, så det är ganska uppenbart att vi har att göra med representativa modeller snarare än verkligheten själv. Det skulle kanske t.o.m. en kulturlös scientist kunna medge om han nu hade en dag av ovanlig självinsikt och förstod den fiktiva naturen i sin egen begränsade och begränsande världsbild.

I detta kortinlägg måste jag säga samma om Reinfeldt: hur ytterligt väl stämmer inte arbetsmarknadsminister Littorins plötsliga avhopp under mystiska omständigheter in på den arme statsministerns sommarprognos. Det är som "Tio små negerpojkar" - Reinfeldts gäng blir bara mindre och mindre (AB).

Gå gärna tillbaka till det här inlägget om du inte redan läst det och se hur skrämmande väl den kinesiska visdomen målar upp en bild av Reinfeldt som nedstörtad i en fängelsegrop. 

Eftersom Littorin stod honom så nära kanske det är en "telepatisk" inblick vi får - hur Reinfeldt under perioden visualiserar sin genommaterialistiske partikamrats stundande undergång. Bara allt för likt det egna ödet i fråga om regeringsmakten...

Författaren Jorge Luis Borges hoppades en tid skulle komma när mänskligheten växt sig större än den tarvliga politiken och inte längre behövde ledare. För den sublima och filosofiska tanken snuvades han på Nobelpriset i litteratur av, vad jag förstår, en lätt vänster-rosa svensk Nobelkommitté. 

Det här landet, som bara har politik kvar att vara religiös inför, kommer att bli sist att göra entré i den nya bättre världen. I mina ögon spelar det ingen som helst roll vilka som har makten i Sverige. Landets hela grund är så vanartigt byggd, dess materialistiska världsbild så totalt i konflikt med verkligheten själv. Och om grunden är rutten, hur bra kan landets medborgare själva bli - inklusive sina folkvalda?

söndag 4 juli 2010

Monas spådda valseger & hatkampanjen

Vill bara påminna om den kinesiska prognosmetoden HO LO LI SHU och dess förutsägelse för Mona Sahlins sommar 2010: 

"Ett skumrask" söker blockera Mona, sade den fatalistiska prognosmetoden. 

Hur väl rimmar inte det ominat med den moderate politikern som satt ett smutskastarbrev i cirkulation!

S-politiker i upprop mot "hatkampanjen" i DN.

torsdag 1 juli 2010

Myten om den hållbara civilisationen
"Om vi i den rika världen slutar låtsas att vårt sätt att leva kan göras 'hållbart', var hamnar vi då?"
Tänkvärt på kultursidan i dagens Aftonbladet


*****

Avlägsna släktingar: 

2012 och profetian från 1934, en färgsprakande förutsägelse om ett stundande tidsåldersskifte.

Oljekatastrofen och det sjunkna Atlantis, en astrologisk meditation över BP-ordföranden Svanbergs ödesbundna byte av bransch. 

Meditationen blev riktigt gäckande då Svanbergs horoskop dubbelexponerades på Obamas - se Arketypiskt krig: USA vs. BP.