måndag 31 maj 2010

Kristallskallen - en dålig myt mindreIntressant arkeologisk artikel som visar att den mytomspunna kristallskalle som sagts hittad i Sydamerika är en fabricerad historia. Det var redan känt, men här är en bekräftelse till.

torsdag 27 maj 2010

Pity on such a good story

The blog So Many Records, So Little Time, features a nice reminiscence of the classic hymn-like tune Conscious Man by Jamaican vocal trio The Jolly Brothers. The story sounds all very believable. However, the mess that always was the Jamaican record industry isn't helped by producing educated guesses about who offered what record company what music. 

Thanks to a few good import stores in Stockholm Sweden where I lived at that time, I grabbed a UK copy of said tune on the extremely short-lived Magnum label already in 1977; a label which folded after just three LP releases and few singles. 

The information to be gleaned from the original UK relase of this mellow tune shows demon producer Lee Perry (hiding from view in the credits) did not offer the song to United Artists, as indicated in the above link (where you can also see the 1978 reissue). Apparently, UA acquired simply the folded Magnum Records' catalogue.The complexity is even worse than that blogger imagined since according to the above label it had already been licensed from the Seven Leaves Records company - which paradoxically I have never seen releasing anything until the 80s! 

No wonder every reggae discography site is replete with misinformation, gross misinformation. Piecing the history of reggae's golden years today may actually not be worth it. So little time, so many other things to learn.

söndag 23 maj 2010

Å nej, de persiska dödstornen!

Inlägg, fritt inspirerat av Obamas efterlysning av en ny världsordning. [~1.600 ord]

Ett tystnadens torn i det gamla Persien


Jag grämer mig över att först under 00-talet börjat anteckna dag (och till och med timma) för nattdrömmarna. Drömmar blir ofta mer intressanta om man känner deras kontext. Inte så att de enbart är "dagrester", men många gånger hittas råmaterialet drömmarna byggts av i händelser nära i tiden.

Att sedan drömmens innebörd är en helt annan tillhör de gåtor som materialister inte ens borde uttala sig om - dessa som inte ens tror de har en inre själ.

Med eller utan datering har en handfull starka drömmar följt mig genom åren, och i just det här fallet för att drömmen så tydligt tycktes förutspå kriget i Kuwait. Jag gjorde kopplingen redan då och har därför bevarat ett löst minne att drömmen föregick ökenkriget med cirka 1 eller högst 2 år. Såvitt jag minns fanns det inget i pressen som antyda ett sådant krig så långt innan, och jag läste i vilket fall inte tidningar och ignorerade fullständigt politik vid den tiden.

Därmed är "dagresterna" i drömmen obefintliga. Istället fylls den av ålderdomligt, arketypiskt material - jag saxar från mina drömanteckningar (ja, även de äldre har en efter en satts på pränt):

Dröm cirka 1988-89. 

Minne av att drömmen föregick Persiska Gulfkriget med 1-2 år, eftersom jag "fattade" eller "kopplade" till drömmen sedan det startade.

Står till höger utanför ett skjul ovan jord med en dörr på vilken det står något som alluderar till hur Noa släppte in djuren parvis i arken. Men här säger skylten att den smala dörren bara släpper in besökarna en och en.

Kommer in i en tyst mörklagd lokal som liknar en biosalong men också en kyrka med dess altargång. Jag går nerför ett långt, rakt nedförslut och på höger sida står långa rader av glasmontrar.

Jag noterar att mänsklighetens evolution tycks vara illustrerad med föremål vartefter jag går neråt, ser t.ex. flintyxor i en monter. ["Dagrest": Vi hade några flintyxor liggande i ett vitrinskåp i barndomshemmets vardagsrum.]

Nere vid rummets kortvägg - där en bioduk brukar finnas - hänger en stor tom vapensköld i stil med riddartidens sköldar. Minns den nu [2008] som helt vit, men från det att jag börjar stirra på den, framträder motiv. Eller också fanns motivet där från början, men "får liv" genom att jag fäster min uppmärksamhet på det.

Jag ser två torn ute i en öken och tornen börjar glida över sanden i elaka och hotfulla s-rörelser, exakt som ormar slingrar sig framåt. Jag utbrister med återhållen ångest, "Å nej, de persiska dödstornen är tillbaka igen".

Jag kan inte längre säga om jag vid den här tiden redan hade mött (via religionsstudierna i Uppsala) det persiska skicket att "luftbegrava" de döda, lämna dem uppe på höga torn, där gamarna fick äta upp kvarlevorna intill benen, men tornens hotfulla rörelser tycks förebåda död.

Där vaknar jag.

***

Tillägg: upptäckt den 7/7 2008 (Ullman/Krippner - Dream Telepathy sidan 5):

"Another classic example of a dream held to come telepathically from a God is one attributed to Alexander the Great while he was besieging the Phoneician city of Tyre (Tyros in Greek).

Alexander dreamed of a satyr dancing on a shield. this was recognized as a pun by the dream interpreter Aristander. He told Alexander. that the Greek word for satyr (satyros) could also mean "Tyre is yours" (sa Tyros). Inevitably (otherwise we would not know the story today), Alexander succeeded in capturing Tyre."

Det framgår inte av den antika uppgiften huruvida satyren dansar ovanpå en liggande sköld, eller om den dansande släktingen till Pan syns dansa - som i min dröm - som sköldens motiv.

Min dröm följer i vilket fall en "arketypisk förlaga" som bara kunde vara av intresse för den politiska härskarklassen. Min dröm kan sägas vara ur perspektivet av en som inte gillar perserna!

Märk också att "tornen" kan ses som schackpjäser och det faktum att de är två stycken, som upptakten till ett krigsspel som innefattar två aktörer. Måhända var det dessa bottnar som fick mig att minnas drömmen 1-2 år senare, när USA:s krig mot Irak efter dess invasion av Kuwait var ett faktum. Irak som granne till Persien/Iran med dess dödstorn...

Med data från 2008 trodde jag drömmen var "färdigtolkad". Men drömmar är inte objektivt material utan aspekter av levande väsen, av oss som själar! Därmed interagerar vårt psykiska innehåll med världen intill evigheten och när Obama den 22 maj 2010 efterfrågar en ny världsordning kom jag att tänka på min astrologiska analys (nytt fönster) av Ericssons förre CEO som maximalt olyckligt (för sin egen del) tog parti med BP och den gamla världsordningen just innan en oljerigg skapade en stor miljökatastrof.

Jag såg inte att jag hade fortsättningen på min dröm om dödstornen framför mig fastän de närmast ropade till mig då jag letade upp den logotyp för British Petroleum jag växte upp med. Nej, inte ens när jag lär mig att bolaget började som The Anglo-Persian Oil Company klämtar klockan!


Se den klassiska formen för en vapensköld som erinrar västerlänningen, inte främst om sin kolonialism, utan än mer om hans heliga krig mot araberna under medeltiden. Se de två bokstäverna motsvarande två persiska dödstorn. Koppla till oljeföretagets ursprungliga namn som pekar rakt mot Persien.

Drömtillfället och detta nu är intimt förenade, som ett maskhål som förbinder skilda segment av en märkligt veckad rumtid. Alla tider är alltid närvarande, men vi är inte alla öppna för alla kopplingar. Platon sade att själen har kapacitet till hågkomst - på sikt kan den vinna full inblick i sin egen historik.


*****

Detta är alltså inte en lamentation över dagens perser. Iran är en nation som med rätta fruktar den stora Satan USA för dess rovkapitalism. Detta är en studie i djup drömsymbolik. Naturligtvis har jag själv levt ett tidigare liv i Persien - eller i en till Persien fientligt stämd nation - och mer än troligt haft ett olyckligt möte med dessa "dödstorn".

Men själen är djup och rik, och när vi nattetid lägger bort den råttintelligens som vår korttänkta egocentrism i dagjaget utgör, då är den fri att komponera med allt sitt material från alla sina liv, och efter ett vist övervägande berätta sitt hjärtas mening!

Därför har djuppsykologen James Hillman rätt: en dröm är aldrig färdigtolkad, den är inte ett "objekt" att klassificera och allra minst angripa som de allra mest låsta psykena gör: genom drömböcker som listar olika föremål och fixerar dem till en eller annan betydelse. Av någon anledning råkade jag drömma en närmast apokalyptisk dröm kort innan Kuwait-kriget men den drömmen innehåller en så tajt inre struktur att den fortsätter att producera mening.

För tro inte Vetenskap och Folkbildning eller Humanisterna och andra enkla sändebud för den sataniska kraften: livet är inte meningslöst, vi människor med vårt medvetande är inte en naturens slump med ödet att uppfinna en fiktiv mening med våra liv - vilket bara föder dubbelmoral och inkonsekvenser. 

(Materialisten börjar finna det väl tungt att axla allt ansvar för universum själv och drömmer nu myten om att hitta bröder och systrar på andra planeter - men naturligtvis bara i den biologiska formen - hans innevarande myt har hämmat hans intelligens kapitalt!)

Livet är tvärtom fullt av mening och materialistens själva definition av liv helt uppåt väggarna. Det t.ex. biologin studerar är bara mekanismer för liv - de vill "maskin" och därför finner de "maskin" som sin "objektifierade" version av livet. Allt detta är ytterst sett drömmar som Världssjälen drömmer. Sade inte redan Shakespeare det?

Ateister vägrar acceptera att det utöver drömmen också finns en övervåning och det är där vi hittar de verkliga aktörerna. Vi är alla nedsänkta avatarer i den här experimentverkstaden, och de flesta av oss är knockade medvetslösa av de simpla kulturer vi hamnat i. Allra mest förblindade är de som hävdar att de är mest upplysta - de sekulära västerlänningarna. 

När därför de "persiska dödstornen åter är i rörelse", då är detta inte ett varsel som stämmer till invandrarfientlighet eller fruktan för Orienten. För vi - de sekulära västerlänningarna - är just de människor som befolkade Persien för några tusen år sedan!

I stora flockar har själar som en gång var "vi, de vackra svartskallarna" [1] reinkarnerat om och om igen. En del själar har lämnat gruppen, andra har tillkommit. Det tillhör själens natur, individuellt och kollektivt att först reagera med förnekelse och bortträngning på de egna erfarenheter som med ökad insikt (ytterligare jordeliv) visar sig ha varit irrvägar.

Bortträngningens andra sida är demonisering av alla som i dagsläget uppvisar beteendemönster som vi själva nu bär som vårt själsliga arv. Givet det svenska folkets spasmer inför främmande folk, tycks den grupp som nu är inkarnerad på jorden som svenskar ha mycket att stå till svars för i sitt kollektiva förflutna.

Jag ska inte gå så långt som att börja spekulera över vilken sällsynt grym och hjärtlös persisk dynasti en del av oss möttes i senast vi sågs, jag har redan ventilerat tanken på ett stort segment av reinkarnerade nazityskar i den svenska populationen, och historien skulle kunna tyckas helt nattsvart om man bara listar de olyckliga milstolparna för dessa subgrupperingar inom Världssjälen. 

Men tänk i de här banorna så är du inte långt från den verkliga Verkligheten - en berättelse om Naturen som inte liknar något den fåvitska naturvetenskapen har att berätta! 

Se, dessa insikter vore en verklig ny världsordning!

Obama efterlyser sin nya världsordning: DN, SvD, AB._____
1. Thorkild Jacobsen - The Treasures of Darkness, Yale University Press, 1976

Omen om Obama och Oljan

President Barack Obama blir nu allt mer irriterad över BP:s oförmåga att stoppa oljan.
– Täpp till det jädra hålet! ska han ha sagt i närvaro av ledande regeringstjänstemän enligt presidentens egna medarbetare... (AB)

Hur stor är oljeolyckan, jämförelsevis, i Obamas liv? Tillräckligt stor för att det gåtfulla kinesiska prognossystemet HO LO LI SHU (Floderna Ho & Lo:s rationella talvärden) tycks fånga upp den under just vårkvartalet då BP:s fuskbygge sjönk!

År 2010 öppnade med ett vinterkvartal i tecknet Utmattningen - dåliga opinionssiffror? Alternativa läsarter är Torrläggningen, eller Kringrändheten. Men under nästföljande kvartal förutspås en lysande möjlighet att plocka nya politiska rättfärdighetspoäng.

Under våren spegelvänds vintertemats grafiska representation för en hämmad situation och rubriceras Brunnen - en kanal för fritt flöde som tydligt kontrasterar med den vattenbrist som föregående tema indikerade. Det är inte svårt att i den arketypiska bilden se en oljebrunn!

Det jag antyder är att det kinesiska systemet ser "brunnen" som en tillgång ur Obamas perspektiv. Den är i grund och botten en resurs och ska "inte täckas över", dvs, tas ur bruk, "mörkläggas", eller tystas ner. Applicerat på en viss nivå ser inte ominat något problem med oljeborrning i sig,

Men detta är en felläsning, en literalism. Brunnen är på en djupare nivå symbol för människor med åtkomst till sina inre själsliga vatten. De är paradigm för ärlighet och nytta för sina medmänniskor.

Som en moralisk president (se också hans kritik över den allt mer korkade mobil, och teknikanvändaren under samma kvartal), vinner han poäng på en öppen insyn i de verkliga förhållandena kring BP-olyckan. "Täck inte över." 

Att BP:s ingenjörer misslyckades täcka oljehålet med en kupol får skrivas på slumpmässiga koincidenser, men i den arketypiska verkligheten har naturligtvis även det fiaskot en djup symbolik - övertäckandet hade varit att alltför snabbt släta över de djupare frågor om människan och hennes natur som katastrofen var ämnad att presentera den konsumerande människan med.

Om dessa sanna, icke-censurerade förhållanden som en fritt flödande brunn med kristallklart utflöde bäst kan berätta, står att läsa i Brunnens understa skede där det talas om brun lort som inte är till nytta för vilddjur alls! 

Även här är den smutsiga lorten (lera eller olja) en literalism - den kinesiska filosofin talar här om helt ärelösa skitstövlar med ont i sinnet. Samma orena soppa underst i brunnen var för övrigt för handen då en viss Adolf Hitler föddes till världen. Ibland är det här systemet chockartat grafiskt. 

En stor fråga för mig var länge hur ett system med bevarad trovärdighet kunde ranka Adolf Hitler och dirigenten och popularisatorn av klassisk musik Leo Bernstein under samma "lort-tema". Men så väl hade dirigentens officiella bild snyggats upp att få vet om hans homosexuella och degraderade sexliv på New Yorks hemliga klubbar, samtidigt som han i dagsljuset gjorde prydlig amerikansk tv där unga skulle lära sig älska klassisk musik. 

Det här systemet ställer minst lika höga krav på ett rent sinne som Jesus i Bergspredikan och det är vår kulturs allmänna dekadens som gör att vi inte längre ser vilka fenomen som naturligt grupperar sig. Kineserna såg vad som på basis av underliggande principer låter sig grupperas, och det märks via deras befriande enkla modeller för naturens gång som t.ex. i "Ho Lo".

Just en snygg omdömesförmåga eller t.o.m. natur den förre Ericsson-chefen omvittnat genom att ha sällat sig till jordklotets agenter för ondska - de smutsspridande brunnarna!

*****

Se vidare om tema 47, Utmattningen och 48, Brunnen här (engelska). 
Se även specifikt om parandet Hitler/Bernstein (dito).


Obama kritiserar BP i AB, DN
Obama förordar ny världsordning i SvD


Tillägg 100528.

Men vad sägs om denna nya pusselbit till Obamas våromen, "Brunnen ska inte täckas över":
Hur kunde han exempelvis bara 18 dagar före katastrofen godkänna djuphavsborrning i nya känsliga områden med motiveringen att "dagens oljeriggar generellt inte orsakar några oljeläckor. De är teknologiskt mycket avancerade".
Sure thing!

AB

"Verkligheten" och dess relation till symboliska representationer är ett huvudbry! Och det mest irriterande är den gnagande känslan att den kinesiska vishetens skapare hamnar så nära det konkreta utfallet att man undrar om de kanske ändå knäckt "tillvarons kod".

torsdag 20 maj 2010

Öppet brev till en sekulär kulturkonsument

In all of the traditional literature beginning just off the Ark and at the Towers of Babylon, Satan is the "father"of musical worship.

Why is that so important to him?

It is because if he can get the natural man involved in listening to music and being lied to that this is the "spirit of god" making people sing, clap and play instruments, it is physically and mentally impossible to discern spiritual truth.

http://www.piney.com/RSLogos.html
Jag ger i allmänhet inte mycket för kristna sajter eftersom de tror de har den enda rätta förståelsen. Kristendomen är en exklusivistisk religion. Men den här sajten i dess hysteriska överflöd av citat och faktabitar om antiken är faktiskt både underhållande och bildande.

För den mängd information om "hedendomen" som åberopas för att visa att kristendomen är något helt annat, lämnar i själva verket läsaren med det motsatta intrycket: att det bakom alla manifestationer finns en evig filosofi ("the perennial philosophy") som genom historien visat sig genom olika lokala kulturer...

Däremot håller jag med författaren i sakfrågan. Det mycket tvivelaktigt att din musik är "andlig spis". Till att börja med finns inte andlighet (pneuma) om man bekänner sig till en sekulär världsbild. Du har därmed förnekat att människan skulle äga en "essens", för dig är hon bara en tillfällig materiell aggregation. Därmed blir varje ord du säger om musik som en andlig upplevelse en självmotsägelse.

Som bäst kan man tillskriva musiken en kvalitet som fluffigt buller vilket dissocierar psyket från dess egen brusiga mentalisering. Den som inte klarar att sitta ner i yoga en timma pga en hormoniellt felstämd kropp (västerländsk stressmänniska: enbart cerebral) kan istället låta bruset från musiken överrösta den egna inre oron.

Detta gör nu inte musiken till en andlig upplevelse i sig, men den fungerar som ett verktyg för att nå den egolösa inre essens som, tyvärr, du redan har förnekat existensen av. 

Det lämnar dig mer oförmögen att förklara vad du upplever via musiken än t.o.m. en förståndshandikappad, för du har lagt till till med den urbota fattigdomens kognitiva karta. 

Så mycket för ateismens bidrag till mänsklighetens långsiktiga utveckling...

*****

Naturligtvis pågår en orwellsk omstöpning av själva språket, så att också ateister ska kunna använda ordet andlig. Det noterade jag häromdagen på Wikipedia och artikeln om "spirituality". En del förnekar sig inte.

Vad saken ytterst handlar om är således att exklusivistiska människor är redo att gå så långt att till sist hela världen skrattar ut dem för deras fullständigt verklighetsfrämmande synsätt där bottensatsen luktar ego.

En ideologisk livsinvestering är det dummaste en människa kan köpa upp sig på, detta framgår klart av den gamla kinesiska filosofin. Taoisten finner istället glädje av att bli tommare och tommare för var dag. Hans fattigdom liknar överhuvudtaget inte ateistens brandväggar mot den verkliga intigheten.


onsdag 19 maj 2010

SvD: Platon i Lustiga huset

SvD skriver om ett av sina favoritämnen, mindfulness. Dessvärre trasslar författaren in sig i begreppsförvirring under presentationen av den ateistiska franske filosofen, André Comte-Sponville, förespråkare för mindfulness:
Filosofen, som själv mediterar, förklarar hur vi västerlänningar uppmanats att skilja huvudet från kroppsfängelset sedan Platons tid. Antiken var logikens vagga och kristendomen har hållit oss fast i förnekandet av kroppens inflytande över sinnena, menar André Comte-Sponville. Själv tycker han att alla västerländska rationella människor bör ge dualismen mellan kropp och sinnen en chans. Därför uppmanar han läsarna att hitta en bra läromästare för att koncentrerat göra ingenting. 

Problemet? Ja, se till att börja med hur Platon presenteras som en dualist, och att detta indikeras som något negativt eftersom den franske filosofen väl knappast kan mena något positivt med fasthållen av kroppsförnekelse. Men textstycket gör omedelbart ett lappkast och nu vill filosofen att vi ska ge samma (negativt uppfattade) dualism en chans! Ren förvirring.
*****

Sant är att Platon placerade själen i huvudet (och såg kroppen som en utväxt ur den), men inte på ett bokstavligt utan metaforiskt sätt. Idealiserar man skallen något kan man med Platon föreställa sig den perfekta sfären, ett mikro-kosmos vari planeterna cirklar runt och ger det enskilda perspektivet. Människosjälarna är en av Världssjälens många synvinklar.

Men som materialistisk ateist, fastän med "spirituella" värderingar, är Comte-Sponville naturligtvis total främling för den här antropologin. Per definition måste en ateist vara slav under den biologistiska människosynen. Fransmannen tar därför skallen och hjärnan på ett bokstavligt sätt och missrepresenterar Platon.

Det kan också vara SvD-skribenten som missuppfattar filosofens syn på vad Platon sökte säga. Att ens kalla det som inte är själen för "kroppsfängelse" visar att någon - fransmannen eller skribenten - inte längre återger Platon utan snarare en senare tids - kanske kristendomens - negativa kroppsuppfattning. 

Sant är senare platonister nedvärderade kroppen, men SvD:s presentation av tankarna är ren förvirring. Platon var inte dualist, trots grottliknelsen. Hans insikt, förtydligad av nyplatonisten Plotinus var att vår ego inte har en själ utan att vi är i Själen. Därmed försvinner kropp/själ-dikotomin. Men detta kan en ateist, som grundar sina resonemang på västerländsk 1800-talsmaterialism, aldrig godta.

Den franske ateisten fortsätter därför i vad som verkar vara en kartesisk dualistisk anda (som inte har något med Platon att göra!) och uppmanar västerländska rationalisten att ge "dualismen" en chans.

Tråkigt att ett så intressant ämne distorderas så totalt av det "post-modernistiska" väst som inte kan hålla begreppsvärldarna klara för sig utan där själens läckage kontaminerar intellektet.

Artikeln i övrigt är spännande - alltid kul att hitta en molekylärbiolog tänka utanför lådan!

*****

Avlägsen släkting till den ateistiske positivisten Auguste Comte?


Den franske ateisten uppvisar det karaktäristiska psyke som i astrologin kallas "Månen i Jungfrun" - en negativ och hårklyvande tendens som överlag förefaller sakna sensibilitet för religion och idealistisk filosofi.

Viktiga språkrör i ateistklubben Humanisterna har den här materialistisk-scientistiska dispositionen, och jag har i ett systematiskt studium av kriminella hittat en notabel överrepresentation av vad som kanske kan betecknas som ett dubbeltänkarnas (tjuvarnas) signum.

I det här inlägget spekulerade jag över korrekt födelsedatum för ett annat av Humanisternas ikonoklastiska och ateistiska språkrör, vilket kan tjäna som en bra introduktion till den astrologiska världsbild Platon skrev under på men som jag knappast kan tro den franske ateistfilosofen som tar Platons namn i förgänglighet ens skulle bevärdiga en blick.

lördag 15 maj 2010

A-ha-ögonblicket existerar. Men för vem?

ScienceDaily (May 12, 2010) — A recent study provides intriguing information about the neural dynamics underlying behavioral changes associated with the development of new problem solving strategies. The research, published by the Cell Press in the May 13 issue of the journal Neuron, supports the idea of "a-ha" moments in the brain that are associated with sudden insight.

En del skribenter lastar information i en mening tills den knappt orkar med sin egen vikt. Vad sägs här egentligen?

"Nylig studie skänker gäckande information om de neurala nätverk som ligger till grund för beteendeförändringar associerade med utvecklingen av nya problemlösarstrategier."

Notera att ingen "är hemma" i meningsbyggnaden. Fokus ligger på den vetenskapliga informationen om nervbanorna. Sen flummar det ut totalt. Den materialistiska vetenskapen saknar en levande varelse - kanske en människa, kanske en andevarelse - i centrum, under ytan av beteenden och kartlagda processer. Här finns ingen som är med om a-ha-upplevelsen.

Se på idiotin en gång till: Nätverk...grund för beteendeförändringar "associerade" med strategiutveckling.

Ingen verkar utveckla strategin. Neurala nätverk är det enda substantiella i ordbajset och det vaga "association" är tydligt nog. Vetenskapen mörkar bekvämt att de har en modell som knappt är vatten värd.

"Association" visar att den materialistiska vetenskapen inte kommit ett steg närmare livets mysterium än astrologin, där Johannes Kepler på sin tid tvekade att kalla planeterna kausala faktorer. Han såg parallellismen mellan planetära aspekter och skeenden på jorden men visste inte hur allt "hängde ihop". Och det gör sannerligen inte dagens vetenskap heller.

Sanningen är att vetenskapen leder mänskligheten snett. Klassisk indisk filosofi förstod problemet med det mänskliga hårklyvande intellektet för länge sedan (intellektet som splittrar upp livet i fabricerade kategorier som "orsak" och "verkan"): "Den som på 'här' och 'där' gör en åtskillnad, en sådan människa går från död till död." (Dvs, befinner sig i djupaste okunskap och livets egentliga natur.)

I det gamla Kina hade ett synsätt som påminner om astrofysikernas antropiska princip utvecklats. De talade inte decimalexakta språket utan noterade bara att det existerade en triad som de kallade "himmel-människa-jord". Vi - vad vi nu är, människor eller gåtfulla andeväsen - befinner oss i mitten och i den meningen är verkligen människan alltings mått. Men inte på den grekiska sofistens sätt, utan på ett mycket djupare plan, människa är en av tillvarons tre ontologiska hörnstenar.

Man tänker osökt på astrologins triad Sol-Merkurius-Måne, där Merkurius är det aktiva kvicksilvret. Människan för vilken allting är till! Den som förringar sig till djurens nivå, må väl göra det. Indisk filosofi (och gamle Platon) noterade att vissa livsformer inte pallar trycket och drar iväg mot alltmer oegentliga existenstillstånd.

Folk i Darwins spår fixar helt enkelt inte att leva upp till det övernaturliga som ligger förborgat i termen Antropos. De driver åt vänster och faller ner till Jorden. Himmelen har de också reducerat till bara jord eller materia... En tyst minut för dessa undermänniskor som inte kunde hantera det storslagna löfte som högre makter ser till att det alltid finns närvarande på jorden som morot och vägledning.

fredag 14 maj 2010

Vulkanpuls som yin & yang-rytmik


Go to sleep, little earth
(Kate Bush, 1985)


Ett spektakulärt ogrundat påstående i DN för att lugna allmänheten:

– Den pulserande aktiviteten fortsätter, sade Björn Oddsson, geolog på Islands universitet.– Aktiviteten ökar under tre timmar och avtar under tre timmar. Men det är ingenting som man behöver vara orolig över.

Vilket spännande fenomen - en puls! Det har jag inte hört om tidigare.

Har någon undersökt om pulsens noder kan korreleras med t.ex. den antika kinesiska dygnsrymtiken där yang-fasen anses starta klockan 11 på kvällen för att övergå i yin vid 11 på förmiddagen?

Eller skulle en dubbelexponering av pulsen på gamla astrologiska principer med jorden i fyra angulära lägen per dygn relativt Alltet vara en ingång till fenomenet?

De fyra angulära lägena kan mappas mot jorddygnet som en oscillation mellan aktivitet och passivitet med var fas tre timmar lång.

onsdag 12 maj 2010

Jättefiskar och järtecken

Runt nymånen kommer jättefiskar upp till ytan för att dö inför svenska ögon, eller fastnar i fiskenäten (SvD, AB). Men vår kultur har inte längre någon känsla för naturens varsel. Vi vet inte vad tecknen säger. 

I det antika Kina hade detta järtecken troligen tytts som varsel om en kommande katastrof för landet. Det kanske till och med är sekularismens dagar som är räknade!


"Two serpents, one inside and one outside, had fought together in the southern gate of the capital, till the inside one was killed. When the duke of Lu heard of the circumstances and inquired, the answer was, 'When men are full of fear, their breath, as it were, blazes up, and brings such things. Monsters and monstrous events take their rise from men. If men afford no cause for them, they do not arise of themselves. When men abandon the constant course of virtue, then monstrosities appear.'"

(Ur historiekrönikan Tso Chuan, citerad i "The Chinese Way in Religion", red. Laurence G. Thompson, 1973)

Märk med vilken självklarhet denna eminenta civilisation både accepterar (övernaturliga) fenomen och även ser reciprociteten mellan människa och natur. Dagens sekularister vet ingenting utanför internet och sina skolböcker. Och att fruktan alstrar monstrositeter, är inte det en högintressant iakttagelse! Sverige är ett land i fruktan - se bara islamhataren Lars Vilks ögon. De ögonen återspeglar ren paranoia.

*****

En samtida artikel om massrörelser bland grodor i Kina som föregick en jordbävning som krävde tiotusen dödsoffer.

lördag 8 maj 2010

Fel vulkan men ändå rätt

Inget är så uppfriskande som när världen går under eller fågel Fenix bränns - för att renad från sina gamla synder strax stå upp igen, pånyttfödd!

För studenter av ockultism är naturligtvis västerlandets undergång genom vulkanisk aktivitet ingen nyhet. Men när nu Italiens katastrofchef Guido Bertolaso varslar om turistvulkanen Vesuvius som ett lokalt hot (SvD), kan det vara läge att påminna om att den synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) faktiskt pekade ut Etna på Sicilien - Etnas uppvaknande var tecknet på att världen går in i en ny fas.Förutsägelsen är flitigt citerad på nätet och här är den igen:

When there is the first breaking up of some conditions in the South Seas (that's South Pacific, to be sure) and those conditions as apparent in the sinking or rising of that which is almost opposite to it, or in the Mediterranean, and the Aetna area. Then we may know it has begun.

April 9, 1932, client 311, reading #8

Jag klippte citatet från en sajt som gör några modesta försök att korrelera Cayces utsagor med historiska tilldragelser. Det finns många - särskilt i USA - som försöker lägga historiepussel med landsmannen Cayces digna profetior. (För dateringsförågan se kommentar i anslutning till "1934-profetian".)

Det är värt att noteras att redan sicilienaren Empedokles, "de fyra elementens fader", kopplade samman Eldelementet till de underjordiska eldarna alla var så väl medvetna om. Och här är säkerligen ursprunget till våra helvetesföreställningar.

Guds vredes eld som skall komma från ovan är inte en motsägelse, för Centrum är identiskt med "ovanifrån". Den upphöjde Gudens vrede kommer att drabba ateisterna inifrån dem själva. De kommer inte att ha någonstans att gömma sig för de ÄR själva helvetet på jorden i sitt avvisande av den komplexa verklighet religioner och filosofier alltid talat om.

Du kan vara ohyra på randen till utrotning, så fundera på vad du tror livet handlar om! Det enskilda och kollektiva psykets rörelser är nämligen en viktig del av hur ruljansen här i universum sköts.

Men som sagt, inget friskar upp som en liten (eller större) världsundergång då och då! Medan din konsumtionshunger lider, gläds din inre andevarelse. För den är fullt medveten om den dolda kosmiska ordningen och att livet har fler våningar än de som sinnena registrerar.

Israeliske ingenjören och raketforskaren Itzhak Bentov
ritade och berättade om vad han funnit ut om universum
under djup meditation (ut-ur-kroppen) i boken "Stalking
the Wild Pendulum - On the Mechanics of Consciousness" (1977).


Tillägg 100509

Knappt hinner jag citera Edgar Cayces två hållpunkter, "South Pacific" och "Etna", förrän ett notabelt skalv inträffar nära Indonesien - som ligger mellan Indiska oceanen och södra Stilla havet. (DN, SvD)

Det är som fjärilens minsta vingslag eller en viskning kan utlösa händelser i denna tid!


I ett alternativt scenario kunde man betrakta tsunami-katastrofen 2004 som startpunkten för Cayces domedagsvision, om inte för det att det uppbrottet (jordbävningen) inträffade i Indiska oceanen. Ska det vara någon mening med förutsägelser ska man troligen inte flytta runt dem alltför mycket!

Notera hur i trance försänkte Edgar Cayce på de närvarandes outtalade fråga preciserade det han just sagt - "det är förvisso södra Stilla havet (jag talar om här)". Cayces undermedvetna hämtade inte bara information från okända källor, i en annan del av sitt medvetande var "han" (den nexuspunkt som bara för oss är en människa) fullständigt medveten om vad som rörde sig i tankarna hos personerna i rummet där han låt utsläckt och besvarade frågor på givet ämne.

I den bemärkelsen är den senaste lilla skakningen utanför Indonesien knappast heller "startskottet" på Moder Jords födslovärkar, då en del kustlinjer kommer att ritas om och det kapitalistiska samhället tvingas djupna och skaffa sig verkliga värderingar.

torsdag 6 maj 2010

När det har gått långt...Rubriken i Aftonbladet får mig osökt att tänka på en barnsaga som säkert inte de senaste generationerna ungar fått höra, i takt med västkulturens alltmer utbredda degeneration. 

Det är historien om pojken som ropade "Vargen kommer!" en gång för mycket, så att ortsbefolkningen inte längre reagerade när det verkligen gällde. 

En gammal sedelärande berättelse om att inte - som i vår postmodernistiska tid - separera allt från allt annat i tron om att det inte finns någon underliggande objektiv verklighet.

Det sekulära samhället är möjligen den mest självförljugna kultur mänskligheten hittills odlat fram. Men även mentala byggnationer har sin livscykel, och Vattumannens tidsålder kommer att se en betydligt bättre balans mellan föreställning och verklighet. 

Och det kommer inte att vara den nuvarande svenska ingenjörsmentalitetens falska ateist-version - Vattumannens vision bygger på en långt djupare inblick i de stora frågorna om tid och rum och det icke-lokaliserades ontologiska status.

Finns Världssjälen? Existerar det Wolfgang Smith kallar vertikal kausalitet och andra Intelligent Design? Introduceras "vår" verklighet från "andra sidan" och först därefter en evolutionär process tar vid? Hur länge kan ateisten fortsätta åberopa Occams rakkniv (att välja bort Gud från sin förklaringsmodell) när han i övrigt börjar inse att verkligheten är mer komplex än han någonsin kunnat drömma om ("Vad gör skräp-dna egentligen?")? (Han försöker köra två inbördes oförenliga argument.)

Sväljer moder jord hela kontinenter - som det legendariska Atlantis - genom rörelser riktade mot och från centrum snarare än materialisternas åsikt om landplattor på drift i en platt värld?

Ja, feministerna och veka män rev kanhända majstången - den patriarkala och gudomliga vertikaldimensionen - och hävdade att horisontalledden var allt som existerade. Men Korset kommer att återvända som meningsfull symbol. Allt annat vore en alltför fattig början till en representation.

*****

Fysikalister lämnar numera alltför stort "fotavtryck" på jorden, så de som inte kan hantera morgondagens mentala (virtuella/abstrakta) världar kommer troligen att avstå från att födas på jorden de närmaste tvåtusen åren. För nu kommer de med kraftfull mental inriktning att bygga "Vattumannens tidsålder" (börjar om cirka 200 år).

Internet och översättningen av PHYSIS till NOUS (virtuella former inom det mänskliga/kosmiska förnuftet) har med Internet bara tagit ett första barnkliv. Som helikopteruppfinnaren och filosofen Arthur M. Young visionärt sade (sök länkar på bloggen): människan av idag fattar kanske ännu inte vad mänskligheten kommer att vara inom en snar framtid.

Civilisationen kommer att utgöras av folk som alla är "filosofie magister" i fysik/filosofi med mera. Det är nu Folkbildningens tid börjar på jorden - det som var Bohrs, Bohms med flera kvantfysiska mästares intellektuella egendom kommer nu att blir mänsklighetens förståelse av sin tillvaro. (Jag vet inte om Young mörkade ner en sidotanke om en extrem decimering av jordens befolkning under de närmaste hundra åren. I annat fall verkar han bara orealistisk.)

Nu höjs ribban i världen och planeten jorden blir primärt en plantskola för "gudarna". "Konsumentsjälar" kommer förmodligen att hakas av tåget, inte längre ta mänsklig kropp, men istället fortsätta på Månen - en känd "dimension" för de sinnesbundna och konkret lagda i den färgglada indiska filosofin.

Med andra ord: Gaias grundton kommer att stämmas upp och de som inte kan följa med får flytta ut i "förorterna" I Centrum kommer nu världsalltets gåtor att stå.

onsdag 5 maj 2010

Varför bär du den där fåniga dräkten?

Den senaste i en lång rad upptäckter av hur väl "typiska livsöden" korrelerar med astrologin (jag tror ingen kan säga att de orsakas av astrologiska faktorer eftersom dessa bara är bilder som synliggör något okänt).

En kulturjournalist formulerade sig på ett speciellt sätt i SvD och alla parter i målet bildar en perfekt synergi, förutsatt att man använder den äldre zodiaken från Babylon:

http://siderisk.blogspot.com/2010/05/ett-musikerode-i-skorpionens-tecken.html

Frågan blir naturligtvis vilka vi egentligen är!

I fantastiska ungdomsfilmen Donny Darko frågar den "psykstörda" ynglingen kaninmannen som han ofta ser i sina hallucinationer:
"Why are you wearing that stupid rabbit suit?".

Till svar får han:
"Why are you wearing that stupid man suit?"


måndag 3 maj 2010

Ut ur Afrika-hypotesen alls inte spikad.

Har tidigare nuddat vid trancemediet Edgar Cayces skenbart bisarra berättelse om mänsklighetens samtidiga uppdykande på fem ställen på jorden. 

Men han talar alltså kreationism - implementationen av en ny platonsk Form på jorden. Materialister med låga pannor skulle här tala om en genetisk mutation men saknar världsbild att förstå hur samma mutation skulle kunna inträffa på flera ställen samtidigt. Den lågpannade har eliminerat alltför mycket av verkligheten - teorierna spricker nästan snabbare än hon hinner formulera dem!

Den konventionella vetenskapen verkar ändå ha viss vittring på det scenario Cayce talade om genom den "multiregionalistiska" hypotesen.lördag 1 maj 2010

Stör ekonomi klärvoajans?

Noterar en artikel som legat på Edgar Cayces officiella sajt länge nu. Där ifrågasätts 1932-profetian jag tidigare kopierat och placerat på den här bloggen. Skäl till tvivel på dess riktighet sägs vara att Cayce själv drogs med i den ekonomiska depressionen som drabbade USA.

Han hade just förlorat sitt livsprojekt, ett sjukhus med en sympatiskt inställd läkare som vågade behandla efter hans oortodoxa föreskrifter avgivna under trance. 

"Domedagsängeln" Halali-el antyds nu ha varit en produkt av Cayces förment störda undermedvetna vid den här tiden. 

Tja... Att hopa spekulationer ovanpå ett så föga förstått fenomen som synskhet, förefaller mindre fruktbart. Tiden kommer väl att utvisa om framtidsförutsägelsen slår in. 

Det verkar häpnadsväckande nog som att ingen kan läsa text i USA. Profetian pekade, som jag redan utpekat som en biblicism, mot ett 40-årigt tidsfönster (mänsklighetens goda vilja prövas?) då förändringar skulle ta sin början

Istället verkar alla ha emotsett "jordens undergång" fullbordad inom  tidsfönstret som stängdes 1998. (Därav tvivlen...) 

Men det är således nu, efter 1998 vi ska börja vara riktigt vaksamma på världstilldragelserna. Jag tyckte det var symptomatiskt att världens kraftigaste jordbävning - så länge sådana registrerats med instrument - inträffade 1960, kort efter att Cayces tidsfönster ("förspelet"?) hade öppnat.

Runt 1998 slöts tidsfönstret genom ett vetenskapligt fynd som geologen "Hutton" (pro-Cayce) tillmätte stor betydelse. Sedan jag läste om fyndet har den pensionerade geologen bestämt sig för att tjäna pengar på sina skriverier och låst artikeln, men jag kan citera några meningar ur inledningen:
The Hutton Commentaries (THC) has been saying from the beginning that a shift in the poles of Earth’s rotational axis can only be caused by a significant shift of mass somewhere within our planet. Now, two scientists studying data on Earth’s gravity field have found evidence of just such a mass shift that began in 1998.

Samtidigt är det uppenbart att det pågår ständig jordaktivitet sedan medierna alltmer (allt nervösare?) rapporterar varje medelmåttigt skalv överallt. Tiden får utvisa - som den brukar.

När jag var 20 var Cayce som en gud, vid 50 inser jag att han - utan att vara en gud - var en av de märkligaste människor som levde under 1900-talet. Bortom hajpen och köpslåendet om hans namn - varumärket - pågick verkligen märkliga psykiska processer, vilka han bäst själv beskrivit medan i djup trance.

Se också om BP och oljekatastrofen.


*****
På Huttons sajt hittar jag en relativt ny och publik artikel om planerat dykande invid Biminiöarna efter spår av Atlantis under 2010. Bimini är märkt med den gröna flaggan. Om jag inte missminner mig anser Hutton att van Auken är ute och cyklar i vissa tolkningar av Cayce-materialet - vilket också artikelförfattaren noterar. Biminiområdet som sådant pekade dock siaren ut som viktigt.